Marathi govt jobs   »   Daily Quiz   »   नगर परिषद व महानगर पालिका भरती...

नगर परिषद व महानगर पालिका भरतीसाठी सामान्य ज्ञानाचे दैनिक क्विझ : 22 मे 2023

नगर परिषद व महानगर पालिका भरती

नगर परिषद व महानगर पालिका भरतीसाठी सामान्य ज्ञानाचे दैनिक क्विझ परीक्षेमध्ये दरवर्षी सादर करण्यात आलेल्या विशाल अभ्यासक्रम आणि नवीन प्रश्नसंचांमुळे प्रत्येक विषयाचा पुरेपूर सराव करणे कठीण होते.  नगर परिषद व महानगर पालिका भरतीसाठी सामान्य ज्ञानाचे दैनिक क्विझ पुनरावृत्तीची प्रक्रिया जलद करतात आणि आपल्याला नियमितपणे अभ्यासात शक्य नसलेल्या प्रश्नांच्या सहाय्याने तो पूर्ण मुद्दा अभ्यासात घेण्यास मदत होते.

नगर परिषद व महानगर पालिका भरतीसाठी सामान्य ज्ञानाचे दैनिक क्विझ चा सराव केल्यास आपला वेळ वाचतो, आपल्याकडे मॉक टेस्टमध्ये समर्पित करण्यासाठी एक किंवा दोन तास नसल्यास आपण नगर परिषद व महानगर पालिका भरतीसाठी सामान्य ज्ञानाचे दैनिक क्विझ चा प्रयत्न करू शकता. आपल्या सोयीनुसार आपण या क्वीज कधीही देऊ शकता; आपल्याला फक्त 10-12 मिनिटे वाचण्याची आवश्यकता आहे. नगर परिषद व महानगर पालिका भरतीसाठी सामान्य ज्ञानाचे दैनिक क्विझ केवळ आपला वेळच वाचवत नाही तर हे आपले सामर्थ्य आणि दुर्बलता दोन्ही प्रतिबिंबित करते.

नगर परिषद व महानगर पालिका भरतीसाठी सामान्य ज्ञानाचे दैनिक क्विझ: 

सर्व विषय आणि विविध परीक्षांच्या विशिष्ट नगर परिषद व महानगर पालिका भरतीसाठी सामान्य ज्ञानाचे दैनिक क्विझ चा प्रयत्न केला तर आपण ज्या परीक्षेची तयारी करत आहात जसे की MPSC राज्य सेवा, MPSC गट B, MPSC गट C, सरल सेवा भारती, तलाठी, पोलिस कॉन्स्टेबल, RRB इत्यादी परीक्षा मराठीतील दैनंदिन प्रश्नमंजुषामध्ये समाविष्ट आहेत. त्यानुसार दररोज तुम्ही  बघू शकता. परीक्षेसाठी तयारी वाढविण्यासाठी नगर परिषद व महानगर पालिका भरती हा एक उत्कृष्ट मार्ग आहे. हे आपला वेग वाढवते आणि फक्त काही आठवड्यांत आपणास आपले गुण आणि क्रमवारीत मोठा फरक दिसेल. आपली नगर परिषद व महानगर पालिका भरती तयारी वर्धित करते. तर चला आजची क्वीज पाहुयात.

नगर परिषद व महानगर पालिका भरती : क्वीज  

Q1. उपनिषदिक युगातील राजा अस्वपति हा________ राज्यकर्ता होता.

(a) केकया

(b) मत्स्य

(c) पांचाला

(d) सुरसेना

Q2. खालीलपैकी कोणता मुख्यतः यज्ञवेदी बांधण्याशी संबंधित आहे?

(a) ब्रह्मसूत्र

(b) धर्मसूत्र

(c) गृह्यसूत्र

(d) सुलवसूत्र

Q3. खालील वैदिक देवतांपैकी कोण अवेस्तन देव ‘अहुरमाझदा’ या देवतांशी साम्य आहे?

(a) इंद्र

(b) वरुण

(c) रुद्र

(d) विष्णू

Q4. खालीलपैकी मनुस्मृतीचे भाष्यकार कोण होते?

(a) असहाय

(b) विश्वरूपा

(c) भट्टस्वामी

(d) मेधातिथी

Q5. ऋग्वेदात यदु जमातीची जोड कोणाशी आहे?

(a) अनु

(b) द्रुह्यु

(c) तुर्वसु

(d) पुरू

Q6. खालीलपैकी कोणते मंडळ पूर्णपणे वैदिक देव सोमाला समर्पित आहे?

(a) 1

(b) 5

(c) 9

(d) 10

Q7. खालीलपैकी कोणत्याला अध्वर्युवेद असेही म्हणतात?

(a) ऋग्वेद

(b) यजुर्वेद

(c) सामवेद

(d) अथर्वेद

Q8. वनस्पतींमधील मेरिस्टेमॅटिक ऊतकांबद्दल खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे?

