Malyalam govt jobs   »   News   »   CRPF HC & ASI Salary &...

CRPF HC & ASI Salary and Job Profile 2023 | CRPF HC & ASI 2023 ശമ്പളവും ജോബ് പ്രൊഫൈലും : ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ:

CRPF HC & ASI 2023 Salary : The CRPF HC & ASI job comes with a good salary along with other allowances and perks. The CRPF HC & ASI Salary in hand is a source of motivation for many aspirants. The CRPF HC & ASI pay scale offers a great opportunity to the aspirants to lead a good life. In this article we are providing detailed information on CRPF HC & ASI Salary and Job Profile 2023.

CRPF HC & ASI 2023 ശമ്പളവും ജോബ് പ്രൊഫൈലും

സെൻട്രൽ റിസർവ് പോലീസ് ഫോഴ്സ് (CRPF) ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ, ASI തസ്തികകളിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. മൊത്തം 1458 CRPF തസ്തികകളിലേക്കാണ് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. റിക്രൂട്ട്‌മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും അറിയാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ചുവടെ വായിക്കാവുന്നതാണ്. CRF HC, ASI ഒഴിവുകളിൽ താൽപ്പര്യമുള്ള എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ഈ ലേഖനം ഉപയോഗപ്രദമാകും, കാരണം CRF HC, ASI ശമ്പളവും ജോലി പ്രൊഫൈലും സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നൽകുന്നു.

Fill the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

CRPF HC & ASI Salary And Job Profile ; Benefits And In Hand Salary_40.1
Adda247 Kerala Telegram Link

CRPF റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023

CRPF ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ ജോബ് പ്രൊഫൈൽ

സെൻട്രൽ റിസർവ് പോലീസ് സേനയ്ക്ക് വ്യത്യസ്തമായ റോളുകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുമുണ്ട്, അത് ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ തസ്തികയിലേക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഏതൊരു CRPF ന്റെയും മിനിസ്റ്റീരിയൽ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിൽ, ഓഫീസ് ടൈമിംഗ് ഉള്ള ഒരു ബാക്ക് ഓഫീസ് ജോലിയാണ് ഉള്ളത്, എന്നുവെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു ബാക്ക് ഓഫീസ് ജോലി ചെയ്യും എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, കൂടാതെ ഏറ്റവും മികച്ച കാര്യങ്ങളിലൊന്ന് എന്നത് രാത്രി ഷിഫ്റ്റിനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. CISF-ന്റെ ഫീൽഡ് യൂണിറ്റുകളുടെയും ആസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ഭരണനിർവഹണത്തെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഔദ്യോഗിക ഡെസ്ക് ടൈപ്പിംഗ് ജോലികൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിളിനാണ് (മിനിറ്റ്). ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ (മിനിറ്റ്) എന്നത് ഒരു ക്ലറിക്കൽ ജോലിയാണ്, അതിൽ നിങ്ങൾ യൂണിറ്റിന്റെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ ഔദ്യോഗിക കത്തിടപാടുകൾ, ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് നോട്ട് ഷീറ്റുകൾ, കത്തുകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

മറ്റ് ജോലികൾ എന്നത് –

 • CRPF ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിളിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർക്ക് ഉപദേശം നൽകുകയും മാനസിക പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്യുക.
 • മെസ്സിൽ നല്ലതും പോഷകപ്രദവുമായ ഭക്ഷണം നൽകുന്നുണ്ടെന്നും രേഖകൾ ഉചിതമായി പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉറപ്പാക്കുക.
 • ഫീൽഡ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുക.
 • ജോലിസ്ഥലത്തെ പരിശീലനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്ഥിരമായ പരിശീലനവും പരിശീലകനെന്ന നിലയിൽ നവീകരണ പരിശീലനവും നൽകുക.
 • ആയുധങ്ങളുടെയും പ്രത്യേക ഉപകരണങ്ങളുടെയും സുരക്ഷിതമായ കസ്റ്റഡി ഉറപ്പാക്കുകയും ശരിയായ പരിപാലനം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക.
 • സിവിൽ പോലീസുമായി ഇടപഴകുകയും അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുക.

CRPF ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ സിലബസ് 2023

CRPF ASI (സ്റ്റെനോ) ജോബ് പ്രൊഫൈൽ

രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷ നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് CRPF ന്റെ പ്രധാന ചുമതല. കലാപത്തെ നേരിടുന്നതിനും ക്രമസമാധാനപാലനത്തിനുമായി ഇത് സാധാരണയായി പ്രദേശങ്ങളിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ASI (സ്റ്റെനോ) ക്ക് സമാനമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട് –

 • തിരക്ക് നിയന്ത്രണം
 • കലാപ നിയന്ത്രണം
 • കൗണ്ടർ മിലിറ്റൻസി / വിമത പ്രവർത്തനങ്ങൾ.
 • ഇടതുപക്ഷ തീവ്രവാദം കൈകാര്യം ചെയ്യുക
 • വലിയ തോതിലുള്ള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഏകോപനം, പ്രത്യേകിച്ച് അസ്വസ്ഥമായ പ്രദേശങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്.
 • VIP കളുടെയും സുപ്രധാന ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകളുടെയും സംരക്ഷണം.
 • പരിസ്ഥിതി നശീകരണവും പ്രാദേശിക സസ്യജന്തുജാലങ്ങളുടെ സംരക്ഷണവും പരിശോധിക്കുക
 • യുദ്ധസമയത്ത് ആക്രമണത്തിനെതിരായ പോരാട്ടം
 • UN സമാധാന ദൗത്യത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക
 • പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനവും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുക.

