Marathi govt jobs   »   Daily Quiz   »   महाराष्ट्र ZP,WRD, Finance department आणि BMC...

महाराष्ट्र ZP,WRD,Finance department आणि BMC भरतीसाठी सामान्य ज्ञानाचे दैनिक क्विझ : 8 नोव्हेंबर 2023

महाराष्ट्र ZP, WRD, Finance department आणि BMC भरतीसाठी सामान्य ज्ञानाचे दैनिक क्विझ: स्पर्धा परीक्षांमध्ये दरवर्षी समाविष्ट करण्यात आलेल्या विशाल अभ्यासक्रम आणि नवीन प्रश्नसंचांमुळे प्रत्येक विषयाचा पुरेपूर सराव करणे कठीण होते.  महाराष्ट्र ZP, WRD, Finance department आणि BMC भरतीसाठी सामान्य ज्ञानाचे दैनिक क्विझ पुनरावृत्तीची प्रक्रिया जलद करतात आणि आपल्याला नियमितपणे अभ्यासात शक्य नसलेल्या प्रश्नांच्या सहाय्याने तो पूर्ण मुद्दा अभ्यासात घेण्यास मदत होते. महाराष्ट्र ZP, WRD, Finance department आणि BMC भरतीसाठी सामान्य ज्ञानाचे दैनिक क्विझचा सराव केल्यास आपला वेळ वाचतो. आपल्याकडे मॉक टेस्टमध्ये समर्पित करण्यासाठी एक किंवा दोन तास नसल्यास आपण महाराष्ट्र ZP, WRD, Finance department आणि BMC भरतीसाठी सामान्य ज्ञानाचे दैनिक क्विझ चा प्रयत्न करू शकता. आपल्या सोयीनुसार आपण या क्विझ कधीही घेऊ शकता. आपल्याला फक्त 10-12 मिनिटे वाचण्याची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्र ZP, WRD, Finance department आणि BMC भरतीसाठी सामान्य ज्ञानाचे दैनिक क्विझ केवळ आपला वेळच वाचवत नाही तर हे आपले सामर्थ्य आणि दुर्बलता दोन्ही प्रतिबिंबित करते.

महाराष्ट्र ZP, WRD, Finance department आणि BMC भरतीसाठी  सामान्य ज्ञानाचे दैनिक क्विझ

सर्व विषय आणि विविध परीक्षांच्या विशिष्ट महाराष्ट्र ZP, WRD, Finance department आणि BMC भरतीसाठी सामान्य ज्ञानाचे दैनिक क्विझचा प्रयत्न केला तर आपण ज्या परीक्षेची तयारी करत आहात जसे की MPSC राज्य सेवा, MPSC गट B, MPSC गट C, सरळ सेवा भरती, तलाठी, पोलिस कॉन्स्टेबल, RRB इ. त्यानुसार दररोज तुम्ही क्विझ बघू शकता. परीक्षेची तयारी वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र ZP, WRD, Finance department आणि BMC भरतीसाठी सामान्य ज्ञानाचे दैनिक क्विझ हा एक उत्कृष्ट मार्ग आहे. हे आपला वेग वाढवते आणि फक्त काही आठवड्यातच आपणास आपले गुण आणि क्रमवारीत मोठा फरक दिसेल.महाराष्ट्र ZP, WRD, Finance department आणि BMC भरतीसाठी सामान्य ज्ञानाचे दैनिक क्विझ आपली 2023 च्या स्पर्धा परीक्षेची तयारी वर्धित करते. तर चला आजची क्विझ  पाहुयात.

महाराष्ट्र ZP, WRD, Finance department आणि BMC भरतीसाठी सामान्य ज्ञानाचे दैनिक क्विझ

Q1. संपात दिन म्हणजे ____________ .

