Marathi govt jobs   »   Study Materials   »   Visual English Vocabulary Word

Visual English Vocabulary Word: Improve Your Vocabulary With Antonyms And Synonyms: 19 January 2022 | व्हिज्युअल English शब्दसंग्रह

Visual English Vocabulary Word: In this article we will see Visual English Vocabulary, English Vocabulary with meaning in Marathi, Visual English Vocabulary with its Synonyms and Antonyms, The Motive of the Visual English Vocabulary Words and Importance of Visual English Vocabulary.

Visual English Vocabulary Word: स्पर्धा परीक्षांसाठी अभ्यास करण्याऱ्या बर्‍याच विद्यार्थ्यांसाठी English Vocabulary (इंग्रजी शब्दसंग्रह) हा एक खूप कठीण जाणारा विषय वाटतो. परंतु आजच्या जगात जवळ जवळ सर्व स्पर्धा परीक्षेत English Vocabulary (इंग्रजी शब्दसंग्रह) खूप प्रश्न विचारले जातात आणि त्यामुळे बरेच विधार्थी या विषयात चांगले गूण मिळवू शकत नाहीत. परंतु खरं सांगायचे म्हणजे English हा एक scoring विषय असून त्यातल्या प्रत्येक भागाचा चांगला अभ्यास केला तर नक्कीच यश मिळते. भाषेच्या विभागात कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी आणि आपली एकूण गुणसंख्या वाढवण्यासाठी English Vocabulary वर चांगली पकड असणे फार महत्वाचे आहे. म्हणूनच Adda247-Marathi ने Visual English Vocabulary (व्हिज्युअल शब्दसंग्रह) आणि त्यांच्या English आणि मराठीत अर्थांसह इच्छुकांची English Vocabulary  सुधारित करण्यासाठी एक नवीन पुढाकार सुरू केला आहे.

Visual English Vocabulary Words

 1. Exhortation (noun)

Meaning; Language intended to incite and encourage

Visual Vocabulary Word: Improve Your Vocabulary with Antonyms and Synonyms: 19th & 20th June 2021_50.1

Synonyms: encouragement, persuasion

Antonyms: Discouragement, despair

 

 1. Upbeat (adjective)

Meaning; Having a positive, lively, or perky tone, attitude

Visual Vocabulary Word: Improve Your Vocabulary with Antonyms and Synonyms: 19th & 20th June 2021_60.1

Synonyms: happy, cheery

Antonyms: unhappy, depressed

 

 1. Seclusion (noun)

Meaning; The state of being secluded or shut out, as from company, society

Visual Vocabulary Word: Improve Your Vocabulary with Antonyms and Synonyms: 19th & 20th June 2021_70.1

Synonyms: remoteness

Antonyms: togetherness

 

 1. Cynical (Adjective)

            Meaning; Skeptical of the integrity, sincerity, or motives of others

Visual Vocabulary Word: Improve Your Vocabulary with Antonyms and Synonyms: 19th & 20th June 2021_80.1

Synonyms: skeptical, suspicious

Antonyms: optimistic, trustworthy

 

 1. Distrait(adjective)

Meaning; absent-minded, troubled, distracted

Visual Vocabulary Word: Improve Your Vocabulary with Antonyms and Synonyms: 19th & 20th June 2021_90.1

Synonyms: inattentive, careless

Antonyms: attentive, careful

 

 1. Exonerate (verb)

Meaning; To relieve (someone or something) of a load; to unburden.

Visual Vocabulary Word: Improve Your Vocabulary with Antonyms and Synonyms: 19th & 20th June 2021_100.1

Synonyms: absolve, free

Antonyms: imprison, convict

 

 1. Rainfed (adjective)

            Meaning; filled with rainwater

Visual Vocabulary Word: Improve Your Vocabulary with Antonyms and Synonyms: 19th & 20th June 2021_110.1

Synonyms: waterlogged, watery

Antonyms: Dehydrated, Parched

Visual English Vocabulary Word: 18 January 2022

 1. Drub (verb)

Meaning; To beat

Visual Vocabulary Word: Improve Your Vocabulary with Antonyms and Synonyms: 19th & 20th June 2021_120.1

Synonyms: beat

Antonyms: protect

 

 1. Banter (noun)

Meaning; To joke about; to ridicule

Visual Vocabulary Word: Improve Your Vocabulary with Antonyms and Synonyms: 19th & 20th June 2021_130.1

Synonyms: crosstalk

Antonyms: praise

10. Garner (verb)

Meaning; An accumulation, supply, store

Visual Vocabulary Word: Improve Your Vocabulary with Antonyms and Synonyms: 19th & 20th June 2021_140.1

Synonyms: collect, assemble

Antonyms: disperse, spread

Visual English Vocabulary Word: 15 January 2022

11. Embargo (noun)

Meaning; A temporary ban on making certain things

Visual Vocabulary Word: Improve Your Vocabulary with Antonyms and Synonyms: 19th & 20th June 2021_150.1

