Marathi govt jobs   »   Daily Quiz   »   Reasoning Quiz for Van Vibhag

Reasoning Quiz For Van Vibhag Exam: 06 March 2023 | वन विभाग परीक्षेसाठी बुद्धिमत्ता चाचणीचे दैनिक क्विझ: 06 मार्च 2023

Van Vibhag Exam Quiz:  Van Vibhag परीक्षेमध्ये दरवर्षी सादर करण्यात आलेल्या विशाल अभ्यासक्रम आणि नवीन प्रश्नसंचांमुळे प्रत्येक विषयाचा पुरेपूर सराव करणे कठीण होते. Aptitude Daily Quiz in Marathi पुनरावृत्तीची प्रक्रिया जलद करतात आणि आपल्याला नियमितपणे अभ्यासात शक्य नसलेल्या प्रश्नांच्या सहाय्याने तो पूर्ण मुद्दा अभ्यासात घेण्यास मदत होते. Van Vibhag  Exam Quiz for Aptitude चा सराव केल्यास आपला वेळ वाचतो, आपल्याकडे मॉक टेस्टमध्ये समर्पित करण्यासाठी एक किंवा दोन तास नसल्यास आपण Van Vibhag Exam Quiz in Marathi चा प्रयत्न करू शकता. आपल्या सोयीनुसार आपण या Daily Quiz कधीही सोडवू शकता. आपल्याला फक्त 10-12 मिनिटे वाचण्याची आवश्यकता आहे. Van Vibhag Exam Quiz केवळ आपला वेळच वाचवत नाही तर हे Quiz आपले सामर्थ्य आणि दुर्बलता दोन्ही प्रतिबिंबित करते.

Van Vibhag Exam Quiz :  Reasoning 

सर्व विषय आणि विविध परीक्षांच्या विशिष्ट Aptitude Quiz in Marathi चा प्रयत्न केला तर आपण ज्या परीक्षेची तयारी करत आहात जसे की MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB, MAHA-TAIT इ. त्यानुसार दररोज तुम्ही Daily Quiz in Marathi बघू शकता. परीक्षेसाठी तयारी वाढविण्याकरिता Aptitude Daily Quiz in Marathi हा एक उत्कृष्ट मार्ग आहे. हे आपला वेग वाढवते आणि फक्त काही आठवड्यांतच आपणास आपले गुण आणि क्रमवारीत मोठा फरक दिसेल. Van Vibhag Exam Quiz of Aptitude in Marathi आपली Van Vibhag Exam ची तयारी वर्धित करते. तर चला आजची Quiz पाहुयात.

Van Vibhag Exam Quiz –  Reasoning: Questions  

दिशानिर्देश (1-5): माहितीचा काळजीपूर्वक अभ्यास करा आणि खाली दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्या.

आठ व्यक्ती A, B, C, D, E, F, G आणि H एका रेषेत बसल्या आहेत. त्यातील काही उत्तरेकडे तर काही दक्षिणेकडे तोंड करतात. दोनपेक्षा जास्त व्यक्ती एकाच दिशेने तोंड करून बसत नाहीत.

C हा  E च्या लगेच उजवीकडे बसतो. G पंक्तीच्या एका टोकाला बसतो. दोन व्यक्ती G आणि H मध्ये बसतात. F हा H च्या डावीकडे तिसरा बसतो. H चे जवळचे शेजारी एकमेकांच्या विरुद्ध दिशेने तोंड करतात. तीन व्यक्ती F आणि E च्या दरम्यान बसतात. C हा उत्तर दिशेला तोंड करून बसतो. A आणि D एकमेकांच्या शेजारी बसतात. D आणि B मध्ये फक्त एकच व्यक्ती बसते. F उत्तर दिशेकडे तोंड करून बसतो.ज्या व्यक्ती पंक्तीच्या टोकाला बसतात त्या एकमेकांच्या विरुद्ध दिशेने तोंड करून बसतात. G चे तोंड H च्या एकाच दिशेने आहे.

Q1. खालील पाच पैकी चार विशिष्ट प्रकारे समुहाच्या आधारे सारखेच आहेत, जो त्या गटाचा नाही तो शोधा?

(a) G

(b) F

(c) E

(d) H

(e) D

Q2. खालीलपैकी A च्या लगेच डावीकडे कोण बसते?

(a) E

(b) जो C च्या लगेच डावीकडे बसतो

(c) D

(d) जो D च्या डावीकडे दुसऱ्या बाजूला बसला आहे

(e) यापैकी नाही

Q3. D आणि G मध्ये किती व्यक्ती बसतात?