(a) दिवस हा वर्षातील सर्वात कमी कालावधीचा असतो

(b) दिवस आणि रात्र समान लांबीचे असतात

(c) दिवस हा वर्षातील सर्वात मोठा कालावधी असतो

(d) ज्या दिवशी वर्षातील जास्तीत जास्त पाऊस पडतो

Q2. भारतीय राज्यघटनेतील खालीलपैकी कोणते प्रकरण लोकांना मूलभूत अधिकारांची हमी देते?

(a) भाग I

(b) भाग II

(c) भाग IV

(d) भाग III

Q3. रिंगवर्म हा _____________ मुळे होणारा रोग आहे.

(a) बुरशी

(b) जीवाणू

(c) विषाणू

(d) माशी

Q4. भारत सरकार कायदा 1919 याला _______________ असेही म्हणतात.

(a) माँटेग्यू – चेम्सफोर्ड सुधारणा

(b) मोर्ले-मिंटो सुधारणा

(c) नियमन कायदा

(d) पिटस् इंडिया अॅक्ट

Q5. _________ हा पृथ्वीचा सर्वात पातळ थर आहे.

(a) बाह्य गाभा

(b) आवरण

(c) कवच

(d) आतील गाभा

Q6. एखाद्या व्यक्तीला बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतल्यास खालीलपैकी कोणते आदेश न्यायालयाने जारी केले आहेत?

(a) परमादेश

(b) बंदी प्रात्यक्षिकरण

(c) उत्प्रेषण

(d) अधिकारपृच्छा

Q7. केरळचे राजा रवि वर्मा हे एक प्रतिष्ठित _______________ होते.

(a) रंगारी

(b) नर्तक

(c) कवी

(d) गायक

Q8. दिल्ली सल्तनतच्या संदर्भात, सय्यद वंशाचा संस्थापक कोण होता?

(a) मुबारक शाह

(b) खिजर खान

(c) मुहम्मद शाह

(d) अलाउद्दीन आलम शाह

Q9. खालीलपैकी कोणती सामुद्रधुनी ऑस्ट्रेलिया आणि टास्मानिया यांना वेगळे करते?

(a) बाब-अल-मंदेब सामुद्रधुनी

(b) बास सामुद्रधुनी

(c) पाल्क सामुद्रधुनी

(d) बेरिंग सामुद्रधुनी

Q10. कलारीपयट्टू ही ____________ राज्याची मार्शल आर्ट आहे.

(a) मिझोराम

(b) मध्य प्रदेश

(c) नागालँड

(d) केरळ

ॲप मध्ये प्रश्ने सोडवण्यासाठी, वेळेसह, आणि ऑल इंडिया रॅंक पाहण्यासाठी ॲप डाउनलोड करा  Click  here

युट्युब चॅनेल- अड्डा 247 मराठी | अड्डा 247 मराठी वेबसाईट

अड्डा 247 मराठी ॲप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

Adda247 App

महाराष्ट्र ZP, WRD, Finance department आणि BMC भरतीसाठी सामान्य ज्ञानाचे दैनिक क्विझ : उत्तरे

Solutions

S1.Ans.(b)

Sol. The answer is (b).

An equinox is when day and night are of equal length. It occurs twice a year, once in March and once in September.

On the equinox, the sun is directly over the Earth’s equator. This means that the sun’s rays are perpendicular to the Earth’s surface, and all parts of the Earth receive equal amounts of sunlight.

The equinoxes mark the beginning of spring and autumn in the Northern Hemisphere. In the Southern Hemisphere, the equinoxes mark the beginning of autumn and spring.

S2.Ans.(d)

Sol. The Fundamental Rights are defined in Part III of the Constitution. Article 12 to Article 35 under Part III cover six fundamental rights recognized by the Indian constitution: The right to equality, the Right to freedom, the Right against exploitation, the Right to freedom of religion, Cultural and educational rights, and the Right to constitutional remedies.

S3.Ans.(a)

Sol. The answer is (a), Fungi.

Ringworm is a contagious fungal infection that can affect the skin, scalp, and nails. It is caused by a group of fungi called dermatophytes. Ringworm is not caused by bacteria, viruses, or flies.

