IBPS Clerk 2021 Notification Out | ഐ ബി പി എസ് ക്ലർക്ക് 2021 വിജ്ഞാപനം പുറത്തു വന്നു_00.1
Malyalam govt jobs   »   IBPS Clerk 2021 Notification Out |...

IBPS Clerk 2021 Notification Out | ഐ ബി പി എസ് ക്ലർക്ക് 2021 വിജ്ഞാപനം പുറത്തു വന്നു

IBPS Clerk 2021 Notification Out | ഐ ബി പി എസ് ക്ലർക്ക് 2021 വിജ്ഞാപനം പുറത്തു വന്നു_40.1

 

ഐ‌ബി‌പി‌എസ് (ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിംഗ് പേഴ്‌സണൽ സെലക്ഷൻ) എല്ലാ വർഷവും രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ഒന്നിലധികം ബാങ്കുകളിൽ ക്ലറിക്കൽ കേഡർമാരെ നിയമിക്കുന്നതിന് ഒരു പൊതു നിയമന പ്രക്രിയ (സിആർ‌പി) നടത്തുന്നു. ഈ തസ്തികയിലെ ഒഴിവുകൾ നികത്താൻ എല്ലാ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളും സിആർ‌പിയെ അടിസ്ഥാനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ജൂലൈ 2021 | പ്രതിവാര കറന്റ് അഫേഴ്സ്
July 1st Week

ഐ‌ബി‌പി‌എസ് ഇപ്പോൾ പതിനൊന്നാം വർഷത്തേക്ക് ക്ലർക്ക് പരീക്ഷ നടത്തുന്നു, അതിനാൽ ഐ‌ബി‌പി‌എസ് ക്ലർക്ക് സി‌ആർ‌പി ഇലവൻ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തു. പ്രാഥമിക പരീക്ഷ, മെയിൻ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് തലങ്ങളിലാണ് ഐ ബി പി എസ് ക്ലർക്ക് സിആർ‌പി പരീക്ഷ നടത്തുന്നത്. ഈ രണ്ട് പരീക്ഷകളിലും യോഗ്യത നേടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ തസ്തികയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. പരീക്ഷാ വിജ്ഞാപനം, അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ, ശമ്പളം, സിലബസ്, പരീക്ഷാ രീതി, ഒഴിവ്, യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ, പരീക്ഷയുടെ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.

ജൂൺ 2021 | പ്രതിമാസ കറന്റ് അഫേഴ്സ്

ഐ ബി പി എസ് ക്ലർക്ക് 2021 വിജ്ഞാപനം

വിവിധ 11 പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിൽ 5497 ഒഴിവുള്ള ക്ലറിക്കൽ തസ്തികകളിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി 2021 ജൂലൈ 11 ന് ഐബിപിഎസ് ക്ലർക്ക് 2021 പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് പുറത്തിറക്കി. 2021-22 വർഷത്തെ ഔദ്യോഗിക കലണ്ടറിനൊപ്പം പരീക്ഷാ തീയതികൾ ഇതിനകം ഐ.ബി.പി.എസ് ibps.in ൽ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. സി‌ആർ‌പി ക്ലർക്ക്‌സ്-ഇലവന്റെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് പുറത്തിറങ്ങിയതോടെ ഐ‌ബി‌പി‌എസ് ക്ലർക്ക് 2021 റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കും. എസ്‌ബി‌ഐയിലൂടെയും മറ്റ് ബിയിലൂടെയും നേടാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ഐബി‌പി‌എസ് ക്ലർക്ക് 2021 ഒരു അവസരമാകും.

ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം 

ഐ ബി പി എസ് ക്ലർക്ക് 2021 പരീക്ഷ തീയതി

ഐ‌ബി‌പി‌എസ് ക്ലർക്ക് 2021 പരീക്ഷ തീയതികൾ 2021 ഫെബ്രുവരി 3 ന് ഐ‌ബി‌പി‌എസ് പരീക്ഷാ കലണ്ടർ 2021 നൊപ്പം പുറത്തിറക്കി. കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് ഐ‌ബി‌പി‌എസ് ക്ലർക്ക് 2021 പ്രിലിംസ് പരീക്ഷ ഓഗസ്റ്റ് 28, 29, സെപ്റ്റംബർ 4, 5 ,2021 തീയതികളിൽ നടക്കും. മെയിൻസ് പരീക്ഷ 2021 ഒക്ടോബർ 31 ന് നടത്തും. പരീക്ഷയുടെ ഷെഡ്യൂൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു:

IBPS Clerk 2021: Important Dates

Events Dates
IBPS Clerk Notification 2021 July 11, 2021
Online Registration Process July 12, 2021
Online Application Ends On August 1, 2021
Call Letter for SBI Clerk PET August 2021
SBI Clerk Pre-Exam Training August 16, 2021 onwards
IBPS Clerk Prelims Call Letter August 2021
Conduct of Online Examination – Preliminary August 28, 29 and September 4, 2021
Result of IBPS Clerk Preliminary Exam September 2021
Download of Call letter for Online Exam – Main October 2021
Conduct of Online Examination – Main October 31, 2021
Declaration of Final (Mains) Result April 1, 2022

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ‌, തന്ത്രങ്ങൾ‌ എന്നിവയ്‌ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ‌ ഡൺ‌ലോഡുചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്.

നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

***വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക***

Use Coupon code- UTSAV(Double Validity Offer)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

IBPS Clerk 2021 Notification Out | ഐ ബി പി എസ് ക്ലർക്ക് 2021 വിജ്ഞാപനം പുറത്തു വന്നു_50.1

*തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക*

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

t.me/Adda247Kerala Telegram group

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

സെപ്റ്റംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലികവിവരങ്ങൾ September Month

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?