Marathi govt jobs   »   Exam Analysis   »   ESIC UDC Exam Analysis 2022

ESIC UDC Exam Analysis 2022, 19th March, 2nd Shift ESIC UDC Exam Analysis | ESIC UDC परीक्षा विश्लेषण 2022, 19 मार्च, दुसरी शिफ्ट

ESIC UDC Exam Analysis 2022: 2nd shift of ESIC UDC Exam 2022 successfully conducted on 19th March 2022. In this article you will get ESIC UDC Exam Analysis 2022 in detail. Along with this you will get overall good attempts, and subject-wise ESIC UDC Exam Analysis 2022.

ESIC UDC Exam Analysis 2022
Category Exam Analysis
Exam ESIC UDC Exam 2022
Exam Date 19th March 2022
Shift Shift 2

ESIC UDC Exam Analysis 2022

ESIC UDC Exam Analysis 2022: एम्प्लॉयी स्टेट इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (ESIC) ने आज 19 मार्च 2022 रोजी ESIC UDC परीक्षेची 2nd शिफ्ट यशस्वीरीत्या पार पाडली आहे. लाखो विद्यार्थी 2nd शिफ्टमध्ये बसले होते. आमच्या टीमने ESIC UDC Exam 2022 मध्ये विचारलेल्या प्रश्नांच्या प्रकारांवर चर्चा केली आहे. ESIC UDC Exam च्या दुसऱ्या शिफ्टचे Analysis पुढील शिफ्टमध्ये ESIC UDC परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मदत करेल. या आधी आम्ही ESIC UDC Exam Analysis 2022, 1st Shift चे केले आहे जे तुम्ही खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून पाहू शकता. येथे आम्ही दुसऱ्या शिफ्टचे तपशीलवार ESIC UDC Exam Analysis 2022 दिले आहे, तुम्ही या लेखात good attempts, परीक्षेची काठीण्यपातळी (difficulty level of the exam) तपासू शकता.

ESIC UDC Exam Analysis 2022, 1st Shift 

ESIC UDC Exam Analysis 2022, 19th March, 2nd Shift | ESIC UDC 19 मार्च, दुसरी शिफ्ट परीक्षा विश्लेषण 2022

ESIC UDC Exam Analysis 2022, 19th March, 2nd Shift: आमच्या ESIC UDC Exam Analysis 2022 मध्ये, आम्ही विद्यार्थ्यांची पुनरावलोकने (reviews), एकूण आणि विभागीय good attempts, प्रत्येक विभागातील difficulty level आणि 19 मार्च 2022 च्या दुसऱ्या शिफ्टमध्ये घेतलेल्या ESIC UDC Prelims Exam 2022 मध्ये विचारले जाणारे विभागवार प्रश्न समाविष्ट केले आहेत. आजच्या दुसऱ्या शिफ्टमध्ये विचारले जाणारे पॅटर्न आणि प्रश्नांचे प्रकार अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी संपूर्ण ESIC UDC Exam Analysis 2022 पहा. Shift 2 ESIC UDC परीक्षेत बसलेल्या उमेदवारांशी संवाद साधून ESIC UDC Exam Analysis 2022 तयार केले गेले आहे.

ESIC UDC Exam Analysis 2022: 2nd Shift Difficulty Level | काठीण्यपातळी

19 मार्च 2022 ची दुसरी शिफ्ट आता संपली आहे आणि आमच्या तज्ञ आणि विद्यार्थ्यांच्या मते, एकूण ESIC UDC Exam, easy-moderate होती. परीक्षेच्या काठीण्यपातळीसह आजचे संपूर्ण ESIC UDC Exam Analysis 2022 येथे आहे.

Name Of The Section Difficulty Level
General Intelligence & Reasoning Easy – Moderate
General Awareness Moderate – Difficult
Quantitative Aptitude Easy
English Comprehension Easy-Moderate

ESIC UDC Exam Analysis 2022: Good Attempts | चांगले अटेंम्प्स

ESIC UDC 2022 Exam चे Good Attempts, Exam Difficulty level, रिक्त पदांची संख्या इत्यादींवर अवलंबून असतात. आमच्या तज्ञांच्या मते आम्ही तुम्हाला प्रत्येक विभागासाठी  average good attempt देत आहोत.

ESIC UDC Exam Analysis 2022: Good Attempts
Name of The Test Good Attempts
General Intelligence & Reasoning 18-21
General Awareness 12-15
Quantitative Aptitude 17-21
English Comprehension 16-18
Overall 64-70

ESIC UDC Exam Analysis 2022: Section Wise Analysis | विभागवार विश्लेषण

जे उमेदवार ESIC UDC परीक्षेच्या पुढील शिफ्टमध्ये बसणार आहेत त्यांनी ESIC UDC परीक्षेत येणाऱ्या प्रश्नांच्या प्रकाराची योग्य कल्पना येण्यासाठी पहिल्या आणि दुसऱ्या शिफ्टच्या परीक्षेचे विश्लेषण तपासावे.

ESIC UDC Exam Analysis- General Intelligence & Reasoning

ESIC UDC परीक्षेच्या दुसऱ्या शिफ्टमध्ये बसलेल्या उमेदवारांना reasoning section moderate level वाटला.

