Malyalam govt jobs   »   Malayalam Current Affairs   »   Daily Current Affairs

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 17 December 2021

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021:- LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തരം , 12-)o തരം , ഡിഗ്രി തലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ദിവസം മുഴുവനും നടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളുടെ പൂർണ്ണ സമാഹാരമാണ് ദൈനംദിന പൊതുവിജ്ഞാന അപ്‌ഡേറ്റ്. അതിനാൽ, കറന്റ് അഫയേഴ്സ് വിഭാഗത്തിനായി തയ്യാറെടുക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് 2021 ഡിസംബർ 17 തീയതിയിലെ പൊതുവിജ്ഞാന അപ്‌ഡേറ്റ് ഇതാ. ഈ ഭാഗം വായിച്ചതിനുശേഷം, നിങ്ങൾക്ക് കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ക്വിസ് വിജയകരമായി പരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയും.

Fill the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

ഒക്ടോബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
October 2021

×
×

Download your free content now!

Download success!

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 17 December 2021_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

National Current Affairs In Malayalam

1. India to raise legal marriage age for women (ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രീകളുടെ നിയമപരമായ വിവാഹ പ്രായം ഉയർത്തുന്നു)

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 17 December 2021_60.1
India to raise legal marriage age for women – Daily Current Affairs In Malayalam For Kerala PSC and Other Competitive Exams

സ്ത്രീകളുടെ കുറഞ്ഞ വിവാഹപ്രായം 18ൽ നിന്ന് 21 ആക്കാനുള്ള നിർദേശത്തിന് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി. നിലവിൽ, പുരുഷന്മാരുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിവാഹപ്രായം 21 ആണ്, എന്നാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത് 18 ആണ്. പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിനായി ശൈശവ വിവാഹ നിരോധന നിയമം, പ്രത്യേക വിവാഹ നിയമം, ഹിന്ദു വിവാഹ നിയമം എന്നിവയിൽ ഭേദഗതികൾ കൊണ്ടുവരാൻ സർക്കാർ നോക്കും. . ഇത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ അവസരം നൽകും. അവർക്ക് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. അവർക്ക് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. അവർക്ക് മികച്ച തൊഴിലവസരങ്ങളും ലഭിക്കും.

State Current Affairs In Malayalam

2. ADB approves $112 million loan to establish Assam Skill University (അസം സ്‌കിൽ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 112 മില്യൺ ഡോളർ വായ്പയ്ക്ക് ADB അംഗീകാരം നൽകി)

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 17 December 2021_70.1
ADB approves $112 million loan to establish Assam Skill University – Daily Current Affairs In Malayalam For Kerala PSC and Other Competitive Exams

അസം സ്‌കിൽ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി (ASU) സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെ നൈപുണ്യ വിദ്യാഭ്യാസവും പരിശീലനവും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്‌മെന്റ് ബാങ്ക് (ADB) 112 മില്യൺ ഡോളർ വായ്പ അനുവദിച്ചു. അസമിന്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെയും വ്യവസായങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയും മത്സരക്ഷമതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നൈപുണ്യ വികസനത്തിനുള്ള ഒരു പാത ഈ വായ്പ സൃഷ്ടിക്കും. സ്‌മാർട്ട് കാമ്പസ് മാനേജ്‌മെന്റ്, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ടീച്ചിംഗ്, ലേണിംഗ്, കരിയർ ഡെവലപ്‌മെന്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് എന്നിവയ്‌ക്കായുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് ജപ്പാൻ ഫണ്ട് ഫോർ പോവർട്ടി റിഡക്ഷനിൽ നിന്ന് ഒരു മില്യൺ ഡോളർ അധിക ഗ്രാന്റ് നൽകും.

എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കുമുള്ള പ്രധാന വസ്തുതകൾ:

 • അസം ഗവർണർ: ജഗദീഷ് മുഖി;
 • അസം മുഖ്യമന്ത്രി: ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ.