 S4.Ans.(a)

Sol. The Government of India Act, 1919 is also known as the Montague-Chelmsford Reforms.

The Montague-Chelmsford Reforms were a series of reforms introduced by the British government in India in 1919. The reforms were named after Edwin Montagu, the Secretary of State for India, and Lord Chelmsford, the Viceroy of India.

The Montague-Chelmsford Reforms were the first major step towards self-government in India. They introduced a system of dyarchy, or dual government, in the provinces.

S5.Ans.(c)

Sol. The answer is (c), Crust. The crust is the thinnest layer of the Earth, making up only about 1% of its volume.

The Earth can be divided into four main layers: the solid crust on the outside, the mantle, the outer core & the inner core. The crust ranges from 5–70 km in depth & is the outermost layer. Out of them, the mantle is the thickest layer (extends from where the crust ends to about 2,890 km), while the crust is the thinnest layer.

S6.Ans. (b)

Sol. The answer is (b), Habeas Corpus.

Habeas Corpus is a Latin word that means “you have the body”. It is a legal writ that is issued by a court to order a person in custody to be brought before the court so that the court can determine whether the detention is legal.

S7.Ans. (a)

Sol. Raja Ravi Varma is associated with painting. His paintings are considered to be among the best examples of the fusion of Indian traditions with the techniques of European academic art. He was an Indian painter from the princely state of Travancore.

Verma is best known for his paintings of Hindu gods and goddesses, as well as his portraits of Indian royalty and nobility. He was also a pioneer of lithography in India.

S8. Ans.(b)

Sol. The founder of the Sayyid Dynasty of the Delhi Sultanate was Khizr Khan. He ruled from 1414 to 1421.

The Sayyid dynasty ruled the Delhi Sultanate in India from 1414 to 1451. They succeeded the Tughlaq dynasty and ruled that sultanate until they were displaced by the Lodhi dynasty.

S9.Ans.(b)

Sol. The answer is (b), Bass Strait.

Bass Strait is a strait that separates the Australian mainland from the island state of Tasmania. It is about 240 km (150 mi) wide at its narrowest point and is about 500 km (310 mi) long.

S10.Ans (d)

Sol. The answer is (d), Kerala.

Kalaripayattu is a traditional martial art of Kerala, India. It is a comprehensive system of self-defense that combines physical training, weapons training, and spiritual development. Kalarippayattu is believed to have been practiced in Kerala for centuries, and it is still taught and practiced today.

महाराष्ट्र ZP, WRD, Finance department आणि BMC भरतीसाठी सामान्य ज्ञान दैनिक क्विझचे महत्त्व

महाराष्ट्र ZP, WRD, Finance department आणि BMC भरतीसाठी सामान्य ज्ञानाचे   दैनिक क्विझचा सराव का करावा? स्पर्धात्मक परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यासाठी सर्व प्रश्नांचा अभ्यास चांगला केला पाहिजे. महाराष्ट्र ZP, WRD, Finance department आणि BMC भरतीसाठी  सामान्य ज्ञानाचे दैनिक क्विझचा नियमितपणे प्रयत्न करून आपण नियमितपणे आपल्या तयारीच्या पातळीचे विश्लेषण करीत आहात. कारण आपल्यासह इतर हजारो इच्छुक रोज त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी या क्विझचा प्रयत्न करतात.

महाराष्ट्र ZP, WRD, Finance department आणि BMC भरतीसाठी सामान्य ज्ञानाचे दैनिक क्विझचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे आपण प्रश्नमंजुषामध्ये विचारलेले तपशीलवार विषयवार प्रश्न तपासू शकता. हे आपणास आपल्या कमकुवत आणि सशक्त क्षेत्राचे विश्लेषण करण्यास मदत करते, नंतर आपण आपल्या कमकुवत भागावर कार्य करू शकता आणि अधिक गुण मिळविण्यासाठी क्विझवर पुन्हा प्रयत्न करू शकता. तसेच तुम्ही  महाराष्ट्र ZP, WRD, Finance department आणि BMC भरतीसाठी सामान्य ज्ञानाचे दैनिक क्विझचा आमच्या Adda247-मराठी ॲपवर सुद्धा प्रयत्न करू शकता. 

