ശാസ്ത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Science Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [5th October 2021]_00.1
Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Science Quiz

ശാസ്ത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Science Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [5th October 2021]

ശാസ്ത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Science Quiz in Malayalam).ശാസ്ത്ര ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ശാസ്ത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ആഗസ്റ്റ് 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

August 2021

Science Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. ഡോപ്ലറുടെ പ്രഭാവം എന്തിനു ബാധകമാണ് ?

(a) നേരിയ തരംഗം.

(b) ശബ്ദ തരംഗം.

(c) ബഹിരാകാശ തരംഗം.

(d) a ഉം b ഉം

 

Q2. ഡിറ്റർജന്റ് ജലത്തിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ ജലത്തിന്റെ ഉപരിതല പിരിമുറുക്കത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ?

(a) കൂടുന്നു.

(b) കുറയുന്നു.

(c) മാറ്റമില്ല.

(d) പൂജ്യമായി മാറുന്നു.

 

Q3. ഭൂകമ്പത്തിന്റെ തീവ്രത അളക്കുന്ന ഉപകരണത്തെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ?

(a) എഡിയോഗ്രാഫ്.

(b) പാന്റഗ്രാഫ്.

(c) എർഗോഗ്രാഫ്.

(d) സീസ്മോഗ്രാഫ്.

 

Q4. താപനിലയെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ശരിയല്ലാത്തത് ?

(a) ഇത് ഏഴ് SI അടിസ്ഥാന അളവുകളിൽ ഒന്നാണ്.

(b) ഇത് SI യൂണിറ്റിൽ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ അളക്കുന്നു.

(c) താപനില 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് = 273.15 കെൽവിൻ.

(d) എല്ലാം ശരിയാണ്.

 

Q5. പാലിന്റെ സാന്ദ്രത അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏത് ?

(a) ഗ്ലാക്ടോമീറ്റർ

(b) ലാക്ടോമീറ്റർ

(c) കാൽസിയോമീറ്റർ

(d) പൊളാരിമീറ്റർ

 

Q6. വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഏത് തത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ?

(a) ഡയാലിസിസ്.

(b) ടിഫ്യുഷൻ.

(c) റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ്.

(d) അപകേന്ദ്രീകരണം.

 

Q7. ബാഹ്യ കാന്തിക പ്രഭാവത്തിൽ നിന്ന് എന്ത്  കൊണ്ട് ചുറ്റുമുള്ള ഉപകരണങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും ?

(a) ഇരുമ്പ് കവചം.

(b) റബ്ബർ കവചം.

(c) പിച്ചള കവചം.

(d) ഗ്ലാസ് കവചം.

 

Q8. ശബ്ദ മലിനീകരണത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ഏത് ?

(a) ഡെസിബെൽ.

(b) ഡെസിമൽ.

(c) ppm.

(d) മേൽപ്പറഞ്ഞവയൊന്നും അല്ല.

 

Q9. പ്രതിധ്വനി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്ത് മൂലമാണ് ?

(a) ശബ്ദത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം.

(b) ശബ്ദത്തിന്റെ റിഫ്രാക്ഷൻ.

(c) അനുരണനം.

(d) ഇതൊന്നുമല്ല.

 

Q10. എന്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ഹൈഡ്രോസ്കോപ്പ് ?

(a) വെള്ളത്തിനടിയിലുള്ള ശബ്ദം.

(b) അന്തരീക്ഷ ഈർപ്പം.

(c) ദ്രാവകത്തിന്റെ സാന്ദ്രത.

(d) ഭൂമിയുടെ ഉയർച്ച

 

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

Science Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. (d)

Sol.

 • Doppler’s effect can be described as change in frequency or wavelength of a wave for an observer which is moving with respect to it’s source.

 

S2. (b)

Sol.

 • Adding detergent to the water lowers the surface tension of water.
 • Detergent weakens the hydrogen bonding of water.

 

S3. (d)

Sol.

 • Seismograph is an instrument used to detect seismic waves.
 • Earthquakes are caused by propagation of seismic waves.

 

S4. (b)

Sol.

 • The S.I. unit of the temperature is Kelvin(K).

 

S5. (b)

Sol.

 • Lactometer is used to measure the density of the milk.

 

S6. (d)

Sol.

 • Washing machine works on the principle of centrifugation.
 • It is a metallic rod which is used to prevent building from lightening.

 

S7. (b)

Sol.

 • Rubber is used to shield the instruments from external magnetic field.

 

S8. (a)

Sol.

 • Noise pollution is measured in decibels.

 

S9. (a)

Sol.

 • Echo is produced due to the reflection of the sound waves through a large obstacles.

 

S10. (a)

Sol.

 • It is used for seeing below the surface of the water.

 

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

ശാസ്ത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Science Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [5th October 2021]_50.1
LDC Mains Express Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

സെപ്റ്റംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലികവിവരങ്ങൾ September Month

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?