Marathi govt jobs   »   Daily Quiz   »   Reasoning Quiz

Reasoning Daily Quiz in Marathi : 12 August 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | मराठी मध्ये तर्कशास्त्राचे दैनिक क्विझ

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi :: IBPS RRB परीक्षेमध्ये दरवर्षी सादर करण्यात आलेल्या विशाल अभ्यासक्रम आणि नवीन प्रश्नसंचांमुळे प्रत्येक विषयाचा पुरेपूर सराव करणे कठीण होते.IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi पुनरावृत्तीची प्रक्रिया जलद करतात आणि आपल्याला नियमितपणे अभ्यासात शक्य नसलेल्या प्रश्नांच्या सहाय्याने तो पूर्ण मुद्दा अभ्यासात घेण्यास मदत होते. IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi  चा सराव केल्यास आपला वेळ वाचतो, आपल्याकडे मॉक टेस्टमध्ये समर्पित करण्यासाठी एक किंवा दोन तास नसल्यास आपण IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi चा प्रयत्न करू शकता. आपल्या सोयीनुसार आपण या Daily Quiz कधीही घेऊ शकता; आपल्याला फक्त 10-12 मिनिटे वाचण्याची आवश्यकता आहे. IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi  ने केवळ आपला वेळच वाचवत नाही तर हे आपले सामर्थ्य आणि दुर्बलता दोन्ही प्रतिबिंबित करते.

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi

सर्व विषय आणि विविध परीक्षांच्या विशिष्ट IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi चा प्रयत्न केला तर आपण ज्या परीक्षेची तयारी करत आहात जसे की MPSC Rajyaseva, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB इ. त्यानुसार दररोज तुम्ही Daily Quiz in Marathi बघू शकता. परीक्षेसाठी तयारी वाढविण्यासाठी IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi for Quantitative Aptitude हा एक उत्कृष्ट मार्ग आहे. हे आपला वेग वाढवते आणि फक्त काही आठवड्यांत आपणास आपले गुण आणि क्रमवारीत मोठा फरक दिसेल. IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi आपली IBPS RRB PO and Clerk Exam तयारी  वर्धित करते. तर चला आजची Quiz पाहुयात.

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi – Reasoning : Questions

दिशा (1-5): माहितीचा काळजीपूर्वक अभ्यास करा आणि खालील प्रश्नांची उत्तरे द्या.
चौकोनी आकाराच्या टेबलाभोवती आठ लोक म्हणजे J, K, L, M, N, O, P आणि Q बसतात. चार लोक टेबलच्या चार कोपऱ्यांवर बसतात आणि टेबलच्या बाहेर तोंड करतात. चार लोक चार बाजूंच्या मध्यभागी बसतात आणि टेबलच्या आत तोंड करतात. J आणि Q मध्ये फक्त एक व्यक्ती बसते जी बाजूच्या मध्यभागी बसते. K, Q च्या डावीकडे तिसरा बसला आहे. M, K च्या उजवीकडे दुसऱ्या बाजूला बसला आहे. M आणि O मध्ये दोन लोक बसले आहेत. L हा N च्या उजवीकडे दुसऱ्या क्रमांकावर बसला आहे.

Q1. N च्या उजवीकडे तिसरे कोण बसले आहे?
(a) Q
(b) L
(c) O
(d) K
(e) यापैकी नाही

 

Q2. खालीलपैकी कोणते विधान सत्य आहे?
(a) Q faces M
(b) K हा J च्या डावीकडे दुसरा बसतो
(c) दोन लोक N आणि J मध्ये बसतात
(d) O faces J
(e) काहीही खरे नाही

 

Q3. खालील पाच पैकी चार विशिष्ट प्रकारे एकसारखे असतात आणि म्हणून एक गट तयार करतात. जो त्या गटाचा नाही त्याला शोधा.
(a) Q
(b) P
(c) M
(d) J
(e) O

 

Q4. P च्या डावीकडून मोजले असता P आणि M मध्ये किती लोक बसतात?
(a) तीन
(b) एक
(c) काहीही नाही
(d) चार
(e) दोन

 

Q5. J च्या लगेच डावीकडे बसलेल्याच्या डावीकडे दुसरा कोण बसतो?
(a) N
(b) M
(c) P
(d) K
(e) यापैकी नाही

General Knowledge Daily Quiz in Marathi : 30 June 2022 – For MPSC Group C

दिशा (6-10): दिलेले विधान सत्य आहे असे गृहीत धरून खालील प्रश्नांमध्ये, दिलेल्या निष्कर्षांपैकी कोणता निष्कर्ष/निश्चितपणे सत्य आहे ते शोधा आणि नंतर त्यानुसार तुमची उत्तरे द्या.

