Malyalam govt jobs   »   Daily Current Affairs In Malayalam |...

Daily Current Affairs In Malayalam | 28 May 2021 Important Current Affairs In Malayalam

Table of Contents

Daily Current Affairs In Malayalam | 28 May 2021 Important Current Affairs In Malayalam_30.1

LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തരം , 12-)o തരം , ഡിഗ്രി തലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ദിവസം മുഴുവനും നടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളുടെ പൂർണ്ണ സമാഹാരമാണ് ദൈനംദിന പൊതുവിജ്ഞാന അപ്ഡേറ്റ്. അതിനാൽ, കറന്റ് അഫയേഴ്സ് വിഭാഗത്തിനായി തയ്യാറെടുക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് 2021 മെയ് 28 തീയതിയിലെ പൊതുവിജ്ഞാന അപ്ഡേറ്റ് ഇതാ. ഈ ഭാഗം വായിച്ചതിനുശേഷം, നിങ്ങൾക്ക് കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ക്വിസ് വിജയകരമായി പരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയും.

National News

1.രാജനാഥ് സിംഗ് സെഹാറ്റ് ഒപിഡി പോർട്ടൽ സമാരംഭിച്ചു

Daily Current Affairs In Malayalam | 28 May 2021 Important Current Affairs In Malayalam_40.1
രക്ഷാ മന്ത്രി ശ്രീ രാജ്‌നാഥ് സിംഗ് ‘സർവീസസ് ഇ-ഹെൽത്ത് സഹായം’ , ടെലി-consultation (SeHAT) ഒപിഡി പോർട്ടൽ വീഡിയോ കോൺഫെറെൻസിങ്ങിലൂടെ ആരംഭിച്ചു. സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന സായുധ സേനാംഗങ്ങൾക്കും, സൈനികർക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും ടെലിമെഡിസിൻ സേവനങ്ങൾ നൽകുക എന്നതാണ് പോർട്ടലിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
പോർട്ടലിനെക്കുറിച്ച്:
• ടെലിമെഡിസിൻ സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് പോർട്ടൽ https://sehatopd.in/ ൽ ലഭിക്കും.
• നൂതന സുരക്ഷാ സവിശേഷതകളുള്ള അവസാന പതിപ്പാണ് സെഹാറ്റ് ഒപിഡി പോർട്ടൽ.
• ട്രയൽ പതിപ്പ് 2020 ഓഗസ്റ്റിൽ സമാരംഭിച്ചു, ഇതിനകം 6,500 ൽ അധികം മെഡിക്കൽ കൺസൾട്ടേഷനുകൾ ബീറ്റ പതിപ്പിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

State News

2.അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമാന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ ‘ഗാർഡിയൻ മന്ത്രിമാരെ’ നിയമിക്കുന്നു

Daily Current Affairs In Malayalam | 28 May 2021 Important Current Affairs In Malayalam_50.1
സംസ്ഥാനത്തെ 34 ജില്ലകളിലും സർക്കാർ നയ തീരുമാനങ്ങൾ, ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങൾ, മറ്റ് ക്ഷേമപദ്ധതികൾ എന്നിവ നടപ്പാക്കുന്നതിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ ‘ഗാർഡിയൻ മന്ത്രിമാരെ’ നിയമിച്ചു. ഈ ജില്ലകളുടെ സന്തുലിതവും വേഗത്തിലുള്ളതും സുസ്ഥിരവുമായ വികസനത്തിനായി അസമിലെ 34 ജില്ലകൾക്കും 13 ‘ഗാർഡിയൻ മന്ത്രിമാരെ’ നിയമിച്ചു.കേന്ദ്ര-സ്പോൺസർ ചെയ്ത എല്ലാ പദ്ധതികളും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്വന്തം മുൻഗണനാ പരിപാടികളും നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് നിയുക്ത മന്ത്രിമാർ ഉത്തരവാദികളായിരിക്കും.

