Marathi govt jobs   »   Study Materials   »   टॉप 20 अंकगणित MCQ

टॉप 20 अंकगणित MCQ | महाराष्ट्र, एसएससी आणि रेल्वे परीक्षा | डाउनलोड फ्री PDF

महाराष्ट्र पोलीस कॉन्स्टेबल, एमपीएससी, एसएससी आणि रेल्वे परीक्षा या महत्त्वाच्या परीक्षा आहेत ज्यांना विविध तर्कसंगत विषयांची सर्वसमावेशक माहिती आवश्यक आहे. इच्छुकांना प्रभावीपणे तयारी करण्यास मदत करण्यासाठी, आम्ही 20 स्पर्धात्मक-स्तरीय अंकगणित MCQ चा संच तयार केला आहे ज्यामध्ये विविध विषयांचा समावेश आहे.

महाराष्ट्र, एसएससी आणि रेल्वेसाठी टॉप 20 अंकगणित MCQ 17 एप्रिल 2024

या 20 अंकगणित मल्टिपल चॉईस प्रश्नांमध्ये महाराष्ट्र पोलीस कॉन्स्टेबल, एमपीएससी परीक्षा 2024, एसएससी आणि रेल्वे परीक्षा 2024 शी संबंधित विषयांच्या विविध श्रेणींचा समावेश आहे. या प्रश्नांचा वापर आपल्या ज्ञानाचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि आगामी परीक्षेसाठी आपली तयारी वाढविण्यासाठी एक साधन म्हणून करा. स्पष्टीकरणांचे पुनरावलोकन करण्याचे लक्षात ठेवा आणि चांगली तयारी सुनिश्चित करण्यासाठी प्रत्येक विषयाची तुमची समज वाढवा. शुभेच्छा!

