Marathi govt jobs   »   Daily Quiz   »   Reasoning Quiz for Van Vibhag

Reasoning Quiz For Van Vibhag Exam: 05 April 2023 | वन विभाग परीक्षेसाठी बुद्धिमत्ता चाचणीचे दैनिक क्विझ: 05 एप्रिल2023

Van Vibhag Exam Quiz:  Van Vibhag परीक्षेमध्ये दरवर्षी सादर करण्यात आलेल्या विशाल अभ्यासक्रम आणि नवीन प्रश्नसंचांमुळे प्रत्येक विषयाचा पुरेपूर सराव करणे कठीण होते. Aptitude Daily Quiz in Marathi पुनरावृत्तीची प्रक्रिया जलद करतात आणि आपल्याला नियमितपणे अभ्यासात शक्य नसलेल्या प्रश्नांच्या सहाय्याने तो पूर्ण मुद्दा अभ्यासात घेण्यास मदत होते. Van Vibhag  Exam Quiz for Aptitude चा सराव केल्यास आपला वेळ वाचतो, आपल्याकडे मॉक टेस्टमध्ये समर्पित करण्यासाठी एक किंवा दोन तास नसल्यास आपण Van Vibhag Exam Quiz in Marathi चा प्रयत्न करू शकता. आपल्या सोयीनुसार आपण या Daily Quiz कधीही सोडवू शकता. आपल्याला फक्त 10-12 मिनिटे वाचण्याची आवश्यकता आहे. Van Vibhhttps://www.adda247.com/mr/jobs/van-vibhag-exam-quiz-15-03-2023/ag Exam Quiz केवळ आपला वेळच वाचवत नाही तर हे Quiz आपले सामर्थ्य आणि दुर्बलता दोन्ही प्रतिबिंबित करते.

Van Vibhag Exam Quiz :  Reasoning 

सर्व विषय आणि विविध परीक्षांच्या विशिष्ट Aptitude Quiz in Marathi चा प्रयत्न केला तर आपण ज्या परीक्षेची तयारी करत आहात जसे की MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB, MAHA-TAIT इ. त्यानुसार दररोज तुम्ही Daily Quiz in Marathi बघू शकता. परीक्षेसाठी तयारी वाढविण्याकरिता Aptitude Daily Quiz in Marathi हा एक उत्कृष्ट मार्ग आहे. हे आपला वेग वाढवते आणि फक्त काही आठवड्यांतच आपणास आपले गुण आणि क्रमवारीत मोठा फरक दिसेल. Van Vibhag Exam Quiz of Aptitude in Marathi आपली Van Vibhag Exam ची तयारी वर्धित करते. तर चला आजची Quiz पाहुयात.

Van Vibhag Exam Quiz –  Reasoning: Questions  

दिशानिर्देश (१-५): खालील व्यवस्थेचा काळजीपूर्वक अभ्यास करा आणि खाली दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्या:

3 1 2 5 4 7 2 8 4 5 7 1 9 6 5 2 4 1 4 5 8 2 4 3 9 7 6 9 4 2 3

Q1. खालीलपैकी कोणता अंक उजव्या टोकापासून दहाव्या संखेच्या डावीकडे सहावा असेल?

(a) 6

(b)9

(c) 5

(d) 2

(e) यापैकी नाही

Q2. दिलेल्या शृंखलामध्ये 6 पेक्षा कमी असलेल्या संख्येनंतर लगेचच किती वेळा 2 आहेत?

(a) एक

(b) काहीही नाही

(c) तीन

(d) दोन

(e) तीनपेक्षा जास्त

Q3. डाव्या टोकापासून पाचव्या, सातव्या आणि दहाव्या अंकांची बेरीज किती होईल?

(a) 13

(b) 10

(c) 11

(d) 15

(e) यापैकी नाही

Q4. दिलेल्या मालिकेतून (१ वगळून) सर्व पूर्णवर्ग अंक काढून टाकल्यास, डाव्या टोकापासून सहाव्याच्या उजवीकडे खालीलपैकी कोणते पाचवे असतील?

(a) 5

(b) 2

(c) 8

(d) 1

(e) यापैकी नाही

Q5. दिलेल्या शृंखलामध्ये किती विषम संख्या आहेत ज्या लगेच पूर्णवर्ग अंकाने येतात?

(a) एक

(b) काहीही नाही

(c) तीन

(d) पाच

(e) सात

दिशा (6-10): खालील माहितीचा काळजीपूर्वक अभ्यास करा आणि खाली दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्या:

एका कार्यालयात R, S, T, U, V, W, X आणि Y असे आठ जण काम करत आहेत. प्रत्येक व्यक्ती चार वेगवेगळ्या महिन्यांच्या 13 किंवा 25 तारखेला म्हणजे जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च आणि एप्रिलमध्ये वेगवेगळ्या दिवसांत एक दिवसाची रजा घेते परंतु त्याच क्रमाने आवश्यक नसते.

