Marathi govt jobs   »   Daily Quiz   »   Reasoning Quiz for Van Vibhag

Reasoning Quiz For Van Vibhag Exam: 25 March 2023 | वन विभाग परीक्षेसाठी बुद्धिमत्ता चाचणीचे दैनिक क्विझ: 25 मार्च 2023

Van Vibhag Exam Quiz:  Van Vibhag परीक्षेमध्ये दरवर्षी सादर करण्यात आलेल्या विशाल अभ्यासक्रम आणि नवीन प्रश्नसंचांमुळे प्रत्येक विषयाचा पुरेपूर सराव करणे कठीण होते. Aptitude Daily Quiz in Marathi पुनरावृत्तीची प्रक्रिया जलद करतात आणि आपल्याला नियमितपणे अभ्यासात शक्य नसलेल्या प्रश्नांच्या सहाय्याने तो पूर्ण मुद्दा अभ्यासात घेण्यास मदत होते. Van Vibhag  Exam Quiz for Aptitude चा सराव केल्यास आपला वेळ वाचतो, आपल्याकडे मॉक टेस्टमध्ये समर्पित करण्यासाठी एक किंवा दोन तास नसल्यास आपण Van Vibhag Exam Quiz in Marathi चा प्रयत्न करू शकता. आपल्या सोयीनुसार आपण या Daily Quiz कधीही सोडवू शकता. आपल्याला फक्त 10-12 मिनिटे वाचण्याची आवश्यकता आहे. Van Vibhhttps://www.adda247.com/mr/jobs/van-vibhag-exam-quiz-15-03-2023/ag Exam Quiz केवळ आपला वेळच वाचवत नाही तर हे Quiz आपले सामर्थ्य आणि दुर्बलता दोन्ही प्रतिबिंबित करते.

Van Vibhag Exam Quiz :  Reasoning 

सर्व विषय आणि विविध परीक्षांच्या विशिष्ट Aptitude Quiz in Marathi चा प्रयत्न केला तर आपण ज्या परीक्षेची तयारी करत आहात जसे की MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB, MAHA-TAIT इ. त्यानुसार दररोज तुम्ही Daily Quiz in Marathi बघू शकता. परीक्षेसाठी तयारी वाढविण्याकरिता Aptitude Daily Quiz in Marathi हा एक उत्कृष्ट मार्ग आहे. हे आपला वेग वाढवते आणि फक्त काही आठवड्यांतच आपणास आपले गुण आणि क्रमवारीत मोठा फरक दिसेल. Van Vibhag Exam Quiz of Aptitude in Marathi आपली Van Vibhag Exam ची तयारी वर्धित करते. तर चला आजची Quiz पाहुयात.

Van Vibhag Exam Quiz –  Reasoning: Questions  

Q1. ‘एका बाईकडे बोट दाखवत’ एक माणूस म्हणाला, “तिच्या एकुलत्या एक भावाचा मुलगा माझ्या बायकोचा भाऊ आहे. त्या बाईचा त्या माणसाशी काय संबंध आहे.”

(a) आईची बहीण

(b) आजी

(c) सासू

(d) सासरची बहीण

Q2. दिलेल्या अक्षर मालिकेतील अंतरावर अनुक्रमे ठेवल्यास अक्षरांचा कोणता संच पूर्ण करेल?

B C D C D E F D E F G H _ _ _ _ _ _

(a) EFGHIJ

(b) FGHIJK

(c) DFGHIJK

(d) KLMNOP

Q3. खालील मालिकेतील पुढील संज्ञा कोणती?

Y2C, W3F, U8I, S27L, Q112O, ?

(a) O565R

(b) O565S

(c) P1165R

(d) P1165S

Q4. खालील संख्या मालिकेतील पुढील संख्या कोणती?

0 , 6 , 20 , 42 , 72 , ?

(a) 148

(b) 144

(c) 110

(d) 136

Q5. दिलेल्या पर्यायांमधून संख्यांचा योग्य संच शोधा.

(1, 2, 3), (1, 4, 9), (1, 16, 81)(1, ? , ?)

(a) 256 , 6561

(b) 128 , 5251

(c) 190, 2012

(d) 543, 4533

 Q6. एक नदी उत्तरेकडून दक्षिणेकडे वाहते आणि वाटेने डावीकडे वळते आणि एका टेकडीभोवती चौथाई वर्तुळात जाते आणि नंतर उजवीकडे काटकोनात वळते. नदी शेवटी कोणत्या दिशेने वाहते?

(a) पश्चिम

(b) पूर्व

(c) उत्तर

(d) दक्षिण

Q7. खालील शब्द ज्या क्रमाने शब्दकोशात येतात त्याच क्रमाने लावा.