नेहमीचे प्रश्न : महाराष्ट्र ZP, WRD, Finance department आणि BMC भरतीसाठी सामान्य ज्ञानाचे दैनिक क्विझ

Q1. Adda247, मराठीवर कोणत्या विषयांसाठी रोजच्या प्रश्नमंजुषा उपलब्ध आहेत?

Adda247, मराठी स्पर्धा परीक्षांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या सर्व विषयांसाठी दैनिक प्रश्नमंजुषा मराठीत प्रकाशित करते.

Q2. मराठीतील दैनिक प्रश्नमंजुषा उमेदवारांना स्पर्धा परीक्षांमध्ये चांगले गुण मिळविण्यात कशी मदत करेल?

दैनंदिन प्रश्नमंजुषासह सराव, स्पर्धा परीक्षेत चांगले गुण मिळविण्यासाठी इच्छुकांना तयार करते.

Q3. या रोजच्या प्रश्नमंजुषा परीक्षेच्या पद्धतीनुसार आहेत का?

Adda247, मराठीचे तज्ञ प्राध्यापक स्पर्धा परीक्षांच्या पद्धतीनुसार ही प्रश्नमंजुषा तयार करतात.

Q4. अशा कोणत्या परीक्षा आहेत ज्यासाठी दैनंदिन प्रश्नमंजुषा उपयुक्त ठरतात?

MPSC राज्य सेवा, MPSC गट B, MPSC गट C, सर सेवा भारती, तलाठी, पोलिस कॉन्स्टेबल, RRB इत्यादी परीक्षा मराठीतील दैनंदिन प्रश्नमंजुषामध्ये समाविष्ट आहेत.

 

 लेटेस्ट महाराष्ट्र नोकरी सरकारी  माझी नोकरी 2023
 मुख्य पृष्ठ अड्डा 247 मराठी
 अड्डा 247 मराठी प्रश्न दैनिक  प्रश्ने

युट्युब चॅनेल- अड्डा 247 मराठी

अड्डा 247 मराठी ॲप  | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

 

महाराष्ट्र ZP,WRD,Finance department आणि BMC भरतीसाठी सामान्य ज्ञानाचे दैनिक क्विझ : 8 नोव्हेंबर 2023_4.1

Sharing is caring!

FAQs

Adda247, मराठीवर कोणत्या विषयांसाठी रोजच्या प्रश्नमंजुषा उपलब्ध आहेत?

Adda247, मराठी स्पर्धा परीक्षांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या सर्व विषयांसाठी दैनिक प्रश्नमंजुषा मराठीत प्रकाशित करते.

मराठीतील दैनिक प्रश्नमंजुषा उमेदवारांना स्पर्धा परीक्षांमध्ये चांगले गुण मिळविण्यात कशी मदत करेल?

दैनंदिन प्रश्नमंजुषासह सराव, स्पर्धा परीक्षेत चांगले गुण मिळविण्यासाठी इच्छुकांना तयार करते.

या रोजच्या प्रश्नमंजुषा परीक्षेच्या पद्धतीनुसार आहेत का?

Adda247, मराठीचे तज्ञ प्राध्यापक स्पर्धा परीक्षांच्या पद्धतीनुसार ही प्रश्नमंजुषा तयार करतात.

अशा कोणत्या परीक्षा आहेत ज्यासाठी दैनंदिन प्रश्नमंजुषा उपयुक्त ठरतात?

MPSC राज्य सेवा, MPSC गट B, MPSC गट C, सरळ सेवा भरती, तलाठी, पोलिस कॉन्स्टेबल, RRB इत्यादी परीक्षा मराठीतील दैनंदिन प्रश्नमंजुषामध्ये समाविष्ट आहेत.