Q6. Statements: Q ≤ W ≤ G, C > U > G > O > V
Conclusions: I. U > W II. C > Q
(a) फक्त I सत्य आहे
(b) फक्त II सत्य आहे
(c) I किंवा II एकतर सत्य आहे
(d) I किंवा II दोघेही सत्य नाहीत
(e) I आणि II दोन्ही सत्य आहेत

 

Q7. Statements: D > H > T, W ≥ P ≥ H < I
Conclusions: I. W < T II. T < I
(a) फक्त I सत्य आहे
(b) फक्त II सत्य आहे
(c) I किंवा II एकतर सत्य आहे
(d) I किंवा II दोघेही सत्य नाहीत
(e) I आणि II दोन्ही सत्य आहेत

 

Q8. Statements: U < P < Y, J ≥ F > E, S = U ≥ E
Conclusions: I. J ≤ Y II. E < P
(a) फक्त I सत्य आहे
(b) फक्त II सत्य आहे
(c) I किंवा II एकतर सत्य आहे
(d) I किंवा II दोघेही सत्य नाहीत
(e) I आणि II दोन्ही सत्य आहेत

 

Q9. Statements: T > A ≥ G, G = U > E, T ≥ F
Conclusions: I. T > U II. T = U
(a) फक्त I सत्य आहे
(b) फक्त II सत्य आहे
(c) I किंवा II एकतर सत्य आहे
(d) I किंवा II दोघेही सत्य नाहीत
(e) I आणि II दोन्ही सत्य आहेत

 

Q10. Statements: J > A ≥ K, K = U > E, J ≥ F > L
Conclusions: I. J > L II. K < L
(a) फक्त I सत्य आहे
(b) फक्त II सत्य आहे
(c) I किंवा II एकतर सत्य आहे
(d) I किंवा II दोघेही सत्य नाहीत
(e) I आणि II दोन्ही सत्य आहेत

Reasoning Daily Quiz in Marathi : 29 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk

दिशा (11-15): खालील प्रश्नात, निष्कर्षांनंतर तीन विधाने दिली आहेत. तुम्हाला दिलेली विधाने सत्य मानावी लागतील जरी ती सामान्यतः ज्ञात तथ्यांशी भिन्न आहेत. सर्व निष्कर्ष वाचा आणि नंतर सामान्यतः ज्ञात तथ्यांकडे दुर्लक्ष करून दिलेल्या विधानांपैकी कोणते निष्कर्ष तार्किकदृष्ट्या अनुसरण करतात ते ठरवा.

Q11. विधानः फक्त काही किराणा माल ही फळे आहेत. सर्व फळे पेय आहेत. काही पेये गहू नाहीत.
निष्कर्ष: I. सर्व किराणा सामान पेये असू शकतात
II. काही फळे गहू नसतात
(a) फक्त निष्कर्ष I अनुसरण करतो
(b) फक्त निष्कर्ष II अनुसरण करतो
(c) एकतर निष्कर्ष I किंवा II अनुसरण करतो
(d) दोन्ही निष्कर्ष I आणि II अनुसरण करतात
(e) निष्कर्ष I किंवा II दोन्ही अनुसरण करत नाहीत

 

Q12. विधाने: काही पेट्या काळ्या नसतात. फक्त काही काळी कार्डे आहेत. सर्व कार्ड पिवळे आहेत.
निष्कर्ष: I. काही बॉक्स पिवळे आहेत
II. कोणतेही बॉक्स पिवळे नाहीत
(a) फक्त निष्कर्ष I अनुसरण करतो
(b) फक्त निष्कर्ष II अनुसरण करतो
(c) एकतर निष्कर्ष I किंवा II अनुसरण करतो
(d) दोन्ही निष्कर्ष I आणि II अनुसरण करतात
(e) निष्कर्ष I किंवा II दोन्ही अनुसरण करत नाहीत

 

Q13. विधाने: सर्व पास्ता फास्ट-फूड आहेत. काही ओट्स पास्ता नसतात. सर्व ओट्स हेल्दी असतात.
निष्कर्ष: I. कोणतेही पास्ता ओट्स नाहीत II. काही हेल्दी फास्ट फूड नसतात
(a) फक्त निष्कर्ष I अनुसरण करतो
(b) फक्त निष्कर्ष II अनुसरण करतो
(c) एकतर निष्कर्ष I किंवा II अनुसरण करतो
(d) दोन्ही निष्कर्ष I आणि II अनुसरण करतात
(e) निष्कर्ष I किंवा II दोन्ही अनुसरण करत नाहीत

 