Defence Current Affairs In Malayalam 

3. Army Chief Naravane takes charge as Chairman of Chiefs of Staff Committee (ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനായി കരസേനാ മേധാവി നരവാനെ ചുമതലയേറ്റു)

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 17 December 2021_80.1
Army Chief Naravane takes charge as Chairman of Chiefs of Staff Committee- Daily Current Affairs In Malayalam For Kerala PSC and Other Competitive Exams

മൂന്ന് സൈനിക മേധാവികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനായി കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ എംഎം നരവൻ ചുമതലയേറ്റു. ഡിസംബർ 8-ന് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിൽ ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ് ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്ത് മരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ആ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞത്. മൂന്ന് സൈനിക മേധാവികളിൽ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ആളായതിനാൽ ജനറൽ നരവാനെക്കാണ് ചുമതല നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

Appointments Current Affairs In Malayalam

4. Arvind Kumar joins Software Technology Parks of India as DG (അരവിന്ദ് കുമാർ സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ ടെക്‌നോളജി പാർക്ക്‌സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ DG ആയി ചേരുന്നു)

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 17 December 2021_90.1
Arvind Kumar joins Software Technology Parks of India as DG – Daily Current Affairs In Malayalam For Kerala PSC and Other Competitive Exams

സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ടെക്‌നോളജി പാർക്ക്‌സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഡയറക്ടർ ജനറലായി അരവിന്ദ് കുമാർ ചുമതലയേറ്റു. ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്‌നോളജി മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ഒരു സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമാണ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ടെക്‌നോളജി പാർക്ക്‌സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. വളർന്നുവരുന്ന ടെക്‌നോളജി ഡൊമെയ്‌നുകളിൽ 25 സംരംഭകത്വ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിലൂടെ STPI രാജ്യത്ത് സാങ്കേതിക സംരംഭകത്വത്തിന്റെയും നവീകരണത്തിന്റെയും സംസ്‌കാരത്തിന് ഊർജം പകരുന്നു.

എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കുമുള്ള പ്രധാന വസ്തുതകൾ:

 • സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ടെക്‌നോളജി പാർക്കുകൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥാപിതമായത്: 1991;
 • മാതൃസംഘടനയായ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ടെക്‌നോളജി പാർക്കുകൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ: ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്‌നോളജി മന്ത്രാലയം.

Business Current Affairs In Malayalam

5. Adda247 buys ed-tech platform StudyIQ Education for Rs 150 crore (150 കോടി രൂപയ്ക്ക് എഡ്-ടെക് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ സ്റ്റഡി IQ Adda247 എഡ്യൂക്കേഷൻ വാങ്ങുന്നു)

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 17 December 2021_100.1
Adda247 buys ed-tech platform StudyIQ Education for Rs 150 crore- Daily Current Affairs In Malayalam For Kerala PSC and Other Competitive Exams

എഡ്ടെക് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം സ്ഥാപനമായ Adda247, UPSC-കേന്ദ്രീകൃത എഡ്-ടെക് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ സ്റ്റഡി IQ എജ്യുക്കേഷൻ $20 മില്യൺ (150 കോടി) രൂപയ്ക്ക് ക്യാഷ് ആന്റ് സ്റ്റോക്ക് ഇടപാടിൽ ഏറ്റെടുത്തു. ഏറ്റെടുക്കലിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച Adda247 സ്ഥാപകനും CEOയുമായ അനിൽ നഗർ പറഞ്ഞു, ഇത് Adda247 ന്റെ തന്ത്രപരമായ ഏറ്റെടുക്കലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. സ്റ്റഡി IQ എഡ്യൂക്കേഷന് യുട്യൂബ് -ൽ 11 ദശലക്ഷത്തിലധികം വരിക്കാരുണ്ട്, പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന് പ്രതിമാസം 100 ദശലക്ഷത്തോളം കാഴ്ചകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. നിലവിലെ ഏറ്റെടുക്കൽ UPSC വിഭാഗത്തിൽ Adda247 ന് മുൻതൂക്കം നൽകും.

