Marathi govt jobs   »   Daily Quiz   »   राज्य उत्पादन शुल्क विभाग बुद्धिमत्ता चाचणी...

राज्य उत्पादन शुल्क विभाग भरती साठी बुद्धिमत्ता चाचणी दैनिक क्विझ : 10 जून 2023

राज्य उत्पादन शुल्क विभाग बुद्धिमत्ता चाचणी क्वीज: राज्य उत्पादन शुल्क विभाग भरती परीक्षेमध्ये दरवर्षी सादर करण्यात आलेल्या विशाल अभ्यासक्रम आणि नवीन प्रश्नसंचांमुळे प्रत्येक विषयाचा पुरेपूर सराव करणे कठीण होते.  राज्य उत्पादन शुल्क विभाग भरती साठी बुद्धिमत्ता चाचणी दैनिक क्विझ पुनरावृत्तीची प्रक्रिया जलद करतात आणि आपल्याला नियमितपणे अभ्यासात शक्य नसलेल्या प्रश्नांच्या सहाय्याने तो पूर्ण मुद्दा अभ्यासात घेण्यास मदत होते. राज्य उत्पादन शुल्क विभाग भरती साठी बुद्धिमत्ता चाचणीचे दैनिक क्विझ चा सराव केल्यास आपला वेळ वाचतो, आपल्याकडे मॉक टेस्टमध्ये समर्पित करण्यासाठी एक किंवा दोन तास नसल्यास आपण राज्य उत्पादन शुल्क विभाग भरती बुद्धिमत्ता चाचणीचे दैनिक क्विझ चा प्रयत्न करू शकता. आपल्या सोयीनुसार आपण या राज्य उत्पादन शुल्क विभाग भरती क्वीज कधीही देऊ शकता; आपल्याला फक्त 10-12 मिनिटे वाचण्याची आवश्यकता आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभाग भरती क्वीज  ने केवळ आपला वेळच वाचवत नाही तर हे आपले सामर्थ्य आणि दुर्बलता दोन्ही प्रतिबिंबित करते.

राज्य उत्पादन शुल्क विभाग भरती साठी बुद्धिमत्ता चाचणी दैनिक क्विझ

सर्व विषय आणि विविध परीक्षांच्या विशिष्ट राज्य उत्पादन शुल्क विभाग भरती साठी सामान्य ज्ञानाचे दैनिक क्विझ चा प्रयत्न केला तर आपण ज्या परीक्षेची तयारी करत आहात जसे की MPSC राज्य सेवा, MPSC गट B, MPSC गट C, सरल सेवा भारती, तलाठी, पोलिस कॉन्स्टेबल, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, RRB त्यानुसार दररोज तुम्ही तलाठी भरती क्वीज बघू शकता. परीक्षेसाठी तयारी वाढविण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभाग भरती  क्वीज हा एक उत्कृष्ट मार्ग आहे. हे आपला वेग वाढवते आणि फक्त काही आठवड्यांत आपणास आपले गुण आणि क्रमवारीत मोठा फरक दिसेल. राज्य उत्पादन शुल्क विभाग भरती क्वीज आपली  तयारी वर्धित करते. तर चला आजची क्वीज पाहुयात.

राज्य उत्पादन शुल्क विभाग भरती साठी बुद्धिमत्ता चाचणी : क्वीज 

दिशानिर्देश (1-5): खालील व्यवस्थेचा काळजीपूर्वक अभ्यास करा आणि खाली दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्या:

3 1 2 5 4 7 2 8 4 5 7 1 9 6 5 2 4 1 4 5 8 2 4 3 9 7 6 9 4 2 3

Q1. खालीलपैकी कोणता अंक उजव्या टोकापासून दहाव्या संखेच्या डावीकडे सहावा असेल?

(a) 6

(b)9

(c) 5

(d) 2

(e) यापैकी नाही

Q2. दिलेल्या शृंखलामध्ये 6 पेक्षा कमी असलेल्या संख्येनंतर लगेचच किती वेळा 2 आहेत?

(a) एक

(b) काहीही नाही

(c) तीन

(d) दोन

(e) तीनपेक्षा जास्त

Q3. डाव्या टोकापासून पाचव्या, सातव्या आणि दहाव्या अंकांची बेरीज किती होईल?

(a) 13

(b) 10

(c) 11

(d) 15

(e) यापैकी नाही

Q4. दिलेल्या मालिकेतून (1 वगळून) सर्व पूर्णवर्ग अंक काढून टाकल्यास, डाव्या टोकापासून सहाव्याच्या उजवीकडे खालीलपैकी कोणते पाचवे असतील?

(a) 5

(b) 2

(c) 8

(d) 1

(e) यापैकी नाही

Q5. दिलेल्या शृंखलामध्ये किती विषम संख्या आहेत ज्या लगेच पूर्णवर्ग अंकाने येतात?

