Marathi govt jobs   »   Exam Analysis   »   IBPS RRB क्लर्क मुख्य परीक्षा विश्लेषण

IBPS RRB क्लर्क मुख्य परीक्षा विश्लेषण 24 सप्टेंबर 2022, चांगले प्रयत्न आणि परीक्षेची काठीण्यपातळी

IBPS RRB क्लर्क मुख्य परीक्षा विश्लेषण 2022: IBPS ने 24 सप्टेंबर 2022 रोजी IBPS RRB क्लर्क परीक्षा यशस्वीपणे आयोजित केली आहे. आज IBPS RRB क्लर्क मुख्य परीक्षेत बसलेल्या उमेदवारांच्या पुनरावलोकनांनुसार, आम्ही येथे IBPS RRB क्लर्क मुख्य परीक्षा विश्लेषण 2022 बद्दल चर्चा केली आहे.  या लेखात, आम्ही तुम्हाला विभागवार काठीण्यपातळी, चांगल्या प्रयत्नांची संख्या आणि संपूर्ण विभागवार विश्लेषण देणार आहोत.

IBPS RRB क्लर्क मुख्य परीक्षा विश्लेषण 2022: काठीण्यपातळी

IBPS RRB क्लर्क मुख्य परीक्षा 2022 मध्ये बसलेल्या इच्छुकांच्या मते, परीक्षेची एकूण काठीण्यपातळी सुपी-मध्यम होती. आमच्या IBPS RRB क्लर्क मुख्य परीक्षा 2022 च्या विश्लेषणानुसार आजच्या IBPS RRB लिपिक मुख्य परीक्षेची विभागवार काठीण्यपातळी खालील तक्त्यात पहा.

IBPS RRB Clerk Mains Exam Analysis 2022: Difficulty Level
Sections Difficulty Level
English /Hindi Easy to Moderate
Reasoning Ability Easy to Moderate
Quantitative Aptitude Easy to Moderate
General Awareness Moderate
Computer Knowledge Easy
Overall Easy to Moderate

IBPS RRB लिपिक मुख्य परीक्षा विश्लेषण 2022: चांगले प्रयत्न

विद्यार्थ्यांकडून अभिप्राय मिळाल्यानंतर, आमच्या टीमने परीक्षेसाठी सरासरी चांगले प्रयत्न येथे प्रदान केले आहेत. चांगल्या प्रयत्नांची ही संख्या उमेदवारांना त्यांच्या परीक्षेतील कामगिरीचे विश्लेषण करण्यास मदत करेल. IBPS RRB क्लर्क 2022 ची एकूण पातळी सुपी-मध्यम स्वरूपाची होती. उमेदवार दिलेल्या तक्त्यामध्ये IBPS RRB लिपिक विभागानुसार एकूण चांगले प्रयत्न तपासू शकतात.

IBPS RRB Clerk Mains Exam Analysis 2022: Good Attempts
Sections No. of Questions Good Attempts
English /Hindi 40 20-22
Reasoning Ability 40 30-32
Quantitative Aptitude 40 22-24
General Awareness 40 25-28
Computer Knowledge 40 26-26
Overall 200 123-132

IBPS RRB क्लर्क मुख्य परीक्षा विश्लेषण 2022: विभागवार विश्लेषण

उमेदवार IBPS RRB लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022 अंतर्गत संपूर्ण विभागवार विश्लेषण खाली पाहू शकतात. IBPS RRB लिपिक मुख्य 2022 मध्ये 5 विभाग आहेत ते म्हणजे Reasoning Ability, Quantitative Aptitude, English Language, General Awareness आणि Computer knowledge ज्यासाठी संपूर्ण परीक्षेचे विश्लेषण खाली चर्चा केली आहे.

IBPS RRB क्लर्क मुख्य परीक्षा विश्लेषण 2022: Reasoning Ability

उमेदवारांकडून मिळालेल्या पुनरावलोकनानुसार, तर्क क्षमता (Reasoning Ability) विभागाची एकूण काठीण्यपातळी easy ते medium होती. IBPS RRB क्लर्क मुख्य परीक्षा 2022 मधील तर्कशास्त्र विभागाचे विषयवार विहंगावलोकन मिळविण्यासाठी उमेदवार खालील तक्ता तपासू शकतात.

