Malyalam govt jobs   »   Malayalam Current Affairs   »   National Employee Appreciation Day 2022

NATIONAL EMPLOYEE APPRECIATION DAY 2022: 4th March | ദേശീയ ജീവനക്കാരുടെ അഭിനന്ദന ദിനം : മാർച്ച് 4

Table of Contents

NATIONAL EMPLOYEE APPRECIATION DAY 2022: Employee Appreciation Day is an event, observed on the first Friday in March, meant for employers to give thanks or recognition to their employees. It was created by Dr. Bob Nelson (a founding member of Recognition Professionals International) in 1995, initially to celebrate the publication of his book 1,001 Ways to Reward Employees and to remind employers to thank their employees when they do good work.

Join Now: KPSC DEGREE LEVEL PRELIMS BATCH

NATIONAL EMPLOYEE APPRECIATION DAY 2022(ദേശീയ ജീവനക്കാരുടെ അഭിനന്ദന ദിനം)

NATIONAL EMPLOYEE APPRECIATION DAY 2022: 1995-ൽ വർക്ക്‌മാൻ പബ്ലിഷിംഗ് ആരംഭിച്ച, മാർച്ച് 4-ന് ദേശീയ ജീവനക്കാരുടെ അഭിനന്ദന ദിനം, ശക്തമായ തൊഴിലുടമ-തൊഴിലാളി ബന്ധങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥ വിജയകരമായ ഏതൊരു ബിസിനസിന്റെയും കാതൽ എന്ന് മാനേജർമാരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരുമായി മികച്ച ബന്ധം പുലർത്തുന്നത് ഒരു മാനേജർ എന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു പ്രധാന വശമാണ്, അവരുടെ പരിശ്രമങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നത് തൊഴിലാളികളെ വിലമതിക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് ദൂരം പോകും. നിങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെടാനും ആധികാരിക പ്രശംസ നൽകാനും അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ കേൾക്കാനും ദേശീയ ജീവനക്കാരുടെ അഭിനന്ദന ദിനത്തിൽ (National Employee Appreciation Day) കുറച്ച് സമയമെടുക്കുക.

Fill the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

NATIONAL EMPLOYEE APPRECIATION DAY 2022: 4th March_3.1
Adda247 Kerala Telegram Link

Read More: Daily Current Affairs 26-02-2022

NATIONAL EMPLOYEE APPRECIATION DAY (ദേശീയ ജീവനക്കാരുടെ അഭിനന്ദന ദിനത്തിന്റെ ചരിത്രം)

മുതലാളിത്ത സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനമെന്ന നിലയിൽ, തൊഴിലുടമയും തൊഴിലാളിയും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര പ്രയോജനകരമായ ബന്ധമാണ് കൂലിവേല. പക്ഷേ, മിക്കപ്പോഴും, തൊഴിലാളികൾ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു, കുറഞ്ഞ വേതനം അനുഭവിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല അവരുടെ മാനേജർമാരോ മേലധികാരികളോ വിലമതിക്കുന്നില്ല. ദൃഢവും വിശ്വാസയോഗ്യവുമായ തൊഴിലുടമ-തൊഴിലാളി ബന്ധങ്ങൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ ദീർഘകാല വിജയം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സംതൃപ്തരും അർപ്പണബോധമുള്ളവരുമായ ഒരു തൊഴിൽ ശക്തിയെ നിലനിറുത്തുന്നതിന് ഏറെ ദൂരം പോകും.

Read More: Kerala PSC Beat Forest Officer Recruitment 2022

റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ കൂലി നിലനിറുത്താൻ കരകൗശല വിദഗ്ധർ ഒത്തുചേർന്നപ്പോഴാണ് അമേരിക്കൻ തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉത്ഭവം. 1768-ൽ ന്യൂയോർക്കിലെ തയ്യൽക്കാർ കൂലി കുറയ്ക്കുന്നതിനെതിരെ നിലയുറപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് യുഎസിലെ ആദ്യ പണിമുടക്ക് നടന്നത്. അതിനുശേഷം, അമേരിക്കൻ കരകൗശലത്തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ തൊഴിലുകൾക്ക് വേതനവും ആനുകൂല്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഗിൽഡുകളും യൂണിയനുകളും സംഘടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. അമേരിക്കൻ ട്രേഡ് യൂണിയനിസം ജനിച്ചു.

ഇന്ന്, മിക്ക അമേരിക്കൻ തൊഴിലാളികളും അടിസ്ഥാന തൊഴിൽ സംരക്ഷണം, എട്ട് മണിക്കൂർ പ്രവൃത്തിദിനം, മിനിമം വേതന നിയമങ്ങൾ, ഓവർടൈം പരിരക്ഷകൾ എന്നിവ ആസ്വദിക്കുന്നു. പല തൊഴിലുടമകളും തങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരുമായി നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്തേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യവും സന്തോഷകരമായ തൊഴിൽ ശക്തിയുടെ ഗുണപരമായ സ്വാധീനവും മനസ്സിലാക്കുന്നു, എന്നാൽ ഇപ്പോഴും ദുരുപയോഗവും ചൂഷണവും അനുഭവിക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾക്കായി ലേബർ യൂണിയനുകൾ പോരാടുന്നത് തുടരുന്നു. കൃഷി, ഗാർമെന്റ് വർക്ക്, ഫാക്ടറി ഫാമിംഗ്, മറ്റ് കുറഞ്ഞ വേതന വ്യവസായങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾ എല്ലാവരും ദാരിദ്ര്യ വേതനം, ഉയർന്ന പരുക്ക് നിരക്ക്, ചൂഷണ സമ്പ്രദായങ്ങൾ എന്നിവയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു.

