Malyalam govt jobs   »   Study Materials   »   List of States of India 2022

List of States of India 2022, Check their Capitals and Languages | KPSC & HCA Study Material| ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പട്ടിക

List of States of India 2022: This article is about the 28 states and capitals of India and the official languages ​​of each state. India is a union of 28 states and capitals and 8 union territories in the country. Useful for Kerala PSC and all Competitive exams.

Total Sates in India 28 States
Total Union Territories in India 8 UT’s
Capital of India New Delhi
Largest State of India Rajasthan
Smallest State of India Goa

List of States of India 2022

List of States of India 2022: ഈ ലേഖനം ഇന്ത്യയിലെ 28 സംസ്ഥാനങ്ങളെയും തലസ്ഥാനങ്ങളെയും കുറിച്ചും ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനുമുള്ള ഔദ്യോഗിക ഭാഷകളെ കുറിച്ചുമാണ്. “ഇന്ത്യ മനുഷ്യരാശിയുടെ കളിത്തൊട്ടിലാണ്, മനുഷ്യ സംസാരത്തിന്റെ ജന്മസ്ഥലം കൂടിയാണ്. ചരിത്രത്തിന്റെ അമ്മ, ഇതിഹാസത്തിന്റെ മുത്തശ്ശി പാരമ്പര്യത്തിന്റെ മുത്തശ്ശി കൂടിയാണ്. മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മൂല്യവത്തായതും സൃഷ്ടിപരവുമായ വസ്തുക്കൾ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം നിധിപോലെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു” – മാർക്ക് ട്വെയിൻ. 2022 ലെ ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ (States of India 2022),അവയുടെ തലസ്ഥാനം, ഭാഷകൾ എന്നിവയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ പുതുക്കിയ പട്ടിക ഈ ലേഖനം നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.

Fill the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ജനുവരി 2022 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
January 2nd week” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2022/01/17184407/Weekly-Current-Affairs-2nd-week-January-2022-in-Malayalam.pdf”]
Largest Satellite (ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹം)_70.1

States of India 2022 Details (വിശദാംശങ്ങൾ)

2020 ജനുവരി 26 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതോടെ രാജ്യത്തെ മൊത്തം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം 28, എട്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുമായി മാറി. ജമ്മു കശ്മീർ സംസ്ഥാനം ജമ്മു കശ്മീർ, ലഡാക്ക് എന്നീ രണ്ട് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നു. പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ ബില്ലിലൂടെ 2020 ജനുവരി 26 മുതൽ ദാമൻ ആൻഡ് ദിയു, ദാദ്ര, നഗർ ഹവേലി എന്നീ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ ഒരൊറ്റ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമായി മാറി.

റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതിന്റെ മൊത്തം വിസ്തീർണ്ണം അനുസരിച്ച് ലോകത്തിലെ ഏഴാമത്തെ വലിയ രാജ്യമാണ്, കൂടാതെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ജനസംഖ്യയുമുണ്ട്. ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യവും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള നാഗരികതകളിൽ ഒന്നായ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അസാധാരണമായ സംസ്കാരമുള്ള ഏറ്റവും സമ്പന്നവും ഉജ്ജ്വലവുമായ ചരിത്രവും പൈതൃകവുമുണ്ട്.

ബംഗ്ലാദേശ്, ഭൂട്ടാൻ, ബർമ്മ, ചൈന, നേപ്പാൾ, പാകിസ്ഥാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഇന്ത്യ ഏഷ്യാ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ പെടുന്നു. ഇത് ഏഷ്യയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നു, പർവതങ്ങളും കടലും കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, ഇത് രാജ്യത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അസ്തിത്വം നൽകുന്നു. വടക്ക് വലിയ ഹിമാലയത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഇത്, തെക്കോട്ട് വ്യാപിച്ച് കർക്കടകത്തിന്റെ ഉഷ്ണമേഖലാപ്രദേശത്ത്, കിഴക്ക് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനും പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടലിനും ഇടയിൽ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങുന്നു.