6. SEBI form ‘ALERTs’ committee for early detection of market anomalies (വിപണിയിലെ അപാകതകൾ നേരത്തേ കണ്ടെത്തുന്നതിന് SEBI ‘ALERTs’ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുന്നു)

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 17 December 2021_110.1
SEBI form ‘ALERTs’ committee for early detection of market anomalies – Daily Current Affairs In Malayalam For Kerala PSC and Other Competitive Exams

സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (SEBI) സാങ്കേതിക കഴിവുകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും വിപണിയിലെ അപാകതകൾ നേരത്തേ കണ്ടെത്തുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ സാങ്കേതിക പരിഹാരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിനുമായി ലിവറേജിംഗ് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ടെക്‌നോളജി സൊല്യൂഷനുകൾക്കായി (ALERTS) ഒരു ഉപദേശക സമിതി രൂപീകരിച്ചു. SEBIയുടെ മുൻ മുഴുവൻ സമയ അംഗവും കൂടാതെ വിവിധ ടെക്‌നോളജി ഡൊമെയ്‌നുകളിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധരും അംഗങ്ങളായ മാധബി പുരി ബുച്ചിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 7 അംഗ കമ്മിറ്റിയാണ് ALERTS.

എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കുമുള്ള പ്രധാന വസ്തുതകൾ:

 • സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥാപിതമായത്: 12 ഏപ്രിൽ 1992.
 • സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം: മുംബൈ.
 • സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഏജൻസി എക്സിക്യൂട്ടീവ്: അജയ് ത്യാഗി.

7. Adani tie-up agreement with SECI for green power (ഗ്രീൻ പവറിനായി അദാനി SECI യുമായി ടൈ-അപ്പ് കരാർ രുപികരിച്ചു )

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 17 December 2021_120.1
Adani tie-up agreement with SECI for green power – Daily Current Affairs In Malayalam For Kerala PSC and Other Competitive Exams

അദാനി ഗ്രീൻ എനർജി ലിമിറ്റഡ് (AGEL) 4,667 മെഗാവാട്ട് ഹരിത വൈദ്യുതി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി സോളാർ എനർജി കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായി (SECI) ഒരു വാങ്ങൽ കരാർ ഒപ്പുവച്ചു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രീൻ പവർ പർച്ചേസ് കരാറാണ് (PPA). 2020 ജൂണിൽ SECI AGEL-ന് നൽകിയ 8,000 MW ന്റെ നിർമ്മാണ-ലിങ്ക്ഡ് സോളാർ ടെൻഡറിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ കരാർ. 2020-ൽ നൽകിയ 8,000 MW-ൽ 6,000 MW-ന്റെ മൊത്തം ഉൽപാദന ശേഷിക്കായി SECI-യുമായി AGEL ഇതുവരെ PPA-കളിൽ ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. വരുന്ന 2-3 മാസത്തിനുള്ളിൽ 2000 മെഗാവാട്ട് ശേഷി പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് കമ്പനി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കുമുള്ള പ്രധാന വസ്തുതകൾ:

 • സോളാർ എനർജി കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപിതമായത്: 2011;
 • സോളാർ എനർജി കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ആസ്ഥാനം: ന്യൂഡൽഹി, ഡൽഹി;
 • സോളാർ എനർജി കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ചെയർമാൻ: ഇന്ദു ശേഖർ ചതുർവേദി;
 • സോളാർ എനർജി കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ: സുമൻ ശർമ്മ.

