Telugu govt jobs   »   Article   »   EMRS సిలబస్ 2023

EMRS సిలబస్ 2023 పోస్టుల వారీగా, డౌన్లోడ్ సిలబస్ PDF

EMRS సిలబస్ 2023

EMRS సిలబస్ 2023 : నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ ఫర్ ట్రైబల్ స్టూడెంట్స్ (NESTS) EMRS సిలబస్ 2023ని ప్రిన్సిపాల్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ టీచర్ (PGT), అకౌంటెంట్, జూనియర్ సెక్రటేరియట్ అసిస్టెంట్ (JSA)/ క్లర్క్, ల్యాబ్ అటెండెంట్‌తో సహా 4062 PGT ఖాళీలు & 6329 TGT పోస్టుల కోసం విడుదల చేసింది. EMRS రిక్రూట్‌మెంట్ 2023 కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న వారు ఇప్పటి నుండే తమ ప్రిపరేషన్ ని ప్రారంభించాలి. EMRS పరీక్షలో మంచి మార్కులు సాధించడానికి EMRS సిలబస్ పై అవగాహన కలిగి ఉండాలి. ఈ కథనంలో, మేము ఇక్కడ వివరణాత్మక  EMRS సిలబస్ 2023ని అందించాము. EMRS పరీక్షలో మంచి మార్కులు సాధించాలి అనుకునేవారు  తప్పనిసరిగా ఇక్కడ అందించిన వివరణాత్మక సిలబస్‌ని చదవాలి.

EMRS అడ్మిట్ కార్డ్ 2023 విడుదల

EMRS సిలబస్ 2023 అవలోకనం

నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ ఫర్ ట్రైబల్ స్టూడెంట్స్ (NESTS) ఏకలవ్య మోడల్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ (EMRS) పరీక్షా తేదీ త్వరలో విడుదల చేయనున్నారు. EMRS సిలబస్ 2023 యొక్క అవలోకనం దిగువ పట్టికలో అందించాము.

EMRS సిలబస్ 2023 అవలోకనం 
పరీక్ష పేరు EMRS రిక్రూట్‌మెంట్ 2023
కండక్టింగ్ బాడీ నేషనల్ టెస్ట్ ఏజెన్సీ (NTA)
అప్లికేషన్ మోడ్ ఆన్‌లైన్
వర్గం సిలబస్
పరీక్షా విధానం OMR
ఖాళీలు 4062 PGT ఖాళీలు & 6329 TGT
పరీక్ష స్థాయి జాతీయ స్థాయి
అధికారిక వెబ్‌సైట్ https://recruitment.nta.nic.in

APPSC Group 4 Junior Assistant Hall Ticket 2022 |_60.1APPSC/TSPSC Sure shot Selection Group

EMRS సిలబస్ 2023 పోస్ట్ ల వారీగా

EMRS (ఏక్లవ్య మోడల్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్), ప్రిన్సిపాల్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ టీచర్ (PGT) పోస్టులు & ఇతర వాటి కోసం సిలబస్‌ను తన అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో విడుదల చేసింది. అభ్యర్థులు EMRS 2023 సిలబస్ మరియు పరీక్షా సరళిని విడుదల చేసిన తర్వాత అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించడం ద్వారా నేరుగా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ ని తనిఖీ చేయవలసిన అవసరం లేకుండా పోస్ట్ ల వారీగా వివరణాత్మక సిలబస్ వివరాలు ఇక్కడ అందించాము.

EMRS సిలబస్ – ప్రిన్సిపాల్

Reasoning & Numeric Ability

Puzzles & Seating arrangement, Data sufficiency, Statement based questions (Verbal. reasoning), Inequality, Blood relations, Sequences and Series, Direction Test, Assertion and Reason, and Venn Diagrams.

General Awareness

General knowledge and Current affairs with special emphasis in the field of education.

