Marathi govt jobs   »   DVET Maharashtra Recruitment 2023   »   DVET Maharashtra Syllabus

DVET Maharashtra Syllabus 2023, Check DVET Syllabus and Exam Pattern, DVET महाराष्ट्र परीक्षेचे स्वरूप आणि अभ्यासक्रम

DVET Maharashtra Syllabus 2023

DVET Maharashtra Syllabus and Exam Pattern: Directorate of Vocational Education and Training (DVET) has released DVET Maharashtra Syllabus 2023 along with DVET Maharashtra Recruitment 2023. It is very important to know the exam pattern and subject wise syllabus to get better success in any exam. In this article we have provided the DVET Exam Pattern and subject and topic wise DVET Maharashtra Syllabus 2023.

DVET Maharashtra Syllabus and Exam Pattern: Overview

DVET Maharashtra Syllabus and Exam Pattern Overview: Common Test (CBT) for 200 marks will be conducted for all posts except Instructor (Pre-Vocational Courses). There are two examinations for the post of Instructor i.e. Common Examination (CBT-1) and Professional Test (CBT-2). CBT 1 will be of 120 marks and CBT 2 will be of 80 marks. Get an overview about DVET Maharashtra Syllabus and Exam Pattern in the table below.

DVET Maharashtra Syllabus 2023
Category Exam Syllabus
Exam Name DVET Maharashtra Bharti 2023
Post Various Posts
Exam Date March-April 2023
Selection Process
 • CBT 1 & CBT 2 (Only for Instructor Post)
 • CBT (For rest all posts)
DVET Syllabus Available
DVET Exam Pattern Available
Official Website dvet.gov.in

DVET Maharashtra Selection Process 2023 | DVET महाराष्ट्र निवड प्रक्रिया 2023

DVET Maharashtra Selection Process 2023: DVET Maharashtra Recruitment 2023 अंतर्गत भरण्यात येणाऱ्या पदांची नावे खाली नमूद केली आहेत यात Instructor (Pre-Vocational Courses) / (निदेशक (पूर्व-व्यावसायिक अभ्यासक्रम)) पद वगळता इतर सर्व पदांसाठी 200 गुणांसाठी सामायिक परीक्षा (CBT) घेण्यात येणार आहे. Instructor (निदेशक) पदासाठी दोन परीक्षा आहेत म्हणजेच सामाशयक परीक्षा (CBT-1) आणि व्यावसायिक चाचणी (CBT-2). यात CBT 1 ही 120 गुणांची असून CBT 2 ही 80 गुणांची होणार आहे. खाली लेखात DVET Maharashtra Exam Pattern आणि DVET Maharashtra Exam Syllabus बद्दलसविस्तर माहिती प्रदान केली आहे.

 1. Instructor (Pre-Vocational Courses) / (निदेशक (पूर्व-व्यावसायिक अभ्यासक्रम)),
 2. Junior Supervisor & Junior Training Consultant / कनिष्ठ सर्वेक्षक नि कनिष्ठ प्रशिक्षणार्थी सल्लागार (तांत्रिक)
 3. Superintendent (Technical) / अधीक्षक (तांत्रिक)
 4. Millwrite Maintenance Mechanic (Mechanical/Electrical/
  Electronics) / मिलराइट मेन्टेनन्स मेकॅनिक (यंत्रिक/ विद्युत/ इलेक्ट्रॉनिक्स)
 5. Hostel Superintendent / वसतिगृह अधीक्षक
 6. Store Keeper / भांडारपाल
 7. Assistant Store Keeper / साहाय्यक भांडारपाल
 8. Senior Clerk / वरिष्ठ लिपिक

DVET Maharashtra Recruitment 2023

DVET Maharashtra Apply Online 2023

DVET Maharashtra Exam Pattern 2023 | DVET महाराष्ट्र परीक्षेचे स्वरूप 2023

DVET Maharashtra Exam Pattern 2023: निदेशक (पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम) पदाकरिता 120 गुणांची सामायिक परीक्षा (CBT-१) व 80 गुणांची व्यावसायिक चाचणी (CBT-2) घेण्यात येईल. सामायिक परीक्षेत 45% किंवा त्यापेक्षा अधिक गुण प्राप्त केलेल्या उमेदवारांची व्यावसायिक चावणी (CBT-2) घेण्यात येईल. सामायिक परीक्षा (CBT 1) तसेच व्यावसायिक चाचणी (CBT-2) करिता उपस्थित राहिलेल्या व एकूण गुणांच्या 200 गुण) 45% किंवा त्यापेक्षा अधिक गुण प्राप्त केलेल्या तसेच विहित शैक्षणिक अर्हता, अनुभव व अन्य आवश्यक अर्हता धारण केलेल्या उमेदवारांची गुणवत्ता यादी तयार करून अंतिम निवड केली जाईल.

DVET Maharashtra Recruitment 2022
Adda247 Marathi Application

DVET Maharashtra Instructor Exam Pattern 2023

खालील तक्त्यात Instructor (Pre-Vocational Courses) / (निदेशक (पूर्व-व्यावसायिक अभ्यासक्रम)) या पदासाठी होणाऱ्या online परीक्षेचे स्वरूप दिले आहे.

