Malyalam govt jobs   »   News   »   Last Minute Tips for Degree Level...

Kerala PSC Degree Level Prelims 2021 Last Minute Tips| കേരള പിഎസ്‌സി ഡിഗ്രി ലെവൽ 2021ലെ പ്രിലിമിനറികൾക്കായുള്ള അവസാന നിമിഷ നുറുങ്ങുകൾ

കേരള പിഎസ്‌സി ഡിഗ്രി ലെവൽ 2021ലെ പ്രിലിമിനറികൾക്കായുള്ള അവസാന നിമിഷ നുറുങ്ങുകൾ (Kerala PSC Degree Level Prelims 2021 Last Minute Tips): എല്ലാവരും പേനകൾ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക ! ഇത് സമ്മർദ്ദകരമായ സമയങ്ങളാണ്, ഞങ്ങളെ വിശ്വസിക്കൂ, നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തിന്റെ ഗൗരവം ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗം ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ യുദ്ധത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഊഴത്തിനായി കാത്തിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചൂടുള്ള ബൂട്ട് നൽകുക!

ഇനിപ്പറയുന്ന പോയിന്റുകളിൽ, പരീക്ഷയ്‌ക്കായി ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യരുതാത്തതുമായ ചില കാര്യങ്ങൾ വഴി ബിരുദ തല പ്രിലിംസ് പരീക്ഷാ ദിവസത്തെ ചില നുറുങ്ങുകൾ ഞങ്ങൾ പങ്കിടുന്നു. ഇവ തീർച്ചയായും ചില ജ്ഞാന മന്ത്രങ്ങളല്ല, എന്നാൽ സ്വയം തയ്യാറായിരിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദയവായി ഒന്ന് വായിച്ച് ഈ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ഉൾകൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കുക.

Fil the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

ഒക്ടോബർ 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
October 3rd week

×
×

Download your free content now!

Download success!

Kerala PSC Degree Level Prelims 2021| Last Minute Tips_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

 

Kerala PSC Degree Level Prelims Exam 2021: Overview (അവലോകനം)

Kerala PSC Degree Level Prelims Exam 2021: Overview
Organization Name Kerala Public Service Commission (KPSC)
Exam Name Kerala PSC Degree Level Prelims Exam
Exam Date 23 October 2021   13 November 2021 [1st stage]

30 October 2021 [2nd stage] — Over

Admit Card Release Date 8th, 13th October 2021 for PSC Degree Level Prelims
Category Exam Date [Updated]
Admit Card Download details Registration Number and Date of Birth
Mode of download Online
Job Location Kerala
Official Site keralapsc.gov.in (or) thulasi.psc.kerala.gov.in/thulasi

Tips for Kerala PSC Degree Level Prelims 2021: Do’s (ചെയ്യേണ്ടത്)

അവസാന നിമിഷത്തെ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ നാളെ നിങ്ങൾക്കാവശ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്രമീകരിക്കുക. ഇതൊക്കെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും സമ്മർദത്തിന്റെ നിമിഷത്തിൽ, നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ ഇത് മതിയാകും.

നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് സമയത്തിന് മുമ്പ് കേന്ദ്രത്തിലെത്തുക. ഇത് വിഡ്ഢിത്തമാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും തീർച്ചയായും അല്ല. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, സെന്ററിൽ വൈകി എത്തിയതിനാൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ കഴിയാത്ത ഒരാളോട് ചോദിക്കുക.

സംഗ്രഹങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കുക. പുസ്തകങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് പറയുക. ഒരു ഏകീകൃത നോട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അവയിലൂടെ പോകാം. കേരള PSC ബിരുദതല 2021-ലെ പ്രിലിമിനറികൾക്കായി ഒരു ദ്രുത റിവിഷൻ നോട്ടുകൾ എടുക്കുക.

രാത്രി നന്നായി ഉറങ്ങുക. പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് രാത്രി മുഴുവൻ ഉറങ്ങുന്നത് മികച്ച പ്രകടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ചില പഠനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പരീക്ഷാ ഹാളിൽ, ചോദ്യപേപ്പർ 3 തവണ വായിക്കുക. ആദ്യത്തേതിൽ, ശരിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും പരിഹരിക്കുക. അടുത്ത യാത്രയിൽ, നിങ്ങൾ രണ്ട് ഓപ്‌ഷനുകൾ ഒഴിവാക്കിയ ചോദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുക, അടുത്തതും അവസാനവുമായ റൗണ്ടിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഒഴിവാക്കിയ ചോദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുക. അവസാന റൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങളെയും വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

Kerala PSC Degree Level Prelims 2021| Last Minute Tips_60.1
Kerala PSC Exam

Tips for Kerala PSC Degree Level Prelims 2021: Don’ts (ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്‌)

സമ്മർദ്ദം എടുക്കരുത്. നിങ്ങളെയും നിങ്ങൾ കഠിനമായി സമ്പാദിച്ച അറിവിനെയും വിശ്വസിക്കുക. നിങ്ങൾ സിലബസിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മാത്രമല്ല അത് എല്ലാവർക്കും സാധ്യമാണ്. ആരും സർവ്വജ്ഞരല്ല! നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി അറിയാവുന്ന വിഭാഗങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതാണ് അതിലും പ്രധാനം.

പരീക്ഷാ ഹാളിൽ പരിഭ്രാന്തരാകരുത്. നിങ്ങൾ ചില കഠിനമായ ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാൽ, നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമുള്ളതും ലഭിക്കും. ശാന്തമായ മനസ്സോടെ ചോദ്യങ്ങൾ വായിക്കുക.

മുഴുവൻ ചോദ്യപേപ്പറും കടുപ്പമാണെങ്കിൽ, ഇത് ഒരു മത്സര പരീക്ഷയായതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, അതായത് കട്ട്-ഓഫ് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രകടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കഠിനമായത് എല്ലാവർക്കും കഠിനമായിരിക്കാൻ തീർച്ചയായും സാധ്യതയുണ്ട്.

അവസാന നിമിഷം ഉത്തരം ചുറ്റിക്കറങ്ങരുത്, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അതിനായി കുറഞ്ഞത് 15 മിനിറ്റെങ്കിലും സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേഗത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും, 15 മിനിറ്റിൽ താഴെ സൂക്ഷിക്കരുത്. അല്ലാത്തപക്ഷം എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടതില്ല.

പേപ്പർ അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം ചർച്ച ആരംഭിക്കരുത്. വിശ്വസനീയമായ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള ആധികാരിക ഉത്തരത്തിനായി കാത്തിരിക്കുക. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളിലെ പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച്, ചോദ്യപേപ്പറിൽ കുറച്ച് അമ്പരപ്പിക്കുന്നതും അവ്യക്തവുമായ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അതിനർത്ഥം ചില തന്ത്രപരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, അവയുടെ ഉത്തരങ്ങൾ ചർച്ചാവിഷയമാണ്.

Also Read,

How to Crack Kerala PSC Exams

How to Crack Kerala PSC Secretariat Assistant Exam

Selected 40 Questions and Answers for Kerala PSC Degree Level Preliminary Exams

Secret Tips For Kerala PSC Secretariat Assistant Exam 2021

Kerala PSC Degree Level Prelims 2nd Stage Exam Analysis 2021

 

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

Kerala PSC Degree Level Prelims 2021| Last Minute Tips_70.1
Kerala Padanamela

*തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക*

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram group:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

Kerala PSC Degree Level Prelims 2021| Last Minute Tips_50.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

Kerala PSC Degree Level Prelims 2021| Last Minute Tips_100.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.