Marathi govt jobs   »   Latest Post   »   RBI Assistant Cut Off 2022

RBI Assistant Cut Off 2022, Previous Year Prelims and Mains Cut Off, RBI सहाय्यक कट ऑफ 2022 पहा

RBI Assistant Cut Off 2022: In this article we have provided the RBI Assistant Cut Off from 2016. Candidates can check the state wise and category wise RBI Assistant Cut Off 2022 here.

RBI Assistant Cut Off 2022
Topic Name RBI Assistant Cut Off 2022
Post Assistants
Exam Level National
Total Vacancy 950

RBI Assistant Cut Off 2022

RBI Assistant Cut Off 2022: RBI सहाय्यक 2022 साठी परीक्षा यशस्वीपणे पार पडल्यानंतर RBI राज्यवार आणि श्रेणी-निहाय Prelims आणि Mains Exam कट ऑफ मार्क्स (RBI Assistant Cut Off 2022) स्वतंत्रपणे जारी करेल. RBI Assistant Cut Off 2022 हे RBI Assistant परीक्षेत पात्र होण्यासाठी उमेदवाराला मिळालेले किमान गुण आहेत. मागील वर्षीचे कट ऑफ गुण RBI Assistant परीक्षांसाठी रणनीती तयार करण्यासाठी खूप मदत करतील. या लेखात, आम्ही आगामी RBI Assistant Recruitment 2022 साठी उत्सुक असलेल्या उमेदवारांना मदत करण्यासाठी Prelims आणि Mains परीक्षेसाठी मागील वर्षीचे कट ऑफ गुण समाविष्ट केले आहेत. उमेदवार मागील वर्षी RBI सहाय्यक परीक्षांसाठी राज्यवार आणि श्रेणीनुसार कट ऑफ गुण (RBI Assistant Cut Off 2022) तपासू शकतात.

RBI Assistant Cut Off 2022, Previous Year Prelims and Mains Cut Off, RBI सहाय्यक कट ऑफ 2022 पहा

RBI Assistant Cut Off 2022: RBI ने प्रत्येक आतापर्यंत घेण्यात आलेल्या परीक्षेतील प्रत्येक टप्प्यासाठी निकाल जाहीर केल्यानंतर कट ऑफ मार्क्स जारी केले आहे. तथापि, अंतिम निकाल जाहीर झाल्यानंतर ऑनलाइन परीक्षा (Prelims तसेच Mains) कट-ऑफ गुण देखील RBI च्या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध आहेत. खालील विभागात, तुमच्या संदर्भासाठी आम्ही मागील वर्षाचे कट ऑफ मार्क्स एका दृष्टीक्षेपात दिले आहेत.

RBI Assistant 2022 Notification Out for 950 Vacancies- Click Here

RBI Assistant Apply Online 2022- Click to Apply

RBI Assistant Prelims Cut off 2019-20 | RBI सहाय्यक कट ऑफ 2019-20

14 आणि 15 फेब्रुवारी 2020 रोजी आयोजित RBI Assistant Prelims Exam परीक्षेसाठी राज्यवार आणि विभागीय Cut Off गुण तपासा.

RBI Assistant Prelims Cut Off 2019-20
RBI Zone Name SC ST OBC EWS General
Ahmedabad 90.25 79.00 89.50 91.00 92.75
Bengaluru 81.75 89.75 89.00 92.25
Bhopal 86.00 80.50 92.50 92.75 94.75
Bhubaneswar 85.75 81.25 94.75 93.75 95.75
Chandigarh 89.50 93.50 95.00 96.75
Chennai 88.00 92.75 87.00 94.00
Guwahati 83.50 77.75 86.25 83.75 89.50
Hyderabad 92.00 88.00 94.75 94.75 96.25
Jaipur 86.75 85.25 93.25 93.75 95.75
Jammu 79.50 87.00 89.00 94.25
Kanpur & Lucknow 87.00 92.25 94.25 96.00
Kolkata 92.25 92.00 96.25
Mumbai 84.00 71.50 84.25 81.75 87.75
Nagpur 88.00 77.50 88.75 90.50
New Delhi 89.00 92.75 93.50 96.25
Patna 85.75 93.75 94.00 95.75
Thiruvananthapuram & Kochi 87.00 95.00 89.75 96.25

RBI Assistant Prelims Sectional Cut Off 2019-20 | RBI सहाय्यक प्रिलिम्स विभागीय कट ऑफ 2019-20

RBI Assistant Prelims Sectional Cut Off 2019-20
Sections SC, ST, ALL- PWD OBC, OBC-EXS GENERAL, GEN-EXS
English 9 10 11
Reasoning Ability 10 11 12
Numerical Ability 10 12 13
Adda247 Marathi App
Adda247 Marathi App

RBI Assistant Mains Cut Off 2019-20 | RBI असिस्टंट मेन्स कट-ऑफ 2019-2020

22 नोव्हेंबर 2020 रोजी झालेल्या RBI Assistant Exam 2019-20 च्या Mains Exam साठी RBI Assistant Cut Off तपासा.

