Marathi govt jobs   »   Job Notification   »   MPSC Stenographer Recruitment 2022

MPSC Stenographer Recruitment 2022, Apply for Various Stenographer Posts | MPSC लघुटंकलेखक आणि लघुलेखक भरती 2022

MPSC Stenographer Recruitment 2022: Maharashtra Public Service Commission or Maharashtra Lokseva Aayog (MPSC) has released the official notification for MPSC Stenographer Recruitment 2022. Apply for MPSC Steno Typist (Marathi/English), Lower Grade Stenographer (Marathi/English) and Higher Grade Stenographer (Marathi/English) posts. In this article get the official PDFs of MPSC Stenographer Recruitment 2022 and other important details in Marathi.

MPSC Stenographer Recruitment 2022
Category Job Alert
Organization Maharashtra Public Service Commission (MPSC)
Recruitment Name MPSC Stenographer Recruitment 2022
Post Steno Typist (Marathi/English), Lower Grade Stenographer (Marathi/English) and Higher Grade Stenographer (Marathi/English)
Application Mode Online
Total Vacancy 253

MPSC Stenographer Recruitment 2022

MPSC Stenographer Recruitment 2022 Out: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) महाराष्ट्र शासनाच्या मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग तसेच बृहन्मुंबईतील विविध शासकीय कार्यालयातील लघुटंकलेखक (मराठी) गट क, लघुटंकलेखक (इंग्रजी) गट क, उच्च श्रेणी लघुलेखक (मराठी) गट ब, उच्च श्रेणी लघुलेखक (इंग्रजी) गट ब, निम्न श्रेणी लघुलेखक (मराठी) गट ब, आणि निम्न श्रेणी लघुलेखक (इंग्रजी) गट ब या संवर्गातील पद भरती करीता MPSC Stenographer Recruitment 2022 Notification (अधिसूचना) 20 एप्रिल 2022 रोजी जाहीर करण्यात आले आहे. MPSC Stenographer Recruitment 2022 साठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया 22 एप्रिल 2022 पासून सुरु होणार आहे.  या लेखात MPSC Stenographer Recruitment 2022 ची अधिकृत अधिसूचना (Notification) PDF, महत्वाच्या तारखा, पदानुसार रिक्त जागांचा तपशील, शैक्षणिक पात्रता, वयोमर्यादा इ गोष्टी पाहुयात.

MPSC Stenographer Bharti 2022 Out | MPSC लघुटंकलेखक आणि लघुलेखक भरती 2022 अधिसूचना जाहीर 

MPSC Stenographer Bharti 2022: MPSC ने Steno-Typist (Marathi/English) Group C, Lower Grade Stenographer (Marathi/English), Group B आणि Higher Grade Stenographer (Marathi/English) Group B या पदांसाठी 20 एप्रिल 2022 रोजी त्यांचा अधिकृत website वर म्हणजेच https://mpsc.gov.in/ वर या पदासाठी भरतीची अधिसूचना जाहीर केली आहे. या लेखात MPSC Stenographer Recruitment 2022 या भरती संबधी सर्व तपशील आपण पाहुयात.

MPSC Stenographer Recruitment 2022: Important Dates | MPSC लघुटंकलेखक आणि लघुलेखक भरती 2022: महत्वाच्या तारखा

MPSC Stenographer Recruitment 2022 Important Dates: MPSC Stenographer Recruitment 2022 (MPSC लघुटंकलेखक आणि लघुलेखक भरती भरती 2022) साठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची प्रक्रिया 22 एप्रिल 2022 पासून सुरु होणार आहे. MPSC Stenographer Recruitment 2022 संबधी सर्व महत्वाच्या तारखा तुम्ही खालील तक्त्यात पाहू शकता.

MPSC Stenographer Recruitment 2022 Important Dates:
Events Dates
MPSC Stenographer Recruitment 2022 Notification Date/अधिसूचना जाहीर तारीख

20 एप्रिल 2022

Online Application Start Date (ऑनलाइन नोंदणी सुरू प्रक्रिया तारीख) 22 एप्रिल 2022
Online Application End Date (ऑनलाइन नोंदणीची शेवटची तारीख) 12 मे 2022
Exam/Interview Date (परीक्षा/मुलाखतीची तारीख)

MPSC Stenographer Recruitment 2022 Notification PDF | MPSC लघुटंकलेखक आणि लघुलेखक भरती 2022 अधिसूचना PDF 

MPSC Stenographer Recruitment 2022 Notification PDFs: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) ने 20 एप्रिल 2022 रोजी MPSC Stenographer Recruitment (bharti) 2022 अंतर्गत Stenographer च्या विविध पदांसाठी अधिसूचना जाहीर केली असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज 22 एप्रिल 2022 दुपारी 02 नंतर सुरु होणार आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 12 मे 2022 आहे. खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून MPSC भरती 2022 चे सर्व Notification, Download करू शकता.

