മുഗൾ രാജവംശത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ 5 ചക്രവർത്തിമാർ(Top 5 Most Powerful Emperor of Mughal Dynasty)_00.1
Malyalam govt jobs   »   Study Materials   »   5 Most Powerful Emperor

മുഗൾ രാജവംശത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ 5 ചക്രവർത്തിമാർ(Top 5 Most Powerful Emperor of Mughal Dynasty)| KPSC & HCA Study Material

മുഗൾ രാജവംശത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ 5 ചക്രവർത്തിമാർ(Top 5 Most Powerful Emperor of Mughal Dynasty) – മുഗൾ രാജവംശം ധാരാളം ശക്തരായ ചക്രവർത്തിമാരെ സൃഷ്ടിച്ചു. കുറച്ച് മുഗൾ ഭരണാധികാരികൾ വളരെ ധീരരും പോരാട്ട വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരും ആയിരുന്നു. അവരുടെ രാജാക്കന്മാരിൽ ചിലർ ഇപ്പോഴും അവരുടെ ജോലിക്കും പോരാട്ടങ്ങൾക്കും പേരുകേട്ടവരാണ്. മുഗൾ സാമ്രാജ്യം ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ 10 സാമ്രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. മുഗൾ രാജവംശത്തിലെ പോരാട്ടങ്ങൾക്കും ക്രൂരതയ്ക്കും ധീരതയ്ക്കും ദീർഘകാല ഭരണത്തിനും പേരുകേട്ട ഏറ്റവും ശക്തരായ 5 ചക്രവർത്തിമാരുടെ പട്ടിക നോക്കാം.

ആഗസ്റ്റ് 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
August 2021

1.Babur(ബാബർ)

മുഗൾ രാജവംശത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ 5 ചക്രവർത്തിമാർ(Top 5 Most Powerful Emperor of Mughal Dynasty)_50.1
Babur

മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായിരുന്നു ബാബർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മനാമം സാഹിർ-ഉദ്-ദിൻ മുഹമ്മദ്. രാജാവ് തൈമൂറിന്റെയും ചഞ്ചേജ് ഖാന്റെയും പിൻഗാമികൾ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും ഭാഗത്തുനിന്നുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഭരണ നൈപുണ്യത്തിന് പൂർണ്ണ പ്രാപ്തിയുണ്ടായിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലത്ത്, തന്റെ പിൻഗാമികൾക്കായി അദ്ദേഹം ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുത്തു.

 • ജനനം: ഫെബ്രുവരി 1483 – ഡിസംബർ 1530 (47 വയസ്സ്)
 • ഭരണം: 1526 മുതൽ 1530 വരെ (4 വർഷം)
 • മുൻഗാമി: ലോധി രാജവംശത്തിലെ ഇബ്രാഹിം ലോധി
 • പിൻഗാമി: ഹുമയൂൺ (സ്വന്തം മകൻ)
 • പ്രശസ്ത യുദ്ധങ്ങൾ: ഖാൻവ യുദ്ധം
 • വാസ്തുവിദ്യ: ബാബറി മസ്ജിദ്

Read more:Slash and Burn Farming

2.Akbar (അക്ബർ)

മുഗൾ രാജവംശത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ 5 ചക്രവർത്തിമാർ(Top 5 Most Powerful Emperor of Mughal Dynasty)_60.1
Akbar

ബാബർ, അക്ബറിന് ശേഷം ഹുമയൂണും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമികളും നഷ്ടപ്പെട്ട മുഗൾ സാമ്രാജ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി നിർമ്മിച്ച ഏക ഭരണാധികാരി ആയിരുന്നു. ഹുമയൂണിന്റെ ഭരണകാലത്ത് മുഗളിന് അവരുടെ സിംഹാസനം ഷെർ ഷാ സൂരിക്ക് നഷ്ടമായി.

അക്ബർ സൈനിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് പേരുകേട്ടയാളായിരുന്നു. മുഗൾ സാമ്രാജ്യം വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം തന്റെ സൈനിക കഴിവുകൾ സംഭാവന ചെയ്യുന്നു. തന്റെ ഭരണകാലത്ത് ഫലപ്രദമായ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക ജീവിതം അദ്ദേഹം വികസിപ്പിക്കുകയും പരിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. അക്ബർ എല്ലായ്പ്പോഴും വിശ്വസ്തതയോടെ ആളുകൾക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. ജയ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള ഹിന്ദു രാജകുമാരി ജോധ ബായിയെ അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചു.

 • ജനനം: ഒക്ടോബർ 1542 – ഒക്ടോബർ 1605 (63 വയസ്സ്)
 • ഭരണം: 1556 മുതൽ 1605 വരെ (49 വർഷം)
 • മുൻഗാമികൾ: ഹുമയൂൺ (പിതാവ്)
 • പിൻഗാമി: ജഹാംഗീർ (മകൻ)
 • പ്രശസ്ത യുദ്ധങ്ങൾ: ഹൽദിഘട്ടി യുദ്ധം, രണ്ടാം പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധം, ഘാഗ്ര യുദ്ധം.
 • വാസ്തുവിദ്യ: ആഗ്ര ഫോർട്ട്, ഫത്തേപൂർ സിക്രി, ബുലന്ദ് ദർവാസ, ജോധ ബായിയുടെ കൊട്ടാരം

Read more:10 popular Lakes in Kerala

3.Jahangir(ജഹാംഗീർ)

മുഗൾ രാജവംശത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ 5 ചക്രവർത്തിമാർ(Top 5 Most Powerful Emperor of Mughal Dynasty)_70.1
Jahangir

ഈ നാലാമത്തെ മുഗൾ ചക്രവർത്തി തന്റെ ഭരണകാലത്ത് കലയും സംസ്കാരവും വികസിപ്പിച്ചു. ജഹാംഗീർ സലിം എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. സലീമിന്റെയും അനാർക്കലിയുടെയും കഥ നമ്മോട് പറയുന്നത് ജഹാംഗീർ രാജകുമാരനും അക്ബർ ചക്രവർത്തിയുമായി അവൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ്.

