Marathi govt jobs   »   महाराष्ट्र कारागृह विभाग भरती 2024   »   कारागृह विभाग परीक्षा विश्लेषण 2024

कारागृह विभाग परीक्षा विश्लेषण 2024, शिफ्ट 2, 19 मार्च 2024

कारागृह विभाग परीक्षा विश्लेषण 2024  

कारागृह विभाग परीक्षा विश्लेषण 2024: कारागृह विभाग 2023-24 भरती अंतर्गत दिनांक 19 मार्च 2024 रोजी दुसऱ्या शिफ्टमध्ये परीक्षा यशस्वीरीत्या घेण्यात आली आहे. शिफ्ट 2 ची परीक्षा आता संपली असल्यामुळे या परीक्षेचे सविस्तर विश्लेषण आपणास या लेखात उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. परीक्षा दिलेल्या उमेदवाराच्या प्रतिसादानुसार परीक्षा मध्यम स्वरुपाची होती. या लेखात 19 मार्च 2024 रोजी झालेल्या दुसऱ्या शिफ्टचे कारागृह विभाग परीक्षा विश्लेषण 2024 देण्यात आले आहे. ज्यात विषयवार गुड अटेंम्ट (चांगले प्रयत्न), एकूण काठीण्य पातळी, परीक्षेत विचारण्यात आलेले प्रश्न इ. बद्दल माहिती दिली आहे.

कारागृह विभाग परीक्षा विश्लेषण 2024: विहंगावलोकन

कारागृह विभाग परीक्षेची काठीण्य पातळी, परीक्षेत कोणत्या पद्धतीचे प्रश्न विचारण्यात आले होते याबद्दल माहिती या लेखात देण्यात आली आहे. कारागृह विभाग परीक्षा विश्लेषण 2024 चे विहंगावलोकन खालील तक्त्यात देण्यात आले आहे.

कारागृह विभाग परीक्षा विश्लेषण 2024: विहंगावलोकन
श्रेणी परीक्षा विश्लेषण
विभाग कारागृह विभाग
भरतीचे नाव कारागृह विभाग भरती 2023-24
लेखाचे नाव कारागृह विभाग परीक्षा विश्लेषण 2024
कारागृह विभाग परीक्षा विश्लेषण 2024 शिफ्ट 2, 19 मार्च 2024

कारागृह विभाग परीक्षा 2024: शिफ्टनुसार परीक्षेची वेळ

कारागृह विभाग परीक्षा 2024 ही 19 मार्च 2024 रोजी तीन शिफ्ट मध्ये घेतली जाणार आहे. कारागृह विभाग पदाची शिफ्टनुसार परीक्षेची वेळ खाली देण्यात आली आहे.

शिफ्ट परीक्षेची वेळ
शिफ्ट 1 सकाळी 08.30 ते 10.30
शिफ्ट 2 दुपारी 12.30 ते 02.30
शिफ्ट 3 संध्याकाळी 04.30 ते 06.30

कारागृह विभाग परीक्षा विश्लेषण 2024: गुड अटेंम्ट (शिफ्ट 2)

कारागृह विभाग भरती 2024 अंतर्गत परीक्षेची काठीण्य पातळी एकंदरीत सोपी ते  मध्यम स्वरुपाची होती. सर्व उमदेवारांच्या सोईसाठी आम्ही खालील तक्त्यात विषयानुसार गुड अटेंम्ट आणि काठीण्य पातळी दिली आहे.

अ. क्र विषय काठीण्य पातळी
1 मराठी भाषा सोपी
2 इंग्रजी भाषा मध्यम
3 सामान्य ज्ञान  मध्यम
4 बौद्धिक चाचणी मध्यम
एकूण मध्यम

विषयानुरूप कारागृह विभाग परीक्षा विश्लेषण 2024 (शिफ्ट 2)

कारागृह विभाग भरती 2024 अंतर्गत परीक्षेत मराठी भाषा, इंग्रजी भाषा, सामान्य ज्ञान व बौद्धिक चाचणी व अंकगणित या विषयावर प्रश्न विचारण्यात आले होते. खाली आम्ही विषयानुसार विश्लेषण प्रदान केले आहे.

