Malyalam govt jobs   »   News   »   Do's and Don'ts for Kerala High...

Do’s and Don’ts for Kerala High Court Assistant 2022| കേരള ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റന്റ് 2022 ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യരുതാത്തതും

Do’s and Don’ts for Kerala High Court Assistant 2022: In this article, we have listed and discussed the Do’s & Don’t In Kerala High Court Assistant Exam 2022. The candidates must read the article carefully and follow the instructions properly.

Do’s and Don’ts for Kerala High Court Assistant 2022
Name of the  Recruitment Board Kerala High Court, Kerala
Name of the Posts Assistant
Category Article
Exam Date 27.02.2022
Admit card Release Date 07-02-2022
Location Kerala
Minimum Qualifications Govt Jobs For Graduation
Official Site hckrecruitment.nic.in

Do’s and Don’ts for Kerala High Court Assistant 2022

Do’s and Don’ts for Kerala High Court Assistant 2022: കേരള ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷ 2022 ഫെബ്രുവരി 27 ന് കേരള ഹൈക്കോടതി നടത്തും. പരീക്ഷ ഏതാണ്ട് പടിവാതിൽക്കൽ എത്തിയതിനാൽ, 2022-ലെ കേരള ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ അവശ്യ വസ്തുക്കളുമായി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ ബാഗുകൾ പാക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കേരള ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷ 2022 ന് ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യരുതാത്തതുമായ കാര്യങ്ങളുമായി (Do’s and Don’ts for Kerala High Court Assistant 2022) മുന്നോട്ട് പോകണം.

Fill the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

Do's and Don'ts for Kerala High Court Assistant Exam 2022_40.1
Adda247 Kerala Telegram Link

ഫെബ്രുവരി 2022 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
February 3rd week

×
×

Download your free content now!

Download success!

Do's and Don'ts for Kerala High Court Assistant Exam 2022_60.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Do’s for Kerala High Court Assistant 2022 (ചെയ്യേണ്ടത്)

 • അവസാന നിമിഷത്തെ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ നാളെ നിങ്ങൾക്കാവശ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്രമീകരിക്കുക. ഇതൊക്കെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും സമ്മർദത്തിന്റെ നിമിഷത്തിൽ, നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ ഇത് മതിയാകും.
 • നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് സമയത്തിന് മുമ്പ് കേന്ദ്രത്തിലെത്തുക. ഇത് വിഡ്ഢിത്തമാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും തീർച്ചയായും അല്ല. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, സെന്ററിൽ വൈകി എത്തിയതിനാൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ കഴിയാത്ത ഒരാളോട് ചോദിക്കുക.
 • സംഗ്രഹങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കുക. പുസ്തകങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് പറയുക. ഒരു ഏകീകൃത നോട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അവയിലൂടെ പോകാം. കേരള PSC ബിരുദതല 2021-ലെ പ്രിലിമിനറികൾക്കായി ഒരു ദ്രുത റിവിഷൻ നോട്ടുകൾ എടുക്കുക.
 • രാത്രി നന്നായി ഉറങ്ങുക. പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് രാത്രി മുഴുവൻ ഉറങ്ങുന്നത് മികച്ച പ്രകടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ചില പഠനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
 • പരീക്ഷാ ഹാളിൽ, ചോദ്യപേപ്പർ 3 തവണ വായിക്കുക. ആദ്യത്തേതിൽ, ശരിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും പരിഹരിക്കുക. അടുത്ത യാത്രയിൽ, നിങ്ങൾ രണ്ട് ഓപ്‌ഷനുകൾ ഒഴിവാക്കിയ ചോദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുക, അടുത്തതും അവസാനവുമായ റൗണ്ടിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഒഴിവാക്കിയ ചോദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുക. അവസാന റൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങളെയും വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

Read More: Best Practice Study Material for Kerala High Court Assistant Exam 2022

Do's and Don'ts for Kerala High Court Assistant Exam 2022_70.1
Kerala HCA Exam 2022

Don’ts for Kerala High Court Assistant 2022 (ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്‌)

