Marathi govt jobs   »   Daily Quiz   »   Reasoning Quiz for Van Vibhag

Reasoning Quiz For Van Vibhag Exam: 15 March 2023 | वन विभाग परीक्षेसाठी बुद्धिमत्ता चाचणीचे दैनिक क्विझ: 15 मार्च 2023

Van Vibhag Exam Quiz:  Van Vibhag परीक्षेमध्ये दरवर्षी सादर करण्यात आलेल्या विशाल अभ्यासक्रम आणि नवीन प्रश्नसंचांमुळे प्रत्येक विषयाचा पुरेपूर सराव करणे कठीण होते. Aptitude Daily Quiz in Marathi पुनरावृत्तीची प्रक्रिया जलद करतात आणि आपल्याला नियमितपणे अभ्यासात शक्य नसलेल्या प्रश्नांच्या सहाय्याने तो पूर्ण मुद्दा अभ्यासात घेण्यास मदत होते. Van Vibhag  Exam Quiz for Aptitude चा सराव केल्यास आपला वेळ वाचतो, आपल्याकडे मॉक टेस्टमध्ये समर्पित करण्यासाठी एक किंवा दोन तास नसल्यास आपण Van Vibhag Exam Quiz in Marathi चा प्रयत्न करू शकता. आपल्या सोयीनुसार आपण या Daily Quiz कधीही सोडवू शकता. आपल्याला फक्त 10-12 मिनिटे वाचण्याची आवश्यकता आहे. Van Vibhag Exam Quiz केवळ आपला वेळच वाचवत नाही तर हे Quiz आपले सामर्थ्य आणि दुर्बलता दोन्ही प्रतिबिंबित करते.

Van Vibhag Exam Quiz :  Reasoning 

सर्व विषय आणि विविध परीक्षांच्या विशिष्ट Aptitude Quiz in Marathi चा प्रयत्न केला तर आपण ज्या परीक्षेची तयारी करत आहात जसे की MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB, MAHA-TAIT इ. त्यानुसार दररोज तुम्ही Daily Quiz in Marathi बघू शकता. परीक्षेसाठी तयारी वाढविण्याकरिता Aptitude Daily Quiz in Marathi हा एक उत्कृष्ट मार्ग आहे. हे आपला वेग वाढवते आणि फक्त काही आठवड्यांतच आपणास आपले गुण आणि क्रमवारीत मोठा फरक दिसेल. Van Vibhag Exam Quiz of Aptitude in Marathi आपली Van Vibhag Exam ची तयारी वर्धित करते. तर चला आजची Quiz पाहुयात.

Van Vibhag Exam Quiz –  Reasoning: Questions  

Q1. खालील प्रश्नात दिलेल्या पर्यायांमधून विषम अक्षर निवडा?

(a) RTV

(b) HJL

(c) KMP

(d) BDF

Q2. दिलेले शब्द शब्दकोशात ज्या क्रमाने येतात त्या क्रमाने मांडा.?

  1. Soften
  2. Sterilize
  3. Stick
  4. Sterile
  5. Status

(a) 15423

(b) 25134

(c) 54213

(d) 32154

Q3. खालील प्रश्नामध्ये, दिलेल्या मालिकेतील गहाळ संख्या निवडा.

23, 28, 34, 41, 49, ?

 

(a) 59

(b) 57

(c) 58

(d) 55

Q4. एक टर्म गहाळ असलेली मालिका दिली आहे. दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडा जो मालिका पूर्ण करेल?

GJT, IMR, KPP, MSN, ?

(a) PUL

(b) OVL

(c) OUK

(d) PVM

Q5. बसेसच्या रांगेत, पंजाब उजव्या टोकापासून 19 व्या स्थानावर आहे. रफ्तार  पंजाब पासून डावीकडे 23 व्या  ठिकाणी आहे आणि पंक्तीच्या अचूक मध्यभागी आहे. रफ्तार बस आणि डाव्या टोकाला उभ्या असलेल्या बसमध्ये किती बस आहेत?

(a) 44

(b) 42

(c) 40

(d) 43

Q6. दिलेल्या पर्यायांमधून, दिलेल्या शब्दाची अक्षरे वापरून बनवता येणार नाही असा शब्द निवडा?

   Government

 

(a) Got

(b) Over

(c) Need

(d) Norm

Q7. एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत, “FRIED” हे “EQHDC” असे लिहिले जाते. त्या सांकेतिक भाषेत “RUSTY” कसे लिहिले जाते?

