Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   History Quiz

ചരിത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(History Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [28th September 2021]

KPSC, HCA എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചരിത്ര ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ(History Quiz For KPSC And HCA in Malayalam).ചരിത്ര ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചരിത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ആഗസ്റ്റ് 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

August 2021

×
×

Download your free content now!

Download success!

ചരിത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(History Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [28th September 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

History Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. ബുദ്ധന്റെ പേര്?

(a) ജ്ഞാനിക

(b) മൗര്യ.

(c) ശാക്യ.

(d) കുരു

Read more: History quiz in malayalam 28 september 2021.

Q2.ഭഗവാൻ മഹാവീരൻ മരിച്ചത്?

(a) ശരവണ ബെലഗോള

(b) ലുംബിനി ഗാർഡൻ

(c) കലുഗുലൈ.

(d) പാവപുരി

Read more: History Quiz on 18th September 2021

Q3. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് നാണയങ്ങൾ സംഗീതത്തോടുള്ള അവരുടെ സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു?

(a) മൗര്യന്മാർ.

(b) നന്ദാസ്.

(c) ഗുപ്തന്റെ

(d) ചോളന്മാർ.

 

Q4. ചൈനയുമായുള്ള ഈസ്റ്റ് ഇൻഡ്യ കമ്പനി കുത്തക ഏത് ചാർട്ടർ ആക്ട് അനുസരിച്ചാണ് അവസാനിക്കുന്നത്?

(a) ചാർട്ടർ ആക്ട് 1793.

(b) ചാർട്ടർ ആക്ട് 1813.

(c) ചാർട്ടർ ആക്ട് 1833.

(d) ചാർട്ടർ ആക്ട് 1855.

 

Q5.ചോള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും സമർപ്പിച്ചത്?

(a) വിഷ്ണു

(b) ശിവ.

(c) ബ്രഹ്മാവ്.

(d) ദുർഗ്ഗ.

 

Q6. ഇന്ത്യ യിൽ ആദ്യത്തെ ട്രെയിൻ എപ്പോഴാണ് എത്തിയത് ?

(a) 1848

(b) 1853

(c) 1875

(d) 1880

 

Q7.ആൻഡമാൻ സെല്ലുലാർ ജയിലിന്റെ ചുവരുകളിൽ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം എഴുതിയ ദേശീയ നേതാവ് ആരായിരുന്നു?

(a) നന്ദലാൽ ബോസ്

(b) അംബേദ്കർ

(c) വീർ സവർക്കർ.

(d) ജ്യോതിബ ഫുലെ

 

Q8. താഴെ പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് ഇന്ത്യൻ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

(a) രാജ റാം മോഹൻ റോയ്.

(b) രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ.

(c) സ്വാമി ദയാനന്ദ് സരസ്വതി.

(d) സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ.

 

Q9.ഇനിപ്പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് അതിർത്തിയിലെ ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

(a) ഖാൻ അബ്ദുൽ ഗഫാർ ഖാൻ.

(b) ഖാൻ സാഹേബ്.

(c) ചൗധരി ഷൗക്കത്തുള്ള.

(d) ലിയാഖത്ത് അലി ഖാൻ.

 

 

Q10.1904 ലെ ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്റ്റ് പാസാക്കിയപ്പോൾ താഴെ പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് ഇന്ത്യയുടെ വൈസ്രോയി?

(a) ഡഫറിൻ പ്രഭു.

(b) ലാൻസ്ഡൗൺ പ്രഭു.

(c) പ്രഭു മിന്റോ.

(d) പ്രഭു കർസൺ.

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ

×
×

Download your free content now!

Download success!

ചരിത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(History Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [28th September 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

History Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. (C)

Sol-

 • Buddha was born in Lumbini , Nepal who was the leader of Shakya clan.

S2. (d)

 • Lord Mahavira died at pavapuri at 527 B.C.

 S3. (C)

 • The Gupta’s minted gold coins in abundance also known as dinars.
 • The coins were depicted with the images of ruler’s in various pose.
 • Some coins depicted samudragupta playing Veena.

S4. (b)

 • By the Charter Act of 1813 the trade monopoly of East india company comes to an end.
 • But the monopoly on the tea trade with China was unchanged.

 S5. (b)

 • Most of the chola temples were dedicated to Shiva.

S6. (b)

 • on April 16 , 1853 , the first passenger train steamed between Bori Bunder in mumbai and Thane.
 • It is written in awadhi , which is an indo – Aryan Language.

S7. (C)

 • Vir Savarkar was great national leader , he wrote history of India on walls of Andaman cellular Jail.

S8. (a)

 • Raja Ram Mohan Roy was known as the father of the Indian Renaissance.

S9. (a)

 • Khan Abdul Gaffar Khan known as the frontier Gandhi.

S10. (d)

 • During the time period of Indian University act , 1904 lord Curzon was the viceroy of India.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

ചരിത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(History Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [28th September 2021]_80.1

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

 

 

 

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

ചരിത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(History Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [28th September 2021]_50.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

ചരിത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(History Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [28th September 2021]_110.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.