Malyalam govt jobs   »   General Awareness Daily Quiz In Malayalam...

General Awareness Daily Quiz In Malayalam 14 July 2021 | For KPSC And Kerala High Court Assistant

General Awareness Daily Quiz In Malayalam 14 July 2021 | For KPSC And Kerala High Court Assistant_20.1

 

LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT, HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രി തലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

 

[sso_enhancement_lead_form_manual title=” ജൂലൈ 2021 | പ്രതിവാര കറന്റ് അഫേഴ്സ്
July 1st week” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/07/02063222/Monthly-Current-Affairs-June-2021-in-Malayalam.pdf”]

 

 

Q1. ദിൻ-ഇ-ഇലാഹി രൂപീകരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യം:

(a) സാർവത്രിക സാഹോദര്യം

(b) സാർവത്രിക വിശ്വാസം

(c) സാർവത്രിക ഐക്യം

(d) സാർവത്രിക വിശ്വാസം

 

Q2. ബഹാദൂർ ഷാ ആയിരുന്നു

(a) ലോഡികളുടെ അവസാന ഭരണാധികാരി

(b) ഷേർ ഷാ സൂരിയുടെ പിൻഗാമി

(c) അവസാന മുഗൾ ഭരണാധികാരി

(d) മറാത്ത ഭരണാധികാരി ശിവാജിയുടെ പിൻഗാമി

 

Q3. ‘രണ്ടാമത്തെ അലക്സാണ്ടർ’ (സിക്കന്ദർ-ഇ-സാനി) എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ച സുൽത്താൻ

(a) ബൽബാൻ

(b) അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി

(c) മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്ക്

(d) സിക്കന്ദർ ലോഡി

 

Q4. അക്ബറിന്റെ ഭരണകാലത്ത് റവന്യൂ സെറ്റിൽമെന്റിന്റെ പുതുമയുള്ളത്

(a) രാജാ മാൻസിംഗ്

(b) രാജ ഭഗവാൻ ദാസ്

(c) രാജ തോദർമൽ

(d) രാജ ബിർബാൽ

 

Q5. ഏത് ഭരണാധികാരിയുടെ ഭരണകാലത്താണ് ഗ്രാൻഡ് ട്രങ്ക് റോഡ് നിർമ്മിച്ചത്?

(a) ഷേർഷ സൂരി

(b) ബാബർ

(c) ഷാജഹാൻ

(d) അക്ബർ

 

Q6. ദില്ലി ആക്രമിച്ച് കൊഹിനൂർ ഡയമണ്ട് കൊള്ളയടിച്ച രാജാവിന്റെ പേര്.

(a) നാദിർ ഷാ

(b) ഫിറുസ് ഷാ

(c) മുഹമ്മദ് ഷാ

(d) മുഹമ്മദ് ഘോറി

 

Q7. ദില്ലി സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആദ്യ വനിത റസിയ സുൽത്താൻ സുൽത്താന്റെ മകളായിരുന്നു

(a) മുഹമ്മദ് ഘോറി

(b) ഗസ്നിയിലെ മുഹമ്മദ്

(c) ഇൾട്ടുത്മിഷ്

(d) അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി

 

Q8. ‘പൃഥ്വിരാജ്രാസോ’ എഴുതിയത്

(a) ഭവഭൂതി

(b) ജയദേവ

(c) ചന്ദ് ബർദായി

(d) ബനഭട്ട

 

Q9. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ താഴികക്കുടങ്ങളിലൊന്നായ ഗോൾ ഗുംബാസ് എവിടെയാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്?

(a) ഡമാസ്കസ്

(b) ഇസ്താംബുൾ

(c) കെയ്‌റോ

(d) ബിജാപൂർ

 

Q10. മഹത്തായ വിജയനഗർ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം

(a) ബിജാപൂർ

(b) ഗൊൽക്കൊണ്ട

(c) ഹമ്പി

(d) ബറോഡ

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിംഗ് നേടുക

 

SOLUTIONS

 

S1. Ans.(b)

Sol. Din-iIlahi “the religion of God,” was a system of religious beliefs proposed by the Mughal emperor Akbar in 1582 CE. The idea was to combine Islam and Hinduism into one faith, but also to add aspects of Christianity, Zoroastrianism and Jainism — the latter an ancient Indian creed which emphasized non-violence and vegetarianism.

 

S2. Ans.(c)

Sol.Mirza Abu Zafar Sirajuddin Muhammad Bahadur Shah Zafar was the last Mughal emperor. He was the second son of and became the successor to his father, Akbar II, upon his death on 28 September 1837.

 

S3. Ans.(b)

Sol.Alauddin Khilji was a militarist and imperialist to the core. He was very ambitious. Alauddin, whose original name was Ali Gurshap, assumed the title Sikandar-i-Sani (Alexander the Second) and proclaimed Delhi as Dar-ul-Khilafa (Seat of the Caliphate).

 

 

S4. Ans.(c)

Sol.RajaTodar Mal was a warrior, an able administrator and an exemplary finance minister. He was one of the ‘Navratnas’ of Akbar’s court. He introduced an excellent land revenue system. In 1582, the title Diwan-I- Ashraf was bestowed upon him by the Emperor.

 

S5. Ans.(a)

Sol.The route spanning the Grand Trunk (GT) road existed during the reign of Chandragupta Maurya, extending from the mouth of the Ganges to the north-western frontier of the Empire. The predecessor of the modern road was rebuilt by Sher Shah Suri, who renovated and extended the ancient Mauryan route in the 16th century.

 

S6. Ans.(a)

Sol.Aurangzeb’s death had created a void in the Mughal empire which none of his successors were able to fill. Frequent struggles for throne and betrayal of ministers had resulted in the weakening of the empire. Nadir Shah, who from being a chief of dacoits had become the king of Persia, saw the weak empire as an opportunity. In 1738, Nadir Shah proceeded to invade India.

 

S7. Ans.(c)

Sol.The fifth Mamluk dynasty ruler, history deems Razia Sultan as one of the very few female rulers in the history of Islamic civilizations across the world.During her reign, she ordered coins be minted with her title as “Pillar of Women, Queen of the Times, Sultan Razia, daughter of Shamsuddin Iltumish.”

 

S8. Ans.(c)

Sol.ThePrithvirajRaso is a Brajbhasha epic poem about the life of the 12th century Indian king Prithviraj Chauhan (c. 1166-1192 CE). It is attributed to Chand Bardai, who according to the text, was a court poet of the king.

 

S9. Ans.(d)

Sol.Constructed as per the Deccan architecture, Gol Gumbaz is the most important landmark of Bijapur, Karnataka.

 

S10. Ans.(c)

Sol.TheVijayanagara Empire (also called Karnata Empire, and the Kingdom of Bisnegar by the Portuguese) was based in the Deccan Plateau region in South India. It was established in 1336 by Harihara I and his brother Bukka Raya I of Sangama Dynasty. The empire’s legacy includes many monuments spread over South India, the best known of which is the group at Hampi.

 

 

Use Coupon code- HAPPY (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

General Awareness Daily Quiz In Malayalam 14 July 2021 | For KPSC And Kerala High Court Assistant_30.1

*തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക*

 

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

t.me/Adda247Kerala Telegram group

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

 

Sharing is caring!