RBI Annual Report 2021: Highlights | റിസർവ് ബാങ്ക് വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് 2021: ഹൈലൈറ്റുകൾ_00.1
Malyalam govt jobs   »   RBI Annual Report 2021: Highlights |...

RBI Annual Report 2021: Highlights | റിസർവ് ബാങ്ക് വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് 2021: ഹൈലൈറ്റുകൾ

RBI Annual Report 2021: Highlights | റിസർവ് ബാങ്ക് വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് 2021: ഹൈലൈറ്റുകൾ_40.1

കറന്റ് അഫയേഴ്സ് – LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തരം , 12-)o തരം , ഡിഗ്രി തലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ.

റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർ‌ബി‌ഐ) അതിന്റെ വാർ‌ഷിക റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു, “ബാങ്കുകളുടെ ആസ്തി ഗുണനിലവാരം ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു, അവരുടെ തയ്യാറെടുപ്പിന് വരാനിരിക്കുന്ന ക്വാർട്ടേഴ്സുകളിൽ ഉയർന്ന പ്രൊവിഷനിംഗിനായി സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണം ആവശ്യമാണ്”. COVID-19 അണുബാധയുടെ രണ്ടാം തരംഗത്തെ ഇന്ത്യ എത്ര വേഗത്തിൽ പിടികൂടും എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും രാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ചാ സാധ്യതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയതെന്ന് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

റിസർവ് ബാങ്ക് വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് 2021:

 • 2021 സെപ്റ്റംബറോടെ ബാങ്കുകളുടെ മോശം വായ്പാ അനുപാതം 13.5 ശതമാനമായി ഉയരുമെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് നേരത്തെ എടുത്ത സെമി വാർഷിക സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കി.
 • ബാങ്കുകളുടെ പ്രൊവിഷൻ കവറേജ് റേഷ്യോ (പിസിആർ) 2020 മാർച്ചിൽ 66.6 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 2020 ഡിസംബറോടെ 75.5 ശതമാനമായി ഉയർന്നു, കാരണം മൊറട്ടോറിയം ലഭ്യമാകുന്നതും പുനസംഘടനയിൽ ഏർപ്പെടുന്നതുമായ അക്കൗണ്ടുകളിലെ റെഗുലേറ്ററി കുറിപ്പടികൾക്ക് മുകളിലുള്ള ബാങ്കുകൾ വിവേകപൂർവ്വം നൽകുന്നത്.
 • 2020 ഡിസംബറോടെ ബാങ്കുകളുടെ റിസ്ക്-വെയ്റ്റഡ് ആസ്തി അനുപാതം (CRAR) 15.9% ആയി ഉയർന്നു, മാർച്ചിൽ ഇത് 14.8% ആയിരുന്നു.
 • 2021 മാർച്ചിൽ നിഷ്‌ക്രിയ ആസ്തികളെ (എൻ‌പി‌എ) തരംതിരിക്കാനുള്ള ഇടക്കാല സ്റ്റേ സുപ്രീംകോടതി നീക്കിയതിന് ശേഷം ബാങ്കുകൾ വായ്പ നൽകുന്നവരായിരിക്കുമെന്നതിനാൽ മോശം വായ്പകളുടെ യഥാർത്ഥ ചിത്രം നൽകേണ്ടിവരുമെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് റിപ്പോർട്ടിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
 • 2020 മാർച്ച്-ഓഗസ്റ്റ് കാലയളവിൽ മൊറട്ടോറിയം തിരഞ്ഞെടുത്ത എല്ലാ വായ്പാ അക്കൗണ്ടുകളുടെയും സംയുക്ത പലിശ എഴുതിത്തള്ളുന്നത് ബാങ്കുകളുടെ സാമ്പത്തിക ആരോഗ്യത്തെ ഊന്നിപ്പറയുന്നു.
 • ബാങ്കുകളുടെ മൊത്ത എൻ‌പി‌എ അനുപാതം 2020 മാർച്ചിൽ 8.2 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 2020 ഡിസംബറിൽ 6.8 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു.
 • ബാങ്കിംഗ് ഇതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ (എൻ‌ബി‌എഫ്‌സി) മൊത്ത എൻ‌പി‌എ അനുപാതം മാർച്ചിൽ 6.8 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 2020 ഡിസംബറിൽ 5.7 ശതമാനമായി ഉയർന്നു.
 • എൻ‌ബി‌എഫ്‌സിയുടെ മൂലധന പര്യാപ്‌തത അനുപാതം 2020 ഡിസംബറിൽ 24.8 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് മാർച്ചിൽ 23.7 ശതമാനമായി ഉയർന്നു.
 • 2021 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനം ബാങ്കുകൾ നടത്തിയ തട്ടിപ്പുകൾ മൂല്യവർദ്ധനയിൽ 25 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 1.38 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി. വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഭാഗമായി റിസർവ് ബാങ്ക് പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
 • കോവിഡ് -19 പാൻഡെമിക് മൂലം ആളുകൾ മുൻകരുതൽ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്നതും അതിന്റെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന തുടർച്ചയും കാരണം 2020-21 കാലയളവിൽ സർക്കുലേഷൻ നോട്ടുകൾ ശരാശരി വർദ്ധനവിനേക്കാൾ ഉയർന്നതായി മെയ് 27 ന് റിസർവ് ബാങ്ക് അറിയിച്ചു. 2020-21ൽ സർക്കുലേഷനിലെ നോട്ടുകളുടെ മൂല്യവും അളവും യഥാക്രമം 16.8 ശതമാനവും 7.2 ശതമാനവും വർദ്ധിച്ചു.

Coupon code- SMILE- 77% OFFER

RBI Annual Report 2021: Highlights | റിസർവ് ബാങ്ക് വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് 2021: ഹൈലൈറ്റുകൾ_50.1

 

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

ഡിസംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ December 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?