ESIC UDC Exam Analysis 2022: General Intelligence & Reasoning
Topics No. Of Questions Difficulty Level
Parallel Seating arrangement 5 Easy-Moderate
Syllogism 3 Easy
Puzzle( Uncertain people) 5 Moderate
Circular Puzzle( Inside facing) 5 Easy-Moderate
Alphanumeric Series 5 Easy
Miscellaneous 2 Easy

ESIC UDC Exam Analysis- Quantitative Aptitude

1st shift प्रमाणेच 2nd shift मध्ये देखील वर प्रश्न आले नव्हते. खालील तक्त्यामध्ये ESIC UDC Exam 2022 च्या Quantitative Aptitude विभागाचे विषयनिहाय वितरण दाखवले आहे.

ESIC UDC Exam Analysis 2022: Quantitative Aptitude
Topics No. Of Questions Difficulty Level
Missing Number series 5 Easy-Moderate
Boat & Stream 3 Moderate
Train 1 Easy
Percentage 1 Easy
Mensuration 1 Easy
Ratio 1 Easy
Time & Work 1 Easy
Simplification 12 Easy

 

ESIC UDC Exam Analysis- English Language

ESIC UDC 2री शिफ्ट आता संपली आहे म्हणून आम्ही English Language विभागासाठी ESIC UDC Exam Analysis 2022 shift 2 सह येथे आहोत. या शिफ्टमध्ये 5 गुणांची cloze test होती आणि मांजर आणि उंदराच्या कथेवर आधारित वाचन आकलन (reading comprehension) होते. एकूणच English Language विभागाची काठीण्य पातळी सोपी ते मध्यम पातळीची होती.

ESIC UDC Exam Analysis 2022: English Comprehension
Topics No. Of Question Difficulty Level
Reading Comprehension ( Cat & Mouse story 7 questions Easy-Moderate
Miss Spelt Words 5 Easy
Cloze test 5 Easy
Fillers 3 Easy
Error detection 5 Easy- Moderate

ESIC UDC Exam Analysis- General Awareness

ESIC UDC सामान्य जागरुकता विभाग 2ऱ्या शिफ्टमध्ये बसलेल्या उमेदवारांनुसार थोडा अवघड होता. इतिहासावर एक प्रश्न या शिफ्ट मध्ये आला होता. ज्या उमेदवारांची परीक्षा 3ऱ्या शिफ्टमध्ये आहे त्यांनी शांत राहून संदर्भासाठी खाली दिलेले सामान्य जागरूकता प्रश्न पहावेत.

 1. Padam Awardee victor Banarjee related to which field: Actor
 2. Winner of the AFC Women’s Asia Cup 2022: Chinna
 3. Name of the MSME minister: Narayan trade
 4. New Capital of Indonesia: Nusantara
 5. Saffron Festival recently celebrated in which state of India: Jammu & Kashmir
 6. World Braille day: 4 January
 7. Question was related to Nawab of Bengal
 8. 1 Question related to GIFT city Gujarat.
 9. Khadar & Bangar are which type of soil: Alluvial soil
 10. 1 Question related to Simon Commission
 11. 1 Question was River Based
 12. PM Krishi Sichai Yojana (PMKSY) started in which Year:
 13. 1 Question related to Saffron Production
 14. Azaz Patel related to which Sport: Cricketer
Adda247 App
Adda247 Application

FAQs: ESIC UDC Exam Analysis 2022, Shift 2, 19th March 2022

Q1. आजच्या ESIC UDC Prelims Exam ची Difficulty level काय होती?

उत्तर: ESIC UDC Exam Analysis 2022 द्वारे संकलित केलेल्या उमेदवारांच्या पुनरावलोकनांनुसार, आजच्या ESIC UDC Prelims Exam ची Difficulty level, easy-moderate होती.

Q2. ESIC UDC Prelims Exam साठी 19 मार्च 2022 चा एकंदर Good Attempts काय आहे?

उत्तर: आयोजित ESIC UDC Exam Analysis 2022 नुसार, ESIC UDC Prelims Exam साठी एकूण चांगले प्रयत्न 64-70 च्या दरम्यान असू शकतात.

Q3. ESIC UDC Prelims shift-2 परीक्षेत डेटा इंटरप्रिटेशन (DI) विचारण्यात आले होते का?

उत्तर: नाही, ESIC UDC Prelims shift-2 परीक्षेत कोणताही डेटा इंटरप्रिटेशन (DI) विचारला गेला नाही.

Q4. ESIC UDC Prelims मध्ये General Awareness विभागातून विचारलेल्या प्रश्नांची पातळी काय होती?

उत्तर: General Awareness विभागातून विचारलेल्या प्रश्नांची पातळी उमेदवारांनी पुनरावलोकन केल्यानुसार Moderate – Difficult होती.

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MAHARASHTRA MAHAPACK (Validity 12 Months)
MAHARASHTRA MAHAPACK

Sharing is caring!

FAQs

What was the level of today's ESIC UDC Prelims Exam?

As per the candidate's reviews collected through ESIC UDC Exam Analysis 2022, the difficulty level of today's ESIC UDC Prelims Exam was Easy to moderate.

What is overall good attempts for ESIC UDC Prelims Exam 19 March 2022, 2nd Shift?

According to the ESIC UDC Exam Analysis 2022 conducted, the overall good attempts for ESIC UDC Prelims Exam could range between 64-70.

Was there Data Interpretation (DI) asked in ESIC UDC Prelims Shift-2 Exam?

No, there was no Data Interpretation (DI) asked in ESIC UDC Prelims Shift-2 Exam

What was the level of questions asked from General Awareness section in ESIC UDC Prelims?

The level of questions asked from General Awareness section was Moderate to difficult as reviewed by the candidates.