Marathi govt jobs   »   Daily Quiz   »   तलाठी भरती अंकगणित क्वीज

तलाठी भरतीसाठी अंकगणित दैनिक क्विझ : 19 मे 2023

तलाठी भरती अंकगणित क्विझ : परीक्षेमध्ये दरवर्षी सादर करण्यात आलेल्या विशाल अभ्यासक्रम आणि नवीन प्रश्नसंचांमुळे प्रत्येक विषयाचा पुरेपूर सराव करणे कठीण होते. तलाठी भरतीसाठी अंकगणिताचे दैनिक क्विझ पुनरावृत्तीची प्रक्रिया जलद करतात आणि आपल्याला नियमितपणे अभ्यासात शक्य नसलेल्या प्रश्नांच्या सहाय्याने तो पूर्ण मुद्दा अभ्यासात घेण्यास मदत होते. तलाठी भरतीसाठी अंकगणिताचे दैनिक क्विझ चा सराव केल्यास आपला वेळ वाचतो, आपल्याकडे मॉक टेस्टमध्ये समर्पित करण्यासाठी एक किंवा दोन तास नसल्यास आपण तलाठी भरतीसाठी अंकगणिताचे दैनिक क्विझ चा प्रयत्न करू शकता. आपल्या सोयीनुसार आपण या क्वीज कधीही घेऊ शकता; आपल्याला फक्त 10-12 मिनिटे वाचण्याची आवश्यकता आहे. तलाठी भरतीसाठी अंकगणिताचे दैनिक क्विझ केवळ आपला वेळच वाचवत नाहीत तर हे आपले सामर्थ्य आणि दुर्बलता दोन्ही प्रतिबिंबित करते.

तलाठी भरती अंकगणित क्विझ

सर्व विषय आणि विविध परीक्षांच्या विशिष्ट तलाठी भरतीसाठी अंकगणिताचे दैनिक क्विझ चा प्रयत्न केला तर आपण ज्या परीक्षेची तयारी करत आहात जसे की MPSC राज्य सेवा, MPSC गट ब, MPSC गट क, सरल सेवा भरती, तलाठी, पोलिस कॉन्स्टेबल, RRB इ. त्यानुसार दररोज तुम्ही तलाठी भरतीसाठी अंकगणिताचे दैनिक क्विझ बघू शकता. परीक्षेसाठी तयारी वाढविण्याकरिता तलाठी भरतीसाठी अंकगणिताचे दैनिक क्विझ हा एक उत्कृष्ट मार्ग आहे. हे आपला वेग वाढवते आणि यामुळे फक्त काही आठवड्यांत आपणास आपले गुण आणि क्रमवारीत मोठा फरक दिसेल. तलाठी भरतीसाठी अंकगणिताचे दैनिक क्विझ आपली  तयारी वर्धित करते. तर चला आजची क्वीज  पाहुयात.

तलाठी भरतीसाठी अंकगणित : क्विझ 

Q1. सरळरूप द्या : b-[b-(a+b)-{b-(b-a-b)}+2a]

(a) 2b

(b) 1

(c) 0

(d) 3b

Q2. सरळरूप द्या: (213 x 213 + 187 x 187)

(a) 80338

(b) 80428

(c) 60338

(d) 60438

Q3. 4×4 + 10×3 –20×2 + 90 ला (x + 2) ने भागल्यावर बाकी किती राहील?

(a) 0

(b)-6

(c) 45

(d)-90

Q4. x2 + y2 = 45 आणि x – y = 5 असल्यास xy चे मूल्य काय असेल?

(a) 10

(b) 15

(c) 20

(d) 25

Q5. त्रिकोणाचा सर्वात लहान कोन हा सर्वात मोठ्या कोनापेक्षा 40° कमी असतो. जर सर्वात मोठा कोन 80° असेल, तर त्रिकोणाचा तिसरा कोन किती असेल?

(a) 40°

(b) 90°

(c) 80°

(d) 60°

Q6. जर DE ही रेषा इतर दोन बाजूंना छेदून त्रिकोण ABC च्या बेस BC ला समांतर काढली असेल, तर या केससाठी खालीलपैकी कोणते समीकरण योग्य आहे?

(a) AB/AD=AC/EC

(b) AD/AB=DB/EC

(c) AD/DB=EC/AE

(d) AD/DB=AE/EC

Q7. 1 किलो साखरेच्या किमतीत 30% वाढ झाली आहे आणि 48 रुपयांची वाढ झाली आहे. प्रति किलो साखरेची नवीन किंमत (रु. मध्ये) किती आहे?

