Malyalam govt jobs   »   Study Materials   »   Natural Resources Of India

ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ (Major Natural Resources Of India)| KPSC & HCA Study Material

ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ (Major Natural Resources Of India)| KPSC & HCA Study Material:- ദക്ഷിണേഷ്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര സംസ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യ, 1.269 ദശലക്ഷം ചതുരശ്ര മൈൽ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ലോകത്തിലെ ഏഴാമത്തെ വലിയ രാജ്യമായി ഇത് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യ ഏകദേശം 1.2 ബില്യൺ ആളുകളാണ്, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറുന്നു. IMF ന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ 2017 ൽ ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ 2.611 ട്രില്യൺ ഡോളറായിരുന്നു.രണ്ട് ദശാബ്ദത്തിനിടയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ GDP വളർച്ചാ നിരക്കായ 5.8% നിലനിർത്താനും 2011-2012 കാലയളവിൽ 6.1% എന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലെത്താനും രാജ്യത്തിന് കഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ (Major Natural Resources Of India) കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ വായിച്ചു മനസിലാക്കാം.

[sso_enhancement_lead_form_manual title=” സെപ്റ്റംബർ 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
September 2nd week” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/09/13151956/Weekly-Current-Affairs-2nd-week-September-2021-in-Malayalam.pdf”]

Major Natural Resources Of India: Overview (അവലോകനം)

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യ. എന്നിരുന്നാലും, വാങ്ങൽ ശക്തി തുല്യതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള GDP യുടെ കാര്യത്തിൽ 129 -ാം സ്ഥാനത്തും , പ്രതിശീർഷ നാമമാത്ര GDP യുടെ കാര്യത്തിൽ 140 -ആം സ്ഥാനത്തുമാണ് രാജ്യം നിൽക്കുന്നത്.

1991 വരെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നുള്ള സ്വാധീനത്തോടെ രാജ്യം ഒരു സംരക്ഷണ സമീപനം നിലനിർത്തി.

ഈ കാലയളവിൽ ഭരണകൂട നിയന്ത്രണങ്ങളും ഇടപെടലുകളും വ്യാപകമായിരുന്നു, കൂടാതെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ പുറം ലോകത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു.

1991-ൽ പ്രതിസന്ധിയിലായ പേയ്മെന്റിന്റെ രൂക്ഷമായ അസന്തുലിതാവസ്ഥ സർക്കാരിനെ അതിന്റെ സമ്പദ്ഘടനയെ ഉദാരവൽക്കരിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാക്കി, അതിനുശേഷം നേരിട്ടുള്ള നിക്ഷേപ പ്രവാഹത്തിനും വിദേശ വ്യാപാരത്തിനും ഊന്നൽ നൽകുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര വിപണി അധിഷ്ഠിത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് രാജ്യം നീങ്ങി.

ഇന്ത്യയിലെ ചില പ്രധാന പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്.

  • ഇരുമ്പയിര്
  • ബോക്സൈറ്റ്,
  • മാംഗനീസ്
  • മൈക്ക
  • വജ്രങ്ങൾ
  • പ്രകൃതിവാതകം
  • എണ്ണ
  • കൃഷിയോഗ്യമായ ഭൂമി
  • ക്രോമൈറ്റുകൾ

Natural Resource Of India: Arable Land (കൃഷിയോഗ്യമായ സ്ഥലം)

Natural resources of India: KPSC & HCA Study Material_40.1
Arable Land

സിന്ധു നദീതട നാഗരികതയുടെ കാലഘട്ടം വരെയുണ്ടായിരുന്ന കാർഷികവൃത്തിയുടെ ഒരു നീണ്ട ചരിത്രമാണ് ഇന്ത്യയുടേത്.

രാജ്യത്തിന്റെ തെക്കൻ ഭാഗത്ത്, സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിന് വളരെ മുമ്പുതന്നെ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു.

ആഗോളതലത്തിൽ കാർഷിക ഉൽപന്നങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ ഉയർന്ന ഉത്പാദക രാജ്യമായി ഇന്ത്യ റാങ്ക് നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്.

2018 ൽ ഇന്ത്യയിലെ കാർഷിക മേഖല രാജ്യത്തെ തൊഴിൽ ശക്തിയിൽ 50% ജോലി ചെയ്യുകയും രാജ്യത്തിന്റെ GDP യുടെ 17% മുതൽ 18% വരെ സംഭാവന ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

2016 -ൽ, കൃഷി, അനുബന്ധ മേഖലകളായ ഫിഷറീസ്, ഫോറസ്ട്രി എന്നിവ ഏകദേശം GDP യുടെ 15.4% സംഭാവന ചെയ്യുകയും രാജ്യത്തെ തൊഴിൽ സേനയുടെ 13% ആളുകൾ ജോലി നേടുകയും ചെയ്തു.