8. WhatsApp announces Digital Payments Utsav for 500 villages in India (ഇന്ത്യയിലെ 500 ഗ്രാമങ്ങൾക്കായി വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഡിജിറ്റൽ പേയ്‌മെന്റ് ഉത്സവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു)

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 17 December 2021_130.1
WhatsApp announces Digital Payments Utsav for 500 villages in India – Daily Current Affairs In Malayalam For Kerala PSC and Other Competitive Exams

ഇന്ത്യയിലെ 500 ഗ്രാമങ്ങൾക്കായി വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഡിജിറ്റൽ പേയ്‌മെന്റ് ഉത്സവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. വ്യക്തികളെയും ബിസിനസുകളെയും ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനായി ഡിജിറ്റൽ പേയ്‌മെന്റുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പൈലറ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് വാട്ട്‌സ്ആപ്പിന്റെ ഡിജിറ്റൽ പേയ്‌മെന്റ് ഉത്സവ്. ‘പേയ്‌മെന്റ് ഓൺ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ്’ വഴി ഡിജിറ്റൽ പേയ്‌മെന്റുകളിലേക്കുള്ള ആക്‌സസ് ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രാമീണരെ ശാക്തീകരിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കുമുള്ള പ്രധാന വസ്തുതകൾ:

 • വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് സ്ഥാപിതമായത്: 2009;
 • വാട്‌സ്ആപ്പ് CEO: വിൽ കാത്ത്കാർട്ട്;
 • വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ആസ്ഥാനം: മെൻലോ പാർക്ക്, കാലിഫോർണിയ, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്;
 • വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഏറ്റെടുക്കൽ തീയതി: 19 ഫെബ്രുവരി 2014;
 • വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് സ്ഥാപകർ: ജാൻ കോം, ബ്രയാൻ ആക്ടൺ;
 • വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് മാതൃസംഘടന: ഫേസ്ബുക്ക്.

Banking Current Affairs In Malayalam

9. RBI comes up with PCA framework for large NBFCs (വലിയ NBFCs ക്കായി RBI PCA ചട്ടക്കൂട് കൊണ്ടുവരുന്നു)

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 17 December 2021_140.1
RBI comes up with PCA framework for large NBFCs – Daily Current Affairs In Malayalam For Kerala PSC and Other Competitive Exams

2022 ഒക്ടോബർ മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന വലിയ ബാങ്കിംഗ് ഇതര ധനകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് (NBFCs) ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ (PCA) ചട്ടക്കൂട് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (RBI) അവതരിപ്പിച്ചു, സുപ്രധാന സാമ്പത്തിക അളവുകൾ നിശ്ചിത പരിധിക്ക് താഴെയാകുമ്പോഴെല്ലാം പാരാ ബാങ്കുകൾക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. ഇത് അവരെ മേൽനോട്ടത്തിന്റെയും നിയന്ത്രണ പരിധിയുടെയും കാര്യത്തിൽ ബാങ്കുകളുമായി ഏതാണ്ട് തുല്യമായി എത്തിക്കുന്നു. മാർച്ച് 31-നോ അതിനു ശേഷമോ ഉള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ NBFC-കൾക്കുള്ള PCA ചട്ടക്കൂട് അടുത്ത വർഷം ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.

എല്ലാ വാസ്തുതകലുകൾക്കുമുള്ള പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ:

 • RBI 25-ാം ഗവർണർ: ശക്തികാന്ത ദാസ്; ആസ്ഥാനം: മുംബൈ; സ്ഥാപിതമായത്: 1 ഏപ്രിൽ 1935, കൊൽക്കത്ത.

Awards Current Affairs In Malayalam

10. Bhutan confers PM Modi with its highest civilian award (ഭൂട്ടാൻ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതി നൽകി)

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 17 December 2021_150.1
Bhutan confers PM Modi with its highest civilian award- Daily Current Affairs In Malayalam For Kerala PSC and Other Competitive Exams

ഭൂട്ടാൻ തങ്ങളുടെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതിയായ നഗദാഗ് പെൽ ഗി ഖോർലോ നൽകി പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ ആദരിച്ചു. ഭൂട്ടാന്റെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ മോദിയുടെ പേര് ഭൂട്ടാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ലോട്ടെ ഷെറിങ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ ഭൂട്ടാനോടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സൗഹൃദ സമീപനത്തിനുള്ള അഭിനന്ദനമായാണ് ഈ ബഹുമതി. പാൻഡെമിക് സമയത്ത്, വാക്സിനുകൾ, മരുന്നുകൾ, മറ്റ് അടിയന്തര സേവനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ രൂപത്തിൽ അയൽ രാജ്യത്തിന് ഇന്ത്യ പിന്തുണ നൽകിയിരുന്നു.

എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കുമുള്ള പ്രധാന വസ്തുതകൾ:

 • ഭൂട്ടാൻ തലസ്ഥാനം: തിംഫു;
 • ഭൂട്ടാൻ പ്രധാനമന്ത്രി: ലോട്ടെ ഷെറിംഗ്;
 • ഭൂട്ടാൻ കറൻസി: ഭൂട്ടാനീസ് ഗുൾട്രം.

11. Sunil Gavaskar honoured with SJFI Medal 2021 (സുനിൽ ഗവാസ്‌കറിനെ SJFI മെഡൽ 2021 നൽകി ആദരിച്ചു)

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 17 December 2021_160.1
Sunil Gavaskar honoured with SJFI Medal 2021 – Daily Current Affairs In Malayalam For Kerala PSC and Other Competitive Exams

മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്ററും ക്രിക്കറ്റ് കമന്റേറ്ററുമായ സുനിൽ മനോഹർ ഗവാസ്‌കറിനെ അതിന്റെ അഭിമാനകരമായ ‘SJFI മെഡൽ 2021’ നൽകി ആദരിക്കാൻ സ്‌പോർട്‌സ് ജേണലിസ്റ്റ്സ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (SJFI) അസമിലെ ഗുവാഹത്തിയിൽ നടന്ന SJFI വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിൽ (AGM) തീരുമാനിച്ചു. SJFIയുടെ പരമോന്നത ബഹുമതിയാണ് SJFI മെഡൽ. 1976 ഫെബ്രുവരി 27 ന് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ കൽക്കട്ടയിലെ (ഇപ്പോൾ കൊൽക്കത്തയിലെ) ഈഡൻ ഗാർഡൻസിൽ വെച്ചാണ് SJFI സ്ഥാപിതമായത്.

12. Simone Biles named Time Magazine’s 2021 Athlete of the Year (ടൈം മാഗസിന്റെ 2021ലെ അത്‌ലറ്റ് ഓഫ് ദ ഇയർ ആയി സിമോൺ ബൈൽസ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു)

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 17 December 2021_170.1
Simone Biles named Time Magazine’s 2021 Athlete of the Year – Daily Current Affairs In Malayalam For Kerala PSC and Other Competitive Exams

ടൈം മാഗസിന്റെ 2021ലെ അത്‌ലറ്റ് ഓഫ് ദ ഇയർ ആയി സിമോൺ ബൈൽസ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അലങ്കരിച്ച ജിംനാസ്റ്റിക്, നാല് തവണ ഒളിമ്പിക് മെഡൽ ജേതാവ്, ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്‌സിലെ നാല് ഇവന്റ് ഫൈനലുകളിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയപ്പോൾ അവളുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം നൽകിയതിന് പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടു. തിരിച്ചടികൾക്കിടയിലും, ടോക്കിയോ ഗെയിംസിൽ ഒരു ടീമിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള വെള്ളിയും ബാലൻസ് ബീമിൽ വെങ്കലവും നേടാൻ 24-കാരന് കഴിഞ്ഞു.

13. 7-time champion Lewis Hamilton receives knighthood at Windsor Castle (7 തവണ ചാമ്പ്യനായ ലൂയിസ് ഹാമിൽട്ടന് വിൻഡ്‌സർ കാസിലിൽ നൈറ്റ്‌ഹുഡ് ലഭിച്ചു )

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 17 December 2021_180.1
7-time champion Lewis Hamilton receives knighthood at Windsor Castle- Daily Current Affairs In Malayalam For Kerala PSC and Other Competitive Exams

