Biology Quiz For KPSC And HCA in Malayalam [13th August 2021]_00.1
Malyalam govt jobs   »   Biology Quiz For KPSC And HCA...   »   Biology Quiz For KPSC And HCA...

Biology Quiz For KPSC And HCA in Malayalam [13th August 2021]

LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ആഗസ്റ്റ് 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | ആനുകാലിക വിവരങ്ങൾ
August 1st week

 

Q1. ചെടികളിലെ ഇലകളുടെ ഉപരിതലത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചെറിയ സുഷിരങ്ങളുടെ പേര്?

(a) പിറ്സ് .

(b) സ്റ്റോമാറ്റ.

(c) ട്രൈക്കോമുകൾ.

(d) ഹൈഡതോഡുകൾ

 

Q2. പ്ലാന്റ് സെൽ മതിലിൽ പ്രധാനമായും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ്?

(a) ലിപിഡുകൾ.

(b) വിറ്റാമിൻ.

(c) സെല്ലുലോസ്

(d) പ്രോട്ടീൻ

 

Q3. AIDS വൈറസ് എന്ത് നശിപ്പിക്കുന്നു?

(a) ലിംഫോസൈറ്റുകൾ.

(b) മോണോസൈറ്റുകൾ.

(c) ന്യൂട്രോഫിൽസ്.

(d) ബേസോഫിൽസ്.

 

Q4. എല്ലാ വൈറസുകളിലും സ്ഥിരമായി കാണപ്പെടുന്ന രാസഘടകം?

(a) പ്രോട്ടീനുകൾ.

(b) ലിപിഡുകൾ.

(c) DNA.

(d) RNA.

 

Q5. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന രോഗം?

(a) ഉരുളക്കിഴങ്ങ്.

(b) ഇഞ്ചി.

(c) കാബേജ്.

(d) കോളിഫ്ലവർ

 

Q6. ഫംഗസിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്നത്?

(a) ശരീരശാസ്ത്രം.

(b) ഫ്രെനോളജി.

(c) മൈക്കോളജി.

(d) ജീവശാസ്ത്രം

 

Q7. തെറ്റായ പഴത്തിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം?

(a) ആപ്പിൾ.

(b) പേരക്ക.

(c) മാങ്ങ.

(d) തക്കാളി.

 

Q8. പ്രകാശസംശ്ലേഷണ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഓക്സിജന്റെ ഉറവിടം?

(a) വെള്ളം.

(b) കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്.

(c) ക്ലോറോഫിൽ.

(d) മെസോഫിൽ സെല്ലുകൾ.

 

Q9. ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും ആൽക്കഹോളാക്കി മാറ്റുന്ന എൻസൈം?

(a) ഡയസ്റ്റേസ്.

(b) മാൾട്ടേസ്

(c) ഇൻവെർട്ടേസ്.

(d) സൈമേസ്.

 

Q10. നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് ഏകദേശം?

(a) 4%.

(b) 8%

(c) 12%

(d) 16%

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

Solutions

 

S1. (b)

Sol.

 • Stomata are small opening or pore present in the epidermis of leaves and other organs of the plant that help in gas exchange.

 

S2. (c)

Sol.

 • Plant cell wall is composed of cellulose. It is a tough organic polysaccharide compound.
 • Cellulose cell wall helps to provide structural and mechanical support.

 

 S3. (a)

Sol.

 • AIDS virus destroys the T. Lymphocytes belong to a group of white blood cells known as lymphocytes that play a central role in cell – mediated immunity.

 

S4. (a)

Sol.

 • All viruses contain the following two components Nucleic acid genome and a protein capsid that covers the genome this is called as Nucleocapsid.

 S5. (a)

Sol.

 • Early blight of potato is a disease caused by fungus, alternaria solani. It results in the reduction of tuber yield.

 

S6.(c)

Sol.

 • Mycology is the study of fungus including their genetic and biochemical properties. Pier Antonio micheli is known as the father of the modern Mycology.

 

S7. (a)

Sol.

 • False fruit are those fruit which are not developed from ovary. Here apple is developed by thalamus. So it is considered as the false fruit.

 

S8. (a)

Sol.

Oxygen liberate after the splitting of water molecule into hydrogen and oxygen. In the photosynthesis this liberate oxygen in atmosphere.

 

S9. (d)

Sol.

 • Glucose and fructose are primary unit of sugar and gets converted to alcohol by the process of fermentation. Enzyme Zymase helps in the process of conversion.

 

S10. (a)

Sol.

 • Exhaled air contains 4% carbon dioxide, produced as a waste product of energy production, while the inhaled air contains 0.04% carbon dioxide.

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupen Code:- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Biology Quiz For KPSC And HCA in Malayalam [13th August 2021]_50.1

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

സെപ്റ്റംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലികവിവരങ്ങൾ September Month

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?