3.കേരളത്തിന്റെ പുതിയ സ്മാർട്ട് കിച്ചൻ സ്കീം

Daily Current Affairs In Malayalam | 28 May 2021 Important Current Affairs In Malayalam_60.1
ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ (എൽഡിഎഫ്) പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി സംസ്ഥാനത്ത് “സ്മാർട്ട് കിച്ചൻ പദ്ധതി” നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും, ശുപാർശകളും രൂപീകരിക്കുമെന്ന് സെക്രട്ടറി തലത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റി കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സ്ത്രീകളുടെ ഗാർഹിക തൊഴിലാളികളുടെ ജോലിഭാരം കണക്കാക്കാനും, കുറയ്ക്കാനും ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. സ്മാർട്ട് കിച്ചൻ സ്കീം 2021 ജൂലൈ 10 നകം ആരംഭിക്കും.
പദ്ധതി പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ അടുക്കള പുതുക്കിപ്പണിയാൻ വായ്പ നൽകും. തവണകളായി കുറഞ്ഞ പലിശനിരക്കിൽ വായ്പ നൽകും. സ്ത്രീകളുടെ ഗാർഹിക തൊഴിലാളികളുടെ ജോലിഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സ്കീം ശ്രമിക്കുന്നു.
എല്ലാ മത്സരപരീക്ഷകൾക്കുമുള്ള പ്രധാന കുറിപ്പുകൾ:
• കേരള മുഖ്യമന്ത്രി: പിണറായി വിജയൻ.
• കേരള ഗവർണർ: ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ.

Banking News

4.ഐ‌സി‌ഐസി്ഐ ബാങ്ക് എൻ‌പി‌സി‌ഐയുമായി സഹകരിച്ച് അതിന്റെ ‘പോക്കറ്റുകൾ’ ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റ് യുപിഐയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു

Daily Current Affairs In Malayalam | 28 May 2021 Important Current Affairs In Malayalam_70.1
ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് ഇത്തരം ഐഡികൾ സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ലിങ്കുചെയ്യപ്പെടും ആവശ്യപ്പെടുന്നു നിലവിലുള്ള പ്രവൃത്തിക്ക് പുറപ്പെടൽ കൃതിക അതിന്റെ വാലറ്റ് ‘പോക്കറ്റുകൾ’ ഒരു ഉപി (യൂണിഫൈഡ് പേയ്മെന്റ്സ് ഇന്റർഫേസ്) ഐഡി ലിങ്കിംഗ് ഒരു അതുല്യമായ സൗകര്യം വിക്ഷേപണം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ സംരംഭം ഉപയോക്താക്കളെ അവരുടെ ‘പോക്കറ്റുകൾ’ വാലറ്റിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ചെറിയ മൂല്യമുള്ള ദൈനംദിന ഇടപാടുകൾ നടത്താൻ പ്രാപ്‌തമാക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഇതിനകം യുപിഐ ഐഡി ഉള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ‘പോക്കറ്റുകൾ’ അപ്ലിക്കേഷനിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഐഡി ലഭിക്കും.
യുപിഐ ഉപയോഗിച്ച് സുരക്ഷിതവും സുരക്ഷിതവുമായ രീതിയിൽ അവരുടെ ‘പോക്കറ്റുകൾ’ വാലറ്റിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ചെറിയ മൂല്യമുള്ള ദൈനംദിന ഇടപാടുകൾ നടത്താൻ ഈ സംരംഭം ഉപയോക്താക്കളെ പ്രാപ്‌തമാക്കുന്നു. അവരുടെ സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ദിവസേന നടത്തുന്ന ഇടപാടുകളുടെ എണ്ണം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനും ഒന്നിലധികം എൻ‌ട്രികളുടെ സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്‌മെൻറ് അലങ്കോലപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഇത് അവരെ സഹായിക്കുന്നു. കൂടാതെ, സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളെപ്പോലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർക്ക് യുപിഐയുടെ സൗകര്യപ്രദമായ ഉപയോഗം ഇത് വിപുലീകരിക്കുന്നു.
എല്ലാ മത്സരപരീക്ഷകൾക്കുമുള്ള പ്രധാന കുറിപ്പുകൾ:
• ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് ആസ്ഥാനം: മുംബൈ, മഹാരാഷ്ട്ര.
• ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് എംഡി, സിഇഒ: സന്ദീപ് ബക്ഷി.
• ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് ടാഗ്‌ലൈൻ: ഹം ഹായ് നാ, ഖയാൽ ആപ്ക.

