Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   General Awareness Quiz

General Awareness Quiz For KPSC And HCA in Malayalam [19th August 2021]

LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

[sso_enhancement_lead_form_manual title=” ആഗസ്റ്റ് 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | ആനുകാലിക വിവരങ്ങൾ
August 2nd week” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/08/16173323/Weekly-Current-Affairs-2nd-week-August-2021-in-Malayalam.pdf”]

General Awareness Quiz Questions

Q1. സർദാർ സരോവർ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് നദിയിലാണ്?

(a) നർമ്മദ

(b) കാവേരി

(c) തപ്തി

(d) കൃഷ്ണ

 

Q2. പ്രധാനമന്ത്രി സുരക്ഷാ ബീമാ യോജന ആരംഭിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ്?

(a) 2014.

(b) 2015.

(c) 2020.

(d)2019.

 

Q3. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റോഡ് തുരങ്കത്തിന്റെ പേര് നൽകുക?

(a) അടൽ തുരങ്കം.

(b) സോജില തുരങ്കം.

(c) പാറ്റ്നിറ്റോപ്പ് തുരങ്കം.

(d) ജവഹർ തുരങ്കം

 

Q4. 1857 -ലെ കലാപം നടന്നത് എന്നാണ്?

(a) 21 മേയ് 1857

(b) 09 മേയ് 1857.

(c) 31 മേയ് 1857.

(d) 10 മേയ് 1857

 

Q5. വായിൽ, താഴത്തെ താടിയെല്ലിനു  പറയപ്പെടുന്നത് എന്ത്?

(a) മാക്സില്ല

(b) മാൻഡിബിൾ

(c) പെരിയോടൊന്റൽ

(d) ക്‌ളിഫ്ട് പലറ്റ്

 

Q6. ഹെമിസ് ദേശീയോദ്യാനം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?

(a) ലഡാക്ക്

(b) സിയാച്ചിൻ.

(c) ജമ്മു കാശ്മീർ.

(d) ഹിമാചൽ പ്രദേശ്

 

Q7. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്റ്റ് ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്?

(a) ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്റ്റ് 1935.

(b) RBI ആക്റ്റ് 1934.

(c) സർക്കാർ ആക്റ്റ് 1930.

(d) RBI ആക്റ്റ് 1959.

 

Q8. CGS രീതിയിലുള്ള ശക്തിയുടെ യൂണിറ്റ് ഏത്?

(a) ഡെയ്ൻ.

(b) ന്യൂട്ടൺ.

(c) പാസ്കൽ.

(d) കാൻഡല.

 

Q9. UNESCO ഇന്ത്യയിലെ ലോക പൈതൃക സ്ഥലം ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്?

(a) ഗ്വാളിയോർ.

(b) ഇൻഡോർ.

(c) ആഗ്ര.

(d) ഡൽഹി

 

Q10. ഗാന്ധി സാഗർ അണക്കെട്ട് ഏത് നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?

(a) ചമ്പൽ.

(b) കൃഷ്ണ.

(c) തപ്തി

(d) നർമ്മദ.

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ ” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/08/04092949/MONTHLY-CURRENT-AFFAIRS-IMPORTANT-QUESTION-AND-ANSWERS-IN-MALAYALAM-JULY-2021.docx-1.pdf”]

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

General Awareness Quiz Solutions

S1. (a)

Sol-

 • The sardar sarovar dam is a concrete gravity dam built on the Narmada river in Kevadiyanear Navagam , Gujarat.
 • India’s highest dam is Tehri dam built on the bhagirathi river.

 

S2. (b)

Sol-

 • PM Suraksha Bima Yojana is a government- backed accident insurance scheme in india.
 • It was formally launched by prime minister Narendra Modi on 8 May, 2015in Kolkata.

 

S3. (a)

 • PM modi inaugurated Atal tunnel at Rohtang in himachal pradesh. The 9.02 km tunnel passes through Rohtang pass and it is the longest highway tunnel in the world , connecting Manali to Lahaul- Spiti valley throughout the year.

S4. (d)

 • The rebellion began on 10 may 1857 in the form of a mutiny of sepoys of the company’s army in the garrison town of Meerut , 40 mi (64 km) northeast of Delhi ( now old Delhi).

 S5. (b)

 • Jaw is a set of bones that holds your teeth , it consists of two main parts.
 • The upper part is the maxilla. It doesn’tmove.
 • The moveable lower part is called the Mandible.

S6.(a)

 • It is a high altitude national park in Ladakh , India Globally famous for its snow leopards.
 • Ladakh is a union Territory.
 • Established in 1981.

S7. (b)

 • RBI of India Act,1934 is the legislative act under the reserve Bank of India was formed.
 • This act along with the companies Act,which was amended in 1936 , were meant to provide a framework for the supervision of banking firms in india.

S8. (a)

 • In CGS the unit of force is Dyne.
 • In SI method the unit of force is called Newton.

S9.(a)

 • The historical fort cities of gwalior and Orchha in Madhya Pradesh have been included in the list of UNESCO’S world heritage cities under it’s the world heritage cities programme.
 • UNESCO World Heritage centre director:- Mechtild Rossler.
 • UNESCO World Heritage centre headquarter:- Paris, France.

S10.(a)

 • The dam is constructed on the chambal river.
 • It is located in the Mandsaur , Neemuch districts of the state of Madhya Pradesh.

S11. (b)

Blood is normally slightly basic , with a normal pH range of 7.35 to 7 .45 usually the blood maintains the pH of blood close to 7.40.

S12. (b)

 • 22 November 1951.
 • First executive:- kshitish Chandra neogy.
 • Preceding executive:-Dr. Y. V Reddy.

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupen Code:- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Kerala PSC Assistant Information Officer Rank List is Delayed
padanamela all in one study pack

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!