RBI Assistant Mains Cut Off 2019-20
Office SC ST OBC EWS GEN
Ahmedabad 112 108.25 112.50 123.50
Bengaluru 94 99.25
Bhopal 109.25 103.75 116.50 118.25 121.25
Bhubaneswar 95.50 87.75 103.25 103.25
Chandigarh 82.75 100.25 111
Chennai 101.50 119.75 108.50 121
Guwahati 72.75 97.75 105.75 105.75
Hyderabad 98 111.50 104 121
Jaipur 91.50 98.75 103.50 114.25
Jammu 111.5 108.50 123.25
Kanpur & Lucknow 92 91 105.25 117.25
Kolkata 114.25 122.75 126.25
Mumbai 86.25 76.25 86.25 86.25
Nagpur 103.5 103.5
New Delhi 95 106.50 115.75 116.75
Patna 90.25 107.50 106.25 108.25
Thiruvananthapuram & Kochi 114.25 90.50 114.25

RBI Assistant Mains Sectional Cut off 2019-20 | RBI सहाय्यक मुख्य परीक्षा विभागीय कट ऑफ 2019-20

येथे आम्ही RBI असिस्टंट मुख्य परीक्षा 2019-20 साठी विभागवार कट ऑफ गुणांची सारणी केली आहे.

RBI Assistant Mains Sectional Cut Off 2019-20
Category Reasoning Ability English Language General Awareness Computer Knowledge Numerical Ability
SC/ST 11 11 11 11 11
OBC 12 12 12 12 12
EWS/GEN 14 14 14 14 14

RBI Assistant Exam Pattern 2022

RBI Assistant Prelims Cut off 2017 | RBI सहाय्यक प्रिलिम्स कट ऑफ 2017

7, 8, 14 आणि 15 ऑक्टोबर 2017 रोजी सहाय्यक पदासाठी घेण्यात आलेल्या प्राथमिक ऑनलाइन परीक्षेच्या संदर्भात केंद्रनिहाय/श्रेणीनिहाय कट ऑफ तपासा.

RBI Assistant Prelims Cut Off 2017
Office SC ST OBC GEN
Ahmedabad –- 69.75 74.00 80.00
Bengaluru 68.75 68.25 74.75 77.75
Bhopal 78.00 63.75 –- 83.25
Bhubaneswar 71.25 68.50 82.25 84.50
Chandigarh 77.00 70.25 81.75 87.50
Chennai 76.00 -– 81.75 83.50
Guwahati 71.00 63.75 73.50 77.25
Hyderabad 80.50 74.50 84.25 87.00
Jaipur 74.50 67.50 81.75 85.75
Jammu 70.25 56.25 72.25 80.00
Kanpur & Lucknow 72.75 64.25 78.50 85.00
Kolkata 74.50 –- 78.50 86.50
Mumbai 70.00 56.50 68.25 74.25
Nagpur –- 54.00 75.75 80.00
New Delhi 74.75 –- 79.25 85.75
Patna 69.75 72.50 –- 86.25
Thiruvananthapuram & Kochi 76 –- 84.25 87.25

 

RBI Assistant Syllabus 2022

RBI Assistant Prelims Cut-Off 2016 | RBI सहाय्यक प्रिलिम्स कट ऑफ 2016

24 डिसेंबर 2016 रोजी सहाय्यक पदासाठी घेण्यात आलेल्या प्राथमिक ऑनलाइन परीक्षेच्या संदर्भात केंद्रनिहाय/श्रेणीनिहाय कट ऑफ.

