Marathi govt jobs   »   Daily Quiz   »   English Language Quiz for Competitive Exam

English Language Quiz for Competitive Exams : 14 August 2023

English Language Quiz for Competitive Exams: स्पर्धा परीक्षांमध्ये दरवर्षी समाविष्ट करण्यात आलेल्या विशाल अभ्यासक्रम आणि नवीन प्रश्नसंचांमुळे प्रत्येक विषयाचा पुरेपूर सराव करणे कठीण होते. English Language Quiz for Competitive Exams पुनरावृत्तीची प्रक्रिया जलद करतात आणि आपल्याला नियमितपणे अभ्यासात शक्य नसलेल्या प्रश्नांच्या सहाय्याने तो पूर्ण मुद्दा अभ्यासात घेण्यास मदत होते. English Language Quiz for Competitive Exams चा सराव केल्यास आपला वेळ वाचतो, आपल्याकडे मॉक टेस्टमध्ये समर्पित करण्यासाठी एक किंवा दोन तास नसल्यास आपण English Language Quiz for Competitive Exams Quiz चा प्रयत्न करू शकता. आपल्या सोयीनुसार आपण या Daily Quiz कधीही घेऊ शकता; आपल्याला फक्त 10-12 मिनिटे वाचण्याची आवश्यकता आहे. English Language Quiz केवळ आपला वेळच वाचवत नाही तर हे आपले सामर्थ्य आणि दुर्बलता दोन्ही प्रतिबिंबित करते.

Daily Quiz for Competitive Exams: English Language

सर्व विषय आणि विविध परीक्षांच्या विशिष्ट English Language Quiz for Competitive Exams Quiz चा प्रयत्न केला तर आपण ज्या परीक्षेची तयारी करत आहात जसे की MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, PMC & PCMC Recruitment, RRB इ. त्यानुसार दररोज तुम्ही Daily Quiz बघू शकता. परीक्षेसाठी तयारी वाढविण्यासाठी English Language Quiz for Competitive Exams Quiz हा एक उत्कृष्ट मार्ग आहे. हे आपला वेग वाढवते आणि फक्त काही आठवड्यांत आपणास आपले गुण आणि क्रमवारीत मोठा फरक दिसेल. English Language Quiz for Competitive Exams Quiz आपली  2023 च्या स्पर्धा परीक्षेची तयारी वर्धित करते. तर चला आजची Quiz पाहुयात.

Daily Quiz for Competitive Exams – English Language: Questions

Q1. Identify the segment in the sentence, which contains the grammatical error.

The employees who is hardworking are the assets of the organization.

(a) The assets

(b) is hardworking

(c) No error

(d) who

Q2. Choose the most appropriate option to change the voice (active / passive) form of the given sentence.

The first steps on another planetary body were taken by Neil Armstrong and Buzz Aldrin on July 20, 1969.

(a) Neil Armstrong and Buzz Aldrin take the first steps on another planetary body on July 20, 1969.

(b) Neil Armstrong and Buzz Aldrin had taken the first steps on another planetary body on July 20, 1969.

(c) Neil Armstrong and Buzz Aldrin must have taken the first steps on another planetary body on July 20, 1969.

(d) Neil Armstrong and Buzz Aldrin took the first steps on another planetary body on July 20, 1969.

Q3. Choose the most appropriate option to change the voice (active / passive) form of the given sentence.

Who will drive the car?

(a) By whom will the car be driven?

(b) Who would be driving the car?

(c) By whom would the car be driven?

(d) The car was driven by us.

Q4. Choose the most appropriate option to change the voice (active / passive) form of the given sentence.

The teacher had solved the doubt.

(a) The doubt was being solved by the teacher.

(b) The doubt was solved by the teacher.

(c) The doubt had been solved by the teacher.

(d) The doubt was solved by the teacher.

Q5. Choose the most appropriate option to change the narration (direct / indirect) of the given sentence.

His parents said to him, “We expect you to pass the final exam.”

(a) His parents demanded that they expect him to pass the final exam.

(b) His parents told him that they were expecting him to pass the final exam.

(c) His parents told him that they expected him to pass the final exam.

(d) His parents told him that they had been expectinghim to pass the final exam.

Q6. Identify the segment in the sentence, which contains the grammatical error.

This is one of the most major operations.

(a) one of the

(b) No Error

(c) most major operations.

(d) This is

Q7. Identify the segment in the sentence, which contains the grammatical error.

