Physics Daily Quiz In Malayalam 16 July 2021 | For KPSC And Kerala High Court Assistant_00.1
Malyalam govt jobs   »   Physics Daily Quiz In Malayalam 16...

Physics Daily Quiz In Malayalam 16 July 2021 | For KPSC And Kerala High Court Assistant

Physics Daily Quiz In Malayalam 16 July 2021 | For KPSC And Kerala High Court Assistant_40.1

 

LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT, HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രി തലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

 

ജൂലൈ 2021 | പ്രതിവാര കറന്റ് അഫേഴ്സ്
July 1st week

Q1. ദൃശ്യമാകുന്ന സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ തരംഗദൈർഘ്യം?

(a)1300A -3000A.

(b)3900A-7600A.

(c) 7800A-8000A.

(d)8500A-9800A.

 

Q2. ആരാണ് സെന്റിഗ്രേഡ് സ്കെയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത്?

(a) ആൻഡേഴ്സ് സെൽഷ്യസ്.

(b) ഡാനിയൽ ഗബ്രിയേൽ ഫാരൻഹീറ്റ്.

(c) വില്യം തോംസൺ.

(d) റൈറ്റ് സഹോദരന്മാർ.

 

Q3. തെർമിന്റെ യൂണിറ്റാണോ?

(a) ചൂട്.

(b) ശക്തി.

(c) വെളിച്ചം.

(d) ആക്കം.

 

Q4. താപനിലയെക്കുറിച്ച് എന്താണ് സത്യമല്ലാത്തത്?

(a) ഇത് ഏഴ് si അടിസ്ഥാന അളവുകളിൽ ഒന്നാണ്.

(b) ഇത് si യൂണിറ്റിലെ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ അളക്കുന്നു.

(c) ടെംപ് 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് = 273.15 കെൽവിൻ.

(d) എല്ലാം ശരിയാണ്.

 

Q5. DC തടയുന്നതിന് സർക്യൂട്ടിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന ഘടകങ്ങളിൽ ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്?

(a) ഡയോഡ്.

(b) റെസിസ്റ്റർ.

(c) ഇൻഡക്റ്റൻസ്.

(d) കപ്പാസിറ്റൻസ്.

 

Q6. വാതകങ്ങൾ കാരണം ദ്രാവക തെർമോമീറ്ററിനേക്കാൾ ഗ്യാസ് തെർമോമീറ്റർ കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് ആണ്?

(a) വിപുലീകരണത്തിന്റെ വലിയ ഗുണകം ഉണ്ടായിരിക്കുക.

(b) ഭാരം കുറഞ്ഞവ.

(c) കുറഞ്ഞ താപം.

(d) ഉയർന്ന നിർദ്ദിഷ്ട ചൂട്.

 

Q7. ക്രയോജനിക് സയൻസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

(a) ഉയർന്ന താപനില.

(b) കുറഞ്ഞ താപനില.

(c) സംഘർഷവും വസ്ത്രം ധരിക്കുക.

(d) ക്രിസ്റ്റലിലെ വർദ്ധനവ്.

 

Q8. നക്ഷത്രത്തിന്റെ നിറം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എന്താണ്?

(a )താപനില.

(b) ദൂരം.

(c) ദൂരം.

(d) അന്തരീക്ഷമർദ്ദം.

 

Q9. സമുദ്ര പ്രവാഹങ്ങൾ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്?

(a) സം‌വഹനം.

(b) ചാലകം.

(c) ഇൻസുലേഷൻ.

(d) വികിരണം.

 

Q10. ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന് താഴെ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന താപത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന energy ർജ്ജം അറിയപ്പെടുന്നത്?

(a) താപോർജ്ജം.

(b) ന്യൂക്ലിയർ എനർജി.

(c) ടൈഡൽ എനർജി.

(d) ജിയോ താപോർജ്ജം.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിംഗ് നേടുക

 

Solutions

S1. (b)

Sol-

 • The visible region lies in the wavelength range of 3900A-7600A.

S2. (a)

 • The centigrade scale was invented by Swedish astronomer Anders Celsius.

 S3. (a)

 • Therm is the non SI unit of heat, Just as Celsius and Fahrenheit are of the temperature.

S4. (b)

 • The S.I. unit of the temperature is Kelvin(K).

 S5. (d)

 • Capacitance is Used in a circuit to block the DC current.
 • It has the ability to Store electrical energy.

S6.(a)

 • Gas molecules have larger coefficient of expansion than liquid.
 • Hence for a small amount of heat, they show greater volatility.

S7. (b)

 • Cryogenics is the branch of physics which deals with the production of materials at very low temperature.

S8. (a)

 • The colour of the Star depends on it’s surface temperature , as at dry temperature star’s emit frequencies of different colours.

S9. (a)

 • Wind and ocean currents are example of convection currents.

S10. (d)

 • Geothermal energy is the heat generated and stored inside the Earth’s surface.

 

Use Coupon code- HAPPY (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

Physics Daily Quiz In Malayalam 16 July 2021 | For KPSC And Kerala High Court Assistant_50.1

*തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക*

 

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

ഡിസംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ December 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?