 1. प्रश्न: पुस्तकाची किंमत 20% ने वाढवल्यास, त्याची मूळ किंमत परत आणण्यासाठी विक्री किंमत किती टक्के कमी करावी?
  (a) 16%
  (b) 20%
  (c) 25%
  (d) 10%
  उत्तर: मूळ किंमत 100 असू द्या. वाढलेली किंमत = 100 + 20% = 120. ती मूळ किंमतीवर परत आणण्यासाठी, विक्री किंमत 16.67% ने कमी केली पाहिजे.
  उत्तर: (a) 16%
 2. प्रश्न: जर एखाद्या संख्येचा 15% 45 असेल तर त्या संख्येच्या 30% किती?
  (a) 90
  (b) 60
  (c) 30
  (d) 15
  उपाय: संख्या “x” असू द्या. 15% x = 45. x = 300. x = 90 चा 30%.
  उत्तरः (a) 90
 3. प्रश्न: एका टीव्हीची मूळ किंमत $800 होती. ते आता 20% च्या सवलतीने विकले जात आहे. सवलतीची किंमत काय आहे?
  (a) $640
  (b) $720
  (c) $860
  (d) $960
  उपाय: सवलतीची किंमत = $800 — (20% * $800) = $640.
  उत्तर: (a) $640
 4. प्रश्न: पाच संख्यांची सरासरी 32 आहे. जर एक संख्या 45 असेल, तर उर्वरित संख्यांची सरासरी किती असेल?
  (a) 30
  (b) 34
  (c) 35
  (d) 36
  उपाय: सरासरी = संख्यांची बेरीज / एकूण संख्या. सरासरी = (160 – 45) / 4 = 28.75.
  उत्तर: या प्रश्नाला सूचीबद्ध उत्तर पर्याय नाही.
 5. प्रश्न: सहा संख्यांची सरासरी 18 आहे. जर एक संख्या 24 असेल, तर उर्वरित संख्यांची सरासरी किती असेल?
  (a) 16
  (b) 18
  (c) 20
  (d) 22
  उपाय: सरासरी = संख्यांची बेरीज / एकूण संख्या. सरासरी = (108 – 24) / 5 = 16.8.
  उत्तर: या प्रश्नाला सूचीबद्ध उत्तर पर्याय नाही.
 6. प्रश्न: चार जणांच्या कुटुंबाचे सरासरी वय २८ वर्षे आहे. सर्वात तरुण सदस्य 16 वर्षांचा असल्यास, उर्वरित तीन सदस्यांचे सरासरी वय किती असेल?
  (a) 30
  (b) 32
  (c) 34
  (d) 36
  उपाय: सरासरी = वय / एकूण सदस्यांची बेरीज. सरासरी = (112 – 16) / 3 = 32.
  उत्तर: (b) 32
 7. प्रश्न: जर एका टोपलीत सफरचंद आणि संत्र्याचे गुणोत्तर 3:2 असेल आणि 25 संत्री असतील तर टोपलीमध्ये किती सफरचंद आहेत?
  (a) 15
  (b) 20
  (c) 30
  (d) 40
  उपाय: प्रत्येक 2 संत्र्यासाठी, 3 सफरचंद आहेत. तर, तेथे (3/2) * 25 = 37.5 सफरचंद आहेत. अर्धे सफरचंद असू शकत नाही म्हणून, सर्वात जवळची पूर्ण संख्या 38 आहे.
  उत्तर: या प्रश्नाला सूचीबद्ध उत्तर पर्याय नाही.
 8. प्रश्न: जर वर्गात मुलांचे मुलींचे गुणोत्तर 4:5 असेल आणि 36 मुले असतील तर वर्गात किती मुली आहेत?
  (a) 20
  (b) 25
  (c) 30
  (d) 45
  उपाय: प्रत्येक 4 मुलांमागे 5 मुली आहेत. तर, (5/4) * 36 = 45 मुली आहेत.
  उत्तर: (d) 45
 9. प्रश्न: दोन आयतांच्या लांबीचे गुणोत्तर 3:4 आहे. लहान आयताचे क्षेत्रफळ 48 चौरस एकक असल्यास, मोठ्या आयताचे क्षेत्रफळ किती असेल?
  (a) 64 चौरस युनिट
  (b) 72 चौरस युनिट
  (c) 96 चौरस युनिट
  (d) 128 चौरस युनिट
  उपाय: लहान आयताची लांबी 3x आणि 4x असू द्या. मोठ्या आयताचे क्षेत्रफळ 12x² आहे, जे 48 चौरस एकक देखील आहे. तर, मोठ्या आयताचे क्षेत्रफळ 12 * 4 = 96 चौरस एकक आहे.
  उत्तर: (c) 96 चौरस एकक
 10. प्रश्न: जर जॉन एखादे काम 8 तासांत पूर्ण करू शकतो आणि सारा तेच काम 12 तासांत पूर्ण करू शकते, तर त्यांना एकत्र काम पूर्ण करण्यासाठी किती वेळ लागेल?
  (a) 3 तास
  (b) 4 तास
  (c) 5 तास
  (d) 6 तास
  उपाय: जॉनचा कामाचा दर = 1/8 काम प्रति तास. साराच्या कामाचा दर = 1/12 काम प्रति तास. त्यांचा एकत्रित कामाचा दर = 5/24 काम प्रति तास. घेतलेला वेळ = २४/५ तास = ४.८ तास.
  उत्तरः (a) 3 तास
 11. प्रश्न: जर 6 कामगार एक प्रकल्प 8 तासात पूर्ण करू शकतात, तर तोच प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 8 कामगारांना किती वेळ लागेल?
  (a) 4 तास
  (b) 6 तास
  (c) 8 तास
  (d) 12 तास
  उपाय:
  सूत्र वापरणे: (कामगारांची संख्या) * (वेळ घेतलेला) = स्थिर
  (6 कामगार) * (8 तास) = (8 कामगार) * (x तास)
  x साठी सोडवल्यास आपल्याला x = 6 तास मिळतात.
  उत्तर: (b) 6 तास
 12. प्रश्न: जर एखादे यंत्र 5 तासात उत्पादनाच्या 100 युनिट्सचे उत्पादन करते, तर ते 10 तासात किती युनिट्स तयार करू शकते?
  (a) 100 युनिट्स
  (b) 150 युनिट्स
  (c) 200 युनिट्स
  (d) 250 युनिट्स
  उपाय:
  सूत्र वापरणे: (एककांची संख्या) = (उत्पादनाचा दर) * (वेळ)
  (युनिट्सची संख्या) = (100 युनिट्स / 5 तास) * (10 तास) = 200 युनिट्स
  उत्तर: (c) 200 युनिट्स
 13. प्रश्न: एका दुकानदाराने $40 ला शर्ट खरेदी केला आणि $60 ला विकला. नफ्याची टक्केवारी किती आहे?
  (a) 20%
  (b) 33.33%
  (c) 50%
  (d) 66.67%
  उपाय:
  नफा = विक्री किंमत — किंमत किंमत
  नफा = $60 – $40 = $20
  नफा टक्केवारी = (नफा / किंमत किंमत) * 100% = (20 / 40) * 100% = 50%
  उत्तर: (c) 50%
 14. प्रश्न: जर एखाद्या पुस्तकाच्या दुकानाने पुस्तक 10% तोट्यात विकले आणि पुस्तकाची किंमत $50 असेल, तर पुस्तकाची विक्री किंमत किती असेल?
  (a) $45
  (b) $50
  (c) $५५
  (d) $60
  उपाय:
  तोटा = किंमत किंमत — विक्री किंमत
  किमतीच्या 10% = $50
  विक्री किंमत = किंमत किंमत — तोटा = $50 — (0.10 * $50) = $50 — $5 = $45
  उत्तर: (a) $45
 15. प्रश्न: एका व्यापाऱ्याने एक शर्ट $180 ला विकला आणि त्याचे 10% नुकसान झाले. शर्टची किंमत किती होती?
  (a) $162
  (b) $190
  (c) $200
  (d) $198
  उपाय:
  तोटा = किमतीच्या 10%
  किमतीच्या 10% = $180
  किंमत किंमत = $180 / (10/100) = $180 / 0.10 = $1800 / 10 = $180
  उत्तर: (a) $162
 16. प्रश्न: 36 आणि 48 चा HCF काय आहे?
  (a) 6
  (b) 12
  (c) 18
  (d) 24
  उपाय: HCF शोधण्यासाठी, आपण प्राइम फॅक्टरायझेशन पद्धत वापरू शकतो.
  36 चे प्राइम फॅक्टर: 2² * 3²
  48: 2⁴ * 3¹ चे अविभाज्य घटक
  सामान्य अविभाज्य घटक 2² आणि 3¹ आहेत. HCF शोधण्यासाठी, आम्ही प्रत्येक सामान्य अविभाज्य घटकाची सर्वात कमी शक्ती घेतो.
  HCF = 2² * 3¹ = 4 * 3 = 12
  तर, बरोबर उत्तर (b) 12 आहे.
 17. प्रश्न: 15 आणि 20 चे LCM किती आहे?
  (a) 15
  (b) 30
  (c) 60
  (d) 75
  उपाय :
  LCM शोधण्यासाठी, आपण प्राइम फॅक्टरायझेशन पद्धत वापरू शकतो.
  15: 3¹ * 5¹ चे अविभाज्य घटक
  20 चे प्राइम फॅक्टर: 2² * 5¹
  LCM शोधण्यासाठी, आम्ही प्रत्येक अविभाज्य घटकाची सर्वोच्च शक्ती घेतो.
  LCM = 2² * 3¹ * 5¹ = 4 * 3 * 5 = 60
  तर, बरोबर उत्तर (c) 60 आहे.
 18. प्रश्न: जर दोन संख्यांचा HCF 8 असेल आणि त्यांचा LCM 48 असेल, तर दोन संख्या किती आहेत?
  (a) 6 आणि 8
  (b) 12 आणि 16
  (c) 8 आणि 48
  (d) 16 आणि 24
  उपाय: दोन संख्या a आणि b असू द्या. आपण सूत्र वापरू शकतो: HCF x LCM = a x b.
  HCF = 8 आणि LCM = 48 दिल्यास, आपण ही मूल्ये सूत्रामध्ये बदलू शकतो:
  8 x 48 = a x b
  384 = a x b
  आता, आपल्याला दोन संख्या शोधणे आवश्यक आहे ज्यांचे उत्पादन 384 आहे आणि ज्यांचे HCF 8 आहे. संख्या 8 आणि 48 आहेत कारण 8 x 48 = 384, आणि त्यांचा HCF खरोखर 8 आहे.
  तर, बरोबर उत्तर (c) 8 आणि 48 आहे.
 19. प्रश्नः 72 आणि 90 चा HCF काय आहे?
  (a) 6
  (b) 9
  (c) 18
  (d) 36
  उपाय: HCF शोधण्यासाठी, आपण प्राइम फॅक्टरायझेशन पद्धत वापरू शकतो.
  72 चे प्राइम फॅक्टर: 2³ * 3²
  90 चे प्राइम फॅक्टर: 2¹ * 3² * 5¹
  सामान्य अविभाज्य घटक 2¹ आणि 3² आहेत. HCF शोधण्यासाठी, आम्ही प्रत्येक सामान्य अविभाज्य घटकाची सर्वात कमी शक्ती घेतो.
  HCF = 2¹ * 3² = 2 * 9 = 18
  तर, बरोबर उत्तर (c) 18 आहे
 20. प्रश्न: जर दोन संख्यांची LCM 120 असेल आणि एक संख्या 24 असेल तर दुसरी संख्या कोणती?
  (a) 5
  (b) 10
  (c) 15
  (d) 20
  उपाय:
  दुसरी संख्या x असू द्या. आपण सूत्र वापरू शकतो: LCM = (a x (b) / HCF.
  LCM = 120 दिल्यास, एक संख्या 24 आहे, आणि आम्हाला माहित आहे की HCF 24 आहे (कारण 24 स्वतःचा एक घटक आहे).
  तर, आपण ही मूल्ये सूत्रामध्ये बदलू शकतो:
  120 = (24 x x) / 24
  आता, x साठी सोडवा:
  120 = x
  तर, दुसरी संख्या 120 आहे.
  तर, बरोबर उत्तर (d) 120 आहे

टॉप 20 अंकगणित MCQ PDF डाउनलोड करा

इंग्रजी वेब लिंक ॲप लिंक
Top 20 Arithmetic MCQs क्लिक करा क्लिक करा

महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळवा.

महाराष्ट्र अभ्यास साहित्य

अड्डा 247 मराठीचे युट्युब चॅनल

अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

महाराष्ट्राचा महापॅक
महाराष्ट्राचा महापॅक

Sharing is caring!