Sr. No. Post Name Notification PDF
1 Steno-Typist (Marathi), Group C (लघुटंकलेखक- मराठी, गट क) Click Here to Download
2 Steno-Typist (English), Grp C (लघुटंकलेखक- इंग्रजी, गट क) Click Here to Download
3 Lower Grade Stenographer Marathi Grp B (निम्न लघुलेखक मराठी, गट ब) Click Here to Download
4 Lower Grade Stenographer English Grp B (निम्न लघुलेखक इंग्रजी, गट ब) Click Here to Download
5 Higher Grade Stenographer Marathi Grp B (उच्च लघुलेखक मराठी, गट ब) Click Here to Download
6 Higher Grade Stenographer English Grp B (उच्च लघुलेखक इंग्रजी, गट ब) Click Here to Download

MPSC Stenographer Bharti 2022: Vacancy Details | MPSC लघुटंकलेखक आणि लघुलेखक भरती: रिक्त पदांचा तपशील

MPSC Stenographer Bharti 2022 Vacancy Details: MPSC Stenographer Recruitment 2022 अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण 253 पदांसाठी अधिसूचना जाहीर झाली असून रिक्त पदांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

Sr. No. Post Name Vacancy
1 Steno-Typist (Marathi), Group C (लघुटंकलेखक- मराठी, गट क) 52
2 Steno-Typist (English), Grp C (लघुटंकलेखक- इंग्रजी, गट क) 39
3 Lower Grade Stenographer Marathi Grp B (निम्न लघुलेखक मराठी, गट ब) 55
4 Lower Grade Stenographer English Grp B (निम्न लघुलेखक इंग्रजी, गट ब) 45
5 Higher Grade Stenographer Marathi Grp B (उच्च लघुलेखक मराठी, गट ब) 32
6 Higher Grade Stenographer English Grp B (उच्च लघुलेखक इंग्रजी, गट ब) 30
Total (एकूण)  253

MPSC Stenographer Recruitment 2022: Application Fees | MPSC लघुटंकलेखक आणि लघुलेखक भरती: अर्ज शुल्क

MPSC Stenographer Recruitment 2022 Application Fee: MPSC Stenographer Recruitment 2022 साठी अर्ज शुल्क खालीलप्रमाणे आहे.

Category Fee
अराखीव (खुला) Rs. 394
मागासवर्गीय / आर्थिक दुर्बल घटक / अनाथ Rs. 294

MPSC Stenographer Recruitment 2022: Eligibility Criteria | MPSC लघुटंकलेखक आणि लघुलेखक पात्रता निकष

MPSC Stenographer Recruitment 2022 Eligibility Criteria: MPSC Stenographer 2022 या भरतीसाठी पात्र उमदेवारांकडून ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठीचे पात्रता निकष व इतर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे.

Required Educational Qualification | आवश्यक शैक्षणिक अर्हता

MPSC Stenographer Recruitment 2022 अंतर्गत पदांप्रमाणे शैक्षणिक अहर्ता खालीलप्रमाणे आहे.

Steno-Typist (Marathi), Group C (लघुटंकलेखक- मराठी, गट क)

 1. माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण.

 2. मराठी लघुलेखनाची गती 80 शब्द प्रती मिनिट व मराठी टंकलेखनाची गती 30 शब्द प्रती मिनिट इतक्या गतीचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र आवश्यक.

Steno-Typist (English), Grp C (लघुटंकलेखक- इंग्रजी, गट क)

 1. माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण.

 2. मराठी लघुलेखनाची गती 80 शब्द प्रती मिनिट व इंग्रजी टंकलेखनाची गती 40 शब्द प्रती मिनिट इतक्या गतीचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र आवश्यक.

Lower Grade Stenographer Marathi Grp B (निम्न लघुलेखक मराठी, गट ब)

 1. माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण.