(a) हे मृत उती आहेत आणि लाकूड बनतात

(b) त्यांच्या जाड भिंतींमुळे ते रोपांना लवचिकता देतात

(c) हे फक्त झाडाच्या सालात असतात

(d) या ऊतींच्या पेशींच्या विभाजनामुळे वनस्पतींमध्ये वाढ होते

Q9. काही जीव वायू प्रदूषणाच्या विविध स्तरांसाठी संवेदनशील असतात आणि ते प्रदूषण – निर्देशक म्हणून वापरले जातात. खालीलपैकी कोणते श्रेणीत बसते ते सुचवा?

(a) बुरशी

(b) गोड्या पाण्यातील एकपेशीय वनस्पती

(c) जीवाणू

(d) लायकेन्स

Q10. खालीलपैकी कोणत्या प्रकारच्या ऊतींमध्ये संकुचित प्रथिने असतील?

(a) मज्जातंतू

(b) स्नायू ऊतक

(c) हाडांची ऊती

(d) रक्त ऊती

 

अँप मध्ये प्रश्ने सोडवण्यासाठी, वेळेसह, आणि आल इंडिया रेंक पाहण्यासाठी अँप डोउनलोड करा  Click here

अड्डा 247 मराठीचे युट्युब चॅनल

अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

Adda247 App

नगर परिषद व महानगर पालिका भरती : उत्तरे

S1.Ans. (a)

Sol. The Kekaya kingdom was situated on the bank of river Beas, east of Gandhar kingdom. King Aswapati ruled Kekaya when Janak was the king of Videha. Panchala was an ancient Kingdom of northern India, located in the Ganges–Yamuna Doab of the Upper Gangetic plain. During Late Vedic times, it was one of the most powerful states of the Indian subcontiment.

S2.Ans. (d)

Sol. The Sulvasutra are sutra texts belonging to the Srauta ritual and deal with complex fire altars of various shapes constructed with bricks ofspecific shapes and area. This provesthat despite no existence of algebra, there was an awareness of precise purely geometrical calculations.

S3.Ans. (a)

Sol. Indra was the Vedic deities bearsresemblance withAvestan god Ahurmazda. In Zoroastrianism as reflected in the Avesta, Ahura Mazda is identified with the beneficent spirit and directly opposed to the destructive one. He is all-wise, liberal, undeceiving and the creator of everything good. The description of Vedic deities, such as Indra, Varuna, Mitra and Nasatya are found in the inscription of Boghazkoi of Asiaminar of 1400 BC.

S4.Ans. (d)

Sol. Medhatithi was first Sanskrit scholar who did commentary on Manusmriti a Dhramashastra. The exact date of Medhatithi’s writing is unclear, and he has been placed anywhere between about 820 and 1050 AD. Asahaya wrote bhasya on the Naradasmriti.

S5.Ans. (c)

Sol. Yadu tribe is one of the Indo-Aryan tribes mentioned in the Rigveda. They are mostly paired with Turvasu in Rigveda.

The period of Anu dynasty who was the Son of Yayati was 5850 BC. The members of the dynasty were Manu, Ella, Pururava, Ayu, Nahusa etc.

Druhyus ruled over Kamboja and Gandhara. His descendants were called yavan.

Puru was the youngest son of Yayati, he ascended the throne of Pratisthan(Allahabad).

S6.Ans. (c)

Sol. Soma was one of the more important gods in the Rigveda. The ninth Mandala of the Rigveda, also called the Soma Mandala, has 114 hymns, entirely devoted to Soma Pavamana, ‘Purifying Soma’, the sacred potion of the Vedic religion. • The first and the 10th Mandala are the latest part of Rigveda which was composed during the Early Iron Age. It have many hymns adressed to the different deities in which Agni, Indra are Vishnu are important.

S7.Ans. (b)

Sol. Yajurveda is also called Adhvaryuveda.

S8.Ans (d)

Sol. Meristematic tissues, or simply meristems, are tissues in which the cells remain forever young and divide actively throughout the life of the plant. Cells within the meristematic tissues are selfrenewing, so that each time they divide, one cell remains identical to the parent while the other can specialize and become part of another plant structure. The meristematic tissue is therefore self-sustaining.

S9.Ans (d)

Sol. Lichens are association of a fungus and an alga occuring on rocks, walls and bare ground. They are very sensitive to sulpher dioxide (SO2) present in the air. In the presence of SO2 lickhens cannot survive indicating air pollution.

S10.Ans (b)

Sol. Muscal And Skeletal Tissues Have Contracile Protiens.

