Marathi govt jobs   »   Exam Analysis   »   IBPS RRB PO Exam Analysis

IBPS RRB PO Exam Analysis 2021 Shift 1, 7th August Exam Questions, Difficulty level | IBPS RRB PO परीक्षा विश्लेषण 2021 शिफ्ट 1, 7 ऑगस्ट परीक्षा प्रश्न, काठीण्य पातळी

IBPS RRB PO Exam Analysis 2021 Shift 1, 7th August:

IBPS RRB PO Exam Analysis 2021 Shift 1, 7th August: IBPS ने 7 ऑगस्ट 2021 रोजी IBPS RRB PO पूर्व परीक्षेची पहिली शिफ्ट यशस्वीरित्या आयोजित केली आहे. आज IBPS RRB PO प्रीलिम्स परीक्षेचा दुसरा दिवस आहे, 1 ऑगस्ट रोजी आधीच चार शिफ्ट घेण्यात आल्या आहेत. IBPS RRB PO परीक्षेचे अचूक विश्लेषण 2021 शिफ्ट 1, 7 ऑगस्ट 2021 साठी Adda247चे तज्ञ विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचले आहेत. उमेदवारांनी IBPS RRB PO पूर्वपरीक्षा परीक्षा विश्लेषण तपासणे आवश्यक आहे.

IBPS RRB PO पूर्व परीक्षा विश्लेषण 2021 – 1 ऑगस्ट 1 ला शिफ्ट तपासण्यासाठी येथे क्लिक करा

IBPS RRB PO Exam Analysis 2021 Shift 1 (7th August): Difficulty Level

IBPS RRB PO परीक्षा विश्लेषण 2021 शिफ्ट 1 (1 ऑगस्ट): काठीण्य पातळी :  IBPS RRB PO परीक्षा 2021 शिफ्ट 1 (7 ऑगस्ट) संपली आहे. IBPS RRB PO पूर्व परीक्षा 2021 ची एकूण पातळी मध्यम होती. मागील शिफ्ट परीक्षा विश्लेषणानुसार मध्यम पातळी अपेक्षित होती. येथे चर्चा केलेल्या परीक्षेची काठीण्य पातळी विद्यार्थ्यांच्या पुनरावलोकनाच्या आधारावर विचारात घेतली जाते.

Sections No. of Questions Difficulty Level
Reasoning Ability 40 Moderate
Quantitative Aptitude 40 Moderate
Overall 80 Moderate

 

IBPS RRB PO Exam Analysis 2021 1st Shift: Good Attempts

IBPS RRB PO परीक्षेचे Good Attempts 58 ते 63 आहेत. Good Attempts दिवस 1 च्या Good Attempts पेक्षा जास्त आहेत कारण Quant विभागात या वेळी Number Series, Quadratic, आणि Approximation आहेत, यावेळी Caselet DI कडून कोणतेही प्रश्न नव्हते. उमेदवारांची संख्या, रिक्त पदांची संख्या आणि अडचण पातळी यासारख्या अनेक घटकांच्या आधारे चांगल्या प्रयत्नांची गणना केली जात आहे. उमेदवारांनी हे समजून घेणे आवश्यक आहे की हे महत्वाचे नाही की सर्व IBPS RRB PO परीक्षांच्या शिफ्टमध्ये समान प्रयत्नांची संख्या समान असेल, ती परीक्षेच्या पातळीवर भिन्न असू शकते. येथे IBPS RRB PO परीक्षा विश्लेषण 2021 1 शिफ्ट- 7 ऑगस्ट 2021 चांगले प्रयत्न आहेत. उमेदवारांची संख्या, रिक्त पदांची संख्या आणि अडचण पातळी इत्यादी अनेक घटकांवर Good Attempts अवलंबून असतो. उमेदवारांनी हे समजून घेणे आवश्यक आहे की हे महत्वाचे नाही की सर्व IBPS RRB PO परीक्षांच्या शिफ्टमध्ये Good Attempts ची संख्या समान असेल, ती परीक्षेच्या पातळीवर भिन्न असू शकते. येथे IBPS RRB PO परीक्षा विश्लेषण 2021 1 शिफ्ट- 7 ऑगस्ट 2021 चांगले प्रयत्न आहेत.