DVET Maharashtra Instructor Exam Pattern 2023: CBT 1 Exam Pattern
Sr. No Subject Qtn No Marks Medium Total Time
1 Marathi Language (मराठी भाषा) 15 30 मराठी 60 Min (1 Hours)
2 English Language (इंग्लिश भाषा) 15 30 English
3 General Intelligence (सामान्य बुद्धिमत्ता) 15 30 मराठी व English
4 General Knowledge (सामान्य ज्ञान) 15 30 मराठी व  English
Total (एकूण) 60 120
 • परीक्षेचा दर्जा माध्यमिक शाळांत प्रमाणपत्र परीक्षा(S.S.C.) चा असणार आहे. आहे.
 • परीक्षा ही वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरूपाची (Objective MCQ Type) Computer Based Test (CBT) असणार आहे
DVET Maharashtra Instructor Exam Pattern 2023: CBT 2 Exam Pattern
Sr. No Subject Qtn No Marks Medium Total Time
1 संबंशित व्यवसाय
अभ्यासक्रम (Trade Related)
40 80 मराठी व  English 45 Min

 

DVET Maharashtra Exam Pattern 2023 for Rest all Posts

खालील तक्त्यात Junior Supervisor & Junior Training Consultant / कनिष्ठ सर्वेक्षक नि कनिष्ठ प्रशिक्षणार्थी सल्लागार (तांत्रिक), Superintendent (Technical) / अधीक्षक (तांत्रिक), Millwrite Maintenance Mechanic (Mechanical/Electrical/Electronics) / मिलराइट मेन्टेनन्स मेकॅनिक (यंत्रिक/ विद्युत/ इलेक्ट्रॉनिक्स), Hostel Superintendent / वसतिगृह अधीक्षक, Store Keeper / भांडारपाल, Assistant Store Keeper / साहाय्यक भांडारपाल, Senior Clerk / वरिष्ठ लिपिक या पदासाठी होणाऱ्या online CBT परीक्षेचे स्वरूप दिले आहे.

DVET Maharashtra Exam Pattern 2023: CBT Exam Pattern
Sr. No Subject Qtn No Marks Medium Total Time
1 Marathi Language (मराठी भाषा) 25 50 मराठी 90 Min (1.5 Hours)
2 English Language (इंग्लिश भाषा) 25 50 English
3 General Intelligence (सामान्य बुद्धिमत्ता) 25 50 मराठी व English
4 General Knowledge (सामान्य ज्ञान) 25 50 मराठी व  English
Total (एकूण) 100 200

Note:

 1. Senior Clerk (वरिष्ठ लिपिक) परीक्षेचा दर्जा पदवी (Graduation) चा असणार आहे.
 2. Senior Clerk वगळता इतर सर्व पदांच्या परीक्षेचा दर्जा माध्यमिक शाळांत प्रमाणपत्र परीक्षा (S.S.C.) असणार आहे.
 3. परीक्षा ही वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरूपाची (Objective MCQ Type) Computer Based Test (CBT) असणार आहे.
adda247
Marathi Saralsewa Mahapack

DVET Maharashtra Syllabus 2023, DVET महाराष्ट्र परीक्षेचा अभ्यासक्रम 2023

DVET Maharashtra Syllabus 2023: विषयानुसार परीक्षेचा अभ्यासक्रम खाली देण्यात आले आहे.

DVET Syllabus: Marathi Language (मराठी भाषा)

 • वाक्याचे भाग (कर्ता, कर्म इ.)
 • काळ-03 प्रकार
 • वाक्यांचे प्रकार
 • समासाची ओळख (द्विगु, द्वंद्व, अव्ययभाव)
 • लिंग बदल (लिंग)
 • क्रमांक बदलणे (वचन)
 • समानार्थी शब्द
 • विरुद्धार्थी शब्द
 • न पाहिलेल्या वाक्याची दुरुस्ती
 • प्रयोगाची ओळख (कर्तरी, कर्मणी, भावे)

DVET Syllabus: English Language (इंग्लिश भाषा)

Questions in this component will be designed to test the candidate’s understanding and knowledge of English language and will be based on

 • spot the error
 • fill in the blanks
 • synonyms
 • antonyms
 • spelling/detecting mis-spelt
  words
 • idioms & phrases
 • one word substitution
 • Improvement of sentences
 • active/passive voice of verbs
 • conversion Into direct/ indirect narration
 • shuffling of sentence parts
 • comprehension passage.

DVET Syllabus: General Intelligence (सामान्य बुद्धिमत्ता)

 • संख्यामाला, पदावली सोडवणे, गुणोत्तर व प्रमाण, भागीदारी, काळ-काम-वेग संबंधित उदाहरणे, सरासरी, नफा – तोटा, सरळव्याज व चक्रवाढ व्याज, चलन, मापनाची परिणामी
 • आकलन, वर्गीकरण, समसंबंध, क्रम-श्रेणी, तर्क व अनुमान, कूट प्रश्न, सांकेतिक भाषा, लयबध्द मांडणी

DVET Syllabus: General Knowledge (सामान्य ज्ञान)

 • भूगोल
 • पर्यावरण
 • सामाजिक इतिहास
 • चालू घडामोडी (महाराष्ट्र बद्दल प्रश्न)
DVET Maharashtra Recruitment 2022
Adda247 Marathi Telegram

महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळवा.

Maharashtra Exam Study Material

 

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2023
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MAHARASHTRA MAHAPACK (Validity 12 Months)
MAHARASHTRA MAHAPACK

Sharing is caring!

FAQs

What is the DVET Maharashtra Syllabus 2023?

The complete DVET Maharashtra Syllabus 2023 has been discussed in the article.

What is the DVET Maharashtra Exam Pattern 2023?

The detailed DVET Maharashtra Exam Pattern 2023 has been given in the article.

What is the selection process for Senior Clerk post

Online CBT Exam will be conducted for Senior Clerk post

What is the selection process for Instructor post

Online CBT 1 and CBT 2 Exam will be conducted for Instructor post.