ഇത് കൂടാതെ, വിമാനത്താവളം, പവർഹൗസുകൾ, പാലങ്ങൾ, ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ, ആകാശവാണി നിലയങ്ങൾ, ഗവർണർമാരുടെയും മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെയും വസതികൾ, ദേശസാൽകൃത ബാങ്കുകൾ, കലാപ ബാധിത സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മറ്റ് സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തവും അവർക്കാണ്.

Kerala PSC Technical Supervisor Recruitment 2023

CRPF ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിളിന്റെ ശമ്പളത്തിന്റെ ഘടന

CRPF ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിളിന്റെ വിവിധ തസ്തികകളിലെ ശമ്പള സ്കെയിലും ശമ്പളവും കാണുന്നതിന് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടിക പരിശോധിക്കുക –

CRPF Head Constable Salary Structure
CRPF Head Constable Salary
Pay Level 04
Pay Band PB-1(5200 to 20200)
Grade Pay 2400
Pay Scale Rs.25,500/- 81,100/-
Basic Salary Rs. 25,000/-
Maximum Salary Rs. 81,100/-
Dearness Allowance (DA) Rs. 9690/- (38% Of Basic Pay)
House Rent Allowance (HRA) Rs. 6885/- (08-27% Of Basic Pay)
Transport Allowance (TA) As Per Applicable
Starting In Hand Salary Rs. 35,245/-. /- (Approx Per Month)
Maximum In Hand Salary (As Of Now) Rs. 115975/-(Approx Per Month)

CRPF ASI സ്റ്റെനോയുടെ ശമ്പളത്തിന്റെ ഘടന

CRPF ASI ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിളിന്റെ വിവിധ തസ്തികകളിലെ ശമ്പള സ്കെയിലും ശമ്പളവും കാണുന്നതിന് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടിക പരിശോധിക്കുക –

CRPF ASI Steno Salary Structure
CRPF ASI Steno Salary
Pay Level 05
Pay Band PB-1(5200 to 20200)
Grade Pay 2800
Pay Scale Rs.29,200/- 92,300/-
Basic Salary Rs. 29,200/-
Maximum Salary Rs. 92,300/-
Dearness Allowance (DA) Rs. 11096/- (38% Of Basic Pay)
House Rent Allowance (HRA) Rs. 7884/- (08-27% Of Basic Pay)
Transport Allowance (TA) As Per Applicable
First Starting Salary Rs. 42,340 /- (Approx Per Month)
Maximum In-Hand Salary Rs. 133840/-(Approx Per Month)

CRPF ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ, ASI 2023 (സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ) അലവൻസുകൾ

ASI (സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ), ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ എന്നിവർക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ അലവൻസുകളുടെയും ഒരു ലിസ്റ്റ് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു –

 • Dearness Allowance (DA)
 • House Rent Allowance (HRA)
 • Transportation Allowance (TA)
 • Medical Facilities, Subsidized Canteen
 • Leave Travel Concession
 • House Building Advance
 • Education facilities for the wards of CRPF employees
 • Accommodation facility
 • Ex-gratia payment
 • Leave encashment service to the retired employees.
 • City compensation allowances
 • Detachment allowances

 

Also Read,

Kerala PSC Study Materials

Daily Current Affairs

Weekly/ Monthly Current Affairs PDF (Magazines)

Also Practice Daily Quizes

ഇതര പരീക്ഷകളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വിജ്ഞാപനങ്ങൾ, ദൈനംദിന ക്വിസുകൾ  എന്നിവയ്‌ക്കായി ADDA247 മലയാളം ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.

Download the app now, Click here

 

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

 

***വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക***

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

CRPF HC & ASI Salary And Job Profile ; Benefits And In Hand Salary_50.1

Kerala Exams Mahapack

*ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചുവടുവെപ്പ് | ADDA247 മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കൂ*

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram group:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

FAQs

What is the CRPF ASI What is the Grade Pay for the CRPF ASI Stenographer?

CRPF ASI Stenographer Grade Pay is Rs. 2800/- per month.

What is the CRPF Head Constable (Ministerial) Monthly Salary?

The starting basic monthly salary for the CRPF Head Constable (Ministerial) is Rs. 25500/- Per month.

What is the Pay-scale of CRPF ASI (Steno)?

CRPF ASI (Steno) payscale is Rs.29,200/- 92,300/-.

Download your free content now!

Congratulations!

CRPF HC & ASI Salary And Job Profile ; Benefits And In Hand Salary_70.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

CRPF HC & ASI Salary And Job Profile ; Benefits And In Hand Salary_80.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.