How to Crack Kerala Judicial Service Exam in first Attempt_00.1
Malyalam govt jobs   »   Crack Kerala Judicial Service Exam   »   Crack Kerala Judicial Service Exam

ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ കേരള ജുഡീഷ്യൽ സർവീസ് പരീക്ഷ എങ്ങനെ പാസാകാം|How to Crack Kerala Judicial Service Exam in first Attempt

Table of Contents

ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ കേരള ജുഡീഷ്യൽ സർവീസ് പരീക്ഷ എങ്ങനെ പാസാകാം (How to Crack Kerala Judicial Service Exam in first Attempt): രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ഒന്നാണ് ജുഡീഷ്യൽ സർവീസസ് പരീക്ഷകൾ എന്നതിൽ സംശയമില്ല. പരീക്ഷയ്ക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാകണമെന്ന് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ, അങ്ങനെ ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ സാധ്യതകൾ പരമാവധി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ ലേഖനം പൂർണ്ണമായും വായിക്കുക. കോച്ചിംഗ് ഇല്ലാതെ എനിക്ക് എങ്ങനെ ജുഡീഷ്യറി പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിയും എന്നതിനെക്കുറിച്ചു വിശദമായി ഞങ്ങൾ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Fill the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

സെപ്റ്റംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലികവിവരങ്ങൾ
September Month

Kerala Judicial Service Exam: Introduction (ആമുഖം)

ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശാഖകളിലൊന്നാണ് ജുഡീഷ്യറി, അത് സമൂഹത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അത്തരം ഒരു ശാഖയിൽ, ന്യായാധിപന്മാരുടെ പങ്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു, കാരണം നിയമങ്ങൾ ഭരിക്കാനും വ്യാഖ്യാനിക്കാനും പ്രയോഗിക്കാനുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം അവർക്കാണ്, അതുവഴി നീതി നടപ്പാക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് കാണുന്നതിന് മൊത്തത്തിൽ വളരെയധികം കഠിനാധ്വാനവും അർപ്പണബോധവും നിശ്ചയദാർഢ്യവും ആവശ്യമാണ് ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം.

നിലവിൽ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് പ്രതിമാസം 2.80 ലക്ഷം രൂപയാണ് നൽകുന്നത്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ കൂടാതെ സുപ്രീം കോടതിയിലെ മറ്റ് ജഡ്ജിമാരുടെ ശമ്പളം പ്രതിമാസം 2.50 ലക്ഷം രൂപയാണ്. സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് 2.80 ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളത്തിന് പുറമേ വിവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Read More: Kerala PSC KAS Result 2021 (Out) 

Kerala Judicial Service Exam: Eligibility criteria and age limit (യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡവും പ്രായപരിധിയും)

കേരള ജുഡീഷ്യൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്കീമുകളുടെ രൂപത്തിലാണ് നടത്തുന്നത്.

 

 • പരീക്ഷയ്ക്ക് ഹാജരാകുന്ന വർഷത്തിൽ 21-35 വയസ്സിനുളളിൽ അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നോ നിയമത്തിൽ ബിരുദം നേടിയ ബിരുദധാരികൾക്കാണ് ലോവർ ജുഡീഷ്യറി പരീക്ഷ നടത്തുന്നത്.
 • സിവിൽ ജഡ്ജിമാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലാ ജഡ്ജിമാരുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റിനായി കേരള ഹൈക്കോടതിയാണ് ഉയർന്ന ജുഡീഷ്യറി പരീക്ഷ നടത്തുന്നത്. 7 വർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉള്ളവരും 35-നും 45-നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർക്കും പരീക്ഷ എഴുതുന്ന വർഷത്തിൽ യോഗ്യതയുണ്ട്.

കേരള ജുഡീഷ്യൽ സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന്, അപേക്ഷകർ ഇനിപ്പറയുന്ന യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണം:

 • അപേക്ഷകൻ ഇന്ത്യൻ പൗരനായിരിക്കണം.
 • സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് 35 വയസ്സ് തികഞ്ഞിരിക്കണം കൂടാതെ 45 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകരുത്.
 • ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 7 വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത പദവിയുള്ള വക്കീൽ പരിശീലിച്ചിരിക്കണം.