 • ജനനം: ഓഗസ്റ്റ് 1569 – ഒക്ടോബർ 1627 (58 വയസ്സ്)
 • ഭരണം: 1605 മുതൽ 1627 വരെ (22 വർഷം)
 • മുൻഗാമി: അക്ബർ (പിതാവ്)
 • പിൻഗാമി: ഷാജഹാൻ (മകൻ)
 • പ്രശസ്ത യുദ്ധങ്ങൾ: ഖുസ്രവുമായി യുദ്ധം
 • വാസ്തുവിദ്യ: ജഹാംഗീറിന്റെ ശവകുടീരം

Read more:10 beautiful Rivers in Kerala

4.Shahjahan(ഷാജഹാൻ)

മുഗൾ രാജവംശത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ 5 ചക്രവർത്തിമാർ(Top 5 Most Powerful Emperor of Mughal Dynasty)_80.1
Shah-jahan

താജ് മഹലിന് പേരുകേട്ട, ഷാജഹാൻ 1592 ജനുവരിയിൽ ധരിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലം മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സുവർണ്ണ കാലഘട്ടമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം മുഗൾ വാസ്തുവിദ്യ അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് വികസിപ്പിക്കുന്നു.

 • ജനനം: ജനുവരി 1592 – ജനുവരി 1666 (74 വയസ്സ്)
 • ഭരണം: 1628 മുതൽ 1658 വരെ (30 വർഷം)
 • മുൻഗാമികൾ: ജഹാംഗീർ (പിതാവ്)
 • പിൻഗാമി: ഔരംഗസിബ് (മകൻ)
 • പ്രശസ്ത യുദ്ധങ്ങൾ: ഗസനിയിലെ വൈസ്രോയി
 • വാസ്തുവിദ്യ: താജ് മഹൽ, ചെങ്കോട്ട, ജമാ മസ്ജിദ്, ആഗ്ര കോട്ട

Read more: Mission Indradhanush

5.Aurangzeb(ഔരംഗസിബ് )

മുഗൾ രാജവംശത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ 5 ചക്രവർത്തിമാർ(Top 5 Most Powerful Emperor of Mughal Dynasty)_90.1
Aurangzeb

ഏറ്റവും ശക്തരായ മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാരുടെ ആറാമത്തേതും അവസാനത്തേതുമായിരുന്നു ഔരംഗസിബ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നയങ്ങൾ വളരെ കഠിനമായിരുന്നു, അത് മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തെ ദുർബലത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. അലംഗിർ എന്നും അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു.

1689 -ൽ അദ്ദേഹം രണ്ടാം മറാഠ ഛത്രപതി സംഭാജിയെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തി. അദ്ദേഹം തന്റെ പിതാവ് ഷാജഹാനെ ആഗ്ര കോട്ടയിൽ തടവിലാക്കി. സിഖ് ഗുരു തേജ് ബഹാദൂർ 1675 -നെ അദ്ദേഹം കൊന്നു.

 • ജനനം: നവംബർ 1618 – മാർച്ച് 1707 (89 വർഷം)
 • ഭരണം: 1658 മുതൽ 1707 വരെ (49 വർഷം)
 • മുൻഗാമി: ഷാജഹാൻ (പിതാവ്)
 • പിൻഗാമി: ബഹദൂർ ഷാ I (മകൻ)
 • പ്രശസ്തമായ യുദ്ധങ്ങൾ: ഖജ്‌വ യുദ്ധം, സാമുഗർ യുദ്ധം, സാരൈഘട്ട് യുദ്ധം, സത്താര യുദ്ധം.
 • വാസ്തുവിദ്യ: മോത്തി മസ്ജിദ്

മുഗൾ രാജവംശത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തരായ ചക്രവർത്തിമാരിൽ ചിലർ അവരുടെ ക്രൂരതയ്ക്കും യുദ്ധങ്ങൾക്കും പേരുകേട്ടവരാണ്, ചിലർ പുരാതന ഇന്ത്യയിലെ കല, വാസ്തുവിദ്യ, മറ്റ് ചില സംഭവവികാസങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് നൽകിയ സംഭാവനകൾക്ക് പേരുകേട്ടതാണ്.

Read more: TOP 10 FAMOUS MONUMENTS IN INDIA

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ

Watch Vedio: For KPSC and HCA

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupen Code:- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

മുഗൾ രാജവംശത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ 5 ചക്രവർത്തിമാർ(Top 5 Most Powerful Emperor of Mughal Dynasty)_100.1
Kerala High Court Assistant New Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

 

Sharing is caring!

ഒക്ടോബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ October 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?