Sections Good Attempts
Reasoning Ability 29-33
Quantitative Aptitude 24-27
Overall 58-63

IBPS RRB PO Exam Analysis 2021 Shift 1 (7th August): Section-Wise

IBPS RRB PO परीक्षेचे विभागवार विश्लेषण खाली दिले आहे. येथे उमेदवार प्रत्येक विभागात विचारलेले सर्व प्रश्न तपासू शकतात.

Reasoning Ability

IBPS RRB PO प्रीलिम्सचा 7 ऑगस्ट दिवस 1 ला रिझनिंग विभाग मध्यम होता. दिवस 1 च्या तुलनेत यावेळी फक्त 4 कोडी (Puzzles) आणि बसण्याची व्यवस्था (Seating arrangement) होती. विभागाचे संपूर्ण विश्लेषण खाली टेबलमध्ये दिले आहे:

IBPS RRB PO Exam Analysis 2021 – Reasoning Ability
Topics No. of Questions
Box Based Puzzle: 10 Boxes 5
Chinese Coding 5
Month/Date Based Puzzle: 4 Months, 11/28 Date, 8 Persons and Countries 5
Parallel Row Seating Arrangement: 7+7= 14 Persons 5
Floor Based Puzzle: 7-8 Person 5
Syllogism 2
Inequality ( Statement) 4
Direction and Distance 4
Blood Relation 2
Pairing 1
Word Based Coding 1
Word Formation 1
Overall 40

 

Quantitative Aptitude

1 ऑगस्टच्या परीक्षेच्या तुलनेत 7 ऑगस्ट दिवस 1 रोजी आयोजित IBPS RRB PO प्रीलिम्सचा Quantitative Aptitude विभाग मध्यम होता. यावेळी, caselet मधून कोणतेही प्रश्न नव्हते, आणि Approximation, Quadratic आणि Series प्रश्न फक्त 1 शिफ्टमध्ये विचारले गेले. आजच्या परीक्षेत हा मोठा बदल आहे. विभागातील संपूर्ण विश्लेषण खाली टेबलमध्ये दिले आहे:

IBPS RRB PO Exam Analysis 2021 – Quantitative Aptitude
Topics No. of Questions
Pie Chart Data Interpretation (2 Pie Chart) ( English/Hindi Medium Student-Based) 6
Tabular Data Interpretation (Based on Train Ticket) 5
Approximation 5
Wrong Number Series 6
Quadratic Equation 6
Arithmetic 12
Overall 40

 

FAQs: IBPS RRB PO Exam Analysis 2021

Q1. IBPS RRB PO Prelims परीक्षेची पहिली शिफ्ट- 7 ऑगस्ट 2021 ची पातळी काय होती?

उत्तर: 1 ऑगस्ट 2021 च्या तुलनेत IBPS RRB PO प्रीलिम्स परीक्षेची पहिली शिफ्ट- 7 ऑगस्ट 2021 ची पातळी मध्यम होती.

Q2. IBPS RRB PO प्रीलिम्स परीक्षेची पहिली शिफ्ट- 7 ऑगस्ट 2021 चे Good Attempts किती आहेत?

उत्तर: IBPS RRB PO प्रीलिम्स परीक्षेची पहिली शिफ्ट- 7 ऑगस्ट 2021 चे Good Attempts 58-63 आहेत.

Q3. IBPS RRB PO प्रीलिम्स 2021 मध्ये एकूण प्रश्नांची संख्या किती आहे?

उत्तर: IBPS RRB PO पूर्वपरीक्षा 2021 मध्ये एकूण प्रश्नांची संख्या 80 आहे.

Q4. IBPS RRB PO पूर्वपरीक्षेचा कालावधी किती आहे?

उत्तर IBPS RRB PO प्रीलिम्स परीक्षेचा कालावधी 45 मिनिटे आहे.

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi 

केवळ सरावच परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यास मदत करू शकतो

सराव करा

IBPS RRB PO Exam Analysis 2021 Shift 1, 7th August Exam Questions, Difficulty level_40.1

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

IBPS RRB PO Exam Analysis 2021 Shift 1, 7th August Exam Questions, Difficulty level_60.1

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Download your free content now!

We have already received your details!

IBPS RRB PO Exam Analysis 2021 Shift 1, 7th August Exam Questions, Difficulty level_70.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.