(a) एक

(b) काहीही नाही

(c) तीन

(d) पाच

(e) सात

दिशा (6-10): खालील माहितीचा काळजीपूर्वक अभ्यास करा आणि खाली दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्या:

एका कार्यालयात R, S, T, U, V, W, X आणि Y असे आठ जण काम करत आहेत. प्रत्येक व्यक्ती चार वेगवेगळ्या महिन्यांच्या 13 किंवा 25 तारखेला म्हणजे जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च आणि एप्रिलमध्ये वेगवेगळ्या दिवसांत एक दिवसाची रजा घेते परंतु त्याच क्रमाने आवश्यक नसते.

U हा  V च्या आधी रजा घेतो परंतु 31 दिवसांच्या महिन्यात रजा घेत नाही. U आणि Y दरम्यान तीन व्यक्ती रजा घेतात. R आणि S प्राईम क्रमांकाच्या तारखेला रजा घेतात. R च्या आधी जितके लोक रजा घेतात तितक्या लोक W नंतर रजा घेतात. T किंवा X दोघेही महिन्याच्या 25 तारखेला रजा घेत नाहीत. T हा  S च्या आधी आणि X नंतर रजा घेतो.

Q6. 13 एप्रिल रोजी खालीलपैकी कोण सुटी घेते?

(अ) X

(b)R

(c) T

(d) S

(e) यापैकी नाही

Q7. Y आणि W मध्ये किती व्यक्ती सुट्टी घेतात?

(a) तीन

(b) दोन

(c) पाच

(d) चार

(e) यापैकी नाही

Q8. V कधी सुट्टी घेतो?

(a) 25 फेब्रुवारी

(b) 25 जानेवारी

(c) 25 मार्च

(d) 25 एप्रिल

(e) यापैकी नाही

Q9. खालीलपैकी कोणते विधान X बाबत खरे आहे?

(a) X नंतर कोणीही रजा घेत नाही

(b) तीन व्यक्ती X आणि S दरम्यान सुट्टी घेतात

(c) X 25 जानेवारी रोजी सुट्टी घेतो

(d) W X च्या आधी रजा घेतो

(e) काहीही खरे नाही

Q10. खालील पाच पैकी चार विशिष्ट प्रकारे समुहाच्या आधारे सारखेच आहेत, त्या गटाचा मिळता जुळता  नसलेला शोध घ्या?

(a) S – 13 एप्रिल

(b) V – 25 फेब्रुवारी

(c) U – 25 मार्च

(d) W – 25 जानेवारी

(e) U – 13 जानेवारी

 

ऐप मध्ये प्रश्ने सोडवण्यासाठी, वेळेसह, आणि आल इंडिया रेंक पाहण्यासाठी एप डोउनलोड करा  Click  here

यु ट्युब चेनेल- अड्डा 247 मराठी | अड्डा 247 मराठी वेबसाईट

अड्डा 247 मराठी एप | अड्डा 247 मराठीटेलेग्राम ग्रुप

Adda247 App

राज्य उत्पादन शुल्क विभाग भरती साठी बुद्धिमत्ता चाचणी : उत्तरे 

Solution (1-5):

S1. Ans(d)

Sol. The 16th element from the right end = ‘2’.

S2. Ans(e)

Sol. There are four 2’s which are followed by number less than 6 i.e., ‘2 5, 2 4, 2 4 and 2 3’.

S3. Ans(c)

Sol. The fifth, seventh and tenth digit from the left end are ‘4, 2 and 5′.

Hence, the sum is = (4+2+5) = 11.

S4. Ans(b)

Sol. After removing all the perfect square digits ‘3 2 5 7 2 8 5 7 6 5 2 5 8 2 3 7 6 2 3’

Then (6+5) = 11th digit from the left is ‘2’.

S5. Ans(e)

Sol. There are seven odd digits which are followed by a perfect square number- ‘3 1, 5 4, 7 1, 1 9, 1 4, 3 9, 9 4’’

Solution (6-10):

Sol.

Months Dates Persons
January 13 X
25 W
February 13 T
25 U
March 13 S
25 V
April 13 R
25 Y

 

S6. Ans. (b)

S7. Ans. (c)

S8. Ans. (c)

S9. Ans. (b)

S10. Ans. (d)

राज्य उत्पादन शुल्क विभाग दैनिक क्विझ चे महत्त्व

राज्य उत्पादन शुल्क विभाग भरती दैनिक क्विझ चा सराव का करावा? स्पर्धात्मक परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यासाठी सर्व प्रश्नांचा अभ्यास चांगला केला पाहिजे. राज्य उत्पादन शुल्क विभाग क्विझ हे आपले बळकट क्षेत्र बाहेर आणते आणि त्याकडे लक्ष वेधते जेथे काही लक्ष देणे आवश्यक आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभाग भरती दैनिक क्विझ चा नियमितपणे प्रयत्न करून, नियमितपणे आपल्या तयारीच्या पातळीचे विश्लेषण करीत आहात. कारण आपल्यासह इतर हजारो इच्छुक रोज त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी या क्विझचा प्रयत्न करतात.