(a) 178

(b) 160

(c) 208

(d) 216

Q8. तीन संख्यांची बेरीज 67 आहे. जर पहिल्या संख्येचे दुसऱ्या क्रमांकाचे गुणोत्तर 3 : 5 आणि दुसऱ्या क्रमांकाचे तिसऱ्या क्रमांकाचे गुणोत्तर 4 : 7 असेल, तर दुसरी संख्या किती असेल?

(a) 20

(b) 24

(c) 18

(d) 16

Q9. A ने रु. 1800 च्या भांडवलाने व्यवसाय सुरू केला. 4 महिन्यांनंतर B रु. 3600 सह सामील झाला. व्यवसाय सुरू झाल्यानंतर 6 महिन्यांनी C रु. 1200 सह सामील झाला. जर वर्षाच्या शेवटी एकूण नफा रु. 1760 असेल, तर  A चा हिस्सा (रु मध्ये) किती असेल?

(a) 540

(b) 660

(c) 840

(d) 720

Q10. 8 सलग पूर्णांकांची सरासरी 23/2 आहे तर  पहिल्या तीन पूर्णांकांची सरासरी किती आहे?

(a) 9

(b) 19/2

(c) 8

(d) 10

ऐप मध्ये प्रश्ने सोडवण्यासाठी, वेळेसह, आणि आल इंडिया रेंक पाहण्यासाठी एप डोवनलोड करा  Click  here

यु ट्युब चानेल- अड्डा 247 मराठी | अड्डा 247 मराठी वेबसाईट

अड्डा 247 मराठी एप | अड्डा 247 मराठीटेलेग्राम ग्रुप

 Adda247 App

तलाठी भरती अंकगणित क्विझ : उत्तरे 

S1. Ans.(c)

Sol.

Required b – [b – (a + b) – {b – (b – a – b) + 2a]

= b – [ b – a – b – b + b – a – b + 2a

= b – b  = 0

 

S2. Ans.(a)

Sol.

Required = (213² + 187²)

= (213 + 187)² – 2 × 213 × 187

= 160000 – 79662= 80338

 

S3. Ans.(b)

Sol.

(x + 2) = 0, x= -2

Putting x = -2 we get

= 4 (-2)4 + 10(-2)³ – 20 (-2)² + 90

= 64 + (-80) – 80 + 90

= -6

 

S4. Ans.(a)

Sol.

Given,

x² + y² = 45

x -y = 5

so, (x – y)² = x² + y² – 2xy

⇒ 25 = 45 – 2xy

xy = 10

 

S5. Ans.(d)

Sol.

Given,

Largest angle = 80°

So, smallest angle is 80° – 40° = 40°

Required third angle = 180° – 80° – 40° = 60°

 

S6. Ans.(d)

Sol

तलाठीभरती परीक्षे साठी अंकगणित चे दैनिक क्विझ : 19 मे 2023_4.1

 

S7. Ans.(c)

Sol.

Atq,

30% of initial price of sugar = 48 Rs

Then, initial price of sugar is  rs

Required new price of sugar = 160 + 48 = 208

 

S8. Ans.(a)

तलाठीभरती परीक्षे साठी अंकगणित चे दैनिक क्विझ : 19 मे 2023_5.1

S9. Ans.(b)

Sol.

तलाठीभरती परीक्षे साठी अंकगणित चे दैनिक क्विझ : 19 मे 2023_6.1

 

S10. Ans.(a)

Sol.

Average of 8 consecutive integers is also the half of 4th and 5th term.

So, average

4th term = 11 and 5th term = 12

First three numbers = 8, 9 and 10

Required average

तलाठी  भरती दैनिक क्विझ चे महत्त्व

तलाठी  भरती दैनिक क्विझ चा सराव का करावा? स्पर्धात्मक परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यासाठी सर्व प्रश्नांचा अभ्यास चांगला केला पाहिजे. तलाठी  दैनिक क्विझ हे आपले बळकट क्षेत्र बाहेर आणते आणि त्याकडे लक्ष वेधते जेथे काही लक्ष देणे आवश्यक आहे.तलाठी भरती दैनिक क्विझ चा नियमितपणे प्रयत्न करून, नियमितपणे आपल्या तयारीच्या पातळीचे विश्लेषण करीत आहात. कारण आपल्यासह इतर हजारो इच्छुक रोज त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी या क्विझचा प्रयत्न करतात.