 2. मराठी लघुलेखनाची गती 100 शब्द प्रती मिनिट व मराठी टंकलेखनाची गती 30 शब्द प्रती मिनिट इतक्या गतीचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र आवश्यक.

Lower Grade Stenographer English Grp B (निम्न लघुलेखक इंग्रजी, गट ब)

 1. माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण.

 2. मराठी लघुलेखनाची गती 100 शब्द प्रती मिनिट व इंग्रजी टंकलेखनाची गती 40 शब्द प्रती मिनिट इतक्या गतीचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र आवश्यक.

Higher Grade Stenographer Marathi Grp B (उच्च लघुलेखक मराठी, गट ब)

 1. माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण.

 2. मराठी लघुलेखनाची गती 120 शब्द प्रती मिनिट व मराठी टंकलेखनाची गती 30 शब्द प्रती मिनिट इतक्या गतीचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र आवश्यक.

Higher Grade Stenographer English Grp B (उच्च लघुलेखक इंग्रजी, गट ब)

 1. माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण.

 2. मराठी लघुलेखनाची गती 120 शब्द प्रती मिनिट व इंग्रजी टंकलेखनाची गती 40 शब्द प्रती मिनिट इतक्या गतीचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र आवश्यक.
Adda247 App
Adda247 Marathi App

Age Limit | वयोमर्यादा

MPSC Stenographer Recruitment 2022 अंतर्गत विविध पदांसाठी वयोमर्यादा खालीलप्रमाणे आहे

 • खुला प्रवर्ग :- 18 ते 38
 • मागास प्रवर्ग:- 18 ते 43

MPSC Stenographer Recruitment 2022: Online Apply Link | MPSC लघुटंकलेखक आणि लघुलेखक ऑनलाईन अर्ज लिंक

MPSC Stenographer Recruitment 2022 Online Apply Link: MPSC Stenographer Recruitment 2022 (MPSC लघुटंकलेखक आणि लघुलेखक भरती भरती 2022) साठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची प्रक्रिया 22 एप्रिल 2022 पासून सुरु होणार आहे. MPSC Stenographer Recruitment 2022 साठी ऑनलाईन अर्ज 12 मे 2022 पर्यंत करायचे आहे. ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

Click to Apply Online for MPSC Stenographer Recruitment 2022

Adda247 Marathi Telegram
Adda247 Marathi Telegram

FAQs: MPSC Stenographer Recruitment 2022

Q1. MPSC Stenographer Recruitment 2022 कधी जाहीर झाली?

Ans. MPSC Stenographer Recruitment 2022, 20 एप्रिल 2022 रोजी जाहीर झाली.

Q2. MPSC Stenographer Recruitment 2022 ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख कोणती आहे?

Ans. MPSC Stenographer Recruitment 2022 ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 12 मे 2022 आहे.

Q3. MPSC Stenographer Recruitment 2022 भरतीसाठी वयोमर्यादा किती आहे?

Ans. MPSC Stenographer Recruitment 2022 भरतीसाठी खुल्या प्रवर्गासाठी वयोमर्यादा 18 ते 38 वर्षे व मागास प्रवर्गासाठी 18 ते 43 वर्षे आहे.

Q4. महाराष्ट्रातील तसेच भारतातील सरकारी नोकरी संदर्भात सर्व अपडेट मला कुठे बघायला मिळतील?

Ans. महाराष्ट्रातील तसेच भारतातील सरकारी नोकरी संदर्भात सर्व अपडेट तुम्हाला Adda247 मराठी या वेबसाईट वर बघायला मिळेल.

Adda247 Marathi Homepage Click Here
Official Website of MPSC https://www.mpsc.gov.in/

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

Maharashtra Exam Prime Pack
Maharashtra Exam Prime Pack

Sharing is caring!

FAQs

When was the MPSC Stenographer Recruitment 2022 announced?

MPSC Stenographer Recruitment 2022 was announced on 20th April, 2022.

What is the last date to apply online for MPSC Stenographer Recruitment 2022?

The last date to apply for MPSC Stenographer Recruitment 2022 online is 12 May 2022.

What is the age limit for MPSC Stenographer Recruitment 2022?

The age limit for open category for MPSC Stenographer Recruitment 2022 is 18 to 38 years and for backward category 18 to 43 years.

Where can I find all the updates regarding government jobs in Maharashtra and India?

You can find all the updates regarding government jobs in Maharashtra and India on Adda247 Marathi website.