Malyalam govt jobs   »   Geography Daily Quiz In Malayalam 22...

Geography Daily Quiz In Malayalam 22 July 2021 | For KPSC And Kerala High Court Assistant

Geography Daily Quiz In Malayalam 22 July 2021 | For KPSC And Kerala High Court Assistant_30.1

 

LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ജൂലൈ 2021 | ജയംപ്രതിവാരകറന്റ്അഫേഴ്സ്

July 2nd week

×
×

Download your free content now!

Download success!

Geography Daily Quiz In Malayalam 22 July 2021 | For KPSC And Kerala High Court Assistant_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Q1. രണ്ട് നദികൾക്കിടയിലെ ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ ഭൂമിയെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്?

(a) ഡ്രെയിനേജ് ബേസിൻ.

(b) വാട്ടർ ഷെഡ്.

(c) ദൊവാബ്.

(d) താഴ്ന്ന പ്രദേശം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂപ്രദേശം.

 

Q2. മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ ഏറ്റവും വലിയ തടാകം ഏതാണ്?

(a) വുളാർ  .

(b)ഗോബിന്ദ് സാഗർ .

(c) റാണ പ്രതാപ് സാഗർ .

(d)ബൈക്കൾ.

 

Q3. സിയാച്ചിൻ ഹിമാനികളിലെ ഉരുകുന്ന വെള്ളം ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏത് നദിയുടെ പ്രധാന ഉറവിടമാണ്  ?

(a) ബയസ്.

(b) സത്‌ലജ്.

(c)ഷൈലോക്.

(d) നുബ്ര.

 

Q4. ഏതു നദി രൂപംകൊണ്ട ദ്വീപാണ് ശിവസമുദ്രം?

(a) ഗംഗ.

(b) ഗോദാവരി.

(c) കൃഷ്ണ.

(d) കാവേരി.

 

Q5. സ്റ്റെപ്പ് ഫാർമിംഗ് നടത്തുന്നത്?

(a) കുന്നിന്റെ ചരിവുകൾ.

(b) വരണ്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ.

(c) ടെറസ്.

(d) കുന്നിന്റെ കൊടുമുടി.

 

Q6. ചണം ഉൽപാദനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന എതിരാളി ആരാണ്?

(a) ചൈന.

(b)നേപ്പാൾ.

(c)ബംഗ്ലാദേശ്.

(d)ജപ്പാൻ.

 

Q7. ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ മണികരനിലെ ചൂടുള്ള നീരുറവകളുടെ പ്രകൃതി ഊജ്ജത്തിന്റെ ഉറവിടം എന്താണ്?

(a) ജിയോതർമൽ എനർജി.

(b)ബയോമാസ് എനർജി.

(c)താപോർജ്ജം.

(d)ജല ഊർജ്ജം.

 

Q8. ഗുവാഹത്തി മുതൽ ചണ്ഡീഗഡ് വരെയുള്ള മഴക്കാലത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ്?

(a) ക്രമരഹിതമായ സ്വഭാവം.

(b) ചന്ദ്രക്കല അല്ലെങ്കിൽ വളരുന്ന സ്വഭാവം.

(c) ഡിമിനിഷിങ് സ്വഭാവം .

(d) ചാക്രിക സ്വഭാവം.

 

Q9. കാർഷിക മേഖലയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യയുടെ ശതമാനം എത്രയാണ്?

(a) 60%.

(b) 50%.

(c) 70%.

(d)80%.

 

Q10. തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ ഇന്ത്യയെ മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എന്നാണ്?

(a)5th ജൂൺ.

(b)15th ജൂൺ.

(c) 1st ജൂലൈ.

(d)15th ജൂലൈ.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

Solutions

S1. (c)

Sol-

 • Doab is a tract of the land that lies between the two conflating rivers.
 • Punjab is a land between the five rivers.

S2. (b)

 • Gobind sagar lake is the largest man made Lake situated in the bilaspur district of the himachal pradesh.
 • After the gobind sagar, dhebar lake in rajasthan is the largest artificial Lake.

 S3. (d)

 • Nubra(Siachin river) is a river located to the north east of the Ladakh valley.
 • The source of this river is from the siachin glacier.

S4. (d)

 • Sivasamudram Island is a small city in the madhya district of the Karnataka.
 • It lies on the bank of the river Kaveri.

 S5. (a)

 • Step farming is a technique which consists of the different terraces on which cultivation is done.
 • It is the basically done to prevent the soil erosion which is caused by the flowing of the water down the hill.

S6. (c)

 • bangladesh is the main competitor of the India in jute production.
 • According to the data of the 2013 of FAO, india ranks the first in the jute production followed by bangladesh.

S7.(a)

 • Geothermal energy is the heat energy produced within the Earth’s surface.

S8. (c)

 • Moisture carrying winds when the travel from Guwahati to the chandigarh, blow over the land and to keep loosing their moisture content in the way without picking any new moisture that is why monsoon has a Diminishing nature from Guwahati to the chandigarh.

S9. (a)

 • Although agriculture contributes only 14% towards GDP yet More than 60% of the population is engaged in it.
 • It is still considered as the backbone of the economy.

S10. (d)

 • Although the monsoon commences on the Kerala coast by 29 May to the 1st June , it takes the time to cover the entire india.
 • The normal date are observed by which it covers the entire india is 15th

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Geography Daily Quiz In Malayalam 22 July 2021 | For KPSC And Kerala High Court Assistant_60.1

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

Geography Daily Quiz In Malayalam 22 July 2021 | For KPSC And Kerala High Court Assistant_50.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

Geography Daily Quiz In Malayalam 22 July 2021 | For KPSC And Kerala High Court Assistant_90.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.