Appointment News

5.വിയന്ന ആസ്ഥാനമായുള്ള ഐ‌എൻ‌സി‌ബിയുടെ പ്രസിഡന്റായി ജഗ്ജിത് പവാഡിയ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു

Daily Current Affairs In Malayalam | 28 May 2021 Important Current Affairs In Malayalam_80.1
മുൻ നാർക്കോട്ടിക് കമ്മീഷണറും ഇന്ത്യൻ റവന്യൂ സർവീസിലെ (കസ്റ്റംസ്) വിരമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായ ജഗ്ജിത് പവാഡിയയെ അന്താരാഷ്ട്ര മയക്കുമരുന്ന് നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ (ഐ‌എൻ‌സി‌ബി) പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. വിയന്ന ആസ്ഥാനമായുള്ള സംഘടനയുടെ തലവനായ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരിയും, ഈ പദവി വഹിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വനിതയുമാണ് അവർ.
അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിയന്ത്രിത മരുന്നുകൾ യഥാസമയം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലും ലഭ്യമാക്കുന്നതിലും ബോർഡ് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും. കഞ്ചാവും കഞ്ചാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുക്കളും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇത് തുടരും. മൂന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര മയക്കുമരുന്ന് നിയന്ത്രണ കൺവെൻഷനുകളുമായി യുഎൻ അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ പാലനവും അന്താരാഷ്ട്ര മയക്കുമരുന്ന് നിയന്ത്രണ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനവും ഐ‌എൻ‌സി‌ബി നിരീക്ഷിക്കുന്നു.
എല്ലാ മത്സരപരീക്ഷകൾക്കുമുള്ള പ്രധാന കുറിപ്പുകൾ:
• അന്താരാഷ്ട്ര മയക്കുമരുന്ന് നിയന്ത്രണ ബോർഡ് ആസ്ഥാനം: വിയന്ന, ഓസ്ട്രിയ;
• ഇന്റർനാഷണൽ നാർക്കോട്ടിക് കൺട്രോൾ ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ്: കോർനെലിസ് പി. ഡി ജോഞ്ചിയർ;
• അന്താരാഷ്ട്ര മയക്കുമരുന്ന് നിയന്ത്രണ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചത്: 1968.

Schemes and Committees

6.നിക്ഷേപ ഫണ്ടുകളെക്കുറിച്ച് ഒരു വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയെ ഐ‌എഫ്‌എസ്‌സിഎ രൂപീകരിക്കുന്നു