Q14. विधाने: फक्त काही प्रोग्राम्स सॉफ्टवेअर आहेत. सर्व सॉफ्टवेअर हार्डवेअर आहेत. सर्व हार्डवेअर नेटवर्किंग आहेत.
निष्कर्ष: I. सर्व सॉफ्टवेअर नेटवर्किंग आहेत
II. सर्व प्रोग्राम नेटवर्किंग असू शकतात
(a) फक्त निष्कर्ष I अनुसरण करतो
(b) फक्त निष्कर्ष II अनुसरण करतो
(c) एकतर निष्कर्ष I किंवा II अनुसरण करतो
(d) दोन्ही निष्कर्ष I आणि II अनुसरण करतात
(e) निष्कर्ष I किंवा II दोन्ही अनुसरण करत नाहीत

 

Q15. विधाने: काही साहस हे झिप-लाइन नाही. सर्व झिप-लाइन सर्फिंग आहे. कोणतेही सर्फिंग म्हणजे स्काय डायव्हिंग नाही.
निष्कर्ष: I. काही साहस म्हणजे स्काय-डायव्हिंग
II. कोणतेही साहस स्काय-डायव्हिंग नाही
(a) फक्त निष्कर्ष I अनुसरण करतो
(b) फक्त निष्कर्ष II अनुसरण करतो
(c) एकतर निष्कर्ष I किंवा II अनुसरण करतो
(d) दोन्ही निष्कर्ष I आणि II अनुसरण करतात
(e) निष्कर्ष I किंवा II दोन्ही अनुसरण करत नाहीत

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank, Download the app now, Click here

YouTube channel- Adda247 Marathi | Adda247 Marathi Website

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

 

 Adda247 App

 

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi – Reasoning : Solutions

Reasoning Ability Quiz For IBPS RRB PO Prelims 2022- 20th June_50.1

Reasoning Ability Quiz For IBPS RRB PO Prelims 2022- 20th June_60.1

Reasoning Ability Quiz For IBPS RRB PO Prelims 2022- 20th June_70.1

MPSC Deputy Director Recruitment 2022 Notification, MPSC उप संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय भरती 2022_70.1

Adda247 Marathi Telegram

Importance of Daily Quiz in Marathi | Daily Quiz in Marathi चे महत्त्व

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi चा सराव का करावा? RRB परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यासाठी सर्व प्रश्नांचा अभ्यास चांगला केला पाहिजे. IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi हे आपले बळकट क्षेत्र बाहेर आणते आणि त्याकडे लक्ष वेधते जेथे काही लक्ष देणे आवश्यक आहे. IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi For Reasoning चा नियमितपणे प्रयत्न करून, नियमितपणे आपल्या IBPS RRB तयारीच्या पातळीचे विश्लेषण करीत आहात. कारण आपल्यासह इतर हजारो इच्छुक रोज त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी या क्विझचा प्रयत्न करतात.

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi चे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे आपण प्रश्नमंजुषामध्ये विचारलेले तपशीलवार विषयवार प्रश्न तपासू शकता. हे आपणास आपल्या कमकुवत आणि सशक्त क्षेत्राचे विश्लेषण करण्यास मदत करते, नंतर आपण आपल्या कमकुवत भागावर कार्य करू शकता आणि अधिक गुण मिळविण्यासाठी क्विझवर पुन्हा प्रयत्न करू शकता. तसेच तुम्ही IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi आमच्या Adda247-मराठी App वर सुद्धा प्रयत्न करू शकता. तेथे तुम्ही तुमची IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi, Quiz ला दिलेल्या वेळेनुसार देऊ शकता.

FAQs: IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi

Q1. What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Ans:Adda247, Marathi हे स्पर्धा परीक्षांसाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व विषयांचे दैनिक
क्विझ प्रकाशित करते.

Q2. How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Ans: मराठीतील दैनिक क्विझ च्या माध्यमातून परीक्षार्थी अचूक सराव करू शकतात. जो त्यांना परीक्षेमध्ये उत्तम गुण मिळवण्यास मदत करेल.

Q3. Are these daily quizzes according to exam pattern?

Ans: होय, दैनिक क्विझ हि Adda247, Marathi च्या तज्ज्ञ शिक्षकांकडून बनवली जातात व ती आयोगाच्या परीक्षापद्धतीनुसारच असतात.

Q4. What are the exams for which daily quizzes are helpful?

Ans: MPSC Rajyaseva, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB etc या परीक्षांची तयारी दैनिक क्विझ द्वारे होते.

Latest Maharashtra Govt Jobs Majhi Naukri 2022
 Homepage Adda247 Marathi
Adda247 Marathi Quiz for All Competitive Exams Daily Quiz

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi

IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi

Sharing is caring!