Marathi govt jobs   »   Study Materials   »   Visual English Vocabulary Word

Visual English Vocabulary Word: Improve Your Vocabulary With Antonyms And Synonyms: 8 February 2022 | व्हिज्युअल English शब्दसंग्रह

Visual English Vocabulary Word: In this article we will see Visual English Vocabulary, English Vocabulary with meaning in Marathi, Visual English Vocabulary with its Synonyms and Antonyms, The Motive of the Visual English Vocabulary Words and Importance of Visual English Vocabulary.

Visual English Vocabulary Word
Article Name Visual English Vocab
Useful for All Competitive Exams
Category Study Material

Visual English Vocabulary Word: स्पर्धा परीक्षांसाठी अभ्यास करण्याऱ्या बर्‍याच विद्यार्थ्यांसाठी English Vocabulary (इंग्रजी शब्दसंग्रह) हा एक खूप कठीण जाणारा विषय वाटतो. परंतु आजच्या जगात जवळ जवळ सर्व स्पर्धा परीक्षेत English Vocabulary (इंग्रजी शब्दसंग्रह) खूप प्रश्न विचारले जातात आणि त्यामुळे बरेच विधार्थी या विषयात चांगले गूण मिळवू शकत नाहीत. परंतु खरं सांगायचे म्हणजे English हा एक scoring विषय असून त्यातल्या प्रत्येक भागाचा चांगला अभ्यास केला तर नक्कीच यश मिळते. भाषेच्या विभागात कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी आणि आपली एकूण गुणसंख्या वाढवण्यासाठी English Vocabulary वर चांगली पकड असणे फार महत्वाचे आहे. म्हणूनच Adda247-Marathi ने Visual English Vocabulary (व्हिज्युअल शब्दसंग्रह) आणि त्यांच्या अर्थांसह इच्छुकांची English Vocabulary सुधारित करण्यासाठी एक नवीन पुढाकार सुरू केला आहे.

Visual English Vocabulary Words

 1. Ingress (verb)

            Meaning; The act of entering.

Vocabulary Words: Improve Your Vocabulary with Antonyms & Synonyms: 12th&13th September 2021_50.1

Synonyms: approach, enter

Antonyms: withdraw, exit

 

 1. Hiatus (noun)

Meaning; An interruption, break or pause.

Vocabulary Words: Improve Your Vocabulary with Antonyms & Synonyms: 12th&13th September 2021_60.1

Synonyms: pause, break

Antonyms: closure, end

 

 1. Demur (verb)

Meaning; To scruple or object; to take exception; to oppose

Vocabulary Words: Improve Your Vocabulary with Antonyms & Synonyms: 12th&13th September 2021_70.1

Synonyms: object

Antonyms: confirm

 

 1. Sojourn (noun)

Meaning; A short stay somewhere

Vocabulary Words: Improve Your Vocabulary with Antonyms & Synonyms: 12th&13th September 2021_80.1

Synonyms: stay, stopover

Antonyms: progress, advance

 

 1. Splurge (verb)

Meaning; To spend lavishly or extravagantly, especially money

Vocabulary Words: Improve Your Vocabulary with Antonyms & Synonyms: 12th&13th September 2021_90.1

Synonyms: fling, disburse

Antonyms: preserve, hoard

Visual English Vocabulary Word: 07 February 2022

 1. Foray (noun)

Meaning; A sudden or irregular incursion in border warfare

Vocabulary Words: Improve Your Vocabulary with Antonyms & Synonyms: 12th&13th September 2021_100.1

Synonyms: invasion

Antonyms: withdrawal

 

 1. Cozen (verb)

Meaning; To cheat; to defraud

Vocabulary Words: Improve Your Vocabulary with Antonyms & Synonyms: 12th&13th September 2021_110.1

Synonyms: cheat, deceive

Antonyms: reveal, expose

8. Contrite (adjective)

Meaning; Sincerely penitent or feeling regret or sorrow

Vocabulary Words: Improve Your Vocabulary with Antonyms & Synonyms: 12th&13th September 2021_120.1

Synonyms: remorseful, regretful

Antonyms: unrepentant, ignorant

9.  Leap (verb)

            Meaning; To jump.

Vocabulary Words: Improve Your Vocabulary with Antonyms & Synonyms: 12th&13th September 2021_130.1

Synonyms: jump, vault

Antonyms: Decline, decrease

Visual English Vocabulary Word: 05 February 2022

10. Inglorious (adjective)

Meaning; Ignominious; disgraceful

Vocabulary Words: Improve Your Vocabulary with Antonyms & Synonyms: 12th&13th September 2021_140.1

Synonyms; disgraceful, shameful

Antonyms; respectful, appreciable

11. Splinter (verb)

Meaning; To break, or cause to break, into factions.