Daily Current Affairs In Malayalam | 28 May 2021 Important Current Affairs In Malayalam_90.1
ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് സെന്റർ അതോറിറ്റി (ഐ.എഫ്.എസ്.സി.എ) നിക്ഷേപ ഫണ്ടുകൾക്കായി ഒരു വിദഗ്ദ്ധ സമിതി രൂപീകരിച്ചു. കൊട്ടക് മഹീന്ദ്ര അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ നിലേഷ് ഷായുടെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചത്. ഇത് ആഗോള മികച്ച സമ്പ്രദായങ്ങളെ സമഗ്രമായി അവലോകനം ചെയ്യുകയും അന്താരാഷ്ട്ര ധനകാര്യ സേവന കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ഫണ്ടിന്റെ വ്യവസായത്തിനായുള്ള റോഡ്മാപ്പിൽ ഐഎഫ്എസ്സിഎയ്ക്ക് ശുപാർശകൾ നൽകുകയും ചെയ്യും IFSC- കൾ).
സമിതിയിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളിൽ സാങ്കേതികവിദ്യ, വിതരണം, നിയമപരമായ, പാലിക്കൽ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള മുഴുവൻ ഫണ്ട് മാനേജുമെന്റ് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിലെ നേതാക്കളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
IFSCA യെക്കുറിച്ച്:
ഗുജറാത്തിലെ ഗാന്ധിനഗറിലെ ജിഫ്റ്റ് സിറ്റിയിലാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് സെന്റർ അതോറിറ്റി (ഐഎഫ്എസ്സിഎ) പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ അന്താരാഷ്ട്ര ധനകാര്യ സേവന കേന്ദ്രങ്ങളിലെ (ഐഎഫ്എസ്സി) സാമ്പത്തിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ധനകാര്യ സേവനങ്ങൾ, ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു ഏകീകൃത റെഗുലേറ്ററാണ് ഇത്.

Award News

7.മുതിർന്ന ഇന്ത്യൻ രസതന്ത്രജ്ഞൻ സി.എൻ.ആർ. റാവുവിന് 2020 അന്താരാഷ്ട്ര ENI അവാർഡ് ലഭിച്ചു

Daily Current Affairs In Malayalam | 28 May 2021 Important Current Affairs In Malayalam_100.1
പ്രശസ്ത ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനും ഭാരത് രത്ന പ്രൊഫസറുമായ സി.എൻ.ആർ. റാവുവിനെ ഇന്റർനാഷണൽ എനി അവാർഡ് 2020 (എനർജി ഫ്രോണ്ടിയർ അവാർഡ് എന്നും വിളിക്കുന്നു) അനുമോദിച്ചു. ഊർജ്ജ ഗവേഷണത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനമായി അന്താരാഷ്ട്ര എനി അവാർഡ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. മെറ്റൽ ഓക്സൈഡുകൾ, കാർബൺ നാനോട്യൂബുകൾ, മറ്റ് വസ്തുക്കൾ, ദ്വിമാന സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് സമ്മാനം ലഭിച്ചു.
2021 ഒക്ടോബർ 14 ന് റോമിലെ ക്വിറിനൽ പാലസിൽ നടക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങിൽ പ്രൊഫസർ റാവുവിന് 2020 ലെ എനി അവാർഡ് സമ്മാനിക്കും. ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളുടെ മികച്ച ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും പരിസ്ഥിതി ഗവേഷണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി ഇറ്റാലിയൻ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് കമ്പനിയായ എനി വർഷം തോറും എനി അവാർഡ് നൽകുന്നു.

8.നൊബേൽ സമ്മാന ജേതാവ് അമർത്യ സെൻ സ്പെയിനിന്റെ മികച്ച അവാർഡ് നൽകി

Daily Current Affairs In Malayalam | 28 May 2021 Important Current Affairs In Malayalam_110.1
ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനും, നോബൽ സമ്മാന ജേതാവുമായ അമർത്യ കുമാർ സെന്നിനെ സോഷ്യൽ സയൻസ് വിഭാഗത്തിൽ സ്പെയിൻ നൽകിയ ‘2021 പ്രിൻസസ് ഓഫ് അസ്റ്റൂറിയാസ് അവാർഡ്’ നൽകി ആദരിച്ചു. സയൻസ്, ഹ്യുമാനിറ്റീസ്, പബ്ലിക് അഫയേഴ്സ് എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ച ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വ്യക്തികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഓർഗനൈസേഷനുകൾക്കും സ്പെയിനിലെ പ്രിൻസസ് ഓഫ് അസ്റ്റൂറിയസ് ഫൗണ്ടേഷൻ നൽകുന്ന വാർഷിക സമ്മാനങ്ങളാണ് പ്രിൻസസ് ഓഫ് അസ്റ്റൂറിയാസ് അവാർഡ്.
20 ദേശീയതകളിലെ 41 സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് 87 കാരനായ സെൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. “ക്ഷാമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണവും, മനുഷ്യവികസന സിദ്ധാന്തവും, ക്ഷേമ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രവും ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സംവിധാനങ്ങളും, അനീതി, അസമത്വം, രോഗം, അജ്ഞത എന്നിവയ്ക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്”. . 50,000 യൂറോ ക്യാഷ് പ്രൈസും അവാർഡിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നതുമായ ജോവാൻ മിറോ ശില്പവും, ഡിപ്ലോമയും, ചിഹ്നവും അടങ്ങുന്നതാണ് അവാർഡ്.