ഏറ്റവുമധികം അറ്റാദായ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ലോകത്ത് ഇന്ത്യയാണ് മുന്നിൽ, അമേരിക്കയും ചൈനയും തൊട്ടുപിന്നാലെയുണ്ട്.

2013 ൽ രാജ്യം 38 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ കാർഷിക ഉൽപന്നങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്തു, കാർഷിക ഉൽപന്നങ്ങളുടെ കയറ്റുമതിയിൽ ഏഴാം സ്ഥാനത്തും ലോകവ്യാപകമായി പൊതുവെ ആറാമത്തെ വലിയ കയറ്റുമതി രാജ്യമായും ഇന്ത്യ മാറി.

ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള മിക്ക കാർഷിക കയറ്റുമതികളും വികസ്വര രാജ്യങ്ങളും വികസിത രാജ്യങ്ങളുമാണ്. തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, യുഎസ്, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 120 -ലധികം വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഹോർട്ടികൾച്ചറലും പ്രോസസ് ചെയ്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങളും കയറ്റുമതി ചെയ്തു.

Natural Resource Of India: Minerals (ധാതുക്കൾ)

Natural resources of India: KPSC & HCA Study Material_50.1
Minerals

ഇന്ത്യയിലെ വ്യാവസായിക GDP യുടെ 11 ശതമാനവും മൊത്തം GDP യുടെ ഏകദേശം 25 ശതമാനവും ഇന്ത്യയിലെ ഖനന വ്യവസായമാണ്. 2010 ലെ കണക്കനുസരിച്ച്, ഖനനവും വ്യാവസായിക ലോഹ അയിരും 104.6 ബില്യൺ ഡോളറിലധികം വിലമതിക്കുന്നു.

രാജ്യത്തെ ചെറുകിട ഖനനം രാജ്യത്തെ ധാതു ഉൽപാദനത്തിന്റെ മൊത്തം ചെലവിന്റെ ഏകദേശം 6% സംഭാവന ചെയ്യുന്നു. ഈ വ്യവസായത്തിൽ ഏകദേശം 700,000 പേർ ജോലി ചെയ്യുന്നു.

2012 ലെ കണക്കനുസരിച്ച്, ഷീറ്റ് മൈക്ക ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ ലോകത്തെ മുൻനിര രാജ്യമായിരുന്നു ഇന്ത്യ ,കൂടാതെ ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ ഇരുമ്പയിര് ഉത്പാദകനും, ബോക്സൈറ്റ് ധാതുക്കളുടെ ഉത്പാദനത്തിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനവും രാജ്യം നേടി.

മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾക്കും പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണത്തിനും രാജ്യത്ത് ഖനനം കുപ്രസിദ്ധമാണ്, സമീപകാലത്ത് ഖനന അഴിമതികളുടെ നിരവധി ഉയർന്ന കേസുകളുമായി വ്യവസായം തകർന്നിട്ടുണ്ട്.

വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ബെൽറ്റ്, തെക്ക്-പടിഞ്ഞാറൻ ബെൽറ്റ്, ദക്ഷിണ ബെൽറ്റ്, സെൻട്രൽ ബെൽറ്റ്, വടക്കുകിഴക്കൻ പെനിൻസുല ബെൽറ്റ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത ധാതു ബെൽറ്റുകൾ വിദഗ്ധർ രാജ്യത്ത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യയിൽ 3,100 ലധികം ഖനികളുണ്ട്, 550 -ൽ അധികം ഖനികൾ ഇന്ധന ധാതുക്കളുടെ ഉറവിടവും 560 -ൽ അധികം ലോഹ ധാതുക്കളുടെ ഉറവിടവുമാണ് രാജ്യത്തിനുള്ളത് , അതേസമയം 1970 -ൽ കൂടുതൽ ഖര ധാതുക്കളുടെ ഉറവിടവുമാണ്. രാജ്യത്ത് കൽക്കരി മന്ത്രാലയവും ഉരുക്ക് മന്ത്രാലയവും ഉണ്ട്.

Read more: 5 Birds that can’t fly

Natural Resource Of India: Coal (കൽക്കരി)

Natural resources of India: KPSC & HCA Study Material_60.1
Coal

ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൽക്കരിയുടെ വലിയ നിക്ഷേപമുണ്ട്, കൂടാതെ ലോകത്തിലെ നാലാമത്തെ വലിയ കരുതൽ ശേഖരവുമുണ്ട്.

ഇന്ത്യയിലെ കൽക്കരി ഖനനത്തിന് ഒരു നീണ്ട ചരിത്രമുണ്ട്, ഇത് 1774 ൽ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനി, ദാമോദർ നദീതീരത്തിനടുത്ത് സ്യൂട്ടോണിയസ് ഗ്രാന്റ് ഹീറ്റ്‌ലി നടത്തിയ ആദ്യത്തെ വാണിജ്യ ചൂഷണം നടന്നു.