U हा  V च्या आधी रजा घेतो परंतु 31 दिवसांच्या महिन्यात रजा घेत नाही. U आणि Y दरम्यान तीन व्यक्ती रजा घेतात. R आणि S प्राईम क्रमांकाच्या तारखेला रजा घेतात. R च्या आधी जितके लोक रजा घेतात तितक्या लोक W नंतर रजा घेतात. T किंवा X दोघेही महिन्याच्या 25 तारखेला रजा घेत नाहीत. T हा  S च्या आधी आणि X नंतर रजा घेतो.

Q6. 13 एप्रिल रोजी खालीलपैकी कोण सुटी घेते?

(अ) X

(b)R

(c) T

(d) S

(e) यापैकी नाही

Q7. Y आणि W मध्ये किती व्यक्ती सुट्टी घेतात?

(a) तीन

(b) दोन

(c) पाच

(d) चार

(e) यापैकी नाही

Q8. V कधी सुट्टी घेतो?

(a) 25 फेब्रुवारी

(b) 25 जानेवारी

(c) 25 मार्च

(d) 25 एप्रिल

(e) यापैकी नाही

Q9. खालीलपैकी कोणते विधान X बाबत खरे आहे?

(a) X नंतर कोणीही रजा घेत नाही

(b) तीन व्यक्ती X आणि S दरम्यान सुट्टी घेतात

(c) X 25 जानेवारी रोजी सुट्टी घेतो

(d) W X च्या आधी रजा घेतो

(e) काहीही खरे नाही

Q10. खालील पाच पैकी चार विशिष्ट प्रकारे समुहाच्या आधारे सारखेच आहेत, त्या गटाचा मिळता जुळता  नसलेला शोध घ्या?

(a) S – 13 एप्रिल

(b) V – 25 फेब्रुवारी

(c) U – 25 मार्च

(d) W – 25 जानेवारी

(e) U – 13 जानेवारी

 

ownload the app now, Click here

YouTube channel- Adda247 Marathi | Adda247 Marathi Website

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

 Adda247 App

Van Vibhag Exam Quiz –  Reasoning: Solutions.

Solution (1-5):

S1. Ans(d)

Sol. The 16th element from the right end = ‘2’.

S2. Ans(e)

Sol. There are four 2’s which are followed by number less than 6 i.e., ‘2 5, 2 4, 2 4 and 2 3’.

S3. Ans(c)

Sol. The fifth, seventh and tenth digit from the left end are ‘4, 2 and 5′.

Hence, the sum is = (4+2+5) = 11.

S4. Ans(b)

Sol. After removing all the perfect square digits ‘3 2 5 7 2 8 5 7 6 5 2 5 8 2 3 7 6 2 3’

Then (6+5) = 11th digit from the left is ‘2’.

S5. Ans(e)

Sol. There are seven odd digits which are followed by a perfect square number- ‘3 1, 5 4, 7 1, 1 9, 1 4, 3 9, 9 4’’

Solution (6-10):

Sol.

Months Dates Persons
January 13 X
25 W
February 13 T
25 U
March 13 S
25 V
April 13 R
25 Y

 

S6. Ans. (b)

S7. Ans. (c)

S8. Ans. (c)

S9. Ans. (b)

S10. Ans. (d)

 

 

 

FAQs: Van Vibhag Exam Quiz,   Reasoning Quiz in Marathi

Q1. What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Ans:Adda247, Marathi हे स्पर्धा परीक्षांसाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व विषयांचे दैनिक
क्विझ प्रकाशित करते.

Q2. How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Ans: मराठीतील दैनिक क्विझ च्या माध्यमातून परीक्षार्थी अचूक सराव करू शकतात. जो त्यांना परीक्षेमध्ये उत्तम गुण मिळवण्यास मदत करेल.

Q3. Are these daily quizzes according to exam pattern?

Ans: होय, दैनिक क्विझ हि Adda247, Marathi च्या तज्ज्ञ शिक्षकांकडून बनवली जातात व ती आयोगाच्या परीक्षापद्धतीनुसारच असतात.

Q4. What are the exams for which daily quizzes are helpful?

Ans: MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB etc या परीक्षांची तयारी दैनिक क्विझ द्वारे होते.

Latest Maharashtra Govt Jobs Majhi Naukri 2023
 Homepage Adda247 Marathi
Adda247 Marathi Quiz for All Competitive Exams Daily Quiz

You Tube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

Reasoning daily Quiz For Van Vibhag Exam: 05 April 2023_4.1
Adda247 Marathi Telegram

Sharing is caring!

FAQs

What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Adda247, Marathi publishes daily quizzes in Marathi for all the subjects important for the competitive exams.

How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Practice with daily quiz prepares the aspirants to score well in the competitive examination.

Are these daily quizzes according to exam pattern?

Adda247, Marathi's expert faculty prepares these quizzes as per the pattern of competitive exams.

What are the exams for which daily quizzes are helpful?

MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB etc exams are covered by the daily quizzes in Marathi.