India's WPI Inflation Surges To 10.49% For April 2021 | ഇന്ത്യയുടെ ഡബ്ല്യുപി‌ഐ പണപ്പെരുപ്പം 2021 ഏപ്രിലിൽ 10.49 ശതമാനമായി ഉയർന്നു_00.1
Malyalam govt jobs   »   India’s WPI Inflation Surges To 10.49%...

India’s WPI Inflation Surges To 10.49% For April 2021 | ഇന്ത്യയുടെ ഡബ്ല്യുപി‌ഐ പണപ്പെരുപ്പം 2021 ഏപ്രിലിൽ 10.49 ശതമാനമായി ഉയർന്നു

India's WPI Inflation Surges To 10.49% For April 2021 | ഇന്ത്യയുടെ ഡബ്ല്യുപി‌ഐ പണപ്പെരുപ്പം 2021 ഏപ്രിലിൽ 10.49 ശതമാനമായി ഉയർന്നു_40.1

കറന്റ് അഫയേഴ്സ് – LDC, LGS, SECRETARIET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തരം , 12-)o തരം , ഡിഗ്രി തലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ.

വ്യവസായവും, ആഭ്യന്തര വ്യാപാരവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വകുപ്പ് 2021 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ മൊത്ത വില പുറത്തിറക്കി. 2021 ഏപ്രിൽ മാസത്തെ വാർഷിക പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് 10.49% ആയിരുന്നു. 2021 ഏപ്രിൽ മാസത്തിലെ ഡബ്ല്യുപി‌ഐ 128.1 ആയിരുന്നു. WPI കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന വർഷം 2011-12 ആയി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ക്രൂഡ് പെട്രോളിയത്തിന്റെ വിലക്കയറ്റമാണ് രാജ്യത്ത് പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് ഉയർന്നത്. ഇത് രാജ്യത്ത് പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വില വർദ്ധിപ്പിച്ചു. കൂടാതെ, ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളുടെ വിലയിലുണ്ടായ വർധനവാണ് വിലക്കയറ്റത്തിന് കാരണം. ക്രൂഡ് പെട്രോളിയം, മിനറൽ ഓയിലുകൾ, പെട്രോൾ, ഡീസൽ തുടങ്ങിയവയുടെ വിലയും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഇതേ മാസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഉൽപ്പാദന ഉൽ‌പന്നങ്ങളും വർദ്ധിച്ചതാണ് 2021 ഏപ്രിലിലെ വാർഷിക പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് ഉയർന്നത്.

WPI ഭക്ഷ്യ സൂചിക

ഡബ്ല്യുപി‌ഐ ഭക്ഷ്യ സൂചികയിൽ‌ ഉൽ‌പാദിപ്പിച്ച ഉൽ‌പ്പന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ‌ നിന്നുള്ള ഭക്ഷ്യ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളും പ്രാഥമിക ലേഖന ഗ്രൂപ്പിൽ‌ നിന്നുള്ള ഭക്ഷണ ലേഖനങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഡബ്ലിയുപിഐ ഭക്ഷ്യ സൂചിക 2021 മാർച്ചിൽ 153.4 ൽ നിന്ന് 2021 ഏപ്രിലിൽ 158.9 ആയി ഉയർന്നു. ഏപ്രിലിലെ വർദ്ധനവ് 7.58 ശതമാനവും മാർച്ചിൽ 5.28 ശതമാനവുമാണ്.

Coupon code- SMILE- 77% OFFER

India's WPI Inflation Surges To 10.49% For April 2021 | ഇന്ത്യയുടെ ഡബ്ല്യുപി‌ഐ പണപ്പെരുപ്പം 2021 ഏപ്രിലിൽ 10.49 ശതമാനമായി ഉയർന്നു_50.1

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

സെപ്റ്റംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലികവിവരങ്ങൾ September Month

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?