1853 -ൽ സ്റ്റീമ് ലോക്കോമോട്ടീവുകൾ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ, കൽക്കരിയുടെ ആവശ്യം ഗണ്യമായി വർദ്ധിക്കുകയും ഓരോ വർഷവും ഉത്പാദനം ഏകദേശം 1 ദശലക്ഷം മെട്രിക് ടണ്ണിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു.

1900 -ഓടെ രാജ്യം 6.12 ദശലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും 1920 -ഓടെ പ്രതിവർഷം 18 ദശലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ ഫലമായി 1946 ആയപ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയിൽ കൽക്കരി ഉത്പാദനം പ്രതിവർഷം ശരാശരി 30 ദശലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ ആയിരുന്നു.

2016-2017-ൽ ഇന്ത്യ 662.79 ദശലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ ഉത്പാദിപ്പിച്ചു, ഇത് മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 4.69% വർദ്ധനവാണ്.

നിലവിൽ, ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ കൽക്കരി ഉത്പാദക രാജ്യമായി ഇന്ത്യ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ കൽക്കരി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ചില മുൻനിര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഛത്തീസ്ഗഡ്, ഒഡീഷ, ഛത്തീസ്ഗഡ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

Read more: World’s 5 Richest Nations

Natural Resource Of India: Iron Ore (ഇരുമ്പയിര്)

Natural resources of India: KPSC & HCA Study Material_70.1
Iron Ore

ഓസ്‌ട്രേലിയയെയും ബ്രസീലിനെയും പിന്തുടർന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നാമത്തെ ഇരുമ്പയിര് ഉത്പാദക രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യ, 9,602 ദശലക്ഷം ടൺ വരെ ഇരുമ്പയിർ വീണ്ടെടുക്കാവുന്ന നിക്ഷേപം രാജ്യത്തുണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

തമിഴ്‌നാട്, രാജസ്ഥാൻ, കേരളം, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, ഗോവ, ഒഡീഷ, ജാർഖണ്ഡ്, കർണാടക, മധ്യപ്രദേശ്, ഛത്തീസ്ഗഡ് എന്നിവയാണ് രാജ്യത്ത് ഇരുമ്പയിര് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന മേഖലകൾ.

2009-2010 ൽ ഇന്ത്യ ഏകദേശം 226 ദശലക്ഷം ടൺ ഇരുമ്പയിർ ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും ഏകദേശം 117.37 ദശലക്ഷം ടൺ കയറ്റുമതി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. നിലവിൽ, 500 ലധികം ഖനികളുണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് , ഇവയിൽ പകുതിയും 80 ഓളം കമ്പനികൾ കൈവശമുള്ളവയാണ്.

ഏകദേശം 62% മുതൽ 65% വരെ ഇരുമ്പിന്റെ ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് ഇരുമ്പയിർ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും രാജ്യത്തിന്റെ കിഴക്കും തെക്കും ഭാഗത്താണ്, അതേസമയം 50% മുതൽ 60% വരെ ഇരുമ്പ് ഉള്ള കുറഞ്ഞ ഗ്രേഡ് അയിരുകൾ ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ, തെക്ക് ഭാഗത്ത് ഖനനം ചെയ്യുന്നു.

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഖനന കമ്പനിയായ നാഷണൽ മിനറൽസ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ (NMDC) എന്നറിയപ്പെടുന്ന സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്, ഇത് പ്രധാനമായും പ്രാദേശിക ഉപയോഗത്തിനായി ഏകദേശം 29 ദശലക്ഷം ടൺ ഇരുമ്പയിർ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാങ്ങുന്ന ചൈനയിലേക്ക് ഇന്ത്യ ഇരുമ്പയിര് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നു.

Read more: Types Of Natural Disasters

Future of Natural Resource Of India (ഇന്ത്യയുടെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ ഭാവി)

ഇന്ത്യയുടെ വാർഷിക വളർച്ചാനിരക്ക് ഏകദേശം 12.55 % ആണ് ഇപ്പോൾ കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

നാഷണൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓഫീസ് പുറത്തുവിട്ട താൽക്കാലിക ദേശീയ വരുമാന കണക്കനുസരിച്ച്, 2020-21 ൽ ഇന്ത്യയുടെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം (GDP) 7.3% ചുരുങ്ങി, നേരത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ച സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലെ 8% സങ്കോചത്തേക്കാൾ നേരിയ മെച്ചമാണ് ഇത് .

കോവിഡ് -19 പാൻഡെമിക്കിന് മുമ്പുള്ള 2019-20 ലെ GDP വളർച്ച 4%ആയിരുന്നു.2021 ലെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച ശക്തമായി തുടരും, 2021 ൽ ഇത് 6.93% ത്തിലേക്ക് വളർച്ച പോകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupen Code:- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Natural resources of India: KPSC & HCA Study Material_80.1
Village Field Assistant Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!