Malyalam govt jobs   »   General Awareness Daily Quiz In Malayalam...

General Awareness Daily Quiz In Malayalam 3 August 2021 | For KPSC And Kerala High Court Assistant

General Awareness Daily Quiz In Malayalam 3 August 2021
General Awareness Daily Quiz In Malayalam 3 August 2021

LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ജൂലൈ 2021 | ജയം പ്രതിമാസ കറന്റ് അഫേഴ്സ്” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/08/03075844/Monthly-Current-Affairs-July-2021-in-Malayalam-2.pdf”]

 

Q1. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹെർബേറിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് –

(a) കൊൽക്കത്ത

(b) ലക്‌നൗ

(c) മുംബൈ

(d) കോയമ്പത്തൂർ

 

Q2. മണ്ണ്-ജലത്തിലൂടെ മുകളിലെ മണ്ണിൽ നിന്ന് മണ്ണിനടിയിലേക്ക് ധാതുക്കളുടെ നീക്കത്തിനെ  വിളിക്കുന്നത്?

(a) പെർകോലേഷൻ

(b) കണ്ടക്‌ഷൻ

(c) ലീച്ചിംഗ്

(d) ട്രാൻസ്പിരേഷൻ

 

Q3. ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന് താഴെയുള്ള ഉരുകിയ പാറയെ __________ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

(a) ബസാൾട്ട്

(b) ലാക്കോലിത്ത്

(c) ലാവ

(d) മാഗ്മ

 

Q4. സരിസ്‌കയും രൺതാംബോറും ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതിന്റെ കരുതൽ ശേഖരമാണ്?

(a) സിംഹം

(b) മാൻ

(c) കടുവ

(d) കരടി

 

Q5. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കടൽത്തീരം –

(a) ചപോറ ബീച്ച്

(b) ദിയു ബീച്ച്

(c) അക്‌സ ബീച്ച്

(d) മറീന ബീച്ച്

 

Q6. മധ്യരേഖാപ്രദേശങ്ങളിൽ തീവ്രമായ ബാഷ്പീകരണം മൂലമുണ്ടാകുന്ന മഴയെ _____________ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

(a) ഓറോഗ്രാഫിക് റെയിൻഫാൾ

(b) സൈക്ലോണിക് റെയിൻഫാൾ

(c) ഫ്രോണ്ടൽ റെയിൻഫാൾ

(d)കോണ്വെക്ഷണൽ റെയിൻഫാൾ

 

Q7. ആൻഡമാൻ, നിക്കോബാറിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നത് ഏത് ജലാശയമാണ്?

(a) 11 ° ചാനൽ

(b) 10 ° ചാനൽ

(c) പാക്ക് സ്ട്രൈറ്

(d) ഗൾഫ് ഓഫ് മാന്നാർ

 

Q8. മന്ത്രിസഭ അടുത്തിടെ അംഗീകരിച്ച ഘടംപൂർ താപവൈദ്യുത നിലയം സ്ഥാപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് –

(a) രാജസ്ഥാൻ

(b) ഉത്തർപ്രദേശ്

(c) കർണാടക

(d) മധ്യപ്രദേശ്

 

Q9. ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് താപനില കുറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാത്ത പാളി –

(a) ട്രോപോസ്ഫിയർ

(b) അയണോസ്ഫിയർ

(c) സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ

(d) മെസോസ്ഫിയർ

 

Q10. എന്താണ് ദക്ഷിണ ഗംഗോത്രി?

(a) ആന്ധ്രയിലെ നദീതടം

(b) അന്റാർട്ടിക്കയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആളില്ലാ സ്റ്റേഷൻ

(c) ഗംഗാ നദിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഉറവിടം

(d) ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ദ്വീപ്

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

Solutions

 

S1.Ans.(a)

Sol. The largest herbarium in India is Indian Botanical Garden, Kolkata. It consists of 1000000 number of specimens.

 

S2.Ans.(c)

Sol. The transfer of minerals from top soil to subsoil through soil-water is called leaching.

 

S3.Ans.(d)

Sol. Molten rock below the surface of the earth is called Magma.

 

S4.Ans.(c)

Sol. Sariska National Park and Ranthambore National Park are situated in Rajasthan. Both of them are tiger reserves

 

S5.Ans.(d)

Sol. Marina Beach in Chennai is the longest natural beach in India

 

S6.Ans.(d)

Sol. Rainfall caused by intense evaporation in equatorial areas is called Conventional rainfall

 

S7.Ans.(b)

Sol. The Ten Degree Channel is a channel that separates the Andaman and Nicobar in the Bay of Bengal.

 

S8.Ans.(b)

Sol. Ghatampur Thermal Power Station is an upcoming coal-based thermal power plant located in Ghatampur in Kanpur district, Uttar Pradesh.

 

S9.Ans.(c)

Sol. The layer where the decrease in temperature with increasing altitude is totally absent is Stratosphere. Temperature rise as one move upward through the stratosphere.

 

S10.Ans.(b)

Sol. Dakshin Gangotri was the first scientific base station of India situated in Antarctica, part of the Indian Antarctic Program. It is an unmanned station. Dakshin Gangotri was built in 1983 but was buried in ice and abandoned around 1991.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupen Code:- KPSC(8% OFF + Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

General Awareness Daily Quiz In Malayalam 3 August 2021 | For KPSC And Kerala High Court Assistant_3.1

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!