General English

Verb, Tenses, Voice, Subject-Verb Agreement, Articles, Comprehension, Fill in the Blanks, Adverb, Error Correction, Sentence Rearrangement, Unseen Passages, Vocabulary, Antonyms/Synonyms, Grammar, Idioms & Phrases

General Hindi

संधि, समास, धिलोम शब्द, पर्ाार्िाची शब्द, सामान्र् असधुिर्ााँ, िाकर्ांशों केधलए एक शब्द, महुािरे- लोकोधिर्ां, अपधित गद्ांश पर आिाररत प्रश्न

Academics & Residential Aspects

 • Child Development and pedagogy
 • Child Development – Physical, intellectual, and emotional & social development.
 • Problems of Adolescence – Role of Home, School, Hostel and Society in dealing with Them.
 • Learning
 • Concepts
 • Factors affecting learning
 • Motivation and measures for creating effective learning experience.
 • Learning outcomes
 • Pedagogical leadership
 • Perspective in Education
 • Govt. Act and Policy on Children
 • New Education Policy-2020
 • School system & organization
 • Good Governance in School System
 • Teaching Methodology and classroom management
 • Digital learning – Various initiatives by the Govt., Prospects, reach, and effectiveness.
 • Curriculum
 • Academic Planning and implementation

Administrative & Finance

CCS (CCA) Rules, CCS (Conduct Rules), Medical Attendance Rules, Fundamental and supplementary Rules (FR) (SR), CPF & NPS as admissible to NVS employees, TA Rules, PFMS, GeM, LTC Rules, Income Tax, Legal Framework, Problem-solving and decision making / Leadership, Sexual harassment at workplace, RTI/ICT Knowledge, GFR.

EMRS సిలబస్ PGT 2023

EMRS PGT General Awareness

General knowledge and Current affairs with special emphasis in the field of education.

EMRS PGT Reasoning Ability

Puzzles & Seating arrangement, Data sufficiency, Statement based questions (Verbal. reasoning), Inequality, Blood relations, Sequences and Series, Direction Test, Assertion and Reason, Venn Diagrams.

EMRS PGT Knowledge of ICT

Fundamentals of Computer System, Basics of Operating System, MS Office, Keyboard Shortcuts and their uses, Important Computer Terms and Abbreviations, Computer Networks, Cyber Security, and the Internet.

EMRS PGT Teaching aptitude

Teaching-Nature, Characteristics, Objectives and Basic Requirements, Learner’s Characteristics, Factors affecting teaching, Methods of Teaching, Teaching Aids and Evaluation Systems.

Experiential activity-based pedagogy and case study based

EMRS PGT National Education Policy (NEP)- 2020

EMRS PGT General English

Verb, Tenses, Voice, Subject-Verb Agreement, Articles, Comprehension, Fill in the Blanks, Adverb, Error Correction, Sentence Rearrangement, Unseen Passages, Vocabulary Antonyms/Synonyms, Grammar, Idioms & Phrases

EMRS PGT General Hindi

संधि, समास, धीर्घ शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य असामान्य, अद्यावधिक शब्द, मुहावरे – लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न।

EMRS సిలబస్ – అకౌంటెంట్ 2023

EMRS Accountant Reasoning Ability 

Puzzles & Seating arrangement, Data sufficiency, Statement based questions (Verbal. reasoning), Inequality, Blood relations, Sequences and Series, Direction Test, Assertion and Reason, Venn Diagrams.

EMRS Accountant Quantitative Aptitude 

Ratio and Proportions, Time and Work, Profit and Loss, Problems on Ages, Number System, Decimal & Fractions, Time and Distance, HCF & LCM, Percentages, Simplification, Average, Simple & Compound Interest, Mixtures & Allegations, Data Interpretation etc.

