Marathi govt jobs   »   Latest Post   »   RBI Assistant Vacancy 2022

RBI Assistant Vacancy 2022, State-Wise & Category-wise Vacancies, RBI सहाय्यक रिक्त जागांचा तपशील 2022

RBI Assistant Vacancy 2022: In this article we will see RBI Assistant Vacancy 2022, State wise and Category wise RBI Assistant Vacancy details.

RBI Assistant Vacancy 2022
Topic Name RBI Assistant Vacancy 2022
Post Assistants
Exam Level National
Total Vacancy 950

RBI Assistant Vacancy 2022, State-Wise & Category-wise Vacancies

RBI Assistant Vacancy 2022: दरवर्षी असंख्य बँकांद्वारे त्यांच्या संस्थेतील विविध पदे भरण्यासाठी भरती मोहीम प्रसिद्ध केली जाते परंतु बहुतेक इच्छुक फक्त आरबीआयच्या अधिसूचनेची वाट पाहत असतात कारण RBI साठी काम करताना स्वतःमध्ये खूप प्रतिष्ठा आणि सामाजिक आदर असतो परंतु प्रत्येक इच्छुकाच्या मनात त्यांच्या प्रदेशातील एकूण रिक्त पदांची संख्या किती आहे हा प्रश्न उद्भवतो. ज्या उमेदवारांना RBI Assistant Vacancy 2022 बद्दल उत्सुकता आहे ते राज्यनिहाय आणि श्रेणीनिहाय रिक्त पदांचे विहंगावलोकन मिळविण्यासाठी लेख पाहू शकतात आणि आम्ही मागील वर्षाच्या रिक्त पदांचा उल्लेख देखील केला आहे जेणेकरून उमेदवार या वर्षीच्या रिक्त पदांची मागील वर्षाशी तुलना करू शकतील आणि त्यांना स्पर्धेची कल्पना येईल.

RBI Assistant Vacancy 2022, State-Wise & Category-wise Vacancies, RBI सहाय्यक रिक्त जागांचा तपशील 2022

RBI Assistant Vacancy 2022: उमेदवाराची निवड बर्‍याच घटकांवर अवलंबून असते आणि रिक्त पदांची संख्या त्यापैकी एक आहे, हजारो उमेदवार एकाच जागेसाठी स्पर्धा करतात म्हणून उमेदवारांना त्यांच्या प्रदेशातील रिक्त जागांची जाणीव असणे आवश्यक आहे. या वर्षी RBI ने RBI Assistant 2022 साठी उमेदवारांची भरती करण्यासाठी 950 रिक्त जागा जाहीर केल्या आहेत. RBI ने राज्यवार आणि श्रेणीनिहाय वितरण देखील जारी केले आहे.ज्या उमेदवारांना भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) मध्ये त्यांचे करिअर करायचे आहे त्यांनी RBI Assistant Vacancy 2022 details तपासणे आवश्यक आहे आणि त्यानंतरच ऑनलाइन अर्ज केले पाहिजे. मागील वर्षी RBI Assistant पदासाठी एकूण 926 रिक्त जागा जाहीर करण्यात आल्या होत्या. तुमच्या संदर्भासाठी, आम्ही RBI Assistant च्या मागील वर्षीच्या रिक्त जागा आणि व्हेकन्सी ट्रेंड शेअर केले आहेत.

RBI Assistant Vacancy 2022: Category-Wise | RBI सहाय्यक रिक्त जागा 2022: श्रेणीनुसार

उमेदवार RBI Assistant Vacancy 2022 चे वर्गवारीनुसार वितरण खालील तक्त्यावरून तपासू शकतात.

Category Vacancies
General 440
EWS 90
OBC 146
SC 151(2)
ST 123(46)
Total 950

टीप: () अनुशेष रिक्त पदांचे (backlog vacancies) प्रतिनिधित्व करते.

RBI Assistant 2022 Notification PDF: Download Here

RBI Assistant 2022 Apply Online Link: Click Here

RBI Assistant Vacancy 2022: State-Wise | RBI सहाय्यक रिक्त जागा 2022: राज्यानुसार

RBI ने त्यांच्या 17 कार्यालयांमध्ये सहाय्यकांची पदे भरण्यासाठी एकूण 950 रिक्त जागा जाहीर केल्या आहेत. RBI Assistant 2022 साठी उमेदवार तपशीलवार राज्यवार रिक्त जागा वितरण तपासू शकतात.

Office  Vacancies
SC ST OBC$ GEN EWS Total
Ahmedabad 04 03(2) 09 16 03 35
Bengaluru 11 09(1) 04 43 07 74
Bhopal 07 11(5) 00 10 03 31
Bhubaneswar 06 10(2) 00 12 03 31
Chandigarh 19 01 19 31 08 78
Chennai 13 00 20 27 06 66
Guwahati 02 17(7) 00 10 03 32
Hyderabad 07 03(1) 10 16 04 40
Jaipur 13 01 04 26 04 48
Jammu 00 03(1) 03 05 01 12
Kanpur & Lucknow 28 01 36 53 13 131
Kolkata 09(1) 04 00 11 02 26
Mumbai 00 41(25) 00 74 13 128
Nagpur 05 14(2) 10 22 05 56
New Delhi 19 00 18 31 07 75
Patna 01(1) 04 00 25 03 33
Thiruvananthapuram & Kochi 07 01 13 28 05 54
Total 151(2) 123(46) 146 440 90 950(48)

टीप: () अनुशेष रिक्त पदांचे प्रतिनिधित्व करते.