Read More: 25 Important Previous Year Q & A | HCA Study Material

Kerala Judicial Service Exam Pattern (പരീക്ഷയുടെ മാതൃക)

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹയർ ജുഡീഷ്യൽ സർവീസ് പരീക്ഷയിൽ ഓരോ ഭാഗത്തിലും അഞ്ച് പേപ്പറുകളുള്ള പാർട്ട് I, പാർട്ട് II, പാർട്ട് III എന്നീ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. എല്ലാ വർഷവും പരീക്ഷ നടത്തുന്നു. ഓരോ പേപ്പറിനുമുള്ള എഴുത്തുപരീക്ഷയുടെ ദൈർഘ്യം മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ്. ഓരോ പേപ്പറിനും പരമാവധി മാർക്ക് 100 ആണ്, ഓരോ പേപ്പറിനും യോഗ്യത നേടുന്നതിന് കുറഞ്ഞത് 40 മാർക്ക് ആവശ്യമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും കൂടാതെ ആ ഭാഗത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അഞ്ച് പേപ്പറുകൾക്കും അപേക്ഷിക്കണം.

Read More: IBPS Clerk 2021 New Official Notification Out; Vacancy Increased

Kerala Judicial Service Exam: Preliminary Examination (പ്രാഥമിക പരീക്ഷ)

പ്രാഥമിക പരീക്ഷയിൽ ഒരു വസ്തുനിഷ്ഠ പേപ്പർ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ രണ്ട് മണിക്കൂറാണ്, കൂടാതെ 100 മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഓരോ ചോദ്യത്തിനും 4 മാർക്ക് വീതവും ഓരോ തെറ്റായ ഉത്തരത്തിനും 1 നെഗറ്റീവും ഉണ്ട്. അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്കുള്ള അപേക്ഷകരെ ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മാത്രമാണ് പരീക്ഷ നടത്തുന്നത്, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ അന്തിമ യോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കാൻ ഇവിടെ ലഭിക്കുന്ന മാർക്കുകൾ പരിഗണിക്കില്ല.

പൊതു ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 40%, പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് 35% എന്നിവയാണ് കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക്. എഴുത്തുപരീക്ഷയുടെ മുഖ്യപരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ചുരുക്കപ്പട്ടികയിലുള്ളവരുടെ അന്തിമ പട്ടിക പിന്നീട് കേരള ഹൈക്കോടതി പ്രഖ്യാപിക്കും.

Read More: How to Crack Kerala High Court Assistant Exam in First Attempt

Kerala Judicial Service Exam: Mains Examination (മെയിൻ പരീക്ഷ)

900 മാർക്കിനുള്ള മെയിൻ പരീക്ഷയിൽ ആകെ 5 പേപ്പറുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പേപ്പർ -1 ന് 100 മാർക്കും തുടർന്നുള്ള 4 പേപ്പറുകൾക്ക് 200 മാർക്കും വീതമുണ്ട്. ഓരോ പേപ്പറിന്റെയും ദൈർഘ്യം മൂന്ന് മണിക്കൂർ ആയിരിക്കും. പൊതുവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് ഓരോ പേപ്പറിനും 40% ആണ്, അഞ്ച് പേപ്പറുകളിലും ശരാശരി 45% ആണ്. എസ്സി/എസ്ടി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ യഥാക്രമം 35% ഉം 40% ഉം നേടിയിരിക്കണം

Read More: Kerala PSC VEO 2021 Apply Online

 How to Crack Kerala Judicial Service Exam (പരീക്ഷ എങ്ങനെ പാസാകാം)

മോക്ക് ടെസ്റ്റ് പേപ്പറുകളും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ചോദ്യപേപ്പറുകളും വാങ്ങുക. പാഠപുസ്തകങ്ങളും പഠന സാമഗ്രികളും വാങ്ങുക (ഹാർഡ് കോപ്പികൾ എല്ലായ്പ്പോഴും മികച്ചതാണ്!). കൂടാതെ ജുഡീഷ്യൽ സർവീസസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറെടുപ്പ് ആരംഭിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുക, IPC, CPC, CrPC തുടങ്ങിയ എല്ലാ പ്രധാന വിഷയങ്ങൾക്കും തയ്യാറെടുക്കാൻ അനുഭ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഒരാൾക്ക് കോളേജിനായി ഉപയോഗിച്ച പാഠപുസ്തകങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാം. നോട്ട് നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ ഞങ്ങളുടെ സാധാരണ നോട്ട് നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ പോലെ പഴയ സ്കൂളാണ്, നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതു എന്ന് തോന്നുന്ന പോയിന്റുകൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക.

നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിദിന പഠന പദ്ധതിയും ആവശ്യമാണ് – നിങ്ങൾ ദിവസവും 9 മണിക്കൂർ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു പഠന പദ്ധതി ഇതുപോലെയാകാം:

തത്സമയ ക്ലാസിൽ പങ്കെടുക്കുക – 2 മണിക്കൂർ.

രണ്ട് വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് 3 അധ്യായങ്ങൾ വായിക്കുക – 2 മണിക്കൂർ.

1 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഓരോ വിഷയത്തിനും 3 ഒബ്ജക്ടീവ്-ടൈപ്പ് മോക്കുകൾ ശ്രമിക്കുക.

ഇടവേള – 30 മിനിറ്റ്.

2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഓരോ വിഷയത്തിനും 3 ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതാൻ പരിശീലിക്കുക.

ജുഡീഷ്യൽ സേവനങ്ങളിൽ, നിയമമാണ് പ്രധാന വിഷയം, അതിൽ കാര്യമായതും നടപടിക്രമവുമായ നിയമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ നിയമ സ്കൂളുകൾ ജുഡീഷ്യറിയുടെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമായ മുനിസിപ്പൽ നിയമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നില്ല. ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ (യുപി, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ബീഹാർ, ജാർഖണ്ഡ് മുതലായവ), ഭരണഘടന നിയമം, അന്താരാഷ്ട്ര നിയമം, നിയമശാസ്ത്രം എന്നിവയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

വിവിധ വിഷയങ്ങളിലെ എല്ലാ സുപ്രധാന കേസുകളും ഉദ്യോഗാർത്ഥി ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ജുഡീഷ്യൽ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് അനൗപചാരികമായി ലോ സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ ആരംഭിക്കാം. യുക്തിസഹവും യുക്തിസഹവുമായ ഒരു ലോകവീക്ഷണവും ഒരാൾ വളർത്തിയെടുക്കുകയും ഏതെങ്കിലും പക്ഷപാതം ഇല്ലാത്ത സ്വതന്ത്രമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും വേണം.

Books to refer (റഫർ ചെയ്യേണ്ട പുസ്തകങ്ങൾ)

ഇത് പുസ്തകങ്ങളുടെ സമഗ്രമായ പട്ടികയല്ലെങ്കിലും, ഏത് പുസ്തകങ്ങളാണ് പിന്തുടരേണ്ടതെന്നും ഏതൊക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ ആർക്കാണ് സുഖകരമെന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്വയം ആണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഈ പട്ടിക ഒരു നിർദ്ദേശമായി പരാമർശിക്കാവുന്നതാണ്:

 

 • കേരള ജുഡീഷ്യൽ സർവീസസ് (പ്രിലിമിനറി) പരീക്ഷ – ഷോക്ക് തോർപ്പിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ തയ്യാറെടുപ്പ്

How to Crack Kerala Judicial Service Exam in first Attempt_50.1

Self-interest and willingness (സ്വാർത്ഥ താല്പര്യവും സന്നദ്ധതയും)

വിജയത്തിലേക്ക് ദീർഘദൂരം സഞ്ചരിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ ഒരാൾ ഒരിക്കലും ഈ സിദ്ധാന്തം മറക്കരുത്. വിജയം എപ്പോഴും 99% വിയർപ്പും 1% പ്രചോദനവുമാണ്. നീതി ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രചോദിപ്പിക്കപ്പെട്ട ശേഷം, പരീക്ഷ ജയിക്കുന്നതുവരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുക മാത്രമാണ് പോംവഴി.

Familiarity with Bare Acts(പ്രവൃത്തികളുമായി പരിചയം)

ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ   പ്രവൃത്തികളുമായി സമ്പൂർണ്ണത പാലിക്കാതെ ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും പ്രിലിമിനറി പാസാകാൻ കഴിയില്ല. നിയമപരമായ വ്യവസ്ഥകളും നടപടിക്രമ നിയമങ്ങളും നഗ്നമായ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രധാനപ്പെട്ട സെക്ഷൻ നമ്പറുകൾ സാധാരണയായി CrPC, IPC, തെളിവ് നിയമം, ഇന്ത്യൻ കരാർ നിയമം എന്നിവയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നു.