 • സമ്മർദ്ദം എടുക്കരുത്. നിങ്ങളെയും നിങ്ങൾ കഠിനമായി സമ്പാദിച്ച അറിവിനെയും വിശ്വസിക്കുക. നിങ്ങൾ സിലബസിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മാത്രമല്ല അത് എല്ലാവർക്കും സാധ്യമാണ്. ആരും സർവ്വജ്ഞരല്ല! നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി അറിയാവുന്ന വിഭാഗങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതാണ് അതിലും പ്രധാനം.
 • പരീക്ഷാ ഹാളിൽ പരിഭ്രാന്തരാകരുത്. നിങ്ങൾ ചില കഠിനമായ ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാൽ, നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമുള്ളതും ലഭിക്കും. ശാന്തമായ മനസ്സോടെ ചോദ്യങ്ങൾ വായിക്കുക.
 • മുഴുവൻ ചോദ്യപേപ്പറും കടുപ്പമാണെങ്കിൽ, ഇത് ഒരു മത്സര പരീക്ഷയായതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, അതായത് കട്ട്-ഓഫ് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രകടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കഠിനമായത് എല്ലാവർക്കും കഠിനമായിരിക്കാൻ തീർച്ചയായും സാധ്യതയുണ്ട്.

Read More: Most Important Topics For Kerala High Court Assistant 2022

 • അവസാന നിമിഷം ഉത്തരം ചുറ്റിക്കറങ്ങരുത്, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അതിനായി കുറഞ്ഞത് 15 മിനിറ്റെങ്കിലും സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേഗത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും, 15 മിനിറ്റിൽ താഴെ സൂക്ഷിക്കരുത്. അല്ലാത്തപക്ഷം എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടതില്ല.
 • പേപ്പർ അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം ചർച്ച ആരംഭിക്കരുത്. വിശ്വസനീയമായ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള ആധികാരിക ഉത്തരത്തിനായി കാത്തിരിക്കുക. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളിലെ പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച്, ചോദ്യപേപ്പറിൽ കുറച്ച് അമ്പരപ്പിക്കുന്നതും അവ്യക്തവുമായ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അതിനർത്ഥം ചില തന്ത്രപരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, അവയുടെ ഉത്തരങ്ങൾ ചർച്ചാവിഷയമാണ്.

Also Read,

Kerala High Court Assistant Recruitment 2021 Kerala High Court Assistant Recruitment 2021, Apply Online Kerala High Court Assistant Vacancy 2021
Kerala High Court Assistant Eligibility Criteria 2021 Kerala High Court Assistant Exam Pattern and Syllabus 2021 Kerala High Court Assistant 2021:Tips & Tricks
Kerala High Court Assistant Job Profile Kerala High Court Assistant Admit card 2022 Kerala High Court Assistant Exam Date 2022
Kerala High Court Assistant Question Paper Kerala High Court Assistant Cut off 2022 Kerala High Court Assistant Selection Process 2022
How to Crack Kerala High Court Assistant Exam in First Attempt  Kerala High Court Assistant Salary 2022 Kerala High Court Exams 2022: Covid 19 Important Guidelines

KERALA HIGH COURT ASSISTANT EXAM PATTERN 2022 (പരീക്ഷ പാറ്റേൺ)

Type Of Exam Name of the subject No of Marks
Objective Type General Knowledge(Facts about India & Kerala, Constitution of India, General Science &
Information Technology and Current Affairs)
40 Marks
General English 50 Marks
Basic Mathematics & Reasoning 10 Marks
Descriptive type Precis, comprehensions, and Short essay 60 Marks
Interview 10 Marks

 

 1. ഒഎംആർ ഉത്തരക്കടലാസിൽ 75 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കും, ഓരോന്നിനും എതിരായി കാണിക്കുന്ന മാർക്ക് (ആകെ 100 മാർക്ക്) കൂടാതെ (എ) ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് – 50 മാർക്ക്, (ബി) ജനറൽ. അറിവ് – 40 മാർക്ക്, (സി) അടിസ്ഥാന ഗണിതവും യുക്തിവാദവും – 10 മാർക്ക്. ഓരോ ചോദ്യത്തിനും 1 മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും.
 2. ഓരോ തെറ്റായ ഉത്തരത്തിനും 1/4 മാർക്ക് കുറയ്ക്കും.
 3. പ്രത്യേക ഉത്തരക്കടലാസുകളിൽ എഴുതേണ്ട 60 മാർക്കുള്ള വിവരണാത്മക പരീക്ഷയിൽ കൃത്യമായ, ഗ്രഹണങ്ങൾ, ഹ്രസ്വ ഉപന്യാസങ്ങൾ എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
 4. അതിനാൽ പരീക്ഷയ്ക്കായി കേരള എച്ച്സി അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷ പാറ്റേൺ 2022 പിന്തുടരുക.