Vocabulary Words: Improve Your Vocabulary with Antonyms & Synonyms: 12th&13th September 2021_150.1

Synonyms: shatter, break

Antonyms: unification, join

12. Fraught (adjective)

Meaning; Distressed or causing distress

Vocabulary Words: Improve Your Vocabulary with Antonyms & Synonyms: 12th&13th September 2021_160.1

Synonyms: worried, distressed

Antonyms: calm, quiet

13. Joust (noun)

Meaning; To engage in mock combat on horseback or To engage in verbal sparring over an important issue

Vocabulary Words: Improve Your Vocabulary with Antonyms & Synonyms: 12th&13th September 2021_170.1

Synonyms: contest

Antonyms: support

Visual English Vocabulary Word: 04 February 2022

14. Shrug (noun)

Meaning; To raise (the shoulders) to express uncertainty, lack of concern.

Vocabulary Words: Improve Your Vocabulary with Antonyms & Synonyms: 12th&13th September 2021_180.1

Synonyms: disregard

Antonyms: agree

15. Gutted (verb)

Meaning; With the most important parts destroyed

Vocabulary Words: Improve Your Vocabulary with Antonyms & Synonyms: 12th&13th September 2021_190.1

Synonyms: empty, ransacked

Antonyms: filled, prosperous

16. Amnesty (noun)

Meaning; Forgetfulness

Vocabulary Words: Improve Your Vocabulary with Antonyms & Synonyms: 12th&13th September 2021_200.1

Synonyms: forgiveness

Antonyms: conviction

Visual English Vocabulary Word: 03 February 2022

Adda247 App
Adda247 Marathi App

The Motive of the Visual English Vocabulary Words व्हिज्युअल इंग्रजी शब्दसंग्रहाचा हेतू

आपल्या सर्वांना माहित आहे की काहीतरी शिकण्यासाठी Visual आपल्या मनावर खोलवर प्रभाव पाडतात. या नवीन व्हिज्युअल शब्दसंग्रहात (Visual English Vocabulary), आम्ही आपल्याला दररोज Visual English Words आणि त्याचा  अर्थ, Synonyms, आणि Antonyms यासह नवीन शब्द देत आहोत जे आपल्याला विविध प्रकारच्या शब्दांसह परिचित करेल आणि आपली एकूण English Vocabulary वाढवेल.

Adda247 Marathi Telegram
Adda247 Marathi Telegram

Importance of Visual English Vocabulary Words | Visual English शब्दसंग्रहाचे महत्त्व

 • वाचन आकलन ज्यामधून इंग्रजी भाषेच्या विभागातील 50% प्रश्न आधारित आहेत, त्यास उमेदवारास चांगले वाचन कौशल्य असणे आवश्यक आहे आणि English Vocabulary वर चांगली पकड असणे आवश्यक आहे. एक चांगली English Vocabulary उमेदवारांना समजून घेण्यास अधिक चांगली समज देते ज्यामुळे त्यांना जास्तीत जास्त गुण मिळविण्यात फायदा होईल.
 • चांगली English Vocabulary एखाद्या उमेदवारास स्पर्धा परीक्षांच्या मुलाखतीत चांगला उपयोग होतो. जर त्याच्याकडे / तिच्याकडे चांगली English Vocabulary असेल तर उमेदवार उत्तम प्रकारे वाक्य तयार करू शकतो.
 • वाचन आकलन विभागाव्यतिरिक्त, English मध्ये अनेक चाचण्या आहेत जेथे English Vocabulary वापरली जाऊ शकतात.
 • तर चला दररोजच्या Visual English Vocabulary  ने तुमची English Vocabulary वाढवा.

तुम्हाला हेही बगायला आवडेल:

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- जानेवारी 2022

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- डिसेंबर 2021

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- नोव्हेंबर 2021

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- ऑक्टोबर 2021

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी | सप्टेंबर 2021

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MAHARASHTRA MAHAPACK (Validity 12 Months)
MAHARASHTRA MAHAPACK

Sharing is caring!

FAQs

Where I can get the Visual Vocab Daily Words

Adda247 Marathi is providing daily Visual English Vocab

Which is the best website for English Vocab

Adda247 Marathi is the best website for English Vocab