IBPS RRB Clerk Mains Exam Analysis 2022- Reasoning Ability
Topics Number Of Questions
Sequencing Based Puzzle 4
Circular Based Seating Arrangement (11 Persons facing Centre) 5
Linear Seating Arrangement (9 Persons – facing South & North) 5
Day Based Puzzle (Colours) 6
Designation Based Puzzle (City) 6
Uncertain Number of Persons 4
Direction & Distance 4
Inequality 5
Blood Relation 1
Total 40
MUHS Act 1998
Adda247 Marathi App

IBPS RRB क्लर्क मुख्य परीक्षा विश्लेषण 2022: Quantitative Aptitude

IBPS RRB क्लर्क मुख्य 2022 च्या परीक्षेतील क्वांटिटेटिव्ह अ‍ॅप्टिट्यूड विभाग हा easy ते medium होता. येथे आम्ही IBPS RRB लिपिक मुख्य परीक्षा 2022 मध्ये  क्वांटिटेटिव्ह अ‍ॅप्टिट्यूड मध्ये विचारले जाणारे प्रश्न आणि प्रश्नांचे प्रकार दिले आहेत.

IBPS RRB Clerk Mains Exam Analysis 2022- Quantitative Aptitude
Name Of The Topic No. Of Questions
Arithmetic( Percentage, P&L, Milk, Speed, Distance, Time, Partnership, Train, Mensuration) 10
Q1 & Q2 5
Case let DI 5
Tabular Data Interpretation 5
Pie Chart + Line Graph Data Interpretation 5
Quadratic Equation 5
Missing Number Series 5
Total 40

IBPS RRB क्लर्क मुख्य परीक्षा विश्लेषण 2022: इंग्रजी भाषा

IBPS RRB क्लर्क मुख्य 2022 च्या परीक्षेत बसलेल्या उमेदवारांच्या मते, इंग्रजी भाषा विभाग easy ते medium होता.

IBPS RRB Clerk Mains Exam Analysis 2022: English Language
Topics No. of Questions
Reading Comprehension 12
Misspelt 2
Fillers 6
Error Detection 5
Cloze Test 6
Sentence Rearrangement 5
New Type Questions 4
Total 40

IBPS RRB क्लर्क मुख्य परीक्षा विश्लेषण 2022: संगणक ज्ञान

IBPS RRB क्लर्क मुख्य 2022 मध्ये बसलेल्या उमेदवारांच्या मते संगणक ज्ञान विभाग सोपा होता. आजच्या IBPS RRB क्लर्क मुख्य परीक्षेत विचारले जाणारे संगणक ज्ञानाचे प्रश्न आम्ही येथे दिले आहेत.

 • नेटवर्किंग
 • शॉर्टकट की
 • एमएस ऑफिस
 • इंटरनेट

IBPS RRB क्लर्क मुख्य परीक्षा विश्लेषण 2022: सामान्य जागरूकता

येथे आम्ही आजच्या IBPS RRB लिपिक मुख्य परीक्षा 2022 मध्ये विचारलेले सामान्य जागरूकता प्रश्न प्रदान केले आहेत.

 • एकता दिवस
 • चेन्नईत पुतळ्याचे उद्घाटन
 • PMEGP – मंत्रालय
 • KYC संबंधित
 • बाळकृष्ण दोशी
 • QUAD देश
 • अवैध सावकारी
 • दिल्लीचे लेफ्टनंट गव्हर्नर
 • लष्करप्रमुख
 • थॉमस कप
 • WHO
 • मुख्य आर्थिक सल्लागार
 • IGSRY
 • अनुसूचित बँका
 • दीनदयाळ
Adda247 Marathi Telegram
Adda247 Marathi Telegram

IBPS RRB क्लर्क मुख्य परीक्षा विश्लेषण 2022: व्हिडिओ विश्लेषण

FAQs: IBPS RRB क्लर्क मुख्य परीक्षा विश्लेषण 2022

Q1. IBPS RRB क्लर्क मुख्य 2022 ची एकूण काठीण्यपातळी काय होती?

उत्तर IBPS RRB लिपिक मुख्य 2022 ची एकूण काठीण्यपातळी सोपी ते मध्यम होती.

Q2. IBPS RRB क्लर्क मुख्य परीक्षा 2022 मध्ये काही विभागीय वेळ आहे का?
उत्तर नाही, IBPS RRB क्लर्क मुख्य परीक्षा 2022 मध्ये विभागीय वेळ नाही.

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

adda247
MPSC Exam Prime Test Pack for Maharashtra exams

Sharing is caring!

FAQs

What was the overall difficulty level of the IBPS RRB Clerk Mains 2022?

The overall difficulty level of the IBPS RRB Clerk Mains 2022 was Easy to Moderate.

Is there any sectional timing in IBPS RRB Clerk Mains Exam 2022?

No, there is no sectional timing in IBPS RRB Clerk Mains Exam 2022.