संक्षेप म्हणजे SC-अनुसूचित जाती, ST-अनुसूचित जमाती, OBC-इतर मागासवर्ग, EWS-आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्ग.

Adda247 Marathi App
Adda247 Marathi App

RBI Assistant Previous Year Vacancy | RBI असिस्टंट मागील वर्षाची जागा

RBI Assistant 2019 च्या अधिकृत अधिसूचनेनुसार,  रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) मध्ये सहाय्यक पदासाठी एकूण 926 रिक्त जागा जाहीर केल्या होत्या. प्रादेशिक कार्यालय-निहाय RBI Assistant Vacancy खालील तक्त्यात दिले आहे. उमेदवार RBI Assistant previous year vacancy Category-wise आणि State-wise तपासू शकतात:

RBI Assistant Vacancy 2019: Category-Wise | RBI सहाय्यक रिक्त जागा 2019: श्रेणीनुसार

खालील तक्त्यामध्ये संदर्भ उद्देशासाठी RBI Assistant Vacancy 2019 चे वर्गवारीनुसार वितरण दिले आहे.

Category Vacancies
General 473
OBC 192
SC 98
ST 80
EWS 83
TOTAL 926

RBI Assistant Vacancy 2019: State-Wise | आरबीआय सहाय्यक रिक्त जागा 2019: राज्यानुसार

खालील तक्त्यामध्ये संदर्भ हेतूंसाठी RBI Assistant Vacancy 2019 चे राज्यवार वितरण दिले आहे.

Office Vacancies* PWD # EXS #
SC ST OBC GEN EWS TOTAL HI OH 4th Category EX-1 EX-2
Ahmedabad 1 2 4 11 1 19 1 0 1 1 2
Bengaluru 0 1 6 12 2 21 0 0 0 1 2
Bhopal 4 8 4 22 4 42 1 0 1 1 4
Bhubaneswar 5 (2) 4 2 15 2 28 1 1 0 1 2
Chandigarh 6 0 7 19 3 35 1 0 0 1 3
Chennai 11 0 15 35 6 67 1 1 1 2 6
Guwahati 4 (2) 12 (1) 7 27 5 55 1 1 0 2 5
Hyderabad 3 1 5 14 2 25 1 0 0 1 2
Jaipur 5 3 6 20 3 37 0 1 1 1 3
Jammu 0 1 3 8 1 13 0 0 0 1 1
Kanpur &
Lucknow
11 0 14 32 6 63 1 1 0 2 6
Kolkata 2 0 0 8 1 11 0 1 1 0 1
Mumbai 34 (1) 46 (17) 101 (2) 199 39 419 6 4 4 16 39
Nagpur 1 2 0 9 1 13 0 1 0 1 1
New Delhi 6 (1) 0 7 18 3 34 1 0 1 1 3
Patna 3 0 6 13 2 24 1 0 1 1 2
Thiruvananthapuram
& Kochi
2 0 5 11 2 20 1 1 0 1 2
Total 98 80 192 473 83 926 17 12 11 34 84
Adda247 Marathi Telegram
Adda247 Marathi Telegram

टीप: () अनुशेष रिक्त पदांचे प्रतिनिधित्व करते.

Also Read,

RBI Assistant Eligibility Criteria 2022

RBI Assistant Apply Online

RBI Assistant Exam Pattern 2022

RBI Assistant Salary 2022

FAQs: RBI Assistant Vacancy 2022

Q1. RBI Assistant Vacancy 2022 मध्ये किती जागा रिक्त आहेत?
उत्तर RBI Assistant Vacancy 2022 ने सहाय्यक पदासाठी 950 रिक्त जागा जाहीर केल्या आहेत.

Q2. RBI Assistant 2019 मध्ये एकूण रिक्त पदांची संख्या किती होती?
उत्तर RBI कडून RBI Assistant 2019 भरतीमध्ये 926 रिक्त पदे जारी करण्यात आल्या होत्या.

Q3. RBI ने RBI असिस्टंट 2022 साठी अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे का?

उत्तर होय, RBI ने 17 फेब्रुवारी 2022 रोजी त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे.

 

Sharing is caring!

FAQs

How many vacancies are there in RBI Assistant 2022?

The RBI Assistant 2022 has introduced 950 vacancies for the post of Assistant.

What was the total number of vacancies in RBI Assistant 2019?

RBI was issued the 926 vacancies in RBI Assistant 2019 recruitment.

Has RBI released the official notification for RBI Assistant 2022?

Yes, RBI has released the official notification on 17th February 2022 on its official website.