ഇന്ത്യയെ അതുല്യമാക്കുന്നത് തീർച്ചയായും അതിന്റെ ‘നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വമാണ്. വൈവിധ്യമാർന്ന ഭാഷകളെയും മതങ്ങളെയും സംസ്കാരങ്ങളെയും ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

രാജ്യത്തെ 28 സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും തലസ്ഥാനങ്ങളുടെയും 8 കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെയും ഒരു യൂണിയനാണ് ഇന്ത്യ. ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിനും ഒരു ഭരണ, നിയമനിർമ്മാണ, ജുഡീഷ്യൽ തലസ്ഥാനമുണ്ട്. യൂണിയൻ ടെറിട്ടറികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പ്രസിഡന്റാണ്, അവൻ/അവൾ നിയമിക്കുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരി വഴിയാണ്.

2022 ലെ ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്ത ലിസ്റ്റ്, അവയുടെ സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനം, ഭാഷകൾ എന്നിവ ഈ വിഭാഗം നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.

Read More: Largest State in India

List of 28 States and Capitals of India 2022 (2022 ലെ ഇന്ത്യയുടെ 28 സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും തലസ്ഥാനങ്ങളുടെയും പട്ടിക)

2021 ജനുവരി 26-ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും തലസ്ഥാനങ്ങളുടെയും പൂർണ്ണമായ ലിസ്റ്റ് .

States and Capitals of India
States and Capitals of India

 

Sl.No. States Capital Founded on
1 Andhra Pradesh Hyderabad 1 Nov. 1956
2 Arunachal Pradesh Itanagar 20 Feb. 1987
3 Assam Dispur 26 Jan. 1950
4 Bihar Patna 26 Jan. 1950
5 Chhattisgarh Raipur 1 Nov. 2000
6 Goa Panaji 30 May. 1987
7 Gujarat Gandhinagar 1 May. 1960
8 Haryana Chandigarh 1 Nov. 1966
9 Himachal Pradesh Shimla 25 Jan. 1971
10 Mizoram Aizwal 20 Feb. 1987
11 Jharkhand Ranchi 15 Nov. 2000
12 Karnataka Bangalore 1 Nov. 1956
13 Kerala Thiruvananthapuram 1 Nov. 1956
14 Madhya Pradesh Bhopal 1 Nov. 1956
15 Maharashtra Mumbai 1 May. 1960
16 Manipur Imphal 21 Jan. 1972
17 Meghalaya Shillong 21 Jan. 1972
18 Nagaland Kohima 1 Dec. 1963
19 Odisha Bhubaneswar 26 Jan. 1950
20 Punjab Chandigarh 1 Nov. 1956
21 Rajasthan Jaipur 1 Nov. 1956
22 Sikkim Gangtok 16 May. 1975
23 Tamil Nadu Chennai 26 Jan. 1950
24 Tripura Agartala 21 Jan. 1972
25 Telangana Hyderabad 2 Jun. 2014
26 Uttar Pradesh Lucknow 26 Jan. 1950
27 Uttarakhand Dehradun 9 Nov. 2000
28 West Bengal Kolkatta 1 Nov. 1956

 

Read More: List of Prime Ministers of India

Union Territories of India 2022(2022 ലെ ഇന്ത്യയിലെ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ)

നിലവിൽ 8 കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും അവയുടെ തലസ്ഥാനങ്ങളും നമുക്കുണ്ട്. ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി, ദാമൻ ദിയു, ജമ്മു കശ്മീർ എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യയിൽ രൂപീകരിച്ച പുതിയ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ.

UT's and Their Capitals of India
UT’s and Their Capitals of India

 

Union Territories Names Capital Founded on
Andaman and Nicobar Islands Port Blair 1 Nov. 1956
Chandigarh Chandigarh 1 Nov. 1966
Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu Daman 26 Jan. 2020
Delhi New Delhi 9 May. 1905
Jammu and Kashmir Srinagar (Summer)
Jammu (Winter)
31 Oct 2019
Lakshadweep Kavaratti 1 Nov. 1956
Puducherry Pondicherry 1 Nov. 1954
Ladakh Leh 31 Oct 2019

Read More: List of All President of India

List of Official Languages of India for each State (ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷകളുടെ പട്ടിക)

ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഭാഷകളുടെ ലിസ്റ്റ് .