तलाठी भरती दैनिक क्विझ चे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे आपण प्रश्नमंजुषामध्ये विचारलेले तपशीलवार विषयवार प्रश्न तपासू शकता. हे आपणास आपल्या कमकुवत आणि सशक्त क्षेत्राचे विश्लेषण करण्यास मदत करते, नंतर आपण आपल्या कमकुवत भागावर कार्य करू शकता आणि अधिक गुण मिळविण्यासाठी क्विझवर पुन्हा प्रयत्न करू शकता. तसेच तुम्ही तलाठी  दैनिक क्विझ आमच्या Adda247-मराठी एप  वर सुद्धा प्रयत्न करू शकता. तेथे तुम्ही तुमची तलाठी दैनिक क्विझ ला दिलेल्या वेळेनुसार देऊ शकता.

नेहमीचे प्रश्न : तलाठी  विभाग भरती दैनिक क्विझ

Q1. Adda247, मराठीवर कोणत्या विषयांसाठी रोजच्या प्रश्नमंजुषा उपलब्ध आहेत?

Adda247, मराठी स्पर्धा परीक्षांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या सर्व विषयांसाठी दैनिक प्रश्नमंजुषा मराठीत प्रकाशित करते.

Q2. मराठीतील दैनिक प्रश्नमंजुषा उमेदवारांना स्पर्धा परीक्षांमध्ये चांगले गुण मिळविण्यात कशी मदत करेल?

दैनंदिन प्रश्नमंजुषासह सराव, स्पर्धा परीक्षेत चांगले गुण मिळविण्यासाठी इच्छुकांना तयार करते.

Q3. या रोजच्या प्रश्नमंजुषा परीक्षेच्या पद्धतीनुसार आहेत का?

Adda247, मराठीचे तज्ञ प्राध्यापक स्पर्धा परीक्षांच्या पद्धतीनुसार ही प्रश्नमंजुषा तयार करतात.

Q4. अशा कोणत्या परीक्षा आहेत ज्यासाठी दैनंदिन प्रश्नमंजुषा उपयुक्त ठरतात?

MPSC राज्य सेवा, MPSC गट B, MPSC गट C, सरल सेवा भारती, तलाठी, पोलिस कॉन्स्टेबल, RRB इत्यादी परीक्षा मराठीतील दैनंदिन प्रश्नमंजुषामध्ये समाविष्ट आहेत.

 

 लेटेस्ट महाराष्ट्र नोकरी सरकारी  माझी नोकरी 2023
 मुख्य पृष्ठ अड्डा 247 मराठी
 अड्डा 247 मराठी प्रश्न दैनिक  प्रश्ने

युट्युब चानेल- अड्डा 247 मराठी

अड्डा 247 मराठी एप | अड्डा 247 मराठीटेलेग्राम ग्रुप

Maharashtra Talathi Bharti Test Series 
Maharashtra Talathi Bharti Test Series

Sharing is caring!

FAQs

Adda247, मराठीवर कोणत्या विषयांसाठी रोजच्या प्रश्नमंजुषा उपलब्ध आहेत?

Adda247, मराठी स्पर्धा परीक्षांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या सर्व विषयांसाठी दैनिक प्रश्नमंजुषा मराठीत प्रकाशित करते.

मराठीतील दैनिक प्रश्नमंजुषा उमेदवारांना स्पर्धा परीक्षांमध्ये चांगले गुण मिळविण्यात कशी मदत करेल?

दैनंदिन प्रश्नमंजुषासह सराव, स्पर्धा परीक्षेत चांगले गुण मिळविण्यासाठी इच्छुकांना तयार करते.

या रोजच्या प्रश्नमंजुषा परीक्षेच्या पद्धतीनुसार आहेत का?

Adda247, मराठीचे तज्ञ प्राध्यापक स्पर्धा परीक्षांच्या पद्धतीनुसार ही प्रश्नमंजुषा तयार करतात.

अशा कोणत्या परीक्षा आहेत ज्यासाठी दैनंदिन प्रश्नमंजुषा उपयुक्त ठरतात?

MPSC राज्य सेवा, MPSC गट B, MPSC गट C, सरल सेवा भारती, तलाठी, पोलिस कॉन्स्टेबल, RRB इत्यादी परीक्षा मराठीतील दैनंदिन प्रश्नमंजुषामध्ये समाविष्ट आहेत.