Agreement News

9.TRIFED, NITI AAYOG എന്നിവർ വാൻ ധൻ യോജന നടപ്പാക്കുന്നതിന് പങ്കാളിയാകും

Daily Current Affairs In Malayalam | 28 May 2021 Important Current Affairs In Malayalam_120.1
ട്രിഫെഡ് (ട്രൈബൽ കോപ്പറേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഡവലപ്മെന്റ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ), എൻ‌ഐടി്ഐ ആയോഗ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ 39 ആദിവാസി അഭിലാഷ ജില്ലകളിൽ വാൻ ധൻ വികാസ് കേന്ദ്രത്തിന് കീഴിൽ വാൻ ധൻ വികാസ് കേന്ദ്ര (വിഡിവികെ) സംരംഭം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി എൻ‌ടിഐ ആയോഗുമായി പങ്കാളിയാകാൻ ഗോത്രകാര്യ മന്ത്രാലയം ഒരുങ്ങുന്നു. ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, അസം, ഛത്തീസ്ഗട്ട്, ഗുജറാത്ത്, ജാർഖണ്ഡ്, മധ്യപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, മണിപ്പൂർ, മേഘാലയ, മിസോറം, നാഗാലാൻഡ്, ഒഡീഷ, തെലങ്കാന, ത്രിപുര എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജില്ലകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
സംരംഭത്തെക്കുറിച്ച്:
• മൂല്യവർദ്ധനവ്, ബ്രാൻഡിംഗ്, ചെറിയ വന ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വിപണനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് വാൻ ധൻ ട്രൈബൽ സ്റ്റാർട്ട്-അപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വി.ഡി.വി.കെ., വന അധിഷ്ഠിത ഗോത്രവർഗക്കാർക്ക് സുസ്ഥിരമായ ഉപജീവനമാർഗ്ഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി വാൻ ധൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപി ച്ചു.
• 50% ത്തിൽ കൂടുതൽ ആദിവാസി ജനസംഖ്യയുള്ള ഈ അഭിലാഷ ജില്ലകളിലാണ് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ.
• ഈ പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ എൻ‌ടിഐ ആയോഗ് കൺ‌വെർ‌ജെൻ‌സ് (സംസ്ഥാനവും, കേന്ദ്രഭരണവും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം) എന്ന ആശയത്തിൽ ട്രിഫെഡിനെ പിന്തുണയ്ക്കും, ആർട്ടിക്കിൾ 275 (1), ഡി‌എം‌എഫ് (ജില്ലാ മിനറൽ ഫൗണ്ടേഷനുകൾ), വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ പട്ടികവർഗ്ഗ ഘടകങ്ങൾ (എസ്ടിസി) എന്നിവയുള്ള വി‌ഡി‌വി‌കെ മിഷനായി.
വാൻ ധൻ യോജന അല്ലെങ്കിൽ വാൻ ധൻ പദ്ധതി
• ഇത് 2018 ഏപ്രിൽ 14 ന് സമാരംഭിച്ചു, ഇത് ട്രിഫെഡ് നടപ്പിലാക്കുന്നു. വാൻ ധൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ രാജ്യത്തെ ആദിവാസി ജനതയുടെ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് വാൻ ധൻ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
• മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് (എം‌എസ്‌പി) വഴിയുള്ള ‘മെക്കാനിസം ഫോർ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫോർ മൈനർ ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്’ (എം‌എഫ്‌പി) യുടെ ഒരു ഘടകമാണിത്.
• പ്രധാനമായും വനമേഖലയിലുള്ള ആദിവാസി ജില്ലകളിൽ ആദിവാസി സമുദായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വാൻ ധൻ വികാസ് കേന്ദ്ര ക്ലസ്റ്ററുകൾ (വി.ഡി.വി.കെ.സി) സ്ഥാപിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശ്യം.
എല്ലാ മത്സരപരീക്ഷകൾക്കുമുള്ള പ്രധാന കുറിപ്പുകൾ:
• ഗോത്രകാര്യ മന്ത്രി: അർജുൻ മുണ്ട.
• എൻ‌ടിഐ ആയോഗ് രൂപീകരിച്ചു: 1 ജനുവരി 2015.
• എൻ‌ടിഐ ആയോഗ് ആസ്ഥാനം: ന്യൂഡൽഹി
• എൻ‌ടിഐ ആയോഗ് ചെയർപേഴ്സൺ: നരേന്ദ്ര മോദി.