Stay updated (അപ്ഡേറ്റായി തുടരുക)

ജികെ ഭാഗം എല്ലായ്പ്പോഴും മാർക്ക് നേടാൻ എളുപ്പമാണ് കൂടാതെ എല്ലാ മെരിറ്റിലും നിർമ്മിക്കുന്നു. ഇക്കാലത്ത് നിയമരംഗത്ത് ദൈനംദിന അപ്‌ഡേറ്റുകൾ നൽകുന്ന നിരവധി പണമടച്ചുള്ള നിയമ ജേണലുകളും വെബ്‌സൈറ്റുകളും ഉണ്ട്. സമീപകാല ഭേദഗതികളും ലാൻഡ്‌മാർക്ക് വിധികളും ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ അഭിമുഖത്തിൽ പോലും അവർ അപ്‌ഡേറ്റായി തുടരുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

Topic-wise preparation(വിഷയം തിരിച്ചുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ്)

പരീക്ഷയുടെ ഘടനയും സിലബസും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, പരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നിരവധി വിഷയങ്ങളുണ്ട്. പരീക്ഷയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ഉറച്ചുനിൽക്കാൻ വിഷയങ്ങൾക്കനുസൃതമായി തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തണം. മാർക്കിന്റെ വിതരണവും അനുസരിച്ച് തയ്യാറെടുപ്പ് നടക്കണം. അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ഏത് വിഷയത്തിലാണ് നല്ലതെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് മുഴുവൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയാണ്.

Preparing short notes (ഹ്രസ്വ കുറിപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നു)

ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന എഴുത്ത് പോലെ മറ്റൊരു പ്രവർത്തനവുമില്ല. ഇന്നത്തെ സൈബർ‌സ്‌പെയ്‌സിൽ ഇത് എഴുതുന്നത് മൂല്യവത്തല്ലെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും, ജുഡീഷ്യൽ സർവീസ് താൽപ്പര്യമുള്ളവർ സ്വന്തമായും അവരുടെ സൗകര്യാർത്ഥം കുറിപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തുകയും സമയം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം അത് കടന്നുപോകുകയും വേണം. നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു പരീക്ഷാ തന്ത്രം തയ്യാറാക്കാൻ പുസ്തകങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, കോഴ്സുകൾ, ഉപദേശം എന്നിവ നിങ്ങളെ സഹായിക്കില്ല.

Art of Time Management (ആർട്ട് ഓഫ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ്)

ഓരോ സംസ്ഥാനവും അവരുടെ പരീക്ഷാ പ്രക്രിയയിൽ വ്യത്യസ്ത സിലബസും പാറ്റേണും പിന്തുടരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു അഭിലാഷം മുൻ വർഷത്തെ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ കണ്ടെത്താനും പറഞ്ഞ സമയത്ത് അത് പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാനും എപ്പോഴും സമയം കണ്ടെത്തണം.

Guidance (മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം)

തയ്യാറെടുപ്പിനൊപ്പം, നടത്തുന്ന തയ്യാറെടുപ്പ് ശരിയായ പാതയിലാണോ അല്ലയോ എന്നതിന് പ്രചോദനവും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശവും ആവശ്യമാണ്. അതിനാൽ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ച ഒരു വിജയിയുടെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം സഹായകരമാകും.

Things to avoid (ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ)

 • ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഒരിക്കലും അവരുടെ കഴിവുകൾ, പരീക്ഷ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അമിത ആത്മവിശ്വാസം പുലർത്തരുത്.
 • സമയം വിവേകത്തോടെ ഉപയോഗിക്കുക, ഒരിക്കലും സൈബർ ഇടത്തിൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കരുത്.
 • ആരെയും സമീപിക്കാനും സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാനും ഒരിക്കലും ലജ്ജിക്കരുത്.
 • ദൈർഘ്യമേറിയ വിഷയങ്ങളും ഉപന്യാസങ്ങളും ഒരിക്കലും നീട്ടിവെക്കരുത്.
 • ദൈർഘ്യമേറിയതും അവ്യക്തവുമായ മെറ്റീരിയലുകൾ ഒരിക്കലും ശേഖരിക്കരുത്, ഗൈഡുകളും റഫറൻസ് മെറ്റീരിയലുകളും തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ മിടുക്കനായിരിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക.
How to Crack Kerala Judicial Service Exam in first Attempt_60.1
Kerala High Court Assistant Complete Preparation Kit

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ‌, തന്ത്രങ്ങൾ‌ എന്നിവയ്‌ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ‌ ഡൺ‌ലോഡുചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

 

***വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക***

 

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

How to Crack Kerala Judicial Service Exam in first Attempt_70.1
Kerala Padanamela

*തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക*

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram group:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

 

Sharing is caring!

സെപ്റ്റംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലികവിവരങ്ങൾ September Month

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?