Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Biology Quiz

ബയോളജി ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Biology Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [21th September 2021]

KPSC, HCA എന്നിവയ്ക്കുള്ള ബയോളജി ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ(Biology Quiz For KPSC And HCA in Malayalam). ബയോളജി ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ബയോളജി ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ആഗസ്റ്റ് 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

August 2021

×
×

Download your free content now!

Download success!

ബയോളജി ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Biology Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [21th September 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Biology Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. മ്യൂട്ടേഷൻ സിദ്ധാന്തം നിർദ്ദേശിച്ചത് ____ ആണ് ?

(a) ചാൾസ് ലയൽ.

(b) വില്യം സ്മിത്ത്.

(c) ഹ്യൂഗോ ഡി വ്രീസ്.

(d) ഹാരിസൺ ഷ്മിറ്റ്.

Read more: Biology Quiz on 13th September 2021

 

Q2.ഒന്നിലധികം ഇഫക്റ്റുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ജീൻ എന്തായാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്?

(a) സ്യൂഡോജീൻ.

(b) പ്ലിയോട്രോപിക്.

(c) കോംപ്ലിമെന്ററി.

(d) പോളിജീൻ.

Read more Biology Quiz on 16th August 2021

 

Q3.താഴെ പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് ജനിതകശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

(a)ഡാർവിൻ.

(b) മെൻഡൽ.

(c) ലമാർക്ക്.

(d) ഡി വ്രീസ്.

 

Q4. മൈർമെക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ പഠനമാണ്?

(a)പ്രാണികൾ .

(b) ഉറുമ്പുകൾ.

(c) ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസ് .

(d) ആന്ത്രോപോഡ്സ്.

 

Q5. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഒരു പൂര്‍ണ്ണവളര്‍ച്ചയെത്താത്ത അവയവം?

(a)വാൽ അസ്ഥി.

(b) പ്ലീഹ.

(c) തൈറോയ്ഡ്.

(d) പിത്താശയം .

 

Q6.ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വൈറൽ രോഗം?

(a) മുണ്ടിനീര്.

(b) പ്ലേഗ്.

(c) കോളറ.

(d) സിഫിലിസ്.

 

Q7.താഴെ പറയുന്ന രോഗങ്ങളിൽ ഏതാണ് സാധാരണയായി വായുവിലൂടെ പടരുന്നത്?

(a)പ്ലേഗ്.

(b) ടൈഫോയ്ഡ്.

(c) ട്യൂബർകുലോസിസ് .

(d) കോളറ.

 

Q8.നന്നായി നിർവചിക്കപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും പ്രദേശത്തെ മൃഗങ്ങളും സസ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സമ്പൂർണ്ണ ഇടപെടൽ എന്തെന്ന് എന്നറിയപ്പെടുന്നു?

(a)പോപുലേഷൻ.

(b) ബയോം.

(c) കമ്യുണിറ്റി.

(d) സ്പീഷീസ് .

 

Q9. മംഗിഫെറ ഇൻഡിക്കയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം എന്താണ് ?

(a) പേരക്ക .

(b) മാങ്ങ.

(c) അംല.

(d) ചക്ക.

 

Q10. എന്തിന്റെ വോയിസ് ബോക്സാണ് സിറിങ്സ് ?

(a) ഉഭയജീവികൾ.

(b) ഇഴജന്തുക്കൾ.

(c) പക്ഷികൾ .

(d) സസ്തനികൾ.

 

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ

×
×

Download your free content now!

Download success!

ബയോളജി ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Biology Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [21th September 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.


To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

Biology Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. (C)

Sol-

 • Mutation theory was proposed by the Dutch botanist Hugo de Vries.
 • Vries proposed the mutation theory in the order to explain the mechanism of the evolution.
 • This theory was based on his observation on the evening primrose.

 

S2. (b)

Sol-

 • Pleiotropic effects are the genes which are capable of producing more than the one benefit or single gene affects the number of the phenotypic traits.

 

 S3. (b)

 • Gregor John Mendel is known as the father of the Genetics.

S4. (b)

 • Myrmecology is the study of ant’s, and their behavior.

 S5. (a)

 • Vestigial organs are the those organs which are present in an organism but is of no use.
 • Ear pinna, vermiform appendix and tail bone are the vestigial organs in the humans.

S6.(a)

 • Mumps is a contagious disease caused by the virus from one person to the another mumps are affected by the salivary glands also called the parotid glands.

S7. (C)

 • Tuberculosis is an airborne disease.
 • It is caused by the infectious agent mycobacterium tuberculosis through cough, spit , sneeze of active TB person.

S8.(c)

 • Community is an assemblage of the biotic population including plants , animals , which lives in a particular habitat.

S9.(b)

 • Mangifera Indica is the scientific name of the mango.

S10.(c)

 • Syrinx is the vocal organ of the bird’s.
 • Sound is produced by vibration of all the membrane tympaniform , syrinx enables some species of bird’s to mimic the human sound.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

ബയോളജി ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Biology Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [21th September 2021]_80.1
LDC Mains Express Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

ബയോളജി ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Biology Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [21th September 2021]_50.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

ബയോളജി ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Biology Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [21th September 2021]_110.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.