Sports News

10.ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഗുസ്തിയിൽ ചുമതലയേറ്റ ഏക ഇന്ത്യൻ റഫറി അശോക് കുമാർ

Daily Current Affairs In Malayalam | 28 May 2021 Important Current Affairs In Malayalam_130.1
ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസിന്റെ ഗുസ്തി മത്സരങ്ങളിൽ ചുമതലയേൽക്കുന്ന ഏക റഫറിയായിരിക്കും അശോക് കുമാർ. യുണൈറ്റഡ് വേൾഡ് റെസ്ലിംഗ് (യുഡബ്ല്യുഡബ്ല്യു) പുറത്തിറക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പട്ടികയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തി. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ഒളിമ്പിക്സിൽ ചുമതലയേൽക്കുന്ന അശോക്. അദ്ദേഹം യു‌ഡബ്ല്യുഡബ്ല്യു റഫറിമാരുടെ അധ്യാപകനുമാണ്.

Books and Authors

11.പകർച്ചവ്യാധികൾക്കിടയിൽ കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായി ധനസമാഹരണത്തിനുള്ള ഒരു പുതിയ പുസ്തകം

Daily Current Affairs In Malayalam | 28 May 2021 Important Current Affairs In Malayalam_140.1
ദില്ലി ആസ്ഥാനമായുള്ള സംരംഭകനും, പർവതാരോഹകനുമായ ആദിത്യ ഗുപ്ത, കോവിഡ് -19 ദുരിതാശ്വാസത്തിനായി ഒരു കോടി രൂപ സമാഹരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ “എവറസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള 7 പാഠങ്ങൾ – ജീവിതവും ബിസിനസ്സിൽ നിന്നുള്ള പര്യവേഷണ പഠനങ്ങളും”. 250 പേജുകളിലായി 350 അതിശയകരമായ ചിത്രങ്ങളുള്ള കോഫി ടേബിൾ പുസ്തകം എഴുതിയത് ആദിത്യ ഗുപ്തയാണ്.
2019 ൽ 50 ആം വയസ്സിൽ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയതിന്റെ രചയിതാവിന്റെ അനുഭവം പുസ്തകം വിവരിക്കുന്നു, കൂടാതെ “തയ്യാറെടുപ്പ്, അഭിനിവേശം, സ്ഥിരോത്സാഹം, മാനസിക കാഠിന്യം, പ്രതിരോധം” എന്നിവയുടെ ഗുണങ്ങൾ പങ്കിടുന്നു. പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം എൻജിഒ ചൈൽഡ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് യു (CRY) ന് നൽകും.