मराठी विषयाचे विश्लेषण

कारागृह विभाग भरती 2024 अंतर्गत परीक्षेत मराठी विषयावर प्रश्न विचारण्यात आले होते. मराठी विषयाची काठीण्य पातळी सोपी स्वरुपाची होती. यात प्रामुख्याने सर्वसाधारण शब्दसंग्रह, वाक्यरचना, व्याकरण, म्हणी व वाक्प्रचार यांचा अर्थ आणि उपयोग इत्यादी टॉपिकस वर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

 • समानार्थी शब्द –
 • विरुद्धार्थी शब्द-
 • उतारा -4 प्रश्न
 • समास
 • प्रयोग
 • अलंकार

इंग्रजी विषयाचे विश्लेषण

कारागृह विभाग भरती 2024 अंतर्गतपरीक्षेत इंग्रजी विषय सोपा ते मध्यम स्वरूपाचा होता. इंग्रजी विषयात General Vocabulary, Sentence Structure, Grammar, Idioms and Phrases- their meaning and use, Comprehension इत्यादी टॉपिकस वर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

 • Paragraph -4
 • Error detection
 • Fill in the blank
 • Synonyms and Antonym
 • Parajumble
 • Preposition

सामान्य ज्ञान विषयाचे विश्लेषण

कारागृह विभाग भरती 2024 अंतर्गत सामान्य ज्ञान विषयाचे प्रश्न विचारण्यात आले होते. यात प्रामुख्याने चालू घडामोडी वर प्रश्न, इतिहास, भूगोल, स्टॅटिक जी.के. यावर प्रश्न विचारण्यात आले होते.
 • विज्ञान – 1 प्रश्न
 • इतिहास – 2 प्रश्न
 • राज्यघटना – 2 प्रश्न
 • भूगोल – 2 प्रश्न
 • चालू घडामोडी- 3 प्रश्न

परीक्षेत आलेले प्रश्न खाली दिले आहेत

 • सातवाहन घराण्याचे संस्थापक?
 • गोदावरी नदीचा उगम कोणत्या जिल्ह्यात?
 • PM रोजगार योजना
 • PM प्रमाण योजना
 • बहिष्कृत हितकारिणी सभा
 • 2011 जनगणना
 • केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
 • सत्य शोधक समाजाची स्थापना कधी झाली?

बौद्धिक चाचणी व अंकगणित विषयाचे विश्लेषण

कारागृह विभाग भरती 2024 अंतर्गत परीक्षेत बौद्धिक चाचणी व अंकगणित या विषयात प्रश्न विचारण्यात आले होते. बौद्धिक चाचणी व अंकगणित या विषयात सामान्य बुध्दीमापन व आकलन, तर्क आधारीत प्रश्न आणि अंकगणित आधारीत प्रश्न इत्यादी घटकांवर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

 • नफा तोटा –
 • गुणोत्तर प्रमाण –
 • अक्षर मालिका –
 • अंकमालिका
 • वेळ आणि आंतर
 • सरासरी
 • दिशा
 • शेकडेवारी

महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळवा.

कारागृह विभाग भरती 2024 बद्दल इतर लेख

अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

MAHARASHTRA MAHAPACK
महाराष्ट्र महापॅक

Sharing is caring!

FAQs

कारागृह परीक्षा विश्लेषण 2024 कोठे तपासू शकतो?

कारागृह विभाग परीक्षा विश्लेषण 2024 सविस्तर स्वरुपात या लेखात देण्यात आले आहे.

कारागृह विभाग परीक्षेची काठीण्य पातळी कशी होती?

कारागृह विभाग परीक्षेची काठीण्य पातळी सोपी ते मध्यम स्वरुपाची होती.