Economics Quiz For KPSC And HCA in Malayalam [23th August 2021]_00.1
Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Economics Quiz

Economics Quiz For KPSC And HCA in Malayalam [23th August 2021]

LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ആഗസ്റ്റ് 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | ആനുകാലിക വിവരങ്ങൾ
August 2nd week

 

Economics Quiz Questions

Q1. ______ ഗൂഡ്‌സാണ് ഉപഭോക്താവിന്റെ വരുമാനം ഉയരുമ്പോൾ അവയുടെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന അളവ് കുറയുന്നത്?

(a) വെബ്ലെൻ ഗുഡ്.

(b) നോർമൽ ഗുഡ്.

(c) എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഗുഡ്.

(d) ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ്.

Read more: Economics Quiz on 19th August 2021

 

Q2. പണ വിതരണത്തിന്റെ വളർച്ചാ നിരക്കിൽ പ്രതിവർഷം 1% വർദ്ധനവ് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പണപ്പെരുപ്പം എത്ര വർദ്ധിപ്പിക്കും?

(a) പൂജ്യം ശതമാനം.

(b) ഒരു ശതമാനം.

(c) 0.5 ശതമാനം.

(d) ഒരു ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ.

Read more: Economics Quiz on 11th August 2021

 

Q3. ദശാംശ പണ സമ്പ്രദായം ആരംഭിച്ചത് എന്ന്?

(a)1955.

(b)1956.

(c)1957.

(d) 1958.

Read more: Economics Quiz on 26th July 2021

 

Q4. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വരുമാന മാർഗ്ഗം?

(a) നേരിട്ടുള്ള നികുതികൾ.

(b) കസ്റ്റം ഡ്യൂട്ടി.

(c) എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി.

(d) വിനോദ നികുതി.

 

Q5. പലിശ നിരക്കും ഉപഭോഗ നിലവാരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആദ്യമായി  ദൃശ്യവൽക്കരിച്ചത് ആര്?

(a) അമർത്യ കെ. സെൻ

(b) മിൽട്ടൺ ഫ്രീഡ്മാൻ.

(c) ഇർവിംഗ് ഫിഷർ.

(d) ജെയിംസ് ഡ്യൂസെൻബെറി.

 

Q6. മൂല്യത്തകർച്ച സാധാരണയായി ആന്തരിക വിലയെ എന്തിനു  കാരണമാക്കുന്നു?

(a) കുറയാൻ.

(b) കൂടാൻ .

(c) മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുരാൻ.

(d) മേൽപ്പറഞ്ഞവയൊന്നും അല്ല.

 

Q7. ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്ക് ശേഷമാണ്, റോളിംഗ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത്?

(a) മൂന്നാമത്തെ പദ്ധതി.

(b) അഞ്ചാമത്തെ പദ്ധതി.

(c) ഏഴാമത്തെ പദ്ധതി.

(d) ഒൻപതാമത്തെ പദ്ധതി.

 

Q8. നിയോ – മാൽത്തൂഷ്യൻ സിദ്ധാന്തം ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

(a) തൊഴിൽ

(b) ദാരിദ്ര്യം.

(c) സാധനസമ്പത്തുകളുടെ ക്ഷാമം.

(d) വരുമാനം

 

Q9. RBI ഏത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ബിസിനസ്സ് ഇടപാട് നടത്തുന്നില്ല?

(a) നാഗാലാൻഡ്

(b) ജമ്മു കാശ്മീർ.

(c) പഞ്ചാബ്

(d) അസം

 

Q10. ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സംസ്ഥാനമാണ് ജങ്ക് ഫുഡിന് FAT നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയത്?

(a) രാജസ്ഥാൻ

(b) കേരളം.

(c) ആന്ധ്രാപ്രദേശ്

(d) ബീഹാർ

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

Economics Quiz Solutions

 

S1. (d)

Sol-

 • Inferior goods are those goods whose demand decreses with increases in income of the consumer.
 • Example:- Kerosene etc.

S2. (b)

 • Rate of growth in Money supply is directly proprtionate to inflation in long run.

 S3. (C)

 • Decimalisation or decimal money system was started in 1 April 1957 , in which one rupee was divided into 100 paisa.

S4. (a)

 • The largest source of income for central government is direct taxes.
 • Direct taxes include income tax , corporation tax , property tax etc.

 S5. (C)

 • Irving fisher an economist was first to visualize the relationship between the rate of interest and the level of consumption.

S6.(a)

 • Devaluation of currency is related to the international trade.
 • It affects the price of exports and imports but it does affect the internal prices.

S7. (b)

 • The duration of fifth five year plan was four year’s.
 • It was terminated by Janta government after the end of 4 years and introduced rolling plan for 1978-1979.

S8.(c)

 • Neo – Malthusian theory advocated the control of growth through contraception because available resources are scarce.

S9. (b)

 • As the agreement is not signed between RBI and Jandk so RBI do not transact the business.

S10. (b)

 • Fat tax :- Kerala has introduced fat tax on junk food to reduce consumption of it.
 • Fat tax is also referred as the burger tax.

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Economics Quiz For KPSC And HCA in Malayalam [23th August 2021]_50.1
All in one Study Pack

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

 

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

നവംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?