Important Days

12.മെയ് 28 ന് ലോക വിശപ്പ് ദിനം ആചരിച്ചു

Daily Current Affairs In Malayalam | 28 May 2021 Important Current Affairs In Malayalam_150.1
എല്ലാ വർഷവും മെയ് 28 നാണ് ലോക വിശപ്പ് ദിനം ആഗോളതലത്തിൽ ആചരിക്കുന്നത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 820 ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളെ വിട്ടുമാറാത്ത പട്ടിണിയിൽ കഴിയുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ദിവസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. വിട്ടുമാറാത്ത വിശപ്പിന്റെ അസ്വാസ്ഥ്യത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക മാത്രമല്ല, സുസ്ഥിര സംരംഭങ്ങളിലൂടെ പട്ടിണിയും, ദാരിദ്ര്യവും പരിഹരിക്കാനും 2011 മുതൽ ഇത് നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു.
പോഷകാഹാരക്കുറവ്, വിട്ടുമാറാത്ത പട്ടിണി എന്നിവയിൽ നിന്ന് നാലിലൊന്ന് ജീവൻ രക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഈ സംരംഭം തിരിച്ചറിയുന്നു. പാൻഡെമിക് കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും ദുർബലരായവരെ രക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന ഘടകമായി ഭക്ഷണ വിതരണത്തിനായി ആഗോളതലത്തിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത പരമപ്രധാനമാണ്.
ഇന്നത്തെ ചരിത്രം:
• 2011 ൽ ആദ്യമായി ആരംഭിച്ച ദ ഹംഗർ പ്രോജക്ടിന്റെ ഒരു സംരംഭമാണ് ലോക വിശപ്പ് ദിനം. വിശപ്പ് മൊത്തത്തിൽ നോക്കുന്നതിനുള്ള പതിനൊന്നാമത്തെ വാർഷിക ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഡിയെ ഈ വർഷം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.
എല്ലാ മത്സരപരീക്ഷകൾക്കുമുള്ള പ്രധാന കുറിപ്പുകൾ:
• ആഗോള വിശപ്പ് സൂചിക 2020 ൽ 107 രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ 94 ആം സ്ഥാനത്താണ്.

13.സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യത്തിനായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര പ്രവർത്തന ദിനം: 28 മെയ്

Daily Current Affairs In Malayalam | 28 May 2021 Important Current Affairs In Malayalam_160.1
സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യവും, ക്ഷേമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി 1987 മുതൽ എല്ലാ വർഷവും മെയ് 28 ന് സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യത്തിനായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര പ്രവർത്തന ദിനം (അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ആരോഗ്യ ദിനം) ആചരിക്കുന്നു. ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ, കരീബിയൻ വിമൻസ് ഹെൽത്ത് നെറ്റ്‌വർക്ക് (LACWHN), വിമൻസ് ഗ്ലോബൽ നെറ്റ്‌വർക്ക് ഫോർ റീപ്രൊഡക്ടീവ് റൈറ്റ്സ് (WGNRR) എന്നിവ ദിവസം ആരംഭിച്ചു.
ഓരോ വർഷവും, സ്ത്രീകൾ, പെൺകുട്ടികൾ, അഭിഭാഷകർ, സഖ്യകക്ഷികൾ എന്നിവ തുടർന്നും നടപടിയെടുക്കുകയും അവ എന്തിനുവേണ്ടിയാണോ ലൈംഗിക, പ്രത്യുൽപാദന അവകാശങ്ങൾക്കായി നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നത്: നമ്മുടെ മനുഷ്യാവകാശത്തിന്റെ അവിഭാജ്യവും, അദൃശ്യവുമായ ഭാഗം.