 

सामान्य ज्ञान दैनिक  क्विझ चे महत्त्व

सामान्य ज्ञान दैनिक क्विझ चा सराव का करावा? स्पर्धात्मक परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यासाठी सर्व प्रश्नांचा अभ्यास चांगला केला पाहिजे. सामान्य ज्ञान दैनिक क्विझ हे आपले बळकट क्षेत्र बाहेर आणते आणि त्याकडे लक्ष वेधते जेथे काही लक्ष देणे आवश्यक आहे. सामान्य ज्ञान दैनिक क्विझ चा नियमितपणे प्रयत्न करून, नियमितपणे आपल्या तयारीच्या पातळीचे विश्लेषण करीत आहात. कारण आपल्यासह इतर हजारो इच्छुक रोज त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी या क्विझचा प्रयत्न करतात.

सामान्य ज्ञान दैनिक क्विझ चे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे आपण प्रश्नमंजुषामध्ये विचारलेले तपशीलवार विषयवार प्रश्न तपासू शकता. हे आपणास आपल्या कमकुवत आणि सशक्त क्षेत्राचे विश्लेषण करण्यास मदत करते, नंतर आपण आपल्या कमकुवत भागावर कार्य करू शकता आणि अधिक गुण मिळविण्यासाठी क्विझवर पुन्हा प्रयत्न करू शकता. तसेच तुम्ही सामान्य ज्ञान दैनिक क्विझ आमच्या Adda247-मराठी एप  वर सुद्धा प्रयत्न करू शकता. तेथे तुम्ही तुमची सामान्य ज्ञान दैनिक क्विझ ला दिलेल्या वेळेनुसार देऊ शकता.

नेहमीचे प्रश्न : सामान्य ज्ञान दैनिक क्विझ

Q1. Adda247, मराठीवर कोणत्या विषयांसाठी रोजच्या प्रश्नमंजुषा उपलब्ध आहेत?

Adda247, मराठी स्पर्धा परीक्षांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या सर्व विषयांसाठी दैनिक प्रश्नमंजुषा मराठीत प्रकाशित करते.

Q2. मराठीतील दैनिक प्रश्नमंजुषा उमेदवारांना स्पर्धा परीक्षांमध्ये चांगले गुण मिळविण्यात कशी मदत करेल?

दैनंदिन प्रश्नमंजुषासह सराव, स्पर्धा परीक्षेत चांगले गुण मिळविण्यासाठी इच्छुकांना तयार करते.

Q3. या रोजच्या प्रश्नमंजुषा परीक्षेच्या पद्धतीनुसार आहेत का?

Adda247, मराठीचे तज्ञ प्राध्यापक स्पर्धा परीक्षांच्या पद्धतीनुसार ही प्रश्नमंजुषा तयार करतात.

Q4. अशा कोणत्या परीक्षा आहेत ज्यासाठी दैनंदिन प्रश्नमंजुषा उपयुक्त ठरतात?

MPSC राज्य सेवा, MPSC गट B, MPSC गट C, सरल सेवा भारती, तलाठी, पोलिस कॉन्स्टेबल, RRB इत्यादी परीक्षा मराठीतील दैनंदिन प्रश्नमंजुषामध्ये समाविष्ट आहेत.

 

 लेटेस्ट महाराष्ट्र नोकरी सरकारी  माझी नोकरी 2023
 मुख्य पृष्ठ अड्डा 247 मराठी
 अड्डा 247 मराठी प्रश्न दैनिक  प्रश्ने

यु ट्युब चानेल- अड्डा 247 मराठी

अड्डा 247 मराठी एप | अड्डा 247 मराठीटेलेग्राम ग्रुप

Adda247 Marathi Telegram

Sharing is caring!

FAQs

Adda247, मराठीवर कोणत्या विषयांसाठी रोजच्या प्रश्नमंजुषा उपलब्ध आहेत?

Adda247, मराठी स्पर्धा परीक्षांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या सर्व विषयांसाठी दैनिक प्रश्नमंजुषा मराठीत प्रकाशित करते.

मराठीतील दैनिक प्रश्नमंजुषा उमेदवारांना स्पर्धा परीक्षांमध्ये चांगले गुण मिळविण्यात कशी मदत करेल?

दैनंदिन प्रश्नमंजुषासह सराव, स्पर्धा परीक्षेत चांगले गुण मिळविण्यासाठी इच्छुकांना तयार करते.

या रोजच्या प्रश्नमंजुषा परीक्षेच्या पद्धतीनुसार आहेत का?

Adda247, मराठीचे तज्ञ प्राध्यापक स्पर्धा परीक्षांच्या पद्धतीनुसार ही प्रश्नमंजुषा तयार करतात.

अशा कोणत्या परीक्षा आहेत ज्यासाठी दैनंदिन प्रश्नमंजुषा उपयुक्त ठरतात?

MPSC राज्य सेवा, MPSC गट B, MPSC गट C, सरल सेवा भारती, तलाठी, पोलिस कॉन्स्टेबल, RRB इत्यादी परीक्षा मराठीतील दैनंदिन प्रश्नमंजुषामध्ये समाविष्ट आहेत.