(1) Acorn

(2) Acoustic

(3) Acquaint

(4) Acquired

(5) Aconitine

 

(a) 34512

(b) 43512

(c) 51432

(d) 51234

 Q8. गहाळ क्रमांक शोधा

31 17 58 87
68 19 61 56
91 22 70 50
10 142 11 ?

(a) 3

(b) 6

(c) 7

(d) 9

Q9. दोन निष्कर्षांनंतर विधान दिले जाते. जरी ते सामान्यतः ज्ञात तथ्यांपेक्षा भिन्न आहे असे वाटत असले तरीही तुम्हाला विधान सत्य मानले पाहिजे. दिलेल्या विधानापैकी कोणते निष्कर्ष, जर असतील तर, ते तुम्ही ठरवायचे आहे.

विधाने:

गरज असलेला मित्र हा खरोखर मित्र असतो.

निष्कर्ष:

  1. सर्व चांगल्या काळातील मित्र असतात.
  2. वाईट काळात शत्रू मित्र नसतात.

(a) फक्त निष्कर्ष मी अनुसरण करतो

(b) फक्त निष्कर्ष II खालीलप्रमाणे आहे

(c) दोन्ही निष्कर्ष I आणि II अनुसरण करतात

(d) I किंवा II दोन्हीपैकी कोणताही निष्कर्ष पाळत नाही

Q10. जयपूर जोधपूरच्या ईशान्येला आहे. अलवर हे जयपूरच्या दक्षिणेला आणि जोधपूरच्या आग्नेयेला आहे. जालोर हे अलवरच्या पश्चिमेला आणि जयपूर-जोधपूरच्या ओळीत आहे. जालोरच्या संदर्भात जयपूर कोणत्या दिशेला आहे?

(a) उत्तर

(b) पूर्व

(c) दक्षिण-पश्चिम

(d) उत्तर-पूर्व

 

ownload the app now, Click here

YouTube channel- Adda247 Marathi | Adda247 Marathi Website

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

 Adda247 App

Van Vibhag Exam Quiz –  Reasoning: Solutions.

S1.Ans(d)

Sol.

Reasoning daily Quiz For Van Vibhag Exam: 25 March 2023_4.1

S2.Ans(a)

Sol. BCD , CDEF , DEFGH , EFGHIJ

S3.Ans(a)

Sol.

Reasoning daily Quiz For Van Vibhag Exam: 25 March 2023_5.1

S4.Ans(c)

Sol.

Reasoning daily Quiz For Van Vibhag Exam: 25 March 2023_6.1

 S5.Ans(a)

Sol. Square Series

S6.Ans(a)

Sol.

Reasoning daily Quiz For Van Vibhag Exam: 25 March 2023_7.1

S7.Ans(d)

 S8.Ans(c)

Sol. Sum of numbers in each column is 200

S9.Ans(d)

S10.Ans(d)

Sol.

Reasoning daily Quiz For Van Vibhag Exam: 25 March 2023_8.1

 

 

FAQs: Van Vibhag Exam Quiz,   Reasoning Quiz in Marathi

Q1. What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Ans:Adda247, Marathi हे स्पर्धा परीक्षांसाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व विषयांचे दैनिक
क्विझ प्रकाशित करते.

Q2. How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Ans: मराठीतील दैनिक क्विझ च्या माध्यमातून परीक्षार्थी अचूक सराव करू शकतात. जो त्यांना परीक्षेमध्ये उत्तम गुण मिळवण्यास मदत करेल.

Q3. Are these daily quizzes according to exam pattern?

Ans: होय, दैनिक क्विझ हि Adda247, Marathi च्या तज्ज्ञ शिक्षकांकडून बनवली जातात व ती आयोगाच्या परीक्षापद्धतीनुसारच असतात.

Q4. What are the exams for which daily quizzes are helpful?

Ans: MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB etc या परीक्षांची तयारी दैनिक क्विझ द्वारे होते.

Latest Maharashtra Govt Jobs Majhi Naukri 2023
 Homepage Adda247 Marathi
Adda247 Marathi Quiz for All Competitive Exams Daily Quiz

You Tube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

Reasoning daily Quiz For Van Vibhag Exam: 25 March 2023_9.1
Adda247 Marathi Telegram

Sharing is caring!

FAQs

What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Adda247, Marathi publishes daily quizzes in Marathi for all the subjects important for the competitive exams.

How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Practice with daily quiz prepares the aspirants to score well in the competitive examination.

Are these daily quizzes according to exam pattern?

Adda247, Marathi's expert faculty prepares these quizzes as per the pattern of competitive exams.

What are the exams for which daily quizzes are helpful?

MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB etc exams are covered by the daily quizzes in Marathi.