Sl.No. States Language
1 Andhra Pradesh Telugu and Urdu
2 Arunachal Pradesh Miji, Apotanji, Merdukpen, Tagin, Adi, Honpa, Banging-Nishi
3 Assam Assamese
4 Bihar Hindi
5 Chhattisgarh Hindi
6 Goa Marathi and Konkani
7 Gujarat Gujarati
8 Haryana Hindi
9 Himachal Pradesh Hindi and Pahari
10 Mizoram Mizo and English
11 Jharkhand Hindi
12 Karnataka Kannada
13 Kerala Malayalam
14 Madhya Pradesh Hindi
15 Maharashtra Marathi
16 Manipur Manipuri
17 Meghalaya Khashi, JaintiaAnd Garo
18 Nagaland Ao, Konyak, Angami, Sema and Lotha
19 Odisha Odia (Oriya)
20 Punjab Punjabi
21 Rajasthan Rajasthani and Hindi
22 Sikkim Bhutia, Hindi, Nepali, Lepcha, Limbu
23 Tamil Nadu Tamil
24 Tripura Bengali, Tripuri, Manipuri, Kakborak
25 Telangana Telugu, Urdu
26 Uttar Pradesh Hindi
27 Uttarakhand Hindi
28 West Bengal Bengali

Read More: Major Natural Resources Of India

Indian States with Official Languages
Indian States with Official Languages

Capital of India 2022 – New Delhi (ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനം 2022 – ന്യൂഡൽഹി)

യമുന നദിയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ തലസ്ഥാനമായ ന്യൂഡൽഹി. 1911 ഡിസംബറിൽ ബ്രിട്ടനിലെ ജോർജ്ജ് അഞ്ചാമൻ രാജാവ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനം കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് (ഇപ്പോൾ കൊൽക്കത്ത) ന്യൂഡൽഹിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഇന്ന്, ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ്, ഇന്ത്യൻ സുപ്രീം കോടതി, പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് എന്നിവയും മറ്റ് നിരവധി യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസുകളും ന്യൂ ഡെൽഹിയിലാണ്. രാജ്യത്തെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കളിസ്ഥലമാണ് ന്യൂഡൽഹി.

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള നഗരമായ മുംബൈ വ്യാവസായിക ഉൽപ്പാദനത്തിന്റെ 25%, ഇന്ത്യയുടെ GDPയുടെ 5%, ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലെ മൂലധന ഇടപാടുകളുടെ 70% എന്നിവയും വഹിക്കുന്നു. സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ്, കൂടാതെ നിരവധി ഇന്ത്യൻ ബാങ്കുകളുടെയും കമ്പനികളുടെയും കോർപ്പറേറ്റ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്‌സ് എന്നിവ പോലുള്ള പ്രധാന ഇന്ത്യൻ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുംബൈയെ അവരുടെ ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഈ ആകർഷകമായ ഇന്ത്യൻ നഗരം ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക, വാണിജ്യ, വിനോദ തലസ്ഥാനമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഈ വ്യാവസായിക കേന്ദ്രം ലക്ഷക്കണക്കിന് കുടിയേറ്റക്കാരെ ആകർഷിക്കുന്നു, ലോകത്തെ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള നഗരമാക്കി മാറ്റുന്നു.

Read More: Important Hill Ranges of India

Difference between State and Union Territories(സംസ്ഥാനവും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം)

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 1, ഇന്ത്യയെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ യൂണിയൻ എന്ന് നിർവചിക്കുന്നു. ഭരണപരമായ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച്, ഇന്ന് ജമ്മു കശ്മീർ, ലഡാക്ക് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ ആകെ 28 സംസ്ഥാനങ്ങളും 9 കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളുമുണ്ട്. ഈ രണ്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് രൂപങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാം:

  • 29 സംസ്ഥാനങ്ങൾ അവരുടെ സ്വന്തം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗവൺമെന്റുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് യൂണിറ്റാണ്, അതിന് അതിന്റെ നിയമങ്ങളും സ്വന്തം നിയമസഭയും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഭരണത്തിനായി രൂപപ്പെടുത്താൻ അവകാശമുണ്ട്. സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ പ്രതിനിധിയായി ഗവർണർ പ്രവർത്തിക്കും. കേന്ദ്രത്തിനും സംസ്ഥാനത്തിനുമിടയിൽ അധികാരങ്ങളുടെയും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുടെയും വ്യക്തമായ വിതരണമുണ്ട്. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത അളവിലുള്ള സ്വയംഭരണാവകാശം ഉണ്ട്.
  • 1956-ലെ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷൻ ശുപാർശയെത്തുടർന്ന്, കേന്ദ്രസർക്കാരിനെ ആശ്രയിക്കാതെ പ്രത്യേക ഭരണഘടകങ്ങളായി നിലനിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത, സാമ്പത്തികമായി അസന്തുലിതവും സാമ്പത്തികമായി ദുർബ്ബലവും ഭരണപരവും രാഷ്ട്രീയവുമായ അസ്ഥിരതയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളായി രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നു.
  • ഒരു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി നേരിട്ട് ഭരിക്കുന്നത് ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ (LG) രാഷ്ട്രപതിയുടെ പ്രതിനിധിയായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റാണ്. സംസ്ഥാനങ്ങളെപ്പോലെ അവ സ്വതന്ത്ര യൂണിറ്റുകളല്ല.
  • ഡൽഹിയും പുതുച്ചേരിയും മാത്രമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നിയമസഭയുള്ളതും ഒരു ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ (LG), മുഖ്യമന്ത്രി, മന്ത്രിമാർ എന്നിവർ ഭരിക്കുന്നതുമായ രണ്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ. ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ ഈ രണ്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും ഭാഗിക സംസ്ഥാന പദവി അനുവദിച്ചു. ഹൈക്കോടതിയുള്ള ഏക കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാണ് ന്യൂഡൽഹി.
  • ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമായിരുന്നു ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപ്.

