Marathi govt jobs   »   Exam Syllabus   »   SBI क्लर्क अभ्यासक्रम 2022

SBI क्लर्क अभ्यासक्रम 2022, प्रिलिम्स आणि मुख्य परीक्षेचा अभ्यासक्रम आणि परीक्षेचे स्वरूप

SBI क्लर्क अभ्यासक्रम 2022: SBI क्लर्क परीक्षेच्या तयारीसाठी अभ्यासक्रम हे एक महत्त्वाचे साधन आहे. SBI क्लर्क 2022 चे ध्येय ठेवणाऱ्या उमेदवारांना SBI क्लर्क च्या प्रिलिम्ससाठी तसेच मुख्य परीक्षेसाठी सविस्तर SBI क्लर्क अभ्यासक्रम 2022 माहिती असणे आवश्यक आहे. SBI ने SBI क्लर्क कनिष्ठ सहयोगी (ग्राहक समर्थन आणि विक्री) पदासाठी 5008 रिक्त पदांची भरती करण्यासाठी SBI क्लर्क अधिसूचना 2022 प्रसिद्ध केली आहे. आज या पोस्टमध्ये, आम्ही SBI क्लर्क परीक्षा 2022 उत्तीर्ण होण्यासाठी क्लर्क चा विषयानुसार अभ्यासक्रम प्रदान केले आहे.

SBI क्लर्क अधिसूचना 2022

SBI क्लर्क अभ्यासक्रम 2022

SBI क्लर्क अभ्यासक्रम प्रामुख्याने दोन घटकांवर केंद्रित आहे जसे की प्रीलिम्स परीक्षा आणि मुख्य परीक्षा. SBI क्लर्क प्रिलिम्समध्ये फक्त तीन विषय असतात जसे की Reasoning Ability, Quantitative Aptitude आणि English Langauge. या विषयांमध्ये विविध घटक आहेत. परीक्षेत विचारलेल्या प्रश्नांच्या प्रकारांचे योग्य ज्ञान होण्यासाठी उमेदवाराने SBI क्लर्कच्या मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका तपासल्या पाहिजेत. परंतु सर्व प्रथम, उमेदवाराने SBI Clerk 2021 चा तपशीलवार अभ्यासक्रम आणि परीक्षेचे स्वरूप जाणून घ्यावे.

SBI क्लर्क अभ्यासक्रम 2022, प्रिलिम्स आणि मुख्य परीक्षेचा अभ्यासक्रम आणि परीक्षेचे स्वरूप_40.1

SBI क्लर्क परीक्षा पॅटर्न 2022

SBI क्लर्क ही दोन टप्प्यांची परीक्षा आहे ज्यामध्ये प्रिलिम्स आणि मुख्य त्यानंतर एलपीटी म्हणजेच भाषा प्रवीणता परीक्षा असते. SBI क्लर्क ची प्रिलिम परीक्षा ही पात्रता स्वरूपाची असते, पूर्व परीक्षेचे गुण गुणवत्तेसाठी जोडले जात नाहीत. SBI क्लर्क परीक्षा 2022 मध्ये प्राथमिक आणि मुख्य परीक्षा या दोन्ही टप्प्यांमध्ये कोणताही विभागीय कटऑफ नाही. सर्व इच्छुक SBI क्लर्क परीक्षा पॅटर्न 2022 खाली दिलेल्या तक्त्याद्वारे तपासू शकतात:

SBI क्लर्क प्रिलिम्स परीक्षेचा नमुना

SBI क्लर्कमध्ये प्राथमिक परीक्षेत तीन विषयांचा समावेश होतो जसे की तर्क Reasoning Ability, Quantitative Aptitude आणि English Langauge. प्राथमिक परीक्षेत 100 गुणांची वस्तुनिष्ठ चाचणी असते. ही चाचणी 1-तास कालावधीची आहे ज्यामध्ये 3 विभाग आहेत (प्रत्येक विभागासाठी स्वतंत्र वेळे) खालीलप्रमाणे:

S. No. Name of Tests(Objective No. of Questions Maximum Marks Duration
1 English Language 30 30 20 minutes
2 Quantitative Aptitude 35 35 20 minutes
3 Reasoning Ability 35 35 20 minutes
Total 100 100 60 minutes

SBI क्लर्क मुख्य परीक्षेचे स्वरूप 2022

SBI लिपिक मुख्य परीक्षेत चार विभाग आहेत म्हणजे Reasoning Ability, Quantitative Aptitude, English Language आणि General Awareness. SBI क्लर्क मुख्य परीक्षेत खालीलप्रमाणे विभागीय वेळ आहे. SBI क्लर्क मुख्य परीक्षेत 200 गुणांसाठी परीक्षा होते. दिलेला तक्ता SBI क्लर्क मुख्य परीक्षेचे स्वरूप दर्शवितो.

S. No. Name of Tests(Objective) No. of Questions Maximum Marks Duration
1 Reasoning Ability & Computer Aptitude 50 60 45
minutes
2 General English 40 40 35 minutes
3 Quantitative Aptitude 50 50 45 minutes
4 General/Financial Awareness 50 50 35 minutes
Total 190 200 2 Hours 40 Minutes

टीप: प्रिलिम आणि मुख्य परीक्षेत 1/4 नकारात्मक गुण असतील. तसेच, SBI क्लर्क परीक्षेच्या दोन्ही टप्प्यांमध्ये विभागीय वेळ आहे.

भाषा प्राविण्य चाचणी

SBI क्लर्क मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर, उमेदवारांना विशिष्ट निवडलेल्या स्थानिक भाषेच्या चाचणीसाठी पात्र व्हावे लागेल. जे स्थानिक भाषा निर्दिष्ट करून 10वी आणि 12वी इयत्तेच्या गुणपत्रिका तयार करतात त्यांना कोणत्याही भाषेच्या परीक्षेला सामोरे जावे लागणार नाही. निर्दिष्ट निवडलेल्या स्थानिक भाषेत प्रवीण नसलेले उमेदवार अपात्र ठरवले जातील.

SBI क्लर्क अभ्यासक्रम 2022, प्रिलिम्स आणि मुख्य परीक्षेचा अभ्यासक्रम आणि परीक्षेचे स्वरूप_50.1

SBI क्लर्क अभ्यासक्रम 2022

SBI क्लर्क प्रिलिम्स तसेच मुख्य परीक्षेच्या विविध विभागांची तयारी करण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्व महत्त्वाचे विषय खालील तक्त्यात समाविष्ट आहेत.

SBI क्लर्क प्रिलिम्स अभ्यासक्रम 2022

SBI क्लर्क प्रिलिम्स अभ्यासक्रम 2022 खाली टेबलमध्ये दिलेला आहे. तीनही विषयांचे विषय या तक्त्यामध्ये दिलेले आहेत.

Reasoning Ability Quantitative Aptitude English Language
Direction & Distance Simplification Reading comprehension
Blood Relation Approximation Fillers
Syllogism Missing Series Cloze Test
Alphanumeric Series Wrong Series Phrase Replacement
Inequality Quadratic Equation Odd Sentence Out cum Para Jumbled
Coding-Decoding Data Sufficiency Inference, Sentence Completion
Order & Ranking Data Interpretation (Bar, Line, Pie, Tabular) Connectors
Input-Output Average, Ratio, Percentage, Profit & Loss Paragraph Conclusion
Data Sufficiency Simple Interest & Compound Interest Phrasal Verb-Related Questions
Resultant & Coded Series Problems on Ages Error Detection/ Sentence based Error
Circular/Triangular/Square/Rectangular Seating arrangement Time & Work, Pipes & Cisterns Word Usage/Vocab-based Questions
Linear row/Double row arrangement Speed, Distance & Time Sentence Improvement
Floor based Puzzle Probability Error Correction
Box based Puzzle Mensuration Idioms & Phrases
Day/Month/Year/Age-based Puzzle Permutation & Combination Word Swap
Comparison/Categorized/Uncertain Puzzle Mixture & Allegation Misspelt
Blood relation-based Puzzle Partnership Word Rearrangement
Alphabets based Questions Boat & Stream Column-based Sentences & Fillers