RBI Assistant Prelims Cut off 2016
Office SC ST OBC GEN PWD EXS
HI OH VI EXS-1 EXS-2
Ahmedabad 51.25 68.00 73.75 42.00 36.25 40.00 48.50
Bengaluru 62.50 58.75 68.00 71.75 38.00 30.00 42.50 57.00 43.50
Bhopal 68.50 53.25 74.25 77.75 50.00 39.50 50.25
Bhuba-neswar 66.50 57.25 79.75 31.50 51.75 46.00 50.25 61.75
Chandigarh 67.00 73.75 81.50 34.25 49.50 32.50 34.00 54.00
Chennai 70.25 76.25 78.25 32.00 35.25 49.25 42.50
Guwahati 68.00 57.50 70.25 72.50 39.75 66.50 35.75
Hyderabad 73.75 70.00 78.00 81.50 37.50 66.75 62.00 43.75 59.25
Jaipur 69.00 62.25 76.00 80.50 49.00 55.75
Jammu 66.75 50.75 62.75 76.00 41.25 56.00 41.25
Kanpur
& Lucknow
67.25 63.00 73.50 79.75 36.25 52.25 38.75 44.25 59.50
Kolkata 68.25 72.75 80.75 39.25 37.50 35.25 52.25 51.75
Mumbai 63.75 47.50 66.00 70.25 45.00 55.75 61.00 33.75 41.75
Nagpur 68.00 71.75 41.75 40.50 37.00 43.00
New Delhi 70.00 73.25 81.00 34.50 52.25 55.25 37.25 56.50
Patna 68.00 65.25 75.50 80.25 35.50 61.50 52.50 35.75 55.00
Thiruvanan
-thapuram
& Kochi
68.75 –- 77.75 81.00 –- –- 42.75 67.50 58.00

RBI Assistant Mains Cut-Off 2016 | RBI असिस्टंट मेन्स कट-ऑफ 2016

RBI सहाय्यक 2016 मुख्य परीक्षेसाठी वर्गवार आणि राज्यनिहाय कट ऑफ गुण खाली दिले आहे.

RBI Assistant Mains Cut off 2016
Centre GEN SC ST OBC PWD EXS
Ahmedabad 112 NV 79.75 95.50
Bengaluru 113 93.50 94.00 96.75 121.75
Bhopal 122.75 101.00 84.75 112.25 113.75
Bhuba
-neswar
116.50 88.75 79.75 NV
Chandigarh 127.00 96.00 NV 107.75
Chennai 123.75 103.00 NV 117.00 119.75
Guwahati 107.25 94.25 74.50 119.50
Hyderabad 126.00 107.25 108.00 115.75 115.75
Jaipur 124.50 98.75 94.50 113.75 120.25
Jammu 116.50 96.50 104.00
Kanpur
& Lucknow
119.00 97.00 97.00 101.50 119.75
Kolkata 126.00 91.50 NV 107.00 106.00
Mumbai 111.50 97.00 73.00 105.25 115.50
Nagpur 107.00 NV NV 103.25
New Delhi 128.25 108.50 113.25 128.00
Patna 116.50 90.25 100.75 104.50
Thiruvanan
-thapuram
& Kochi
128.75 97.25 NV 119.00 131.00 103.75
Adda247 Marathi Telegram
Adda247 Marathi Telegram

RBI Assistant Mains Sectional Cut-Off 2016 | RBI सहाय्यक मुख्य परीक्षा 2016 विभागीय कट-ऑफ

खाली आम्ही RBI असिस्टंट मुख्य परीक्षा 2016 साठी विभागीय कट ऑफ गुण दिले आहेत

RBI Assistant Mains Sectional Cut off 2016
Sections GEN/GEN-EX.S OBC/OBC-EX.S SC/ST/SC-EX.S/ST-EX.S/ALL PWD
Reasoning 14 12 11
English Language 14 12 11
Quantitative Aptitude 14 12 11
General Awareness 14 12 11
Computer Knowledge 14 12 11

Also Read,

RBI Assistant Previous Year Question Paper PDFs

RBI Assistant Salary 2022 – Click to check

RBI Assistant Eligibility Criteria 2022, Age Limit, Qualification RBI

RBI Assistant Cut Off: FAQs

Q. RBI Assistant साठी विभागीय कट ऑफ आहे का?

उत्तर होय, RBI Assistant साठी विभागीय कट आहे.

Q.RBI Assistant Cut Off श्रेणीनुसार जारी केला आहे का?

उत्तर होय, RBI Assistant Cut Off प्रत्येक टप्प्यानंतर श्रेणी-निहाय आणि राज्यानुसार जारी केला जाईल.

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi

MAHARASHTRA MAHAPACK (Validity 12 Months)
MAHARASHTRA MAHAPACK (Validity 12 Months)

Sharing is caring!

FAQs

Is there sectional cut off for RBI Assistant?

Yes, there is sectional cut-off released for RBI Assistant.

Is RBI Assistant Cut Off released category-wise?

Yes, RBI Assistant Cut off will be released category-wise & state-wise after each stage.