ഈ അറിവ് നിങ്ങളുടെ പൊതുവിജ്ഞാന പേപ്പറിൽ നന്നായി സ്കോർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറ്റ് വിഷയങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പരീക്ഷകളിലെ മാർക്കുകളുടെ താരതമ്യേന ഉയർന്ന വെയിറ്റേജ് ഉണ്ട്, തുടർന്നുള്ള വ്യക്തിഗത അഭിമുഖ സെഷനിൽ പോലും ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ പൊതുവായ അവബോധം പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ, പരമാവധി പൊതുവിജ്ഞാനം നേടുകയും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പരീക്ഷകളെ നേരിടാൻ സ്വയം പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യുക.

Read More: Rivers and Tributaries of India with Map

FAQ About the List of States and Capitals in India 2022( പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. 2022-ൽ ഇന്ത്യയിൽ എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്?
Ans. നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ 28 സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്.

Q2. 2022ൽ ഇന്ത്യയിൽ എത്ര കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുണ്ട്?
Ans. നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആകെ 8 കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുണ്ട്.

Q3. ഇന്ത്യയിലെ 8 കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ ഏതാണ്?
Ans. ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ, ചണ്ഡീഗഡ്, ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി, ദാമൻ ദിയു, ഡൽഹി, ജമ്മു കശ്മീർ, ലക്ഷദ്വീപ്, പുതുച്ചേരി, ലഡാക്ക് എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യയുടെ 8 കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ.

Q4. ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ്?
Ans. ന്യൂഡൽഹിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനമാണ്.

Q5. ഇന്ത്യയിൽ എത്ര ജില്ലകളുണ്ട്?
Ans. 2022ലെ കണക്കനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ആകെ 718 ജില്ലകളുണ്ട്.

Q6. ഇന്ത്യയിൽ എത്ര നഗരങ്ങളുണ്ട്?
Ans. ഇന്ത്യയിൽ 4000 നഗരങ്ങളും പട്ടണങ്ങളുമുണ്ട്

Q7. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജില്ലകളുള്ള സംസ്ഥാനം?
Ans. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജില്ലകളുള്ളത് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് (75).

Q8. 2020 ജനുവരിയിൽ ലയിപ്പിച്ച കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ?
Ans. ദാമനും ദിയുവും ദാദർ ആന്റ് നഗർ ഹവേലിയുമായി ലയിപ്പിച്ചു.

Q9. 2020-ൽ രണ്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ട സംസ്ഥാനം?
Ans. ജമ്മു കശ്മീർ ജമ്മു കശ്മീർ, ലഡാക്ക് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു.

Also Read,

Kerala PSC Study Materials

Daily Current Affairs

Weekly/ Monthly Current Affairs PDF (Magazines)

Also Practice Daily Quizes

 

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക*

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram group:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

 

Sharing is caring!

FAQs

How many states are there in India in 2022?

There are 28 states in India.

How many union territories are there in India in 2022?

There are a total of 8 union territories in India.

Which are the 8 union territories of India?

Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, Delhi, Jammu and Kashmir, Lakshadweep, Puducherry and Ladakh are the 8 union territories of India.

What is the capital of India?

New Delhi is the capital of India.

How many districts are there in India?

As of 2022, there is a total of 718 districts in India.

Which state has the highest number of districts in India?

Uttar Pradesh has the highest number of districts in India.