He says that reading is not his hobby he reads a novel to pass away the time.

(a) He says that

(b) reading is not his hobby

(c) to pass away

(d) he reads a novel

Q8. Choose the most appropriate option to change the narration (direct / indirect) of the given sentence.

The boss said, “He had been working in my company for 12 years.

(a) The boss said that he has been working in his company for 12 years.

(b) The boss asked if he had been working in his company for 12 years.

(c) The boss said that he might be working in his company for 12 years.

(d) The boss said that he had been working in his company for 12 years.

Q9. Choose the most appropriate option to change the voice (active / passive) form of the given sentence.

He had spent a lot of money.

(a) A lot of money has been spent by him.

(b) A lot of money had been spent by him.

(c) A lot of money was spent by him.

(d) A lot of money might have been spent by him.

Q10. Identify the segment in the sentence, which contains the grammatical error.

I came across with the beautiful bird I had never seen before.

(a) Across with

(b) the beautiful bird

(c) I came

(d) I had never seen 

अँप मध्ये प्रश्ने सोडवण्यासाठी, वेळेसह, आणि आल इंडिया रेंक पाहण्यासाठी अँप डोउनलोड करा  Click here

अड्डा 247 मराठीचे युट्युब चॅनल

अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

Adda247 App

Daily Quiz for Competitive Exams – English Language: Solutions

Solutions

S1. Ans (b)

Sol. The correct answer is option b.

The error lies in part (b) of the sentence. Replace ‘Is’ with ‘Are’ to make the sentence grammatically correct.

As the relative pronoun refers to a noun or pronoun it must be of the same number & person as its antecedents.in the given sentence the subject ‘Employees’ is plural. Hence, usage of ‘Is’ makes the sentence erroneous.

S2. Ans (d)

Sol. The correct answer is option d.

The given sentence is of ‘Passive voice’.

In the given sentence, the subject is ` Neil Armstrong and Buzz Aldrin’ and the subject performs some actions related to the subject.

Now we have to convert it into Active voice.

Passive voice – If the sentence is in passive form, the subject remains inactive. It does

nothing, but allows something to be done.

In the passive form, the object of the verb in Active voice becomes the subject of the

verb in the Passive voice.

The sentence thus formed is – Neil Armstrong and Buzz Aldrin took the first steps on another planetary body on July 20, 1969.

S3. Ans (a)

Sol. The correct answer is option a.

The given sentence is of ‘Active voice’.

The sentence is said to be in active voice when `Subject’ is active & does something.

In the given sentence, the subject is `Who’ and the subject performs some actions related to the subject.

(Drive the car)

Now we have to convert it into passive voice.

Passive voice – If the sentence is in passive form, the subject remains inactive. It does

nothing, but allows something to be done.

In the passive form, the object of the verb in Active voice becomes the subject of the

verb in the Passive voice.

In the given sentence, ‘Who’ acts as subject & the objective case of ‘Who’ is ‘Whom’. Hence, ‘Who’ changes to ‘Whom’.

The sentence thus formed is – By whom will the car be driven?

S4. Ans (c)

Sol. The correct answer is option c.

The given sentence is of ‘Active voice’.

The sentence is said to be in active voice when `Subject’ is active & does something.

In the given sentence, the subject is `The Teacher’ and the subject performs some actions related to the subject.

(Solved the doubts)

Now we have to convert it into passive voice.

Passive voice – If the sentence is in passive form, the subject remains inactive. It does

nothing, but allows something to be done.

In the passive form, the object of the verb in Active voice becomes the subject of the

verb in the Passive voice. ‘By’ is introduced as now the subject receives the action by the

object.

The sentence thus formed is – The doubt had been solved by the teacher.

S5. Ans (c)

Sol. The correct answer is option c.

The given sentence is ‘Direct Speech’.

Direct Speech – Reporting the message of the speaker in the exact words as spoken by

him.

The given sentence is an ‘Assertive Sentence.’

While changing it into an indirect form, we consider following rules.

Reported Verb – ‘Said to’ changes to ‘Told.’

Conjunction – In the Assertive sentence conjunction ‘That’ is used.

Tense – Present simple (Subject +V1st + Object) changes to Past simple (Subject +V2 + Object)

The sentence thus formed is – His parents told him that they expected him to pass the final exam.

S6. Ans (c)

Sol. The correct answer is option c.