EMRS Accountant General Hindi

संधि, समास, धिर्लोम शब्द, प्राचीन शब्द, सामान्य असामान्य, उपसर्गों के धारावाहिक एक शब्द, मुहावरे-लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न।

EMRS Accountant General English

Verb, Tenses, Voice, Subject-Verb Agreement, Articles, Comprehension, Fill in the Blanks, Adverb, Error Correction, Sentence Rearrangement, Unseen Passages, Vocabulary, Antonyms/Synonyms, Grammar, Idioms & Phrases

EMRS Accountant Basic knowledge of computer, general awareness & current affairs

EMRS Accountant Subject knowledge covering Accountancy, Annual Accounts, Taxation, Budgeting, Auditing and Financial Management, GeM etc.

EMRS సిలబస్ – జూనియర్ సెక్రటేరియట్ అసిస్టెంట్ 2023

EMRS Junior Secretariat Assistant Reasoning Ability

Puzzles & Seating arrangement, Data sufficiency, Statement based questions (Verbal. reasoning), Inequality, Blood relations, Sequences and Series, Direction Test, Assertion and Reason, Venn Diagrams.

EMRS Junior Secretariat Assistant Quantitative Aptitude

Ratio and Proportions, Time and Work, Profit and Loss, Problems on Ages, Number System, Decimal & Fractions, Time and Distance, HCF & LCM, Percentages, Simplification, Average, Simple & Compound Interest, Mixtures & Allegations, Data Interpretation etc.

EMRS Junior Secretariat Assistant General Awareness

General knowledge and Current affairs with special emphasis in the field of education.

EMRS Junior Secretariat Assistant General Hindi

संधि, समास, ध्वनिम शब्द, प्राचीन शब्द, सामान्य अशुद्धियाँ, उच्चारणों के आधार पर एक शब्द, मुहावरे-लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न।

EMRS Junior Secretariat Assistant General English

Verb, Tenses, Voice, Subject-Verb Agreement, Articles, Comprehension, Fill in the Blanks, Adverb, Error Correction, Sentence Rearrangement, Unseen Passages, Vocabulary, Antonyms/Synonyms, Grammar, Idioms & Phrases

EMRS Junior Secretariat Assistant Basic knowledge of computer operation

Fundamentals of Computer System, Basics of Operating System, MS Office, Keyboard Shortcuts and their uses, Important Computer Terms and Abbreviations, Computer Networks, Cyber Security, and Internet.

EMRS సిలబస్ – ల్యాబ్ అటెండెంట్ 2023

EMRS Lab Attendant Reasoning Ability

Puzzles & Seating arrangement, Data sufficiency, Statement based questions (Verbal. reasoning), Inequality, Blood relations, Sequences and Series, Direction Test, Assertion and Reason, Venn Diagrams.

EMRS Lab Attendant General Awareness

General knowledge and Current affairs with special emphasis in the field of education.

EMRS Lab Attendant General Hindi

संधि, समास, ध्वनिम शब्द, प्राचीनी शब्द, सामान्य अशुद्धियाँ, उच्चारणों के आधार पर एक शब्द, मुहावरे-लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न।

General English

Verb, Tenses, Voice, Subject-Verb Agreement, Articles, Comprehension, Fill in the Blanks, Adverb, Error Correction, Sentence Rearrangement, Unseen Passages, Vocabulary, Antonyms/Synonyms, Grammar, Idioms & Phrases

EMRS Lab Attendant Subject-specific knowledge

Knowledge of lab work and lab equipment, Knowledge of experiments of chemicals, Safety protocols of lab, the scientific name of chemicals and equipment, knowledge of different methods commonly used in labs, Techniques and Physics, Chemistry, Life Sciences (Biology) etc…