Read More: Kerala PSC KSFE/KSEB Recruitment 2022

യുഎസിലും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും എംപ്ലോയീസ് അപ്രീസിയേഷൻ ദിനം ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു, കുറച്ച് സമയത്തെ അവധിയിലൂടെയോ ഒരു ചെറിയ നന്ദി സൂചകത്തിലൂടെയോ ഒരു പ്രത്യേക പരിപാടിയിലൂടെയോ തങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരോട് അഭിനന്ദനം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പല കമ്പനികളും ഈ ദിവസം ഉപയോഗിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി, ജീവനുള്ള വേതനവും ന്യായമായ നയങ്ങളും സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് തൊഴിലുടമകൾക്ക് വർഷം മുഴുവനും ജീവനക്കാരുടെ അഭിനന്ദന ദിനം ആഘോഷിക്കാനാകും. ജീവനക്കാരുടെ അഭിനന്ദനം തൊഴിലാളികളുടെ സംതൃപ്തിയും കമ്പനിയുടെ നിലനിർത്തൽ നിരക്കും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും കമ്പനിയുടെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയും ലാഭക്ഷമതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും എല്ലാവർക്കും സന്തോഷകരവും സന്തോഷകരവുമായ തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും.

Read More: National Science Day 2022

HOW TO CELEBRATE NATIONAL EMPLOYEE APPRECIATION DAY (ദേശീയ ജീവനക്കാരുടെ അഭിനന്ദന ദിനം എങ്ങനെ ആഘോഷിക്കാം)

1. നിങ്ങളുടെ ജീവനക്കാർക്കായി എന്തെങ്കിലും നല്ലത് ചെയ്യുക

നിങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരെ അഭിനന്ദിക്കാൻ നിങ്ങൾ ധാരാളം ചെലവഴിക്കേണ്ടതില്ല. അവരുടെ കഠിനാധ്വാനം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നില്ലെന്ന് അവരെ അറിയിക്കാൻ ഇന്നും – എല്ലാ ദിവസവും – സമയമെടുക്കുക.

Read More: Kerala PSC 10th Level Preliminary Syllabus 2022

2. നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരെ അഭിനന്ദിക്കുക

നിങ്ങളൊരു ബോസല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവരുടെ കഠിനാധ്വാനം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്നും കാണിക്കാനാകും! നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും അവരുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി കൊണ്ടുവരാനും ഇന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് ചെലവഴിക്കുക.

Read More: Kerala PSC Recruitment 2022

3. നല്ല തൊഴിൽ സമ്പ്രദായങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുക

ന്യായമായ തൊഴിൽ നയങ്ങളും സമ്പ്രദായങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചാണ് ജീവനക്കാരുടെ അഭിനന്ദനം ആരംഭിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനത്തെ തൊഴിൽ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് സ്വയം ബോധവൽക്കരിക്കുക, അതുവഴി നിങ്ങളുടെ തൊഴിലുടമ എപ്പോഴെങ്കിലും അവ ലംഘിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം.

Read More: Daily Current Affairs 01-03-2022

WHY WE LOVE NATIONAL EMPLOYEE APPRECIATION DAY (എന്തുകൊണ്ടാണ് ദേശീയ ജീവനക്കാരെ അഭിനന്ദിക്കുന്ന ദിനം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്)

1. ജീവനക്കാരുടെ അഭിനന്ദനം തൊഴിൽ സംതൃപ്തിയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

സന്തുഷ്ടരായ ജീവനക്കാർ കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയുള്ളതും ഇടപഴകുന്നതുമായ ജോലിസ്ഥലത്തേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുന്നു.

2. ജീവനക്കാരുടെ അഭിനന്ദനം എളുപ്പമാണ്

ജീവനക്കാരെ വിലമതിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല – പ്രത്യേകിച്ചും വർഷത്തിൽ ഒന്നിലധികം തവണ നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ. ചെറിയ ആംഗ്യങ്ങൾ നടത്താൻ വർഷം മുഴുവനും കുറച്ച് സമയമെടുക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക, നിങ്ങളുടെ ജോലിക്കാരെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവരുടെ ജോലിയെ വിലമതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

3. ജീവനക്കാരുടെ അഭിനന്ദനം നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ വിജയം ഉണ്ടാക്കുകയോ തകർക്കുകയോ ചെയ്യാം

ജോലി ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഏകദേശം 80% ജീവനക്കാരും പറയുന്നത് ഇത് അവരുടെ തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലോ മാനേജ്മെന്റിലോ ഉള്ള അതൃപ്തി മൂലമാണെന്ന്. സുഖകരവും നീതിയുക്തവുമായ തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷം ഉറപ്പാക്കി നിങ്ങളുടെ തൊഴിലാളികളെ നിലനിർത്തുക.

Also Read,

Kerala PSC Study Materials

Daily Current Affairs

Weekly/ Monthly Current Affairs PDF (Magazines)

Also Practice Daily Quizes

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

Kerala Mahapack
Kerala Mahapack

*തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക*

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram group:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exam

Sharing is caring!