Marathi govt jobs   »   Daily Quiz   »   English Language Quiz

English Language Quiz for Competative Exams : 08 June 2023

English Language Quiz for Competative Exams: स्पर्धा परीक्षांमध्ये दरवर्षी समाविष्ट करण्यात आलेल्या विशाल अभ्यासक्रम आणि नवीन प्रश्नसंचांमुळे प्रत्येक विषयाचा पुरेपूर सराव करणे कठीण होते. English Language Quiz for Competative Exams पुनरावृत्तीची प्रक्रिया जलद करतात आणि आपल्याला नियमितपणे अभ्यासात शक्य नसलेल्या प्रश्नांच्या सहाय्याने तो पूर्ण मुद्दा अभ्यासात घेण्यास मदत होते. English Language Quiz for Competative Exams चा सराव केल्यास आपला वेळ वाचतो, आपल्याकडे मॉक टेस्टमध्ये समर्पित करण्यासाठी एक किंवा दोन तास नसल्यास आपण English Language Quiz for Competative Exams Quiz चा प्रयत्न करू शकता. आपल्या सोयीनुसार आपण या Daily Quiz कधीही घेऊ शकता; आपल्याला फक्त 10-12 मिनिटे वाचण्याची आवश्यकता आहे. English Language Quiz केवळ आपला वेळच वाचवत नाही तर हे आपले सामर्थ्य आणि दुर्बलता दोन्ही प्रतिबिंबित करते.

Daily Quiz for Competative Exams: English Language

सर्व विषय आणि विविध परीक्षांच्या विशिष्ट English Language Quiz for Competative Exams Quiz चा प्रयत्न केला तर आपण ज्या परीक्षेची तयारी करत आहात जसे की MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, PMC & PCMC Recruitment, RRB इ. त्यानुसार दररोज तुम्ही Daily Quiz बघू शकता. परीक्षेसाठी तयारी वाढविण्यासाठी English Language Quiz for Competative Exams Quiz हा एक उत्कृष्ट मार्ग आहे. हे आपला वेग वाढवते आणि फक्त काही आठवड्यांत आपणास आपले गुण आणि क्रमवारीत मोठा फरक दिसेल. English Language Quiz for Competative Exams Quiz आपली  2023 च्या स्पर्धा परीक्षेची तयारी वर्धित करते. तर चला आजची Quiz पाहुयात.

Daily Quiz for Competative Exams – English Language: Questions

Q1. In the sentence identify the segment which contains the grammatical error.

They reached a river that had overflow its banks.

 • A)They reached
 • B)overflow its banks.
 • C)a river that had
 • D)No error

Q2. In the sentence identify the segment which contains the grammatical error.

Of the two books the former is tougher.

 • A)Of the two
 • B)books
 • C)is tougher.
 • D)the former

Q3. Select the most appropriate synonym of the given word.

Onus

 • A)Responsibility
 • B)Blessings
 • C)Innocence
 • D)Reward

Q4. Select the most appropriate synonym of the given word.

Surmount

 • A)Criticise
 • B)Adjust
 • C)Determine
 • D)Defeat

Q5. Select the most appropriate synonym of the given word.

Conceit

 • A)Shy
 • B)Clever
 • C)Arrogant
 • D)Lively

Directions (6-10): Select the most appropriate word(s) to fill in the blank.

Q6. In 2020, Sanjay Dutt had to fight lung cancer, but emerged ____________.

 • A)Aggressive
 • B)Ambitious
 • C)Victorious
 • D)Beneficial

Q7. One Peace Prize Laureate, Le Duc Tho, has __________ the Nobel Peace Prize.

 • A)Declined
 • B)Regretted
 • C)Disregard
 • D)Left

Q8. His wife has stood ________ him for the past 13 years.

 • A)To
 • B)Above
 • C)Over
 • D)By

Q9. To ______________ the potential negative effects of television, it’s important to understand what the impact of television can be on children.

 • A)Manipulate
 • B)Address
 • C)Proclaim
 • D)Allow

Q10. Jaggery has __________ amount of good fibre which helps in detoxifying the system and accelerates metabolism, when consumed raw or with warm water.

 • A)Spare
 • B)Soothing
 • C)Lower
 • D)Ample

 

 

अँप मध्ये प्रश्ने सोडवण्यासाठी, वेळेसह, आणि आल इंडिया रेंक पाहण्यासाठी अँप डोउनलोड करा  Click here

अड्डा 247 मराठीचे युट्युब चॅनल

अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

Adda247 App

Daily Quiz for Competative Exams – English Language: Solutions

S1. Ans.(b)

Sol. The correct answer is option b.

Replace ‘Overflow’ with ‘Overflowed’ to make the sentence grammatically correct.

The given sentence is in past perfect tense which is used to indicate a past action which is completed before another past action.

Thus, after ‘Had’ it takes ‘V3’ form.

S2. Ans.(c)

Sol. The correct answer is option c.

Add ‘The’ after the adjective ‘Tougher’ to make the sentence grammatically correct.

When a selection is made out of the two, the definite article ‘The’ is used before the adjective denoting comparison.

S3. Ans.(a)

Sol. The correct answer is option a.

Onus – Something that is one’s duty or responsibility.

Synonyms – Responsibility, Liability, Obligation, Duty.

Antonyms – Irresponsibility, Praise, Blessing.

S4. Ans.(d)

Sol. The correct answer is option d.

Surmount – Overcome (a difficulty or obstacle).

Synonyms – Overcome, Conquer, Get over.