SBI क्लर्क मुख्य अभ्यासक्रम 2022

SBI क्लर्क मुख्य अभ्यासक्रम 2022 मध्ये चार विभागांचा समावेश आहे जसे की Reasoning Ability, Quantitative Aptitude, English Language, आणि General Awareness. तपशीलवार विषय टेबलमध्ये नमूद केले आहेत.

Reasoning Ability Computer Aptitude Quantitative Aptitude English Language General Awareness
Puzzles & seating Arrangements History & Generation of Computers Data Interpretation (Bar, Line, Tabular, Pie, Radar, Caselet) Reading Comprehension Banking Awareness
Machine Input-Output Introduction to Computer Organization Quadratic Equations Fillers Financial Awareness
Blood Relation Computer Memory Inequalities (Quantity 1 & Quantity 2) New Pattern Cloze Test Current Affairs
Syllogism Hardware & Input-Output Devices Missing Series Phrase Replacement Static Awareness
Direction & Distance Computer Software Wrong Series Odd Sentence out cum Para Jumbles Government Schemes & Policies
Alphanumeric Series Computer Languages Simplification & Approximation Inference Awards & Recognization
Coding-Decoding Operating System Profit & Loss Sentence Completion Books & Authors
Order & Ranking Computer Network Simple Interest & Compound Interest Connectors Committees
Inequalities Internet Problems on Ages & Partnership Paragraph Conclusion National Affairs
Data Sufficiency MS Office & Shortcut Keys Time & Work Phrasal Verb related Questions International Affairs
Statement & Conclusion Basics of DBMS Speed, Distance & Time Error Detection Sports
Statement & Assumption Number System & Conversions Mensuration Word Usage Defence News
Course of Action Computer & Network Security Probability, Permutation & Combination Vocab Based Questions
Cause & Effect Mixture & Allegation
Statement & Inference Average, Ratio & Proportion
Strength of Argument Boat & Stream
Pipes & Cisterns
Data Sufficiency

Other Posts:

 Indian Security Press Syllabus 2022 Thane DCC Bank Syllabus 2022
MPSC Group B Exam Syllabus MPSC Group C Syllabus
Thane DCC Bank Syllabus PMC Syllabus 2022
MUHS Bharti Syllabus 2022 MPSC Rajyaseva Syllabus

SBI क्लर्क अभ्यासक्रम 2022, प्रिलिम्स आणि मुख्य परीक्षेचा अभ्यासक्रम आणि परीक्षेचे स्वरूप_60.1

FAQ: SBI SBI क्लर्क अभ्यासक्रम 2022

Q. पूर्व आणि मुख्य परीक्षेसाठी SBI लिपिक अभ्यासक्रम 2022 काय आहे?
पूर्व आणि मुख्य परीक्षेसाठी SBI क्लर्क अभ्यासक्रम 2022 या लेखात वर दिलेला आहे

Q. SBI क्लर्क 2022 मध्ये काही निगेटिव्ह मार्किंग आहे का?
उत्तर होय, SBI क्लर्क 2022 मध्ये 0.25 गुणांचे निगेटिव्ह मार्किंग आहे

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

SBI क्लर्क अभ्यासक्रम 2022, प्रिलिम्स आणि मुख्य परीक्षेचा अभ्यासक्रम आणि परीक्षेचे स्वरूप_90.1

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-सप्टेंबर 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

SBI क्लर्क अभ्यासक्रम 2022, प्रिलिम्स आणि मुख्य परीक्षेचा अभ्यासक्रम आणि परीक्षेचे स्वरूप_100.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-सप्टेंबर 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.