EMRS సిలబస్ 2023 PDF డౌన్లోడ్ లింక్‌

4062 వేర్వేరు పోస్టుల కోసం EMRS రిక్రూట్‌మెంట్ 2023తో పాటు EMRS సిలబస్ విడుదల చేయబడింది. ఒక్కో పోస్టుకు, నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ ఫర్ ట్రైబల్ స్టూడెంట్స్ (NESTS) ఒక్కో పోస్టుకు వేర్వేరు సిలబస్‌ను విడుదల చేసింది. ప్రిన్సిపాల్, PGT, అకౌంటెంట్, Jr. సెక్రటేరియట్ అసిస్టెంట్ (JSA)/ క్లర్క్ మరియు ల్యాబ్ అటెండెంట్ స్థానాలకు సంబంధించిన పూర్తి EMRS సిలబస్‌ PDF ను అందించాము. EMRS సిలబస్ 2023 PDF ను పోస్ట్ ల వారీగా డౌన్లోడ్ చేయడానికి దిగువ ఇచ్చిన లింక్ పై క్లిక్ చేయండి.

పోస్ట్  సిలబస్ PDF
EMRS ప్రిన్సిపాల్ డౌన్లోడ్ PDF
EMRS PGT డౌన్లోడ్ PDF
EMRS అకౌంటెంట్, Jr. సెక్రటేరియట్ అసిస్టెంట్ (JSA)మరియు ల్యాబ్ అటెండెంట్ డౌన్లోడ్ PDF

 

EMRS Hostel Warden Administrative Aptitude & POCSO Act Material eBook for EMRS Hostel Warden Exams By Adda247

EMRS Related Articles
EMRS రిక్రూట్మెంట్ 2023 EMRS టీచర్ అర్హత ప్రమాణాలు 2023  
EMRS ఆన్లైన్ దరఖాస్తు 2023 EMRS TGT రిక్రూట్మెంట్ 2023 
EMRS సిలబస్ 2023 తెలంగాణ EMRS రిక్రూట్‌మెంట్ 2023 నోటిఫికేషన్ 
EMRS పరీక్షా విధానం 2023  EMRS TGT & హాస్టల్ వార్డెన్ సిలబస్ 
భారతదేశంలో EMRS పాఠశాల జాబితా 2023 EMRS టీచింగ్ స్టాఫ్ మరియు నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ ఎంట్రీ లెవల్ ప్రారంభ జీతం ఎంత?
EMRS మునుపటి సంవత్సరం ప్రశ్న పత్రాలు
EMRS TGT రిక్రూట్‌మెంట్ ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తు లింక్
EMRS పరీక్ష తేదీ 2023
EMRS ఖాళీలు 2023
ఏది ఉత్తమమైనది – EMRS లేదా NVS?
టీచింగ్ మరియు నాన్ టీచింగ్ కోసం EMRS ఆన్‌లైన్ ప్రత్యక్ష తరగతులు
EMRS అడ్మిట్ కార్డ్ 2023 విడుదల
EMRS హాస్టల్ వార్డెన్ అడ్మిట్ కార్డ్ 2023

Sharing is caring!

FAQs

EMRS రిక్రూట్‌మెంట్ 2023 ద్వారా ఎన్ని ఖాళీలు విడుదల చేయబడతాయి?

EMRS రిక్రూట్‌మెంట్ 2023లో 10391 ఖాళీలు ఉన్నాయి

ఏకలవ్య మోడ్రన్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ (EMRS) రిక్రూట్‌మెంట్ పరీక్షా తేదీ ఏమిటి?

ఏకలవ్య మోడ్రన్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ (EMRS) రిక్రూట్‌మెంట్ 2023 పరీక్షా తేదీ ఇంకా విడుదల కాలేదు

ఏకలవ్య మోడ్రన్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ (EMRS) సిలబస్ ని నేను ఎక్కడ పొందగలను?

ఏకలవ్య మోడ్రన్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ (EMRS) సిలబస్ ఈ కధనంలో అందించాము

ఏకలవ్య మోడ్రన్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ (EMRS) సిలబస్ లో ఏ అంశాలు ఉంటాయి?

ఏకలవ్య మోడ్రన్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ (EMRS) సిలబస్ ఒక్కో పోస్ట్ కి ఒక్కో విధంగా ఉంటుంది.