Read More: Kerala High Court Assistant Cut off Trend and Analysis 2022

HCK ASSISTANT SYLLABUS 2022 – TOPICS WISE (വിഷയങ്ങൾ തിരിച്ച്)

അടിസ്ഥാന ഗണിതം:

 • കണക്കുകൂട്ടലും വിശകലനവും.
 • ജ്യാമിതിയും ടോപ്പോളജിയും.
 • കോമ്പിനേറ്ററിക്സ്.
 • നമ്പർ റാങ്കിംഗ്.
 • ബീജഗണിതം.
 • യുക്തി.
 • സംഖ്യാ സിദ്ധാന്തം.
 • ചലനാത്മക സംവിധാനങ്ങളും ഡിഫറൻഷ്യൽ സമവാക്യങ്ങളും.
 • ഗണിതശാസ്ത്ര ഭൗതികശാസ്ത്രം
 • ക്യൂബുകളും ഡൈസും.
 • പ്രസ്താവനകളും നിഗമനങ്ങളും.
 • ദിശകൾ.

പൊതുവായ ഇംഗ്ലീഷ്:

 • വാക്യം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ.
 • പദപ്രയോഗങ്ങളും ശൈലികളും.
 • വിപരീതപദങ്ങൾ.
 • പിശക് തിരുത്തൽ (ബോൾഡിലുള്ള വാചകം).
 • വാക്യങ്ങൾ ചേരുന്നു.
 • പ്രീപോസിഷനുകൾ.
 • വാക്യ ക്രമീകരണം.
 • സജീവ ശബ്ദവും നിഷ്ക്രിയ ശബ്ദവും.
 • വിട്ട ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കുക.
 • പര്യായപദങ്ങൾ.
 • കണ്ടെത്തൽ പിശകുകൾ.
 • പാരാ പൂർത്തിയാക്കൽ.
 • പകരംവയ്ക്കൽ.
 • വാചകം പൂർത്തിയാക്കൽ.
 • പാസേജ് പൂർത്തീകരണം.
 • പിശക് തിരുത്തൽ (അടിവരയിട്ട ഭാഗം).

പൊതു വിജ്ഞാനം:

 • പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളും ദുരന്തനിവാരണവും.
 • ഇന്ത്യയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രവും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയും.
 • ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ പൊതു ശാസ്ത്രം.
 • നിലവിലെ കാര്യങ്ങൾ.
 • ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ആധുനിക ഇന്ത്യൻ ചരിത്രം.
 • സമൂഹം, സംസ്കാരം, പൈതൃകം, കല, സാഹിത്യം.
 • ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന: പ്രധാന സവിശേഷതകൾ.
 • ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയും സർക്കാരും.
 • അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങളും സംഭവങ്ങളും.
 • ചരിത്ര പ്രസ്ഥാനം.
 • നയങ്ങൾ.

ന്യായവാദം

 • മിറർ ചിത്രങ്ങൾ
 • സമാന രൂപങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പുചെയ്യുന്നു
 • ഫിഗർ മാട്രിക്സ് ചോദ്യങ്ങൾ
 • പ്രായം കണക്കാക്കുന്നതിലെ പ്രശ്നം
 • തീരുമാനമെടുക്കൽ
 • അനുമാനം
 • നമ്പർ സീരീസ്
 • അക്ഷരമാല പരമ്പര
 • വാദങ്ങൾ
 • സാദൃശ്യം
 • നോൺ വെർബൽ സീരീസ്
 • ദിശാബോധത്തിന്റെ പരിശോധന
 • വെൺ ഡയഗ്രം
 • രക്തബന്ധങ്ങൾ
 • കോഡിംഗും ഡീകോഡിംഗും
 • നമ്പർ റാങ്കിംഗ്
 • അരിത്മെറ്റിക് റീസണിംഗ്

Also Read,

Kerala PSC Study Materials

Daily Current Affairs

Weekly/ Monthly Current Affairs PDF (Magazines)

Also Practice Daily Quizes

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക*

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram group:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

 

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

Do's and Don'ts for Kerala High Court Assistant Exam 2022_60.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

Do's and Don'ts for Kerala High Court Assistant Exam 2022_100.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.