Antonyms – Fall, give up, Collapse, Fail.

S5. Ans.(c)

Sol. The correct answer is option c.

Conceit – Excessive pride in oneself.

Synonyms – Arrogant, Self-admiration, Pride.

Antonyms – Humbleness, Humility, Modesty.

S6. Ans.(c)

Sol. The correct answer is option c.

The word that can be filled in the blank is, ‘Victorious’.

To emerge victorious – It is an idiom which means, “To be the winner.”

As per the context, the word `Victorious’ fits in properly & hence it is the correct choice.

S7. Ans.(a)

Sol. The correct answer is option a.

The word that can be filled in the blank is, ‘Declined’.

As per the context, the word `Declined’ fits in properly & hence it is the correct choice.

S8. Ans.(d)

Sol. The correct answer is option d.

The word that can be filled in the blank is, ‘By’.

Stand by – It is a phrase which means, “to continue to support or help someone who is in a difficult situation.”

As per the context, the word `By’ fits in properly & hence it is the correct choice.

S9. Ans.(b)

Sol. The correct answer is option b.

The word that can be filled in the blank is, ‘Address’.

To address something – It means to deal with (something) usually skillfully or efficiently.

As per the context, the word `Address’ fits in properly & hence it is

the correct choice.

S10. Ans.(d)

Sol. The correct answer is option d.

The word that can be filled in the blank is, ‘Ample’.

Ample – It means, “Generously sufficient to satisfy a requirement or need.”

As per the context, the word `Ample’ fits in properly & hence it is

the correct choice.

 

Importance of English Language Quiz | English Language Quiz चे महत्त्व

English Language Quiz for Competative Exams Quiz चा सराव का करावा? स्पर्धात्मक परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यासाठी सर्व प्रश्नांचा अभ्यास चांगला केला पाहिजे. English Language Quiz for Competative Exams हे आपले बळकट क्षेत्र बाहेर आणते आणि त्याकडे लक्ष वेधते जेथे काही लक्ष देणे आवश्यक आहे. English Language Quiz for Competative Exams चा नियमितपणे प्रयत्न करून, नियमितपणे आपल्या तयारीच्या पातळीचे विश्लेषण करीत आहात. कारण आपल्यासह इतर हजारो इच्छुक रोज त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी या क्विझचा प्रयत्न करतात.

English Language Quiz for Competative Exams चे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे आपण प्रश्नमंजुषामध्ये विचारलेले तपशीलवार विषयवार प्रश्न तपासू शकता. हे आपणास आपल्या कमकुवत आणि सशक्त क्षेत्राचे विश्लेषण करण्यास मदत करते, नंतर आपण आपल्या कमकुवत भागावर कार्य करू शकता आणि अधिक गुण मिळविण्यासाठी क्विझवर पुन्हा प्रयत्न करू शकता. तसेच तुम्ही English Language Quiz for Competative Exams Quiz आमच्या Adda247-मराठी App वर सुद्धा प्रयत्न करू शकता. तेथे तुम्ही तुमची Daily Quiz, Quiz ला दिलेल्या वेळेनुसार देऊ शकता.

FAQs : English Language Quiz for Competative Exams Quiz 

Q1. Adda247, मराठीवर कोणत्या विषयांसाठी रोजच्या प्रश्नमंजुषा उपलब्ध आहेत?

Adda247, मराठी स्पर्धा परीक्षांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या सर्व विषयांसाठी दैनिक प्रश्नमंजुषा मराठीत प्रकाशित करते.

Q2. मराठीतील दैनिक प्रश्नमंजुषा उमेदवारांना स्पर्धा परीक्षांमध्ये चांगले गुण मिळविण्यात कशी मदत करेल?

दैनंदिन प्रश्नमंजुषासह सराव, स्पर्धा परीक्षेत चांगले गुण मिळविण्यासाठी इच्छुकांना तयार करते.

Q3. या रोजच्या प्रश्नमंजुषा परीक्षेच्या पद्धतीनुसार आहेत का?

Adda247, मराठीचे तज्ञ प्राध्यापक स्पर्धा परीक्षांच्या पद्धतीनुसार ही प्रश्नमंजुषा तयार करतात.

Q4. अशा कोणत्या परीक्षा आहेत ज्यासाठी दैनंदिन प्रश्नमंजुषा उपयुक्त ठरतात?

MPSC राज्य सेवा, MPSC गट B, MPSC गट C, सरल सेवा भारती, तलाठी, पोलिस कॉन्स्टेबल, RRB इत्यादी परीक्षा मराठीतील दैनंदिन प्रश्नमंजुषामध्ये समाविष्ट आहेत.

 

 लेटेस्ट महाराष्ट्र नोकरी सरकारी  माझी नोकरी 2023
 मुख्य पृष्ठ अड्डा 247 मराठी
 अड्डा 247 मराठी प्रश्न दैनिक  प्रश्ने

अड्डा 247 मराठीचे युट्युब चॅनल

अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

English Language Quiz for Competative exam : 08 June 2023_4.1
महाराष्ट्र का महापेक

Sharing is caring!

FAQs

What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Adda247, Marathi publishes daily quizzes in Marathi for all the subjects important for the competitive exams.

How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Practice with daily quiz prepares the aspirants to score well in the competitive examination.

Are these daily quizzes according to exam pattern?

Adda247, Marathi's expert faculty prepares these quizzes as per the pattern of competitive exams.

What are the exams for which daily quizzes are helpful?

MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB etc exams are covered by the daily quizzes in Marathi.