Marathi govt jobs   »   Daily Quiz   »   Quantitative Aptitude Quiz for Van Vibhag

Quantitave Aptitude Quiz For Van Vibhag Exam: 04 March 2023 | वन विभाग परीक्षेसाठी अंकगणित चाचणीचे दैनिक क्विझ: 04 मार्च 2023

Van Vibhag Exam Quiz:  Van Vibhag परीक्षेमध्ये दरवर्षी सादर करण्यात आलेल्या विशाल अभ्यासक्रम आणि नवीन प्रश्नसंचांमुळे प्रत्येक विषयाचा पुरेपूर सराव करणे कठीण होते. Aptitude Daily Quiz in Marathi पुनरावृत्तीची प्रक्रिया जलद करतात आणि आपल्याला नियमितपणे अभ्यासात शक्य नसलेल्या प्रश्नांच्या सहाय्याने तो पूर्ण मुद्दा अभ्यासात घेण्यास मदत होते. Van Vibhag  Exam Quiz for Aptitude चा सराव केल्यास आपला वेळ वाचतो, आपल्याकडे मॉक टेस्टमध्ये समर्पित करण्यासाठी एक किंवा दोन तास नसल्यास आपण Van Vibhag Exam Quiz in Marathi चा प्रयत्न करू शकता. आपल्या सोयीनुसार आपण या Daily Quiz कधीही सोडवू शकता. आपल्याला फक्त 10-12 मिनिटे वाचण्याची आवश्यकता आहे. Van Vibhag Exam Quiz केवळ आपला वेळच वाचवत नाही तर हे Quiz आपले सामर्थ्य आणि दुर्बलता दोन्ही प्रतिबिंबित करते.

Van Vibhag Exam Quiz :  Quantitave Aptitude

सर्व विषय आणि विविध परीक्षांच्या विशिष्ट Aptitude Quiz in Marathi चा प्रयत्न केला तर आपण ज्या परीक्षेची तयारी करत आहात जसे की MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB, MAHA-TAIT इ. त्यानुसार दररोज तुम्ही Daily Quiz in Marathi बघू शकता. परीक्षेसाठी तयारी वाढविण्याकरिता Aptitude Daily Quiz in Marathi हा एक उत्कृष्ट मार्ग आहे. हे आपला वेग वाढवते आणि फक्त काही आठवड्यांतच आपणास आपले गुण आणि क्रमवारीत मोठा फरक दिसेल. Van Vibhag Exam Quiz of Aptitude in Marathi आपली Van Vibhag Exam ची तयारी वर्धित करते. तर चला आजची Quiz पाहुयात.

Van Vibhag Exam Quiz –  Quantitative  Aptitude: Questions  

Q1. जर टेबलची विक्री किंमत 672 रुपये असेल आणि टेबलवर 168 रुपये सूट दिली असेल, तर टेबलची छापील किंमत शोधा.

(a) 640 रु.

(b) 900 रु.

(c) 840 रू.

(d) 960 रु.

Q2.      Quantitative Aptitude Quiz For Van Vibhag Exam: 02 March 2023_3.1    च्या सवलतीनंतर एखाद्या वस्तूची विक्री किंमत 144 रुपये असेल तर वस्तूची छापील किंमत शोधा.

(a) 162 रु.

(b) 168 रु.

(c) 174 रू.

(d) 184 रु.

Q3. शर्टची छापील किंमत 1500 रुपये आहे. जर शर्टवर 24% सूट दिली असेल, तर शर्टची विक्री किंमत शोधा.

(a) 1120 रु.

(b) 1140 रु.

(c) 1160 रु.

(d) 1148 रु.

Q4. वस्तूच्या छापील किमतीवर 20% आणि 15% अशा सलग दोन सूट दिल्यास. वस्तूवर अनुमत समतुल्य सूट किती असेल ते शोधा.

(a) 32%

(b) 35%

(c) 30%

(d) 36%

Q5. दुकानदाराने वस्तूच्या किंमतीपेक्षा 60% ने जास्त किमती वस्तूवर चिन्हांकित केल्या आहेत आणि तो वस्तूच्या चिन्हांकित किंमतीवर अनुक्रमे 20%, 15% आणि d% अशा तीन सलग सवलती देतो आहे. या सवलतींमुळे दुकानदाराने वस्तूवर 4.8% नुकसान केले तर ‘d’ चे मूल्य शोधा?

