ചരിത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(History Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [29th September 2021]_00.1
Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   History Quiz

ചരിത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(History Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [29th September 2021]

KPSC, HCA എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചരിത്ര ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ(History Quiz For KPSC And HCA in Malayalam).ചരിത്ര ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചരിത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ആഗസ്റ്റ് 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

August 2021

History Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1.സിന്ധുനദീതടത്തിൽ കുഴിച്ചെടുത്ത അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന്, വാണിജ്യ, സാമ്പത്തിക വികസനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്?

(a) മൺപാത്രങ്ങൾ.

(b) മുദ്രകൾ.

(c) ബോട്ടുകൾ.

(d) വീടുകൾ.

Read more: history quiz in Malayalam on 28th September 2021.

 

Q2.സംസ്‌കൃത ഭാഷയുടെ ആദ്യ വ്യാകരണകാരൻ?

(a) കൽഹാന.

(b) മൈത്രേയി.

(c) കാളിദാസൻ

(d) പാണിനി.

Read more: History quiz in malayalam 28 september 2021

 

Q3.താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വേദങ്ങളിൽ ഏതാണ് ത്യാഗ സൂത്രങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്?

(a) സാമവേദം.

(b) റിഗ്വേദം.

(c) യജുർവേദം.

(d) അഥർവ്വവേദം.

Read more: History Quiz on 18th September 2021

 

Q4.ചൈനയുമായുള്ള ഈസ്റ്റ് ഇൻഡ്യ കമ്പനി കുത്തക ഏത് ചാർട്ടർ നിയമത്തിലൂടെയാണ് അവസാനിക്കുന്നത്?

(a) ചാർട്ടർ ആക്ട് 1793.

(b) ചാർട്ടർ ആക്ട് 1813.

(c) ചാർട്ടർ ആക്ട് 1833.

(d) ചാർട്ടർ ആക്ട് 1855.

 

Q5.യുനെസ്കോയുടെ ലോക സാംസ്കാരിക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഇനിപ്പറയുന്ന സൈറ്റുകൾ ഏതാണ്?

(a) എല്ലോറ ഗുഹകൾ.

(b) കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രം.

(c) കുത്തബ്മിനാർ.

(d) മാനസ് – വന്യജീവി സങ്കേതം.

 

Q6. ഭഗവാൻ മഹാവീരൻ മരിച്ചത്?

(a) ശരവണബെലഗോള.

(b) ലുമ്പിനി തോട്ടം.

(c) ജാതകം.

(d) പാവപുരി

 

Q7. ഹർഷവർധന തന്റെ മത സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചത്?

(a) മഥുര

(b) പ്രയാഗ്.

(c) വാരാണസി

(d) തമ്രലിപ്റ്റ്.

 

Q8.ഗാന്ധി ഖാദിയെ പ്രതീകമായി കണക്കാക്കിയത്?

(a) വ്യവസായവൽക്കരണം

(b) സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം.

(c) സാമ്പത്തിക വളർച്ച.

(d) ധാർമ്മിക ശുദ്ധി.

 

Q9.മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നിയമലംഘനത്തിനുള്ള പ്രചോദനം ലഭിച്ചത്?

(a) തൗറൗ.

(b) റസ്കിൻ.

(c) കൺഫ്യൂഷ്യസ്.

(d) ടോൾസ്റ്റോയ്

 

 

Q10. രാജ്ഞിയുടെ വിളംബരം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ 1858 നവംബർ 1 ന് രാജകീയ ദർബാർ നടന്നത് എവിടെയാണ്?

(a) ലക്നൗ

(b) കാൺപൂർ

(c) ഡൽഹി

(d) ഹരിയാന

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ


To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

History Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. (b)

Sol-

 • More than the 2000 seals were excavated from Harappan site’s.
 • These seals were made of soapstone, terracotta, and copper.

S2. (d)

 • Panini was the first grammarian of the sanskrit language.
 • He wrote ASHTADHYAYI.

 S3. (C)

 • The yajurveda is a ritual Veda.
 • Yajur Veda means the knowledge of the sacrifice of the sacrificial texts and the formulas.

S4. (b)

 • By the Charter Act of 1813 the trade monopoly of East india company comes to an end.
 • But the monopoly on the tea trade with China was unchanged.

 S5. (b)

 • Ellora caves were declared UNESCO’S world heritage site in 1983.
 • Qutubminar was declared UNESCO’S world heritage site in 1993.

S6.(d)

 • Lord Mahavira was died at the pavapuri at 527 B.C/

S7. (b)

 • Harshavardhanaorganised his religious assembly at Prayag in 643 A.D.
 • The Prayag assembly is also called the Maha moksha parishad.

S8. (b)

 • Khadi was used as a symbol of the economic independence and the promoted In vijayawada session of INC (1921).

S9. (a)

 • Gandhiji got his inspiration of civil disobedience after reading the Thoureau’s essay on duty of civil disobedience movement.

S10. (b)

 • In kanpur royal durbar held on the 1st November to issue the queen’s proclamation.

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

ചരിത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(History Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [29th September 2021]_50.1

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

സെപ്റ്റംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലികവിവരങ്ങൾ September Month

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?