14.സ്വയംഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുമായി ഐക്യദാർഢ്യത്തിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര ആഴ്ച

Daily Current Affairs In Malayalam | 28 May 2021 Important Current Affairs In Malayalam_170.1
2021 മെയ് 25 മുതൽ 31 വരെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സ്വയംഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുമായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ഐക്യദാർ ആചരിക്കുന്നു. 1999 ഡിസംബർ 06 ന് യുഎൻ പൊതുസഭ ഐക്യദാർഢ്യം വാരത്തിന്റെ വാർഷികാഘോഷത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. സ്വയംഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ ആളുകൾ. യുഎൻ ചാർട്ടറിൽ, ഒരു സ്വയംഭരണ പ്രദേശത്തെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് “ഒരു ജനത ഇതുവരെ സ്വയംഭരണത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ അളവ് കൈവരിച്ചിട്ടില്ല.”
സ്വയംഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ ഭൂമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷിക്കാനാവാത്ത അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും, ഉറപ്പുനൽകുന്നതിനും ഫലപ്രദമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുകയെന്നതാണ് ഈ നിരീക്ഷണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം, കൂടാതെ ആ വിഭവങ്ങളുടെ ഭാവി വികസനത്തിന്മേൽ നിയന്ത്രണം സ്ഥാപിക്കുകയും, നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുക. ആ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ സ്വത്തവകാശം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കാനുള്ള അധികാരം. നിലവിൽ 17 സ്വയംഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ അവശേഷിക്കുന്നു.

Obituaries News

15.രചയിതാവും കലാ ക്യൂറേറ്ററുമായ അൽക രഘുവാൻഷി അന്തരിച്ചു

Daily Current Affairs In Malayalam | 28 May 2021 Important Current Affairs In Malayalam_180.1
എഴുത്തുകാരനും, ആർട്ട് ക്യൂറേറ്ററുമായ അൽക രഘുവൻഷി അന്തരിച്ചു. ലണ്ടനിലെ ഗോൾഡ്സ്മിത്ത് കോളേജിലും, ഓക്സ്ഫോർഡിലെ മോഡേൺ ആർട്ട് മ്യൂസിയത്തിലും പരിശീലനം നേടിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആർട്ട് ക്യൂറേറ്ററായിരുന്നു അവർ. 25 പ്രധാന എക്സിബിഷനുകൾ അവർ ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്യുകയും, രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവയിൽ പലതും രാജ്യത്തിന്റെയും, ലോകത്തിന്റെയും മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോയി.

Defence News

16.ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഫ്ലൈറ്റ് ടെസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറാണ് ആശ്രിത വി ഒലെറ്റി

Daily Current Affairs In Malayalam | 28 May 2021 Important Current Affairs In Malayalam_190.1
ഒരു വലിയവിഭാഗം നേതാവ്, ആശ്രിത വി ഒലെത്യ് വ്യോമസേന ആദ്യ മാത്രം സ്ത്രീ വേഷം യോഗ്യത, ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ടെസ്റ്റ് എൻജിനീയറായി അവൾ സായുധസേനയുടെ അവരുടെ ഇൻഡക്ഷൻ മുമ്പിൽ വിമാനവും വായുവിലൂടെയുള്ള സിസ്റ്റങ്ങൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ഉത്തരവാദിത്തം. 43-ാമത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് ടെസ്റ്റ് കോഴ്‌സിന്റെ ഭാഗമായി കർണാടക സ്വദേശിയായ ആശ്രിത വി ഒലെറ്റി ബിരുദം നേടി.
എല്ലാ മത്സരപരീക്ഷകൾക്കുമുള്ള പ്രധാന കുറിപ്പുകൾ:
• എയർ ചീഫ് മാർഷൽ: രാകേഷ് കുമാർ സിംഗ് ഭദൗരിയ.
• ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന സ്ഥാപിച്ചത്: 8 ഒക്ടോബർ 1932.
• ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്‌സ് ആസ്ഥാനം: ന്യൂഡൽഹി

Coupon code- SMILE- 77% OFFER

Daily Current Affairs In Malayalam | 28 May 2021 Important Current Affairs In Malayalam_200.1

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

Daily Current Affairs In Malayalam | 28 May 2021 Important Current Affairs In Malayalam_220.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

Daily Current Affairs In Malayalam | 28 May 2021 Important Current Affairs In Malayalam_230.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.