The error lies in part (c) of the sentence. Remove ‘Most’ before the word ‘Major’ to make the sentence grammatically correct. Certain words such as Unique, perfect, major, extreme, universal have meanings in the superlative form.

Hence, don’t use ‘More or Most’ before them.

S7. Ans (c)

Sol. The correct answer is option c.

The error lies in part (c) of the sentence. Remove ‘Away’ to make the sentence grammatically correct.

To pass the time – To spend time, especially when you are bored or waiting for something.

Pass away – To go out of existence

S8. Ans (d)

Sol. The correct answer is option d.

The given sentence is of ‘Direct Speech’.

Direct Speech – Reporting the message of the speaker in the exact words as spoken by

him.

The given sentence is an ‘Assertive Sentence.’

While changing it into an indirect form, we consider following rules.

Reported Verb – ‘Said’ remains unchanged.

Conjunction – In the Assertive sentence conjunction ‘That’ is used.

Tense – Past Perfect Continuous tense remains unchanged.

The sentence thus formed is – The boss said that he had been working in his company for 12 years.

S9. Ans (b)

Sol. The correct answer is option b.

The given sentence is of ‘Active voice’.

The sentence is said to be in active voice when `Subject’ is active & does something.

In the given sentence, the subject is `He’ and the subject performs some actions related to the subject.

Now we have to convert it into passive voice.

Passive voice – If the sentence is in passive form, the subject remains inactive. It does

nothing, but allows something to be done.

In the passive form, the object of the verb in Active voice becomes the subject of the

verb in the Passive voice. ‘By’ is introduced as now the subject receives the action by the

object.

The sentence thus formed is – A lot of money had been spent by him.

S10. Ans (a)

Sol. The correct answer is option a.

The error lies in part (a) of the sentence. Remove ‘With’ after ‘Across’ to make the sentence grammatically correct.

The word ‘Across’ doesn’t take ‘Suddenly or with’.

Come across someone/something – To meet someone, or to find something by chance.

FAQs : English Language Quiz for Competitive Exams Quiz 

Q1. Adda247, मराठीवर कोणत्या विषयांसाठी रोजच्या प्रश्नमंजुषा उपलब्ध आहेत?

Adda247, मराठी स्पर्धा परीक्षांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या सर्व विषयांसाठी दैनिक प्रश्नमंजुषा मराठीत प्रकाशित करते.

Q2. मराठीतील दैनिक प्रश्नमंजुषा उमेदवारांना स्पर्धा परीक्षांमध्ये चांगले गुण मिळविण्यात कशी मदत करेल?

दैनंदिन प्रश्नमंजुषासह सराव, स्पर्धा परीक्षेत चांगले गुण मिळविण्यासाठी इच्छुकांना तयार करते.

Q3. या रोजच्या प्रश्नमंजुषा परीक्षेच्या पद्धतीनुसार आहेत का?

Adda247, मराठीचे तज्ञ प्राध्यापक स्पर्धा परीक्षांच्या पद्धतीनुसार ही प्रश्नमंजुषा तयार करतात.

Q4. अशा कोणत्या परीक्षा आहेत ज्यासाठी दैनंदिन प्रश्नमंजुषा उपयुक्त ठरतात?

MPSC राज्य सेवा, MPSC गट B, MPSC गट C, सरल सेवा भारती, तलाठी, पोलिस कॉन्स्टेबल, RRB इत्यादी परीक्षा मराठीतील दैनंदिन प्रश्नमंजुषामध्ये समाविष्ट आहेत.

 

 लेटेस्ट महाराष्ट्र नोकरी सरकारी  माझी नोकरी 2023
 मुख्य पृष्ठ अड्डा 247 मराठी
 अड्डा 247 मराठी प्रश्न दैनिक  प्रश्ने

अड्डा 247 मराठीचे युट्युब चॅनल

अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

English Language Quiz for Competitive Exams : 14 August 2023_4.1
महाराष्ट्र का महापेक

Sharing is caring!

FAQs

What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Adda247, Marathi's expert faculty prepares these quizzes as per the pattern of competitive exams.

How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Practice with daily quiz prepares the aspirants to score well in the competitive examination.

Are these daily quizzes according to exam pattern?

Adda247, Marathi's expert faculty prepares these quizzes as per the pattern of competitive exams.

What are the exams for which daily quizzes are helpful?

MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB etc exams are covered by the daily quizzes in Marathi.