(a) 8%

(b) 12.5%

(c) 10%

(d) 15%

Q6. दुकानदार त्याच्या मालाची किंमत अशा प्रकारे चिन्हांकित करतो की 25% सूट दिल्यानंतर त्याला 20% फायदा होतो. जर वस्तूची किंमत 460 रुपये असेल तर त्याची चिन्हांकित किंमत किती आहे?

(a) रु. 736

(b) रु 748

(c) रु. 725

(d) रु. 752

Q7. 20%, 10% आणि 15% ची सलग सवलत _____% सवलतीच्या समतुल्य आहे.

(a) 43.5%

(b) 42.2%

(c) 38.8%

(d) 44.5%

Q8. दुकानदार एखाद्या वस्तूला अशा किंमतीत चिन्हांकित करतो की 25% सूट दिल्यानंतर त्याला x% फायदा होतो. जर वस्तूची विक्री किंमत आणि चिन्हांकित किंमत अनुक्रमे 460 रुपये आणि 736 रुपये असेल, तर x ची किंमत किती असेल?

(a) 20%

(b) 18%

(c) 24%

(d) 16%

Q9. 264 रुपये किमतीचे मोबाईल कव्हर 12% च्या सवलतीत उपलब्ध आहे. तर अशा 4 मोबाईल कव्हर्सची विक्री किंमत किती असेल?

(a) रु. 936.72

(b) रु. 929.28

(c) रु. 940.46

(d) रु. 934.04

Q10. व्यापारी कारची किंमत कारच्या किंमतीपेक्षा 24% ने जास्त चिन्हांकित करतो आणि 15% सूट देतो. जर सूट 2,23,200 रुपये असेल, तर कारची किंमत असेल?

(a) रु. 11,60,000

(b) रु. 15,80,000

(c) रु. 14,25,000

(d) रु. 12,00,000

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank, Download the app now, Click here

YouTube channel- Adda247 Marathi | Adda247 Marathi Website

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

 Adda247 App

Van Vibhag Exam Quiz –  Quantitative Aptitude: Solutions.

Quantitative Aptitude Quiz For Van Vibhag Exam: 02 March 2023_5.1

Quantitative Aptitude Quiz For Van Vibhag Exam: 02 March 2023_6.1

Quantitative Aptitude Quiz For Van Vibhag Exam: 02 March 2023_7.1

FAQs: Van Vibhag Exam Quiz,  Quantitative Aptitude Quiz in Marathi

Q1. What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Ans:Adda247, Marathi हे स्पर्धा परीक्षांसाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व विषयांचे दैनिक
क्विझ प्रकाशित करते.

Q2. How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Ans: मराठीतील दैनिक क्विझ च्या माध्यमातून परीक्षार्थी अचूक सराव करू शकतात. जो त्यांना परीक्षेमध्ये उत्तम गुण मिळवण्यास मदत करेल.

Q3. Are these daily quizzes according to exam pattern?

Ans: होय, दैनिक क्विझ हि Adda247, Marathi च्या तज्ज्ञ शिक्षकांकडून बनवली जातात व ती आयोगाच्या परीक्षापद्धतीनुसारच असतात.

Q4. What are the exams for which daily quizzes are helpful?

Ans: MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB etc या परीक्षांची तयारी दैनिक क्विझ द्वारे होते.

Latest Maharashtra Govt Jobs Majhi Naukri 2023
 Homepage Adda247 Marathi
Adda247 Marathi Quiz for All Competitive Exams Daily Quiz

You Tube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

Quantitative Aptitude Quiz For Van Vibhag Exam: 02 March 2023_8.1
Adda247 Marathi Telegram

Sharing is caring!

FAQs

What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Adda247, Marathi publishes daily quizzes in Marathi for all the subjects important for the competitive exams.

How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Practice with daily quiz prepares the aspirants to score well in the competitive examination.

Are these daily quizzes according to exam pattern?

Adda247, Marathi's expert faculty prepares these quizzes as per the pattern of competitive exams.

Adda247, Marathi's expert faculty prepares these quizzes as per the pattern of competitive exams.

MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB etc exams are covered by the daily quizzes in Marathi.