(a) एक

(b) दोन

(c) तीनपेक्षा जास्त

(d) तीन

(e) काहीही नाही

Q4. दक्षिण दिशेला किती व्यक्ती आहेत?

(a) दोन

(b) पाच

(c) तीन

(d) एक

(e) चार

Q5. खालीलपैकी कोणती जोडी पंक्तीच्या टोकाला बसते?

(a) D,F

(b) B, G

(c) C, H

(d) D, C

(e) यापैकी नाही

दिशानिर्देश (6-10): खालील माहितीचा काळजीपूर्वक अभ्यास करा आणि खाली दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्या:

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत:

‘Light Green Blue Sky ला ‘en lu ks tm’ असे लिहिले आहे,

‘Heart Sky Breath Hard’ ला ‘tm arth dr’, असे लिहिले आहे

‘Hard light Blue Answer’  ला  ‘th en kp ks’ असे लिहिले आहे.

‘Road know lots Answer’ हे ‘kp od wk ts’ असे लिहिले आहे.

Q6. दिलेल्या सांकेतिक भाषेत ‘Green’ साठी कोड काय आहे?

(a) En

(b) Lu

(c) Ks

(d) Tm

(e) यापैकी नाही

Q7. दिलेल्या सांकेतिक भाषेत ‘light Heart Sky’ साठी कोड काय असू शकतो?

(a) en th tm

(b) lu ks dr

(c) en ar tm

(d) tm en ks

(e) यापैकी नाही

Q8. दिलेल्या सांकेतिक भाषेत ‘no lots Road Hard’ साठी कोड काय आहे?

(a) od wk ts th

(b) od en wk ts

(c) kp dr tm od

(d) wk ts od ks

(e) यापैकी नाही

Q9. दिलेल्या सांकेतिक भाषेत ‘Sky’ साठी कोड काय आहे?

(a) wk

(b) kp

(c) od

(d) ts

(e) यापैकी नाही

Q10. ‘ Answer Breath’ साठी कोड काय असू शकतो?

(a) ks ar

(b) wk lu

(c) dr kp

(d) od en

(e) यापैकी नाही

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank, Download the app now, Click here

YouTube channel- Adda247 Marathi | Adda247 Marathi Website

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

 Reasoning Quiz For Van Vibhag Exam: 06 March 2023_30.1

Van Vibhag Exam Quiz –  Reasoning: Solutions.

Solutions (1-5):

Sol.

Reasoning Quiz For Van Vibhag Exam: 06 March 2023_40.1

S1. Ans. (b)

S2. Ans. (e)

S3. Ans. (c)

S4. Ans. (e)

S5. Ans. (b)

Solutions (6-10):

Sol.

Word Code
Green lu
Sky tm
Light/Blue en/ks
Heart/Breath ar/dr
Hard th
Answer kp
Road/Know/Lots od/wk/ts

 

S6. Ans. (b)

S7. Ans. (c)

S8. Ans. (a)

S9. Ans. (e)

S10. Ans. (c)

 

FAQs: Van Vibhag Exam Quiz,   Reasoning Quiz in Marathi

Q1. What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Ans:Adda247, Marathi हे स्पर्धा परीक्षांसाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व विषयांचे दैनिक
क्विझ प्रकाशित करते.

Q2. How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Ans: मराठीतील दैनिक क्विझ च्या माध्यमातून परीक्षार्थी अचूक सराव करू शकतात. जो त्यांना परीक्षेमध्ये उत्तम गुण मिळवण्यास मदत करेल.

Q3. Are these daily quizzes according to exam pattern?

Ans: होय, दैनिक क्विझ हि Adda247, Marathi च्या तज्ज्ञ शिक्षकांकडून बनवली जातात व ती आयोगाच्या परीक्षापद्धतीनुसारच असतात.

Q4. What are the exams for which daily quizzes are helpful?

Ans: MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB etc या परीक्षांची तयारी दैनिक क्विझ द्वारे होते.

Latest Maharashtra Govt Jobs Majhi Naukri 2023
 Homepage Adda247 Marathi
Adda247 Marathi Quiz for All Competitive Exams Daily Quiz

You Tube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

Reasoning Quiz For Van Vibhag Exam: 06 March 2023_50.1
Adda247 Marathi Telegram

Sharing is caring!

FAQs

What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Adda247, Marathi publishes daily quizzes in Marathi for all the subjects important for the competitive exams.

How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Practice with daily quiz prepares the aspirants to score well in the competitive examination.

Are these daily quizzes according to exam pattern?

Adda247, Marathi's expert faculty prepares these quizzes as per the pattern of competitive exams.

Adda247, Marathi's expert faculty prepares these quizzes as per the pattern of competitive exams.

MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB etc exams are covered by the daily quizzes in Marathi.