राज्य उत्पादन शुल्क विभाग भरती दैनिक क्विझ चे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे आपण प्रश्नमंजुषामध्ये विचारलेले तपशीलवार विषयवार प्रश्न तपासू शकता. हे आपणास आपल्या कमकुवत आणि सशक्त क्षेत्राचे विश्लेषण करण्यास मदत करते, नंतर आपण आपल्या कमकुवत भागावर कार्य करू शकता आणि अधिक गुण मिळविण्यासाठी क्विझवर पुन्हा प्रयत्न करू शकता. तसेच तुम्ही राज्य उत्पादन शुल्क विभाग  क्विझ आमच्या Adda247-मराठी एप  वर सुद्धा प्रयत्न करू शकता. तेथे तुम्ही तुमची राज्य उत्पादन शुल्क विभाग दैनिक क्विझ ला दिलेल्या वेळेनुसार देऊ शकता.

नेहमीचे प्रश्न : राज्य उत्पादन शुल्क विभाग भरती दैनिक क्विझ

Q1. Adda247, मराठीवर कोणत्या विषयांसाठी रोजच्या प्रश्नमंजुषा उपलब्ध आहेत?

Adda247, मराठी स्पर्धा परीक्षांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या सर्व विषयांसाठी दैनिक प्रश्नमंजुषा मराठीत प्रकाशित करते.

Q2. मराठीतील दैनिक प्रश्नमंजुषा उमेदवारांना स्पर्धा परीक्षांमध्ये चांगले गुण मिळविण्यात कशी मदत करेल?

दैनंदिन प्रश्नमंजुषासह सराव, स्पर्धा परीक्षेत चांगले गुण मिळविण्यासाठी इच्छुकांना तयार करते.

Q3. या रोजच्या प्रश्नमंजुषा परीक्षेच्या पद्धतीनुसार आहेत का?

Adda247, मराठीचे तज्ञ प्राध्यापक स्पर्धा परीक्षांच्या पद्धतीनुसार ही प्रश्नमंजुषा तयार करतात.

Q4. अशा कोणत्या परीक्षा आहेत ज्यासाठी दैनंदिन प्रश्नमंजुषा उपयुक्त ठरतात?

MPSC राज्य सेवा, MPSC गट B, MPSC गट C, सरल सेवा भारती, तलाठी, पोलिस कॉन्स्टेबल, RRB इत्यादी परीक्षा मराठीतील दैनंदिन प्रश्नमंजुषामध्ये समाविष्ट आहेत.

 

 लेटेस्ट महाराष्ट्र नोकरी सरकारी  माझी नोकरी 2023
 मुख्य पृष्ठ अड्डा 247 मराठी
 अड्डा 247 मराठी प्रश्न दैनिक  प्रश्ने

युट्युब चानेल- अड्डा 247 मराठी

अड्डा 247 मराठी एप | अड्डा 247 मराठीटेलेग्राम ग्रुप

Maharashtra Test Mate

Sharing is caring!

FAQs

Adda247, मराठीवर कोणत्या विषयांसाठी रोजच्या प्रश्नमंजुषा उपलब्ध आहेत?

Adda247, मराठी स्पर्धा परीक्षांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या सर्व विषयांसाठी दैनिक प्रश्नमंजुषा मराठीत प्रकाशित करते.

मराठीतील दैनिक प्रश्नमंजुषा उमेदवारांना स्पर्धा परीक्षांमध्ये चांगले गुण मिळविण्यात कशी मदत करेल?

दैनंदिन प्रश्नमंजुषासह सराव, स्पर्धा परीक्षेत चांगले गुण मिळविण्यासाठी इच्छुकांना तयार करते.

या रोजच्या प्रश्नमंजुषा परीक्षेच्या पद्धतीनुसार आहेत का?

Adda247, मराठीचे तज्ञ प्राध्यापक स्पर्धा परीक्षांच्या पद्धतीनुसार ही प्रश्नमंजुषा तयार करतात.

अशा कोणत्या परीक्षा आहेत ज्यासाठी दैनंदिन प्रश्नमंजुषा उपयुक्त ठरतात?

MPSC राज्य सेवा, MPSC गट B, MPSC गट C, सरल सेवा भारती, तलाठी, पोलिस कॉन्स्टेबल, RRB इत्यादी परीक्षा मराठीतील दैनंदिन प्रश्नमंजुषामध्ये समाविष्ट आहेत.