ട്രാക്കിൽ ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ലൂയിസ് ഹാമിൽട്ടൺ പുതിയ കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഏഴ് തവണ ഫോർമുല വൺ ചാമ്പ്യൻ ലണ്ടനിലെ വിൻഡ്‌സർ കാസിലിൽ നൈറ്റ്‌ഹുഡ് നേടി. മോട്ടോർസ്പോർട്സിനുള്ള സേവനങ്ങൾക്ക് വെയിൽസ് രാജകുമാരനാൽ നൈറ്റ് പദവി ലഭിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഹാമിൽട്ടണിന് “സർ” എന്ന ബഹുമതി ലഭിക്കുന്നത്. മറ്റ് മൂന്ന് F1 ഡ്രൈവർമാർക്ക് നൈറ്റ് പദവി ലഭിച്ചു: ജാക്ക് ബ്രാബാം, സ്റ്റെർലിംഗ് മോസ്, ജാക്കി സ്റ്റുവർട്ട്. കായികരംഗത്ത് മത്സരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യമായി അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നത് ഹാമിൽട്ടണാണ്.

Agreements Current Affairs In Malayalam

14. Andhra Pradesh tie-up with UN-FAO and ICAR for sustainable agriculture (സുസ്ഥിരമായ കൃഷിക്കായി UN-FAO & ICAR എന്നിവയുമായി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് കൈകോർക്കുന്നു)

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 17 December 2021_190.1
Andhra Pradesh tie-up with UN-FAO & ICAR for sustainable agriculture – Daily Current Affairs In Malayalam For Kerala PSC and Other Competitive Exams

മികച്ച കാർഷിക പരിപാലന രീതികളിലും സുസ്ഥിര കാർഷിക രീതികളിലും കർഷകരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഭക്ഷ്യ-കാർഷിക സംഘടന (FAO) ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സർക്കാരുമായി ഒരു കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു. FAO കൂടാതെ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ചും പദ്ധതിയുമായി സഹകരിക്കുന്നു.

എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കുമുള്ള പ്രധാന വസ്തുതകൾ:

 • ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആസ്ഥാനം: റോം, ഇറ്റലി.
 • ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ തലവൻ: ക്യു ഡോങ്യു.
 • ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ഥാപിതമായത്: 16 ഒക്ടോബർ 1945.

Agreements Current Affairs In Malayalam

15. TVS Motor and BMW Motorrad tie up to make electric vehicles (TVS മോട്ടോറും BMW മോട്ടോറാഡും ചേർന്ന് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നു)

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 17 December 2021_200.1
TVS Motor and BMW Motorrad tie up to make electric vehicles – Daily Current Affairs In Malayalam For Kerala PSC and Other Competitive Exams

ഇന്ത്യയിലെ TVS മോട്ടോർ കമ്പനി തങ്ങളുടെ ക്ലീൻ മൊബിലിറ്റി ഓഫർ വിപുലീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളുമായി ചേർന്ന് ഇന്ത്യയിൽ BMWവിന്റെ മോട്ടോർസൈക്കിൾ ബ്രാൻഡിനൊപ്പം ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ (EV) വികസിപ്പിക്കും. ഒല ഇലക്ട്രിക്, ആതർ തുടങ്ങിയ നവയുഗ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകളിൽ നിക്ഷേപം വർധിപ്പിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ കൂട്ടുകെട്ട് വരുന്നത്.

എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കുമുള്ള പ്രധാന വസ്തുതകൾ:

 • TVS മോട്ടോർ കമ്പനി സിഇഒ: കെ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ;
 • TVS മോട്ടോർ കമ്പനി ആസ്ഥാനം: ചെന്നൈ;
 • TVS മോട്ടോർ കമ്പനി സ്ഥാപകൻ: ടി. വി. സുന്ദരം ഇയ്യങ്കാര്;;
 • TVS മോട്ടോർ കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചത്: 1978.