Synonyms: prohibition, ban

Antonyms: freedom, permission

 

12. Foment (verb)

Meaning; To incite or cause troublesome acts; to encourage

Visual Vocabulary Word: Improve Your Vocabulary with Antonyms and Synonyms: 19th & 20th June 2021_160.1

Synonyms: incite, instigate

Antonyms: pacify, calm

 

13. Onerous (adjective)

Meaning; imposing or constituting a physical, mental, or figurative load

Visual Vocabulary Word: Improve Your Vocabulary with Antonyms and Synonyms: 19th & 20th June 2021_170.1

Synonyms: troublesome, burdensome

Antonyms: easygoing, effortless

 

14. Endorse (Verb)

Meaning; To support, to back, to give one’s approval

Visual Vocabulary Word: Improve Your Vocabulary with Antonyms and Synonyms: 19th & 20th June 2021_180.1

Synonyms: support, favour

Antonyms: refuse, oppose

 

15. Venturous (adjective)

Meaning; Adventurous; venturesome;

Visual Vocabulary Word: Improve Your Vocabulary with Antonyms and Synonyms: 19th & 20th June 2021_190.1

Synonyms: adventurous

Antonyms: cowardly

Visual English Vocabulary Word: 14 January 2022

16. Woo (verb)

Meaning; To endeavor to gain someone’s support.

Visual Vocabulary Word: Improve Your Vocabulary with Antonyms and Synonyms: 19th & 20th June 2021_200.1

Synonyms: pursue, ingratiate

Antonyms: repulse, deter

 

17. Quell (verb)

Meaning; To subdue, to put down

Visual Vocabulary Word: Improve Your Vocabulary with Antonyms and Synonyms: 19th & 20th June 2021_210.1

Synonyms: repress, finish

Antonyms: prompt, induce

 

18. Trammel (noun)

Meaning; Whatever impedes activity, progress, or freedom, such as a net or shackle.

Visual Vocabulary Word: Improve Your Vocabulary with Antonyms and Synonyms: 19th & 20th June 2021_220.1

Synonyms: constraint, impediment

Antonyms: aid, assist

Visual English Vocabulary Word: 13 January 2022

The Motive of the Visual English Vocabulary Words व्हिज्युअल इंग्रजी शब्दसंग्रहाचा हेतू

आपल्या सर्वांना माहित आहे की काहीतरी शिकण्यासाठी Visual आपल्या मनावर खोलवर प्रभाव पाडतात. या नवीन व्हिज्युअल शब्दसंग्रहात (Visual English Vocabulary), आम्ही आपल्याला दररोज Visual English Words आणि त्याचा  अर्थ, Synonyms, आणि Antonyms यासह नवीन शब्द देत आहोत जे आपल्याला विविध प्रकारच्या शब्दांसह परिचित करेल आणि आपली एकूण English Vocabulary वाढवेल.

Adda247 Marathi Telegram
Adda247 Marathi Telegram

Importance of Visual English Vocabulary Words | Visual English शब्दसंग्रहाचे महत्त्व

 • वाचन आकलन ज्यामधून इंग्रजी भाषेच्या विभागातील 50% प्रश्न आधारित आहेत, त्यास उमेदवारास चांगले वाचन कौशल्य असणे आवश्यक आहे आणि English Vocabulary वर चांगली पकड असणे आवश्यक आहे. एक चांगली English Vocabulary उमेदवारांना समजून घेण्यास अधिक चांगली समज देते ज्यामुळे त्यांना जास्तीत जास्त गुण मिळविण्यात फायदा होईल.
 • चांगली English Vocabulary एखाद्या उमेदवारास स्पर्धा परीक्षांच्या मुलाखतीत चांगला उपयोग होतो. जर त्याच्याकडे / तिच्याकडे चांगली English Vocabulary असेल तर उमेदवार उत्तम प्रकारे वाक्य तयार करू शकतो.
 • वाचन आकलन विभागाव्यतिरिक्त, English मध्ये अनेक चाचण्या आहेत जेथे English Vocabulary वापरली जाऊ शकतात.
 • तर चला दररोजच्या Visual English Vocabulary  ने तुमची English Vocabulary वाढवा.

तुम्हाला हेही बगायला आवडेल:

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- डिसेंबर 2021

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- नोव्हेंबर 2021

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- ऑक्टोबर 2021

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी | सप्टेंबर 2021

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- ऑगस्ट 2021

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MAHARASHTRA MAHAPACK (Validity 12 Months)
MAHARASHTRA MAHAPACK

Sharing is caring!

FAQs

Where I can get the Visual Vocab Daily Words

Adda247 Marathi is providing daily Visual English Vocab

Which is the best website for English Vocab

Adda247 Marathi is the best website for English Vocab