Marathi govt jobs   »   Exam Analysis   »   IBPS RRB PO Exam Analysis

IBPS RRB PO Exam Analysis 2021 Shift 2, 7th August Exam Questions, Difficulty level | IBPS RRB PO परीक्षा विश्लेषण 2021 शिफ्ट 2, 7 ऑगस्ट परीक्षा प्रश्न, काठीण्य पातळी

IBPS RRB PO Exam Analysis 2021 Shift 2, 7th August Exam Questions, Difficulty level

IBPS RRB PO Exam Analysis 2021 Shift 2, 7th August Exam Questions, Difficulty level: IBPS RRB PO परीक्षा शिफ्ट 2 देखील संपली आहे आणि बहुतेक उमेदवार खूप आत्मविश्वासाने दिसत आहेत आणि आमची टीम त्यांच्या IBPS RRB PO पूर्व परीक्षा 2021 बद्दल त्यांच्यापर्यंत पोहोचली आहे. एकूण 2 री शिफ्ट IBPS RRB PO prelims 2021 परीक्षा मध्यम होती. परीक्षेत कोणतेही आश्चर्यकारक घटक नव्हते, सर्व प्रश्न मागील शिफ्ट प्रमाणेच विचारण्यात आले होते. ज्या उमेदवारांनी मागील शिफ्ट परीक्षेचे विश्लेषण पाहिले आहे त्यांना कामगिरीवर बोनस गुण मिळालाच पाहिजे.

IBPS RRB PO Exam Analysis 2021 Shift 1, 7th August Exam Questions, Difficulty level

IBPS RRB PO Exam Analysis 2021 Shift 2 (7th August): Difficulty Level

IBPS RRB PO परीक्षा 2 रा शिफ्ट (7 ऑगस्ट) यशस्वीरित्या आयोजित केली गेली आहे आणि उमेदवार नियमितपणे IBPS RRB PO प्रीलिम्स 2021 च्या 2 रा शिफ्टची काठीण्य पातळी विचारत आहेत. आमच्या विद्यार्थ्यांच्या आणि आमच्या तज्ञांच्या मते, IBPS RRB PO ची एकूण पातळी प्रीलिम्स मध्यम होती. दोन्ही विभाग अर्थात Reasoning Ability (तर्क क्षमता) आणि  Quantitative Aptitude मध्यम पातळी होती.

Sections No. of Questions Difficulty Level
Reasoning Ability 40 Moderate
Quantitative Aptitude 40 Moderate
Overall 80 Moderate

IBPS RRB PO पूर्व परीक्षा विश्लेषण 2021 – 1 ऑगस्ट 1 ला शिफ्ट तपासण्यासाठी येथे क्लिक करा

IBPS RRB PO Exam Analysis 2 Shift 2021: Good Attempts

IBPS RRB PO परीक्षा शिफ्ट 2, 2021 चे एकूण चांगले प्रयत्न 53-57 होते. ज्या उमेदवारांनी टेबलमध्ये दिलेल्या या Good Attempts स्पर्श केला आहे त्यांनी आजपासून मुख्य परीक्षेची तयारी सुरू केली पाहिजे. Reasoning Ability आणि Quantitative Aptitude या दोन्ही विभागांसाठी Good Attempts खाली टेबलमध्ये दिले आहेत.

Sections Good Attempts
Reasoning Ability 29-33
Quantitative Aptitude 21-23
Overall 53-57

IBPS RRB PO Exam Analysis Shift 2, 2021: Section-Wise

Reasoning Ability आणि Quantitative Aptitude विभाग परीक्षा विश्लेषण खाली दिले आहे. IBPS RRB PO परीक्षा विश्लेषण 2021 च्या प्रीलिम्स परीक्षेच्या दुसऱ्या शिफ्टमध्ये, शिफ्ट 1 च्या तुलनेत बरेच बदल आहेत. क्वांट विभागात या शिफ्टमध्ये 2 केसलेट विचारले गेले. IBPS RRB PO Shift 2 शिफ्टपेक्षा जास्त वेळ घेणारे आहे. प्रत्येक विभागात विचारलेले सर्व प्रश्न खाली दिलेल्या तक्त्यांमध्ये नमूद केले आहेत.

Reasoning Ability

IBPS RRB PO Prelims Shift 2 च्या रीझनिंग विभागात, 4 कोडी (Puzzles) आणि बसण्याची व्यवस्था (Seating Arrangement) विचारण्यात आली आहे. या शिफ्टमध्ये एक मोठा बदल म्हणजे ऑर्डर आणि रँकिंगमधून 5 प्रश्न विचारण्यात आले. बाकी सर्व विभाग सर्व शिफ्ट सारखाच होता.

IBPS RRB PO Exam Analysis Shift 2, 2021 – Reasoning Ability
Topics No. of Questions
Chinese Coding 5
Inequality 5
Blood relation 3
Direction Sense 3
Word Arrangement 1
Number Based Coding 1
Circular (Inwards/ 7 People/ Colour Based) 5
Order and Ranking (Post Wise) 5
Linear Arrangement (8 Persons/ North-South) 5
Comparison Based Puzzle 2
Year Based Puzzle 5
Overall 40

 

Quantitative Aptitude

IBPS RRB PO प्रीलिम्स शिफ्ट 2 चा क्वांट सेक्शन वेळखाऊ होता. या विभागात एक मोठा बदल म्हणजे या विभागात प्रथमच 2 केसलेट आले होते. एकंदरीत हा विभाग मध्यम होता.

IBPS RRB PO Exam Analysis 2021 – Quantitative Aptitude
Topics No. of Questions
Approximation 5
Tabular Data Interpretation | 2 Variable 5
Bar Graph | Hostel Based (Food and Consumption) 5
Case let Data Interpretation based on Speed, Time and Distance 5
Case let Data Interpretation (Mall) 5
Quadratic Equation 5
Arithmetic 10
Overall 40

 

FAQs: IBPS RRB PO Exam Analysis 2021

Q1. IBPS RRB PO प्रीलिम्स परीक्षेची शिफ्ट 2, 7 ऑगस्ट 2021 चे Good Attempts किती आहेत?

उत्तर: IBPS RRB PO प्रीलिम्स परीक्षेची शिफ्ट 2, 7 ऑगस्ट 2021 चे Good Attempts 53-57 आहेत.

Q2. IBPS RRB PO प्रीलिम्स 2021 मध्ये कोणता विभाग स्कोअरिंग होते?
उत्तर IBPS RRB PO प्रीलिम्स परीक्षा २०२१ मध्ये Reasoning Ability सेक्शन स्कोअरिंग होते.

Q3. IBPS RRB PO प्रीलिम्स 2021 मध्ये एकूण प्रश्नांची संख्या किती आहे?

उत्तर: IBPS RRB PO पूर्वपरीक्षा 2021 मध्ये एकूण प्रश्नांची संख्या 80 आहे.

Q4. IBPS RRB PO पूर्वपरीक्षेचा कालावधी किती आहे?

उत्तर IBPS RRB PO प्रीलिम्स परीक्षेचा कालावधी 45 मिनिटे आहे.

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi 

केवळ सरावच परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यास मदत करू शकतो

सराव करा

adda247
IBPS Cler/PO Batch

Sharing is caring!