Sports Current Affairs In Malayalam

16. Sports Minister Anurag Thakur inaugurates Khelo India Women’s Hockey League (ഖേലോ ഇന്ത്യ വനിതാ ഹോക്കി ലീഗ് കായിക മന്ത്രി അനുരാഗ് താക്കൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു)

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 17 December 2021_210.1
Sports Minister Anurag Thakur inaugurates Khelo India Women’s Hockey League – Daily Current Affairs In Malayalam For Kerala PSC and Other Competitive Exams

ന്യൂഡൽഹിയിലെ മേജർ ധ്യാൻചന്ദ് നാഷണൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കായിക മന്ത്രി അനുരാഗ് സിംഗ് താക്കൂർ ആദ്യമായി ദേശീയ തലത്തിലുള്ള ഖേലോ ഇന്ത്യ വനിതാ ഹോക്കി ലീഗ് ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഖേലോ ഇന്ത്യ വനിതാ ഹോക്കി ലീഗിലെ വിജയിക്ക് 30 ലക്ഷം രൂപ സമ്മാനമായി ലഭിക്കും. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ 14 ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ലീഗിൽ 42 മത്സരങ്ങൾ ഡിസംബർ 15 മുതൽ 21 വരെ നടക്കും.

Science and Technology Current Affairs In Malayalam

17. NASA’s Parker Solar Probe enters the Sun’s upper atmosphere (നാസയുടെ പാർക്കർ സോളാർ പ്രോബ് സൂര്യന്റെ മുകളിലെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു)

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 17 December 2021_220.1
NASA’s Parker Solar Probe enters the Sun’s upper atmosphere – Daily Current Affairs In Malayalam For Kerala PSC and Other Competitive Exams

നാസയുടെ പാർക്കർ സോളാർ പ്രോബ് ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി സൂര്യന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. 2018-ൽ, പാർക്കർ സോളാർ പ്രോബ് വിക്ഷേപിച്ചത്, സൂര്യനോട് അടുത്ത് സഞ്ചരിച്ച് അതിന്റെ നിഗൂഢതകൾ അനാവരണം ചെയ്യാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. വിക്ഷേപിച്ച് മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം പാർക്കർ സൗര അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തി. പാർക്കർ സോളാർ പ്രോബ് ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി സൂര്യന്റെ മുകളിലെ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ പറന്നു – കൊറോണ. അന്വേഷണം അവിടെയുള്ള കണങ്ങളെയും കാന്തിക മണ്ഡലങ്ങളെയും സാമ്പിൾ ചെയ്തു.

Books & Authors Current Affairs In Malayalam

18. The book ‘Raj Kapoor: The Master at Work’ authored by Rahul Rawail released (രാഹുൽ റവൈൽ രചിച്ച ‘രാജ് കപൂർ: ദ മാസ്റ്റർ അറ്റ് വർക്ക്’ എന്ന പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തു)

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 17 December 2021_230.1
The book : ‘Raj Kapoor The Master at Work’ authored by Rahul Rawail released – Daily Current Affairs In Malayalam For Kerala PSC and Other Competitive Exams

രാഹുൽ റാവയിൽ രചിച്ച ‘രാജ് കപൂർ: ദി മാസ്റ്റർ അറ്റ് വർക്ക്’ എന്ന പുസ്തകം ഇന്ത്യൻ ഉപരാഷ്ട്രപതി എം വെങ്കയ്യ നായിഡു പ്രകാശനം ചെയ്തു. രാജ് കപൂറിന്റെ 97-ാം ജന്മവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഇന്ത്യ ഹാബിറ്റാറ്റ് സെന്ററിലാണ് പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങ് നടന്നത്. “സ്നേഹത്തിന്റെയും സമർപ്പണത്തിന്റെയും അധ്വാനം” എന്നാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പുസ്തകത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

ഒക്‌ടോബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക ക്വിസ് - പ്രധാനപ്പെട്ട 240 ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ
October Month

×
×

Download your free content now!

Download success!

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 17 December 2021_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupen Code:- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 17 December 2021_260.1
Kerala Padanamela

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 17 December 2021_50.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 17 December 2021_290.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.