(a) PAXYZ

(b) QTRSX

(c) PARSX

(d) NQVSZ

Q8. विशिष्ट कोड लँग्वेजमध्ये, ‘-‘ हे  ‘x’, ‘÷’ हे ‘+’, ‘+’ हे ‘÷’ आणि ‘x’ हे ‘-‘ दर्शवते तर खालील प्रश्नाचे उत्तर किती असेल?

19 ÷ 2 – 35 + 10 x 6 = ?

(a) 20

(b) 14

(c) 32

(d) 27

Q9. खालील समीकरण चुकीचे आहे. समीकरण दुरुस्त करण्यासाठी कोणत्या दोन चिन्हांची अदलाबदल करावी?

15 x 18 – 6 ÷ 20 + 4 = 29

(a) + आणि x

(b) ÷ आणि –

(c) + आणि ÷

(d) – आणि +

Q10. जर 40@8 = -5, 30@3 = -10 आणि 20@5 = -4, तर 60@3 = ची किंमत काढा?

(a) ४५

(b)-20

(c)-5

(d)-36

 

 

ownload the app now, Click here

YouTube channel- Adda247 Marathi | Adda247 Marathi Website

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

 Reasoning Quiz For Van Vibhag Exam: 15 March 2023_40.1

Van Vibhag Exam Quiz –  Reasoning: Solutions.

S1. Ans.(c)

Sol. +2 series except KMP

S2. Ans.(a)

Sol. 1. Soften

  1. Status
  2. Sterile
  3. Sterilize
  4. Stick

S3. Ans.(c)

Sol.

Reasoning Quiz For Van Vibhag Exam: 15 March 2023_50.1

S4. Ans.(b)

Sol. +2, +3, –2

S5. Ans.(c)

. Reasoning Quiz For Van Vibhag Exam: 15 March 2023_60.1

∴ No. of buses b/w Raftaar bus and bus standing at the left end = 40

S6. Ans.(c)

Sol. Need

S7. Ans.(b)

Sol. –1 series

S8. Ans.(a)

Sol. 19 ÷ 2 – 35 + 10 × 6

⇒ 19 + 2 × 35 ÷ 10 – 6

⇒ 19 + 2 × 3.5 – 6

⇒ 19 + 7 – 6

⇒ 26 – 6 =20

S9. Ans.(b)

Sol. 15 × 18 – 6 ÷ 20 +4 = 29

⇒ 15 × 18 ÷ 6 – 20 + 4 = 29

⇒ 15 × 3 – 20 + 4 = 29

⇒ 45 – 20 + 4 = 29

⇒ 29 = 29

S10. Ans.(b)

Sol.  Reasoning Quiz For Van Vibhag Exam: 15 March 2023_70.1

FAQs: Van Vibhag Exam Quiz,   Reasoning Quiz in Marathi

Q1. What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Ans:Adda247, Marathi हे स्पर्धा परीक्षांसाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व विषयांचे दैनिक
क्विझ प्रकाशित करते.

Q2. How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Ans: मराठीतील दैनिक क्विझ च्या माध्यमातून परीक्षार्थी अचूक सराव करू शकतात. जो त्यांना परीक्षेमध्ये उत्तम गुण मिळवण्यास मदत करेल.

Q3. Are these daily quizzes according to exam pattern?

Ans: होय, दैनिक क्विझ हि Adda247, Marathi च्या तज्ज्ञ शिक्षकांकडून बनवली जातात व ती आयोगाच्या परीक्षापद्धतीनुसारच असतात.

Q4. What are the exams for which daily quizzes are helpful?

Ans: MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB etc या परीक्षांची तयारी दैनिक क्विझ द्वारे होते.

Latest Maharashtra Govt Jobs Majhi Naukri 2023
 Homepage Adda247 Marathi
Adda247 Marathi Quiz for All Competitive Exams Daily Quiz

You Tube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

Reasoning Quiz For Van Vibhag Exam: 15 March 2023_80.1
Adda247 Marathi Telegram

Sharing is caring!

FAQs

What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Adda247, Marathi publishes daily quizzes in Marathi for all the subjects important for the competitive exams.

How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Practice with daily quiz prepares the aspirants to score well in the competitive examination.

Are these daily quizzes according to exam pattern?

Adda247, Marathi's expert faculty prepares these quizzes as per the pattern of competitive exams.

Adda247, Marathi's expert faculty prepares these quizzes as per the pattern of competitive exams.

MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB etc exams are covered by the daily quizzes in Marathi.

[related_posts_view]